Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1966


Tranzyty planet w 1966 roku


01.01.1966 g.08:10: Słońce kwadratura Kora
03.01.1966 g.11:55: Słońce sekstyl Saturn
03.01.1966 g.16:34: Merkury opozycja Jowisz
05.01.1966 g.13:09: Mars sekstyl Kora
06.01.1966 g.02:50: Merkury kwadratura Ceres
07.01.1966 g.19:25: Merkury ingres Koziorożec
09.01.1966 g.03:23: Słońce trygon Pluton
09.01.1966 g.11:43: Wenus koniunkcja Mars
10.01.1966 g.06:16: Słońce trygon Uran
12.01.1966 g.09:57: Słońce sekstyl Neptun
13.01.1966 g.16:01: Słońce kwinkunks Jowisz
14.01.1966 g.16:15: Ceres ingres Baran
14.01.1966 g.19:51: Merkury kwadratura Kora
15.01.1966 g.12:36: Mars kwinkunks Pluton
16.01.1966 g.21:59: Mars kwinkunks Uran
17.01.1966 g.00:42: Merkury sekstyl Saturn
18.01.1966 g.13:50: Wenus sekstyl Kora
19.01.1966 g.20:54: Merkury trygon Pluton
20.01.1966 g.00:54: Mars kwadratura Neptun
20.01.1966 g.13:19: Słońce ingres Wodnik
20.01.1966 g.13:26: Merkury trygon Uran
20.01.1966 g.15:21: Mars trygon Jowisz
22.01.1966 g.04:41: Merkury sekstyl Neptun
22.01.1966 g.09:10: Merkury kwinkunks Jowisz
23.01.1966 g.02:22: Słońce sekstyl Ceres
25.01.1966 g.15:56: Jowisz kwinkunks Neptun
26.01.1966 g.09:37: Słońce koniunkcja Wenus
27.01.1966 g.05:09: Merkury ingres Wodnik
28.01.1966 g.20:23: Wenus sekstyl Ceres
29.01.1966 g.15:01: Merkury koniunkcja Wenus
30.01.1966 g.03:57: Merkury sekstyl Ceres
30.01.1966 g.08:01: Mars ingres Ryby
30.01.1966 g.21:46: Słońce sekstyl Kora

02.02.1966 g.12:16: Merkury sekstyl Kora
06.02.1966 g.03:53: Słońce koniunkcja Merkury
06.02.1966 g.13:46: Wenus ingres Koziorożec
06.02.1966 g.17:59: Merkury kwinkunks Pluton
07.02.1966 g.04:10: Słońce kwinkunks Pluton
07.02.1966 g.06:06: Merkury kwinkunks Uran
08.02.1966 g.00:51: Słońce kwinkunks Uran
08.02.1966 g.16:16: Merkury trygon Jowisz
09.02.1966 g.03:05: Merkury kwadratura Neptun
10.02.1966 g.12:39: Słońce trygon Jowisz
11.02.1966 g.08:59: Słońce kwadratura Neptun
13.02.1966 g.11:17: Merkury ingres Ryby
15.02.1966 g.19:25: Ceres koniunkcja Kora
19.02.1966 g.03:37: Słońce ingres Ryby
20.02.1966 g.05:11: Saturn opozycja Pluton
21.02.1966 g.14:54: Mars opozycja Pluton
21.02.1966 g.22:18: Mars koniunkcja Saturn
22.02.1966 g.10:58: Mars opozycja Uran
23.02.1966 g.01:21: Merkury opozycja Pluton
23.02.1966 g.07:26: Merkury koniunkcja Saturn
23.02.1966 g.10:15: Merkury opozycja Uran
24.02.1966 g.06:30: Merkury koniunkcja Mars
24.02.1966 g.14:29: Saturn opozycja Uran
25.02.1966 g.07:53: Merkury kwadratura Jowisz
25.02.1966 g.11:54: Wenus ingres Wodnik
25.02.1966 g.18:55: Merkury trygon Neptun
26.02.1966 g.14:52: Mars kwadratura Jowisz
27.02.1966 g.12:43: Mars trygon Neptun

03.03.1966 g.03:57: Merkury ingres Baran
05.03.1966 g.15:04: Ceres kwinkunks Pluton
06.03.1966 g.18:50: Ceres kwinkunks Uran
08.03.1966 g.05:47: Słońce opozycja Pluton
08.03.1966 g.16:02: Słońce opozycja Uran
09.03.1966 g.13:55: Mars ingres Baran
10.03.1966 g.07:04: Jowisz kwinkunks Neptun
10.03.1966 g.22:50: Słońce koniunkcja Saturn
13.03.1966 g.04:02: Słońce trygon Neptun
13.03.1966 g.10:35: Słońce kwadratura Jowisz
15.03.1966 g.19:06: Merkury koniunkcja Mars
16.03.1966 g.05:49: Wenus sekstyl Kora
18.03.1966 g.02:01: Ceres kwinkunks Neptun
20.03.1966 g.14:51: Ceres sekstyl Jowisz
21.03.1966 g.02:52: Słońce ingres Baran
21.03.1966 g.14:37: Słońce koniunkcja Merkury
22.03.1966 g.03:33: Merkury ingres Ryby
23.03.1966 g.09:52: Wenus kwinkunks Pluton
23.03.1966 g.14:55: Wenus kwinkunks Uran
23.03.1966 g.20:09: Mars koniunkcja Kora
27.03.1966 g.10:16: Saturn trygon Neptun
29.03.1966 g.03:27: Wenus kwadratura Neptun
29.03.1966 g.21:22: Merkury kwadratura Jowisz
31.03.1966 g.02:54: Mars kwinkunks Pluton
31.03.1966 g.04:59: Mars kwinkunks Uran
31.03.1966 g.18:59: Wenus trygon Jowisz

01.04.1966 g.08:02: Słońce koniunkcja Kora
03.04.1966 g.15:15: Merkury koniunkcja Saturn
04.04.1966 g.21:31: Uran koniunkcja Pluton
06.04.1966 g.08:14: Wenus sekstyl Ceres
06.04.1966 g.16:53: Wenus ingres Ryby
06.04.1966 g.17:02: Słońce kwinkunks Uran
06.04.1966 g.17:38: Słońce kwinkunks Pluton
06.04.1966 g.20:40: Mars kwinkunks Neptun
07.04.1966 g.05:25: Ceres ingres Byk
07.04.1966 g.10:55: Merkury koniunkcja Saturn
11.04.1966 g.23:45: Słońce kwinkunks Neptun
12.04.1966 g.13:16: Mars sekstyl Jowisz
13.04.1966 g.05:59: Merkury kwadratura Jowisz
17.04.1966 g.05:57: Słońce sekstyl Jowisz
17.04.1966 g.21:34: Mars ingres Byk
17.04.1966 g.22:31: Merkury ingres Baran
20.04.1966 g.14:11: Słońce ingres Byk
22.04.1966 g.05:16: Wenus opozycja Uran
22.04.1966 g.09:50: Wenus opozycja Pluton
27.04.1966 g.04:08: Wenus trygon Neptun
27.04.1966 g.16:42: Merkury koniunkcja Kora
29.04.1966 g.06:28: Słońce koniunkcja Mars
30.04.1966 g.01:11: Słońce koniunkcja Ceres
30.04.1966 g.14:20: Mars koniunkcja Ceres
30.04.1966 g.18:16: Merkury kwinkunks Uran
30.04.1966 g.22:42: Merkury kwinkunks Pluton

01.05.1966 g.09:46: Wenus koniunkcja Saturn
04.05.1966 g.06:11: Merkury kwinkunks Neptun
05.05.1966 g.03:24: Wenus kwadratura Jowisz
05.05.1966 g.05:33: Wenus ingres Baran
05.05.1966 g.15:51: Jowisz ingres Rak
06.05.1966 g.15:42: Słońce trygon Uran
06.05.1966 g.23:11: Słońce trygon Pluton
08.05.1966 g.23:26: Mars trygon Uran
09.05.1966 g.09:39: Mars trygon Pluton
09.05.1966 g.15:48: Merkury ingres Byk
10.05.1966 g.03:39: Merkury sekstyl Jowisz
12.05.1966 g.00:49: Słońce opozycja Neptun
15.05.1966 g.14:15: Ceres trygon Uran
15.05.1966 g.14:41: Wenus koniunkcja Kora
16.05.1966 g.00:36: Mars opozycja Neptun
16.05.1966 g.09:32: Ceres trygon Pluton
17.05.1966 g.21:27: Merkury trygon Uran
18.05.1966 g.01:24: Merkury trygon Pluton
18.05.1966 g.11:30: Merkury koniunkcja Ceres
18.05.1966 g.20:23: Słońce sekstyl Saturn
19.05.1966 g.02:06: Wenus kwinkunks Uran
19.05.1966 g.09:06: Wenus kwinkunks Pluton
20.05.1966 g.09:05: Merkury opozycja Neptun
21.05.1966 g.13:32: Słońce ingres Bliźnięta
22.05.1966 g.17:19: Merkury koniunkcja Mars
23.05.1966 g.11:59: Wenus kwinkunks Neptun
23.05.1966 g.18:17: Merkury sekstyl Saturn
24.05.1966 g.18:59: Merkury ingres Bliźnięta
26.05.1966 g.01:53: Mars sekstyl Saturn
27.05.1966 g.07:37: Słońce koniunkcja Merkury
27.05.1966 g.16:06: Ceres opozycja Neptun
28.05.1966 g.23:07: Mars ingres Bliźnięta
30.05.1966 g.02:49: Merkury sekstyl Kora
31.05.1966 g.19:00: Wenus ingres Byk
31.05.1966 g.21:00: Merkury kwadratura Uran

01.06.1966 g.00:19: Merkury kwadratura Pluton
02.06.1966 g.18:12: Słońce sekstyl Kora
03.06.1966 g.01:47: Merkury kwinkunks Neptun
06.06.1966 g.11:38: Wenus sekstyl Jowisz
06.06.1966 g.19:09: Słońce kwadratura Uran
07.06.1966 g.01:48: Słońce kwadratura Pluton
07.06.1966 g.04:35: Merkury kwadratura Saturn
07.06.1966 g.20:10: Merkury ingres Rak
11.06.1966 g.11:08: Słońce kwinkunks Neptun
11.06.1966 g.22:55: Merkury koniunkcja Jowisz
14.06.1966 g.05:14: Merkury kwadratura Kora
14.06.1966 g.07:49: Wenus trygon Uran
14.06.1966 g.11:58: Wenus trygon Pluton
14.06.1966 g.15:30: Mars sekstyl Kora
16.06.1966 g.14:25: Merkury sekstyl Uran
16.06.1966 g.17:04: Merkury sekstyl Pluton
17.06.1966 g.22:08: Wenus opozycja Neptun
18.06.1966 g.21:20: Ceres sekstyl Saturn
19.06.1966 g.05:58: Merkury trygon Neptun
20.06.1966 g.11:20: Mars kwadratura Uran
20.06.1966 g.16:02: Mars kwadratura Pluton
20.06.1966 g.18:33: Ceres ingres Bliźnięta
21.06.1966 g.04:59: Słońce kwadratura Saturn
21.06.1966 g.21:33: Słońce ingres Rak
26.06.1966 g.02:12: Wenus sekstyl Saturn
26.06.1966 g.03:16: Mars kwinkunks Neptun
26.06.1966 g.09:43: Merkury trygon Saturn
26.06.1966 g.12:40: Wenus ingres Bliźnięta
26.06.1966 g.20:05: Merkury ingres Lew
29.06.1966 g.08:58: Wenus koniunkcja Ceres
29.06.1966 g.23:06: Jowisz kwadratura Kora
30.06.1966 g.07:01: Merkury sekstyl Ceres
30.06.1966 g.10:57: Uran koniunkcja Pluton

04.07.1966 g.06:59: Słońce kwadratura Kora
05.07.1966 g.15:05: Słońce koniunkcja Jowisz
06.07.1966 g.12:32: Wenus sekstyl Kora
08.07.1966 g.22:59: Słońce sekstyl Pluton
09.07.1966 g.02:35: Słońce sekstyl Uran
10.07.1966 g.06:54: Wenus kwadratura Pluton
10.07.1966 g.10:15: Wenus kwadratura Uran
10.07.1966 g.17:09: Mars kwadratura Saturn
11.07.1966 g.04:14: Mars ingres Rak
12.07.1966 g.08:37: Słońce trygon Neptun
12.07.1966 g.23:33: Wenus kwinkunks Neptun
18.07.1966 g.21:54: Merkury sekstyl Ceres
20.07.1966 g.23:26: Jowisz sekstyl Pluton
21.07.1966 g.10:19: Wenus kwadratura Saturn
21.07.1966 g.16:56: Ceres sekstyl Kora
21.07.1966 g.18:11: Wenus ingres Rak
22.07.1966 g.21:50: Słońce trygon Saturn
23.07.1966 g.01:01: Jowisz sekstyl Uran
23.07.1966 g.08:23: Słońce ingres Lew
28.07.1966 g.14:42: Słońce koniunkcja Merkury
28.07.1966 g.18:35: Mars kwadratura Kora
31.07.1966 g.13:03: Wenus kwadratura Kora

02.08.1966 g.22:12: Jowisz trygon Neptun
03.08.1966 g.21:38: Wenus koniunkcja Mars
04.08.1966 g.15:30: Słońce trygon Kora
04.08.1966 g.20:14: Wenus sekstyl Pluton
05.08.1966 g.03:23: Ceres kwadratura Pluton
05.08.1966 g.10:33: Wenus sekstyl Uran
05.08.1966 g.16:09: Mars sekstyl Pluton
06.08.1966 g.20:26: Mars sekstyl Uran
06.08.1966 g.20:43: Wenus trygon Neptun
07.08.1966 g.12:36: Ceres kwadratura Uran
07.08.1966 g.17:03: Wenus koniunkcja Jowisz
09.08.1966 g.09:09: Mars trygon Neptun
12.08.1966 g.07:36: Ceres kwinkunks Neptun
12.08.1966 g.12:06: Mars koniunkcja Jowisz
12.08.1966 g.15:54: Słońce kwadratura Neptun
12.08.1966 g.20:18: Słońce sekstyl Ceres
14.08.1966 g.13:17: Wenus trygon Saturn
15.08.1966 g.13:47: Wenus ingres Lew
21.08.1966 g.21:52: Słońce kwinkunks Saturn
22.08.1966 g.05:47: Merkury trygon Kora
23.08.1966 g.00:13: Mars trygon Saturn
23.08.1966 g.15:17: Słońce ingres Panna
25.08.1966 g.02:10: Wenus trygon Kora
25.08.1966 g.16:51: Mars ingres Lew
26.08.1966 g.23:30: Merkury kwadratura Neptun
29.08.1966 g.22:18: Merkury sekstyl Ceres
31.08.1966 g.07:21: Merkury kwinkunks Saturn
31.08.1966 g.15:07: Wenus kwadratura Neptun

01.09.1966 g.11:35: Merkury ingres Panna
04.09.1966 g.13:56: Słońce kwinkunks Kora
06.09.1966 g.11:15: Ceres kwadratura Saturn
06.09.1966 g.19:12: Wenus kwinkunks Saturn
06.09.1966 g.22:10: Wenus sekstyl Ceres
07.09.1966 g.09:36: Merkury kwinkunks Kora
09.09.1966 g.00:40: Wenus ingres Panna
09.09.1966 g.17:13: Jowisz trygon Saturn
10.09.1966 g.05:27: Uran sekstyl Neptun
10.09.1966 g.08:21: Słońce koniunkcja Merkury
10.09.1966 g.22:20: Merkury koniunkcja Pluton
11.09.1966 g.11:54: Słońce koniunkcja Pluton
11.09.1966 g.19:13: Merkury sekstyl Neptun
11.09.1966 g.20:06: Merkury koniunkcja Uran
12.09.1966 g.18:05: Mars trygon Kora
13.09.1966 g.04:16: Słońce sekstyl Neptun
13.09.1966 g.07:30: Słońce koniunkcja Uran
15.09.1966 g.11:25: Merkury opozycja Saturn
16.09.1966 g.08:58: Merkury sekstyl Jowisz
16.09.1966 g.16:27: Ceres ingres Rak
17.09.1966 g.09:19: Merkury ingres Waga
17.09.1966 g.12:05: Merkury kwadratura Ceres
18.09.1966 g.05:59: Wenus kwinkunks Kora
19.09.1966 g.17:02: Słońce opozycja Saturn
22.09.1966 g.18:24: Słońce sekstyl Jowisz
23.09.1966 g.12:43: Słońce ingres Waga
24.09.1966 g.00:51: Merkury opozycja Kora
24.09.1966 g.03:00: Wenus koniunkcja Pluton
25.09.1966 g.07:39: Wenus sekstyl Neptun
25.09.1966 g.16:27: Słońce kwadratura Ceres
25.09.1966 g.19:33: Wenus koniunkcja Uran
26.09.1966 g.19:49: Mars kwadratura Neptun
27.09.1966 g.14:19: Jowisz ingres Lew
29.09.1966 g.14:08: Wenus opozycja Saturn

01.10.1966 g.07:54: Merkury sekstyl Mars
02.10.1966 g.19:17: Merkury kwinkunks Saturn
03.10.1966 g.04:44: Wenus ingres Waga
03.10.1966 g.22:14: Wenus sekstyl Jowisz
04.10.1966 g.18:47: Mars kwinkunks Saturn
04.10.1966 g.23:32: Słońce opozycja Kora
05.10.1966 g.23:02: Merkury ingres Skorpion
06.10.1966 g.14:20: Wenus kwadratura Ceres
06.10.1966 g.20:15: Merkury kwadratura Jowisz
09.10.1966 g.03:58: Merkury trygon Ceres
12.10.1966 g.03:27: Wenus opozycja Kora
12.10.1966 g.19:36: Mars ingres Panna
13.10.1966 g.19:28: Merkury kwinkunks Kora
18.10.1966 g.02:18: Słońce kwinkunks Saturn
20.10.1966 g.07:36: Merkury sekstyl Pluton
21.10.1966 g.12:11: Merkury koniunkcja Neptun
22.10.1966 g.08:53: Wenus kwinkunks Saturn
22.10.1966 g.16:14: Merkury sekstyl Uran
23.10.1966 g.11:51: Mars sekstyl Ceres
23.10.1966 g.21:50: Słońce ingres Skorpion
23.10.1966 g.23:54: Merkury trygon Saturn
27.10.1966 g.04:27: Wenus ingres Skorpion
27.10.1966 g.09:27: Słońce kwadratura Jowisz
30.10.1966 g.02:49: Wenus kwadratura Jowisz
30.10.1966 g.08:38: Merkury ingres Strzelec
30.10.1966 g.17:40: Słońce trygon Ceres
31.10.1966 g.06:49: Mars kwinkunks Kora

01.11.1966 g.15:51: Wenus trygon Ceres
03.11.1966 g.20:58: Słońce kwinkunks Kora
04.11.1966 g.21:49: Wenus kwinkunks Kora
08.11.1966 g.09:21: Saturn opozycja Uran
08.11.1966 g.20:59: Słońce sekstyl Mars
08.11.1966 g.22:42: Wenus sekstyl Mars
09.11.1966 g.01:39: Słońce koniunkcja Wenus
12.11.1966 g.06:32: Wenus sekstyl Pluton
13.11.1966 g.02:03: Słońce sekstyl Pluton
13.11.1966 g.04:25: Merkury ingres Skorpion
13.11.1966 g.14:38: Wenus koniunkcja Neptun
14.11.1966 g.13:12: Wenus trygon Saturn
14.11.1966 g.18:43: Słońce koniunkcja Neptun
14.11.1966 g.21:34: Wenus sekstyl Uran
15.11.1966 g.21:10: Słońce trygon Saturn
16.11.1966 g.09:38: Słońce sekstyl Uran
16.11.1966 g.10:10: Mars koniunkcja Pluton
16.11.1966 g.16:37: Merkury koniunkcja Wenus
17.11.1966 g.11:58: Słońce koniunkcja Merkury
18.11.1966 g.06:26: Merkury sekstyl Uran
18.11.1966 g.18:07: Merkury trygon Saturn
19.11.1966 g.10:45: Merkury koniunkcja Neptun
19.11.1966 g.12:14: Merkury sekstyl Mars
19.11.1966 g.15:53: Mars sekstyl Neptun
20.11.1966 g.02:06: Wenus ingres Strzelec
20.11.1966 g.22:15: Merkury sekstyl Pluton
21.11.1966 g.04:24: Mars opozycja Saturn
22.11.1966 g.16:07: Mars koniunkcja Uran
22.11.1966 g.19:14: Słońce ingres Strzelec
23.11.1966 g.15:35: Wenus trygon Jowisz
24.11.1966 g.13:02: Wenus kwinkunks Ceres
27.11.1966 g.04:21: Słońce trygon Jowisz
27.11.1966 g.20:50: Słońce kwinkunks Ceres
28.11.1966 g.15:46: Wenus trygon Kora

03.12.1966 g.09:54: Słońce trygon Kora
03.12.1966 g.12:44: Merkury sekstyl Pluton
04.12.1966 g.01:54: Mars ingres Waga
05.12.1966 g.16:36: Merkury koniunkcja Neptun
05.12.1966 g.23:31: Merkury trygon Saturn
06.12.1966 g.10:57: Wenus kwadratura Pluton
07.12.1966 g.00:46: Merkury sekstyl Uran
08.12.1966 g.10:09: Wenus kwadratura Saturn
09.12.1966 g.08:43: Wenus kwadratura Uran
09.12.1966 g.15:32: Mars kwadratura Ceres
11.12.1966 g.07:53: Mars sekstyl Jowisz
11.12.1966 g.16:26: Merkury ingres Strzelec
13.12.1966 g.03:14: Słońce kwadratura Pluton
13.12.1966 g.06:48: Merkury kwinkunks Ceres
13.12.1966 g.23:08: Wenus ingres Koziorożec
14.12.1966 g.08:11: Merkury trygon Jowisz
15.12.1966 g.07:41: Wenus opozycja Ceres
15.12.1966 g.17:01: Słońce kwadratura Saturn
16.12.1966 g.07:25: Merkury sekstyl Mars
16.12.1966 g.16:59: Wenus kwinkunks Jowisz
16.12.1966 g.19:01: Słońce kwadratura Uran
19.12.1966 g.06:25: Merkury trygon Kora
20.12.1966 g.21:57: Wenus kwadratura Mars
22.12.1966 g.08:28: Słońce ingres Koziorożec
22.12.1966 g.09:33: Słońce opozycja Ceres
22.12.1966 g.11:10: Wenus kwadratura Kora
22.12.1966 g.14:15: Ceres ingres Bliźnięta
24.12.1966 g.20:26: Mars opozycja Kora
24.12.1966 g.23:53: Słońce kwinkunks Jowisz
25.12.1966 g.22:57: Merkury kwadratura Pluton
28.12.1966 g.00:32: Merkury kwadratura Saturn
28.12.1966 g.10:39: Merkury kwadratura Uran
30.12.1966 g.09:28: Wenus trygon Pluton
30.12.1966 g.19:49: Merkury opozycja Ceres

1965 1966 1967Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.13:18:03 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec