Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1951


Tranzyty planet w 1951 roku


01.01.1951 g.21:33: Słońce koniunkcja Merkury
03.01.1951 g.14:30: Neptun sekstyl Pluton
04.01.1951 g.11:41: Merkury opozycja Uran
04.01.1951 g.23:29: Merkury kwadratura Kora
05.01.1951 g.20:36: Merkury sekstyl Jowisz
07.01.1951 g.22:10: Wenus ingres Wodnik
09.01.1951 g.01:24: Mars opozycja Pluton
09.01.1951 g.06:01: Mars trygon Neptun
09.01.1951 g.19:18: Wenus trygon Saturn
10.01.1951 g.06:24: Merkury kwadratura Saturn
10.01.1951 g.10:05: Słońce kwinkunks Pluton
10.01.1951 g.14:30: Słońce kwadratura Neptun
12.01.1951 g.05:27: Jowisz trygon Uran
13.01.1951 g.05:00: Wenus sekstyl Kora
13.01.1951 g.08:48: Wenus kwinkunks Uran
15.01.1951 g.05:48: Merkury kwadratura Saturn
17.01.1951 g.19:36: Uran kwadratura Kora
18.01.1951 g.05:02: Słońce koniunkcja Ceres
20.01.1951 g.21:52: Słońce ingres Wodnik
21.01.1951 g.17:18: Merkury opozycja Uran
21.01.1951 g.21:56: Merkury kwadratura Kora
22.01.1951 g.14:05: Mars ingres Ryby
23.01.1951 g.02:48: Wenus opozycja Pluton
23.01.1951 g.03:04: Słońce trygon Saturn
23.01.1951 g.12:15: Wenus trygon Neptun
24.01.1951 g.20:48: Merkury sekstyl Jowisz
25.01.1951 g.03:35: Ceres ingres Wodnik
25.01.1951 g.09:21: Mars kwinkunks Saturn
27.01.1951 g.02:31: Słońce kwinkunks Uran
27.01.1951 g.12:02: Słońce sekstyl Kora
30.01.1951 g.09:05: Ceres trygon Saturn
30.01.1951 g.10:41: Mars trygon Uran
31.01.1951 g.21:14: Wenus ingres Ryby

01.02.1951 g.16:10: Merkury kwinkunks Pluton
02.02.1951 g.04:40: Merkury kwadratura Neptun
02.02.1951 g.10:54: Wenus kwinkunks Saturn
05.02.1951 g.16:18: Wenus trygon Uran
07.02.1951 g.17:23: Mars koniunkcja Jowisz
08.02.1951 g.06:48: Słońce opozycja Pluton
09.02.1951 g.01:15: Słońce trygon Neptun
09.02.1951 g.02:10: Ceres kwinkunks Uran
09.02.1951 g.18:50: Merkury ingres Wodnik
10.02.1951 g.20:59: Merkury trygon Saturn
11.02.1951 g.11:07: Ceres sekstyl Kora
11.02.1951 g.19:45: Wenus koniunkcja Jowisz
13.02.1951 g.16:14: Merkury kwinkunks Uran
14.02.1951 g.09:13: Merkury sekstyl Kora
15.02.1951 g.03:39: Mars kwinkunks Pluton
15.02.1951 g.08:37: Merkury koniunkcja Ceres
15.02.1951 g.17:16: Wenus kwinkunks Pluton
16.02.1951 g.05:58: Mars kwinkunks Neptun
16.02.1951 g.10:02: Wenus kwinkunks Neptun
16.02.1951 g.17:02: Wenus koniunkcja Mars
19.02.1951 g.12:09: Słońce ingres Ryby
20.02.1951 g.13:01: Słońce kwinkunks Saturn
21.02.1951 g.16:17: Merkury opozycja Pluton
22.02.1951 g.05:45: Merkury trygon Neptun
25.02.1951 g.00:11: Słońce trygon Uran
25.02.1951 g.00:26: Wenus ingres Baran
25.02.1951 g.14:19: Wenus opozycja Saturn
28.02.1951 g.14:04: Merkury ingres Ryby
28.02.1951 g.20:46: Merkury kwinkunks Saturn

01.03.1951 g.10:55: Wenus kwadratura Uran
01.03.1951 g.23:03: Mars ingres Baran
02.03.1951 g.10:43: Mars opozycja Saturn
02.03.1951 g.16:26: Jowisz kwinkunks Pluton
02.03.1951 g.16:28: Wenus koniunkcja Kora
03.03.1951 g.15:54: Merkury trygon Uran
06.03.1951 g.08:44: Jowisz kwinkunks Neptun
07.03.1951 g.13:12: Saturn ingres Panna
08.03.1951 g.23:34: Mars kwadratura Uran
09.03.1951 g.10:09: Słońce kwinkunks Pluton
10.03.1951 g.08:49: Słońce kwinkunks Neptun
10.03.1951 g.09:29: Merkury kwinkunks Pluton
10.03.1951 g.21:22: Merkury kwinkunks Neptun
11.03.1951 g.02:53: Wenus sekstyl Ceres
11.03.1951 g.03:51: Mars koniunkcja Kora
11.03.1951 g.11:09: Słońce koniunkcja Merkury
11.03.1951 g.14:15: Wenus trygon Pluton
11.03.1951 g.14:24: Merkury koniunkcja Jowisz
11.03.1951 g.18:24: Słońce koniunkcja Jowisz
12.03.1951 g.08:41: Wenus opozycja Neptun
12.03.1951 g.15:10: Ceres opozycja Pluton
15.03.1951 g.01:39: Ceres trygon Neptun
16.03.1951 g.04:49: Merkury opozycja Saturn
16.03.1951 g.12:53: Merkury ingres Baran
19.03.1951 g.06:04: Merkury kwadratura Uran
20.03.1951 g.03:33: Merkury koniunkcja Kora
20.03.1951 g.11:10: Słońce opozycja Saturn
20.03.1951 g.15:02: Wenus kwinkunks Saturn
21.03.1951 g.11:05: Wenus ingres Byk
21.03.1951 g.11:25: Słońce ingres Baran
25.03.1951 g.01:58: Mars trygon Pluton
25.03.1951 g.14:04: Merkury trygon Pluton
25.03.1951 g.22:43: Merkury koniunkcja Mars
25.03.1951 g.23:01: Wenus sekstyl Uran
26.03.1951 g.01:06: Merkury opozycja Neptun
26.03.1951 g.04:24: Mars opozycja Neptun
26.03.1951 g.23:55: Słońce kwadratura Uran
28.03.1951 g.20:08: Słońce koniunkcja Kora
29.03.1951 g.02:07: Merkury sekstyl Ceres
31.03.1951 g.19:47: Merkury kwinkunks Saturn

02.04.1951 g.04:27: Merkury ingres Byk
04.04.1951 g.23:41: Wenus kwadratura Pluton
05.04.1951 g.13:39: Wenus kwinkunks Neptun
05.04.1951 g.18:30: Mars sekstyl Ceres
07.04.1951 g.06:26: Mars kwinkunks Saturn
07.04.1951 g.11:20: Merkury sekstyl Uran
08.04.1951 g.05:10: Słońce trygon Pluton
08.04.1951 g.18:30: Ceres kwinkunks Saturn
08.04.1951 g.20:52: Słońce opozycja Neptun
10.04.1951 g.08:43: Jowisz opozycja Saturn
10.04.1951 g.10:36: Mars ingres Byk
13.04.1951 g.01:35: Wenus trygon Saturn
13.04.1951 g.21:55: Wenus sekstyl Jowisz
15.04.1951 g.01:26: Wenus kwadratura Ceres
15.04.1951 g.09:33: Wenus ingres Bliźnięta
16.04.1951 g.07:15: Ceres ingres Ryby
17.04.1951 g.19:05: Słońce kwinkunks Saturn
18.04.1951 g.10:47: Mars sekstyl Uran
20.04.1951 g.03:39: Merkury koniunkcja Mars
20.04.1951 g.22:48: Słońce ingres Byk
21.04.1951 g.15:57: Jowisz ingres Baran
21.04.1951 g.19:07: Wenus sekstyl Kora
22.04.1951 g.06:07: Merkury sekstyl Uran
23.04.1951 g.04:13: Słońce sekstyl Ceres
25.04.1951 g.05:02: Słońce koniunkcja Merkury
26.04.1951 g.14:11: Merkury sekstyl Ceres
27.04.1951 g.08:22: Słońce sekstyl Uran
30.04.1951 g.04:56: Wenus sekstyl Pluton
30.04.1951 g.08:39: Wenus trygon Neptun

01.05.1951 g.22:24: Merkury ingres Baran
04.05.1951 g.03:35: Mars kwadratura Pluton
04.05.1951 g.06:15: Mars kwinkunks Neptun
07.05.1951 g.07:22: Neptun sekstyl Pluton
07.05.1951 g.13:32: Wenus kwadratura Saturn
08.05.1951 g.14:41: Ceres trygon Uran
08.05.1951 g.20:27: Słońce kwinkunks Neptun
08.05.1951 g.21:29: Słońce kwadratura Pluton
09.05.1951 g.17:09: Merkury sekstyl Wenus
11.05.1951 g.02:41: Wenus ingres Rak
15.05.1951 g.02:40: Merkury ingres Byk
15.05.1951 g.13:47: Wenus kwadratura Jowisz
15.05.1951 g.15:27: Mars trygon Saturn
17.05.1951 g.08:30: Wenus koniunkcja Uran
17.05.1951 g.09:56: Słońce trygon Saturn
18.05.1951 g.00:11: Wenus kwadratura Kora
19.05.1951 g.12:08: Wenus trygon Ceres
21.05.1951 g.16:31: Mars ingres Bliźnięta
21.05.1951 g.22:15: Słońce ingres Bliźnięta
22.05.1951 g.14:21: Słońce koniunkcja Mars
24.05.1951 g.13:42: Merkury sekstyl Uran
26.05.1951 g.06:47: Wenus kwadratura Neptun
28.05.1951 g.02:25: Merkury sekstyl Ceres
29.05.1951 g.17:24: Jowisz kwadratura Uran
30.05.1951 g.00:35: Słońce sekstyl Jowisz
30.05.1951 g.04:00: Słońce sekstyl Kora
30.05.1951 g.20:02: Jowisz koniunkcja Kora

01.06.1951 g.05:33: Merkury kwinkunks Neptun
01.06.1951 g.17:24: Merkury kwadratura Pluton
01.06.1951 g.22:25: Mars sekstyl Kora
02.06.1951 g.13:46: Uran kwadratura Kora
02.06.1951 g.14:08: Mars sekstyl Jowisz
03.06.1951 g.02:23: Wenus sekstyl Saturn
04.06.1951 g.10:42: Słońce kwadratura Ceres
06.06.1951 g.20:18: Merkury trygon Saturn
07.06.1951 g.06:09: Wenus ingres Lew
08.06.1951 g.12:16: Słońce trygon Neptun
09.06.1951 g.09:43: Merkury ingres Bliźnięta
09.06.1951 g.11:22: Słońce sekstyl Pluton
10.06.1951 g.18:26: Mars kwadratura Ceres
12.06.1951 g.06:43: Merkury sekstyl Wenus
13.06.1951 g.16:45: Merkury sekstyl Kora
14.06.1951 g.16:53: Mars trygon Neptun
14.06.1951 g.21:02: Merkury sekstyl Jowisz
14.06.1951 g.22:13: Wenus trygon Kora
16.06.1951 g.07:24: Mars sekstyl Pluton
17.06.1951 g.05:02: Merkury kwadratura Ceres
17.06.1951 g.13:54: Wenus trygon Jowisz
17.06.1951 g.22:34: Słońce kwadratura Saturn
18.06.1951 g.01:05: Merkury trygon Neptun
18.06.1951 g.14:31: Merkury sekstyl Pluton
19.06.1951 g.16:08: Merkury koniunkcja Mars
22.06.1951 g.06:24: Słońce ingres Rak
22.06.1951 g.08:41: Merkury kwadratura Saturn
22.06.1951 g.15:17: Wenus kwinkunks Ceres
23.06.1951 g.17:13: Wenus sekstyl Neptun
24.06.1951 g.04:13: Merkury ingres Rak
25.06.1951 g.02:39: Wenus koniunkcja Pluton
25.06.1951 g.15:32: Słońce koniunkcja Merkury
27.06.1951 g.20:24: Merkury kwadratura Kora
28.06.1951 g.12:11: Merkury koniunkcja Uran
28.06.1951 g.14:12: Mars kwadratura Saturn
29.06.1951 g.18:50: Merkury kwadratura Jowisz
30.06.1951 g.16:26: Słońce kwadratura Kora

01.07.1951 g.19:49: Merkury trygon Ceres
01.07.1951 g.22:47: Merkury kwadratura Neptun
02.07.1951 g.10:06: Słońce koniunkcja Uran
04.07.1951 g.00:41: Mars ingres Rak
05.07.1951 g.15:55: Słońce kwadratura Jowisz
06.07.1951 g.22:16: Merkury sekstyl Saturn
08.07.1951 g.03:58: Ceres kwinkunks Neptun
08.07.1951 g.05:53: Wenus ingres Panna
08.07.1951 g.14:38: Merkury ingres Lew
09.07.1951 g.20:51: Słońce kwadratura Neptun
09.07.1951 g.21:32: Słońce trygon Ceres
13.07.1951 g.00:50: Merkury trygon Kora
14.07.1951 g.20:30: Ceres kwinkunks Neptun
15.07.1951 g.23:27: Mars kwadratura Kora
16.07.1951 g.08:00: Merkury trygon Jowisz
18.07.1951 g.07:13: Merkury kwinkunks Ceres
18.07.1951 g.08:56: Merkury sekstyl Neptun
18.07.1951 g.13:47: Wenus kwinkunks Kora
19.07.1951 g.14:19: Merkury koniunkcja Pluton
20.07.1951 g.01:33: Mars koniunkcja Uran
21.07.1951 g.10:39: Słońce sekstyl Saturn
22.07.1951 g.22:46: Wenus sekstyl Uran
23.07.1951 g.17:20: Słońce ingres Lew
24.07.1951 g.23:50: Mars kwadratura Jowisz
27.07.1951 g.16:23: Merkury ingres Panna
28.07.1951 g.05:01: Mars trygon Ceres
28.07.1951 g.15:30: Wenus kwinkunks Jowisz
29.07.1951 g.13:04: Mars kwadratura Neptun

01.08.1951 g.01:19: Słońce trygon Kora
01.08.1951 g.04:38: Wenus opozycja Ceres
03.08.1951 g.21:17: Merkury kwinkunks Kora
07.08.1951 g.12:39: Słońce trygon Jowisz
08.08.1951 g.04:06: Słońce kwinkunks Ceres
08.08.1951 g.14:44: Merkury sekstyl Uran
10.08.1951 g.17:34: Słońce sekstyl Neptun
12.08.1951 g.14:25: Merkury opozycja Ceres
12.08.1951 g.14:42: Merkury kwinkunks Jowisz
13.08.1951 g.02:05: Słońce koniunkcja Pluton
13.08.1951 g.17:44: Saturn ingres Waga
18.08.1951 g.11:55: Mars ingres Lew
19.08.1951 g.10:31: Mars sekstyl Saturn
21.08.1951 g.02:11: Ceres trygon Uran
23.08.1951 g.09:16: Merkury kwinkunks Jowisz
24.08.1951 g.00:16: Słońce ingres Panna
24.08.1951 g.22:38: Merkury sekstyl Uran
26.08.1951 g.18:52: Merkury opozycja Ceres
30.08.1951 g.00:18: Wenus kwinkunks Jowisz
30.08.1951 g.10:23: Wenus sekstyl Uran
30.08.1951 g.14:11: Mars trygon Kora
30.08.1951 g.16:42: Merkury kwinkunks Kora
31.08.1951 g.09:08: Słońce koniunkcja Merkury

01.09.1951 g.00:43: Słońce kwinkunks Kora
01.09.1951 g.02:09: Jowisz kwadratura Uran
02.09.1951 g.16:30: Mars kwinkunks Ceres
03.09.1951 g.00:10: Słońce opozycja Ceres
03.09.1951 g.16:08: Słońce koniunkcja Wenus
05.09.1951 g.16:25: Wenus opozycja Ceres
05.09.1951 g.22:08: Słońce kwinkunks Jowisz
06.09.1951 g.14:32: Słońce sekstyl Uran
06.09.1951 g.21:02: Mars trygon Jowisz
07.09.1951 g.23:39: Wenus kwinkunks Kora
15.09.1951 g.11:00: Merkury koniunkcja Wenus
16.09.1951 g.05:18: Mars sekstyl Neptun
17.09.1951 g.23:50: Merkury opozycja Ceres
18.09.1951 g.22:31: Merkury kwinkunks Kora
19.09.1951 g.22:31: Mars koniunkcja Pluton
21.09.1951 g.06:46: Merkury kwinkunks Jowisz
23.09.1951 g.05:16: Merkury sekstyl Uran
23.09.1951 g.21:36: Słońce ingres Waga
25.09.1951 g.20:35: Ceres kwinkunks Saturn
28.09.1951 g.14:04: Słońce kwinkunks Ceres
29.09.1951 g.11:33: Słońce koniunkcja Saturn

01.10.1951 g.11:33: Słońce opozycja Kora
02.10.1951 g.15:25: Merkury ingres Waga
03.10.1951 g.05:07: Słońce opozycja Jowisz
04.10.1951 g.14:09: Wenus opozycja Ceres
04.10.1951 g.17:37: Merkury kwinkunks Ceres
05.10.1951 g.01:19: Mars ingres Panna
06.10.1951 g.03:32: Merkury koniunkcja Saturn
06.10.1951 g.18:09: Merkury opozycja Kora
07.10.1951 g.10:15: Merkury opozycja Jowisz
08.10.1951 g.01:23: Słońce kwadratura Uran
10.10.1951 g.06:24: Mars opozycja Ceres
10.10.1951 g.11:19: Merkury kwadratura Uran
12.10.1951 g.10:44: Wenus kwinkunks Kora
13.10.1951 g.07:13: Wenus kwinkunks Jowisz
13.10.1951 g.11:16: Słońce koniunkcja Neptun
13.10.1951 g.13:14: Merkury koniunkcja Neptun
13.10.1951 g.15:51: Słońce koniunkcja Merkury
14.10.1951 g.09:08: Saturn opozycja Kora
14.10.1951 g.15:56: Merkury sekstyl Pluton
15.10.1951 g.09:38: Słońce sekstyl Pluton
15.10.1951 g.20:12: Jowisz opozycja Saturn
16.10.1951 g.22:47: Mars kwinkunks Kora
17.10.1951 g.00:54: Mars kwinkunks Jowisz
17.10.1951 g.12:26: Jowisz koniunkcja Kora
19.10.1951 g.22:52: Merkury ingres Skorpion
21.10.1951 g.13:32: Merkury trygon Ceres
22.10.1951 g.12:59: Wenus sekstyl Uran
23.10.1951 g.23:18: Merkury kwinkunks Jowisz
24.10.1951 g.06:36: Słońce ingres Skorpion
24.10.1951 g.09:44: Merkury kwinkunks Kora
26.10.1951 g.21:57: Słońce trygon Ceres
28.10.1951 g.00:39: Mars sekstyl Uran
28.10.1951 g.16:37: Merkury trygon Uran
29.10.1951 g.02:43: Merkury sekstyl Mars
30.10.1951 g.03:25: Słońce kwinkunks Jowisz
31.10.1951 g.10:13: Słońce kwinkunks Kora

02.11.1951 g.13:05: Merkury kwadratura Pluton
05.11.1951 g.10:55: Merkury sekstyl Wenus
07.11.1951 g.03:14: Słońce trygon Uran
08.11.1951 g.05:58: Merkury ingres Strzelec
09.11.1951 g.19:47: Wenus ingres Waga
10.11.1951 g.15:28: Merkury kwadratura Ceres
11.11.1951 g.13:20: Merkury trygon Jowisz
13.11.1951 g.01:42: Merkury trygon Kora
13.11.1951 g.17:31: Wenus kwinkunks Ceres
14.11.1951 g.12:54: Wenus opozycja Jowisz
14.11.1951 g.18:21: Słońce kwadratura Pluton
15.11.1951 g.20:43: Merkury sekstyl Saturn
16.11.1951 g.19:59: Wenus opozycja Kora
17.11.1951 g.18:29: Merkury kwinkunks Uran
21.11.1951 g.04:31: Wenus koniunkcja Saturn
21.11.1951 g.15:38: Słońce sekstyl Mars
23.11.1951 g.01:30: Wenus kwadratura Uran
23.11.1951 g.02:00: Merkury sekstyl Neptun
23.11.1951 g.03:51: Słońce ingres Strzelec
23.11.1951 g.18:29: Merkury trygon Pluton
24.11.1951 g.07:11: Mars ingres Waga
27.11.1951 g.08:54: Słońce trygon Jowisz
29.11.1951 g.09:05: Słońce kwadratura Ceres
29.11.1951 g.21:07: Wenus koniunkcja Neptun
30.11.1951 g.00:04: Słońce trygon Kora
30.11.1951 g.11:14: Wenus sekstyl Pluton

01.12.1951 g.18:12: Mars opozycja Jowisz
01.12.1951 g.21:40: Merkury ingres Koziorożec
05.12.1951 g.20:08: Słońce sekstyl Saturn
06.12.1951 g.02:15: Słońce kwinkunks Uran
06.12.1951 g.11:20: Mars opozycja Kora
08.12.1951 g.01:18: Wenus ingres Skorpion
08.12.1951 g.03:47: Saturn kwadratura Uran
09.12.1951 g.00:55: Mars kwinkunks Ceres
09.12.1951 g.17:35: Merkury sekstyl Wenus
12.12.1951 g.00:08: Wenus kwinkunks Jowisz
12.12.1951 g.13:39: Merkury ingres Strzelec
14.12.1951 g.02:10: Wenus kwinkunks Kora
14.12.1951 g.02:41: Słońce sekstyl Neptun
14.12.1951 g.07:22: Słońce trygon Pluton
16.12.1951 g.23:39: Mars kwadratura Uran
17.12.1951 g.00:48: Wenus trygon Ceres
17.12.1951 g.04:08: Słońce koniunkcja Merkury
19.12.1951 g.00:38: Mars koniunkcja Saturn
19.12.1951 g.01:15: Wenus trygon Uran
19.12.1951 g.08:52: Merkury trygon Pluton
19.12.1951 g.09:31: Merkury sekstyl Neptun
20.12.1951 g.11:37: Neptun sekstyl Pluton
22.12.1951 g.17:00: Słońce ingres Koziorożec
24.12.1951 g.11:11: Merkury sekstyl Mars
24.12.1951 g.20:49: Ceres trygon Uran
26.12.1951 g.11:30: Wenus kwadratura Pluton
28.12.1951 g.04:06: Słońce kwadratura Jowisz
29.12.1951 g.10:33: Słońce kwadratura Kora

1950 1951 1952Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-17 g.18:34:40 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (17.07.2024):
03:10: Księżyc trygon Neptun
03:24: Księżyc ingres Strzelec
05:19: Księżyc sekstyl Pluton
16:21: Słońce kwadratura Kora
17:07: Księżyc trygon Wenus

jutro (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury