Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1949


Tranzyty planet w 1949 roku


01.01.1949 g.04:34: Słońce koniunkcja Jowisz
01.01.1949 g.11:42: Wenus sekstyl Neptun
02.01.1949 g.05:42: Mars kwinkunks Uran
02.01.1949 g.06:53: Wenus trygon Pluton
02.01.1949 g.22:00: Merkury kwinkunks Ceres
04.01.1949 g.18:49: Mars ingres Wodnik
05.01.1949 g.02:06: Merkury kwinkunks Uran
05.01.1949 g.20:04: Słońce kwadratura Neptun
06.01.1949 g.09:52: Merkury ingres Wodnik
06.01.1949 g.16:46: Słońce kwinkunks Pluton
08.01.1949 g.00:28: Merkury koniunkcja Mars
08.01.1949 g.12:20: Wenus trygon Ceres
10.01.1949 g.01:14: Merkury kwinkunks Saturn
10.01.1949 g.07:46: Merkury sekstyl Kora
11.01.1949 g.12:30: Wenus opozycja Uran
11.01.1949 g.21:49: Mars kwinkunks Saturn
12.01.1949 g.13:10: Mars sekstyl Kora
13.01.1949 g.10:00: Wenus ingres Koziorożec
13.01.1949 g.17:55: Słońce kwinkunks Ceres
16.01.1949 g.23:53: Merkury trygon Neptun
17.01.1949 g.13:12: Merkury opozycja Pluton
17.01.1949 g.16:02: Wenus trygon Saturn
17.01.1949 g.20:46: Słońce kwinkunks Uran
18.01.1949 g.07:42: Wenus kwadratura Kora
20.01.1949 g.10:08: Słońce ingres Wodnik
21.01.1949 g.20:24: Jowisz kwadratura Neptun
23.01.1949 g.23:11: Jowisz kwinkunks Pluton
24.01.1949 g.00:47: Mars trygon Neptun
24.01.1949 g.15:10: Mars opozycja Pluton
25.01.1949 g.04:54: Słońce kwinkunks Saturn
25.01.1949 g.13:01: Wenus kwadratura Neptun
25.01.1949 g.21:40: Wenus kwinkunks Pluton
26.01.1949 g.08:59: Wenus koniunkcja Jowisz
26.01.1949 g.11:43: Słońce sekstyl Kora
28.01.1949 g.16:36: Merkury koniunkcja Mars
29.01.1949 g.14:10: Wenus kwinkunks Ceres
30.01.1949 g.05:46: Mars opozycja Ceres

01.02.1949 g.05:32: Merkury opozycja Pluton
01.02.1949 g.12:47: Merkury trygon Neptun
02.02.1949 g.19:00: Słońce koniunkcja Merkury
03.02.1949 g.22:10: Wenus kwinkunks Uran
04.02.1949 g.06:11: Słońce trygon Neptun
04.02.1949 g.13:14: Słońce opozycja Pluton
05.02.1949 g.21:36: Ceres kwinkunks Jowisz
06.02.1949 g.10:05: Wenus ingres Wodnik
07.02.1949 g.07:58: Słońce opozycja Ceres
07.02.1949 g.17:43: Mars trygon Uran
09.02.1949 g.10:37: Wenus kwinkunks Saturn
09.02.1949 g.20:03: Merkury sekstyl Kora
10.02.1949 g.22:04: Merkury koniunkcja Wenus
11.02.1949 g.10:54: Wenus sekstyl Kora
11.02.1949 g.19:05: Mars ingres Ryby
15.02.1949 g.16:35: Słońce trygon Uran
15.02.1949 g.22:16: Mars opozycja Saturn
18.02.1949 g.07:58: Wenus trygon Neptun
18.02.1949 g.11:09: Wenus opozycja Pluton
18.02.1949 g.20:44: Wenus opozycja Ceres
19.02.1949 g.00:27: Słońce ingres Ryby
20.02.1949 g.22:39: Merkury sekstyl Kora
21.02.1949 g.13:14: Ceres koniunkcja Pluton
21.02.1949 g.19:00: Słońce opozycja Saturn
22.02.1949 g.08:55: Ceres sekstyl Neptun
27.02.1949 g.15:43: Wenus trygon Uran
28.02.1949 g.23:33: Mars kwinkunks Ceres

01.03.1949 g.09:56: Merkury opozycja Ceres
02.03.1949 g.08:23: Mars kwinkunks Neptun
02.03.1949 g.10:38: Wenus ingres Ryby
02.03.1949 g.11:33: Merkury trygon Neptun
02.03.1949 g.12:32: Mars kwinkunks Pluton
02.03.1949 g.14:32: Merkury opozycja Pluton
04.03.1949 g.00:35: Słońce kwinkunks Ceres
04.03.1949 g.00:39: Wenus opozycja Saturn
05.03.1949 g.12:27: Słońce kwinkunks Neptun
05.03.1949 g.15:52: Słońce kwinkunks Pluton
11.03.1949 g.23:49: Merkury trygon Uran
12.03.1949 g.02:53: Wenus kwinkunks Ceres
13.03.1949 g.23:22: Wenus kwinkunks Neptun
14.03.1949 g.02:56: Wenus kwinkunks Pluton
14.03.1949 g.10:51: Merkury ingres Ryby
15.03.1949 g.05:40: Merkury opozycja Saturn
17.03.1949 g.03:08: Mars sekstyl Jowisz
17.03.1949 g.05:14: Słońce sekstyl Jowisz
17.03.1949 g.11:14: Słońce koniunkcja Mars
17.03.1949 g.13:05: Słońce kwadratura Uran
17.03.1949 g.13:35: Mars kwadratura Uran
19.03.1949 g.07:14: Jowisz kwinkunks Uran
20.03.1949 g.23:48: Słońce ingres Baran
21.03.1949 g.16:44: Słońce kwinkunks Saturn
21.03.1949 g.23:02: Mars ingres Baran
21.03.1949 g.23:04: Merkury kwinkunks Ceres
22.03.1949 g.18:32: Mars kwinkunks Saturn
23.03.1949 g.14:32: Merkury kwinkunks Neptun
23.03.1949 g.18:37: Merkury kwinkunks Pluton
23.03.1949 g.20:27: Wenus kwadratura Uran
24.03.1949 g.11:02: Wenus sekstyl Jowisz
26.03.1949 g.12:53: Wenus ingres Baran
26.03.1949 g.20:22: Wenus kwinkunks Saturn
27.03.1949 g.19:39: Słońce koniunkcja Kora
30.03.1949 g.17:22: Mars koniunkcja Kora
30.03.1949 g.23:00: Merkury kwadratura Uran
31.03.1949 g.21:33: Merkury sekstyl Jowisz

01.04.1949 g.00:35: Wenus koniunkcja Kora
01.04.1949 g.16:26: Słońce trygon Ceres
01.04.1949 g.17:01: Merkury ingres Baran
01.04.1949 g.17:56: Merkury kwinkunks Saturn
03.04.1949 g.03:13: Wenus koniunkcja Mars
03.04.1949 g.04:38: Saturn ingres Lew
03.04.1949 g.22:53: Słońce opozycja Neptun
04.04.1949 g.09:48: Słońce trygon Pluton
05.04.1949 g.00:34: Wenus trygon Ceres
05.04.1949 g.08:13: Merkury koniunkcja Kora
06.04.1949 g.07:21: Mars trygon Ceres
06.04.1949 g.14:29: Wenus opozycja Neptun
07.04.1949 g.00:06: Wenus trygon Pluton
07.04.1949 g.23:16: Merkury trygon Ceres
08.04.1949 g.15:44: Mars opozycja Neptun
08.04.1949 g.19:09: Merkury opozycja Neptun
08.04.1949 g.21:20: Merkury koniunkcja Mars
09.04.1949 g.01:36: Merkury trygon Pluton
09.04.1949 g.08:26: Mars trygon Pluton
10.04.1949 g.06:49: Jowisz kwinkunks Saturn
12.04.1949 g.07:07: Merkury koniunkcja Wenus
12.04.1949 g.21:18: Jowisz ingres Wodnik
13.04.1949 g.09:49: Słońce koniunkcja Merkury
15.04.1949 g.09:36: Merkury sekstyl Uran
16.04.1949 g.11:21: Merkury trygon Saturn
16.04.1949 g.16:55: Merkury ingres Byk
16.04.1949 g.21:43: Merkury kwadratura Jowisz
17.04.1949 g.00:48: Słońce koniunkcja Wenus
17.04.1949 g.14:41: Wenus sekstyl Uran
17.04.1949 g.18:31: Słońce sekstyl Uran
19.04.1949 g.00:42: Ceres sekstyl Neptun
19.04.1949 g.07:53: Wenus trygon Saturn
19.04.1949 g.18:43: Wenus ingres Byk
19.04.1949 g.22:15: Słońce trygon Saturn
20.04.1949 g.09:25: Wenus kwadratura Jowisz
20.04.1949 g.12:17: Słońce ingres Byk
21.04.1949 g.09:05: Słońce kwadratura Jowisz
23.04.1949 g.01:30: Merkury kwinkunks Neptun
23.04.1949 g.10:26: Ceres koniunkcja Pluton
23.04.1949 g.11:35: Merkury kwadratura Pluton
23.04.1949 g.11:42: Merkury kwadratura Ceres
27.04.1949 g.02:51: Mars sekstyl Uran
29.04.1949 g.06:41: Mars trygon Saturn
30.04.1949 g.04:32: Mars ingres Byk
30.04.1949 g.09:33: Wenus kwinkunks Neptun

01.05.1949 g.05:43: Wenus kwadratura Pluton
01.05.1949 g.17:57: Merkury kwadratura Saturn
02.05.1949 g.04:19: Merkury ingres Bliźnięta
02.05.1949 g.09:12: Mars kwadratura Jowisz
02.05.1949 g.18:52: Wenus kwadratura Ceres
03.05.1949 g.06:39: Merkury trygon Jowisz
03.05.1949 g.21:53: Słońce kwinkunks Neptun
05.05.1949 g.01:54: Słońce kwadratura Pluton
07.05.1949 g.07:00: Merkury sekstyl Kora
08.05.1949 g.10:27: Słońce kwadratura Ceres
12.05.1949 g.17:25: Merkury trygon Neptun
13.05.1949 g.15:33: Wenus kwadratura Saturn
14.05.1949 g.02:25: Wenus ingres Bliźnięta
14.05.1949 g.12:44: Merkury sekstyl Pluton
15.05.1949 g.20:03: Wenus trygon Jowisz
17.05.1949 g.08:19: Mars kwinkunks Neptun
19.05.1949 g.09:40: Mars kwadratura Pluton
20.05.1949 g.01:19: Wenus sekstyl Kora
21.05.1949 g.03:08: Słońce kwadratura Saturn
21.05.1949 g.11:50: Słońce ingres Bliźnięta
23.05.1949 g.17:43: Słońce trygon Jowisz
24.05.1949 g.09:08: Wenus trygon Neptun
25.05.1949 g.18:26: Wenus sekstyl Pluton
27.05.1949 g.12:58: Merkury koniunkcja Wenus
29.05.1949 g.04:23: Słońce sekstyl Kora
29.05.1949 g.14:59: Saturn ingres Panna

01.06.1949 g.08:43: Merkury sekstyl Pluton
03.06.1949 g.04:17: Mars kwadratura Ceres
03.06.1949 g.12:33: Słońce trygon Neptun
03.06.1949 g.13:50: Wenus sekstyl Ceres
04.06.1949 g.00:27: Słońce koniunkcja Merkury
04.06.1949 g.21:27: Merkury trygon Neptun
05.06.1949 g.14:43: Słońce sekstyl Pluton
07.06.1949 g.09:29: Wenus koniunkcja Uran
07.06.1949 g.12:47: Wenus ingres Rak
07.06.1949 g.22:51: Wenus sekstyl Saturn
08.06.1949 g.20:07: Wenus kwinkunks Jowisz
10.06.1949 g.02:56: Mars ingres Bliźnięta
10.06.1949 g.06:07: Uran ingres Rak
11.06.1949 g.03:06: Mars kwadratura Saturn
12.06.1949 g.01:49: Mars trygon Jowisz
13.06.1949 g.15:06: Wenus kwadratura Kora
16.06.1949 g.07:14: Jowisz kwinkunks Saturn
17.06.1949 g.09:22: Ceres ingres Panna
17.06.1949 g.16:02: Wenus kwadratura Neptun
18.06.1949 g.18:30: Ceres sekstyl Uran
19.06.1949 g.13:59: Ceres kwinkunks Jowisz
20.06.1949 g.16:15: Mars sekstyl Kora
21.06.1949 g.06:11: Jowisz kwinkunks Uran
21.06.1949 g.08:54: Ceres koniunkcja Saturn
21.06.1949 g.20:02: Słońce ingres Rak
22.06.1949 g.09:49: Słońce kwinkunks Jowisz
22.06.1949 g.14:33: Słońce koniunkcja Uran
23.06.1949 g.13:31: Słońce sekstyl Saturn
24.06.1949 g.16:21: Słońce sekstyl Ceres
25.06.1949 g.23:01: Merkury trygon Neptun
27.06.1949 g.16:17: Mars trygon Neptun
27.06.1949 g.20:29: Jowisz ingres Koziorożec
28.06.1949 g.23:57: Merkury sekstyl Pluton
29.06.1949 g.16:47: Słońce kwadratura Kora

01.07.1949 g.12:17: Mars sekstyl Pluton
01.07.1949 g.17:19: Wenus opozycja Jowisz
02.07.1949 g.01:40: Wenus ingres Lew
04.07.1949 g.20:45: Słońce kwadratura Neptun
06.07.1949 g.23:45: Ceres kwinkunks Kora
08.07.1949 g.05:24: Wenus trygon Kora
09.07.1949 g.10:00: Merkury kwinkunks Jowisz
10.07.1949 g.05:19: Merkury ingres Rak
11.07.1949 g.07:06: Merkury koniunkcja Uran
12.07.1949 g.03:57: Merkury sekstyl Saturn
12.07.1949 g.07:38: Wenus sekstyl Neptun
14.07.1949 g.09:20: Merkury kwadratura Kora
14.07.1949 g.17:38: Wenus koniunkcja Pluton
16.07.1949 g.08:00: Merkury sekstyl Ceres
16.07.1949 g.23:07: Merkury kwadratura Neptun
19.07.1949 g.11:07: Mars kwinkunks Jowisz
20.07.1949 g.10:07: Słońce opozycja Jowisz
23.07.1949 g.06:56: Słońce ingres Lew
23.07.1949 g.07:54: Mars ingres Rak
23.07.1949 g.19:26: Merkury opozycja Jowisz
24.07.1949 g.02:09: Wenus kwinkunks Jowisz
25.07.1949 g.07:19: Merkury ingres Lew
26.07.1949 g.17:43: Wenus ingres Panna
26.07.1949 g.23:17: Słońce koniunkcja Merkury
27.07.1949 g.09:47: Mars koniunkcja Uran
28.07.1949 g.20:25: Merkury trygon Kora
29.07.1949 g.01:48: Wenus sekstyl Uran
30.07.1949 g.23:18: Wenus sekstyl Mars
31.07.1949 g.01:42: Słońce trygon Kora
31.07.1949 g.06:23: Wenus koniunkcja Saturn
31.07.1949 g.10:40: Merkury sekstyl Neptun
31.07.1949 g.13:23: Mars sekstyl Saturn

01.08.1949 g.20:59: Wenus kwinkunks Kora
02.08.1949 g.00:59: Merkury koniunkcja Pluton
03.08.1949 g.10:04: Mars kwadratura Kora
05.08.1949 g.18:02: Słońce sekstyl Neptun
06.08.1949 g.18:45: Merkury kwinkunks Jowisz
09.08.1949 g.04:53: Słońce koniunkcja Pluton
09.08.1949 g.11:04: Merkury ingres Panna
11.08.1949 g.10:26: Merkury sekstyl Uran
11.08.1949 g.21:33: Mars kwadratura Neptun
13.08.1949 g.12:23: Merkury koniunkcja Saturn
13.08.1949 g.16:27: Merkury kwinkunks Kora
15.08.1949 g.15:37: Ceres trygon Jowisz
15.08.1949 g.17:20: Wenus trygon Jowisz
15.08.1949 g.17:24: Saturn kwinkunks Kora
15.08.1949 g.18:32: Wenus koniunkcja Ceres
17.08.1949 g.07:39: Słońce kwinkunks Jowisz
20.08.1949 g.14:38: Wenus ingres Waga
20.08.1949 g.21:05: Merkury sekstyl Mars
23.08.1949 g.13:48: Słońce ingres Panna
23.08.1949 g.22:36: Merkury trygon Jowisz
23.08.1949 g.23:20: Wenus kwadratura Uran
26.08.1949 g.16:03: Wenus opozycja Kora
27.08.1949 g.11:35: Mars opozycja Jowisz
27.08.1949 g.21:41: Słońce sekstyl Uran
28.08.1949 g.14:47: Merkury koniunkcja Ceres
28.08.1949 g.17:47: Merkury ingres Waga
28.08.1949 g.23:42: Ceres ingres Waga
31.08.1949 g.01:11: Słońce kwinkunks Kora
31.08.1949 g.23:09: Wenus koniunkcja Neptun

01.09.1949 g.03:58: Merkury kwadratura Uran
02.09.1949 g.11:27: Słońce koniunkcja Saturn
03.09.1949 g.14:28: Merkury opozycja Kora
03.09.1949 g.18:55: Wenus sekstyl Pluton
07.09.1949 g.06:51: Mars ingres Lew
08.09.1949 g.04:49: Ceres kwadratura Uran
08.09.1949 g.11:19: Wenus kwadratura Jowisz
10.09.1949 g.07:15: Merkury koniunkcja Neptun
13.09.1949 g.21:18: Ceres opozycja Kora
14.09.1949 g.19:12: Wenus ingres Skorpion
15.09.1949 g.00:22: Merkury sekstyl Pluton
15.09.1949 g.15:19: Słońce trygon Jowisz
18.09.1949 g.13:15: Mars trygon Kora
18.09.1949 g.20:52: Wenus trygon Uran
20.09.1949 g.18:09: Wenus kwinkunks Kora
23.09.1949 g.05:35: Wenus kwadratura Mars
23.09.1949 g.11:05: Słońce ingres Waga
25.09.1949 g.08:46: Wenus sekstyl Saturn
26.09.1949 g.10:59: Merkury sekstyl Pluton
28.09.1949 g.12:07: Słońce kwadratura Uran
29.09.1949 g.19:21: Wenus kwadratura Pluton
30.09.1949 g.00:45: Merkury koniunkcja Neptun
30.09.1949 g.04:50: Merkury koniunkcja Ceres
30.09.1949 g.08:32: Merkury sekstyl Mars
30.09.1949 g.12:11: Słońce opozycja Kora
30.09.1949 g.15:08: Ceres koniunkcja Neptun
30.09.1949 g.22:56: Mars sekstyl Neptun

01.10.1949 g.20:01: Mars sekstyl Ceres
03.10.1949 g.21:10: Słońce koniunkcja Merkury
04.10.1949 g.03:51: Wenus sekstyl Jowisz
06.10.1949 g.02:08: Mars koniunkcja Pluton
07.10.1949 g.02:06: Merkury opozycja Kora
07.10.1949 g.14:04: Ceres sekstyl Pluton
08.10.1949 g.14:05: Słońce koniunkcja Neptun
09.10.1949 g.10:00: Merkury kwadratura Uran
10.10.1949 g.11:18: Wenus ingres Strzelec
11.10.1949 g.13:12: Słońce sekstyl Pluton
14.10.1949 g.00:23: Merkury sekstyl Wenus
14.10.1949 g.17:19: Słońce koniunkcja Ceres
14.10.1949 g.20:20: Wenus kwinkunks Uran
15.10.1949 g.19:34: Mars kwinkunks Jowisz
16.10.1949 g.08:15: Merkury kwadratura Uran
16.10.1949 g.08:51: Wenus trygon Kora
17.10.1949 g.09:28: Słońce kwadratura Jowisz
18.10.1949 g.14:38: Merkury opozycja Kora
19.10.1949 g.07:19: Słońce sekstyl Mars
21.10.1949 g.11:28: Ceres kwadratura Jowisz
23.10.1949 g.19:03: Słońce ingres Skorpion
24.10.1949 g.02:18: Wenus sekstyl Neptun
24.10.1949 g.06:40: Wenus kwadratura Saturn
25.10.1949 g.17:09: Merkury koniunkcja Neptun
26.10.1949 g.09:26: Wenus trygon Pluton
27.10.1949 g.01:58: Mars ingres Panna
27.10.1949 g.09:21: Merkury sekstyl Pluton
28.10.1949 g.16:32: Słońce trygon Uran
29.10.1949 g.19:18: Merkury sekstyl Wenus
30.10.1949 g.10:00: Słońce kwinkunks Kora
31.10.1949 g.21:23: Merkury kwadratura Jowisz

03.11.1949 g.19:46: Merkury koniunkcja Ceres
03.11.1949 g.19:57: Merkury ingres Skorpion
03.11.1949 g.20:28: Ceres ingres Skorpion
04.11.1949 g.13:40: Mars sekstyl Uran
06.11.1949 g.05:53: Wenus ingres Koziorożec
06.11.1949 g.17:02: Merkury trygon Uran
07.11.1949 g.19:09: Mars kwinkunks Kora
07.11.1949 g.19:47: Merkury kwinkunks Kora
07.11.1949 g.20:07: Merkury sekstyl Mars
07.11.1949 g.22:02: Wenus sekstyl Ceres
10.11.1949 g.00:32: Słońce sekstyl Saturn
10.11.1949 g.13:16: Wenus opozycja Uran
10.11.1949 g.22:59: Słońce kwadratura Pluton
12.11.1949 g.07:49: Wenus kwadratura Kora
14.11.1949 g.02:06: Ceres trygon Uran
14.11.1949 g.15:28: Merkury sekstyl Saturn
15.11.1949 g.00:12: Merkury kwadratura Pluton
17.11.1949 g.05:01: Wenus trygon Mars
18.11.1949 g.11:35: Ceres kwinkunks Kora
20.11.1949 g.21:42: Słońce sekstyl Jowisz
21.11.1949 g.08:00: Merkury sekstyl Jowisz
21.11.1949 g.23:09: Słońce koniunkcja Merkury
21.11.1949 g.23:15: Wenus kwadratura Neptun
22.11.1949 g.10:06: Merkury ingres Strzelec
22.11.1949 g.16:16: Słońce ingres Strzelec
23.11.1949 g.17:16: Wenus kwinkunks Pluton
23.11.1949 g.18:33: Wenus trygon Saturn
25.11.1949 g.01:52: Merkury kwinkunks Uran
26.11.1949 g.11:52: Merkury trygon Kora
26.11.1949 g.18:10: Słońce kwinkunks Uran
28.11.1949 g.23:58: Słońce trygon Kora
30.11.1949 g.21:07: Jowisz ingres Wodnik

01.12.1949 g.00:52: Mars koniunkcja Saturn
03.12.1949 g.02:35: Merkury sekstyl Neptun
04.12.1949 g.00:09: Merkury trygon Pluton
04.12.1949 g.10:39: Merkury kwadratura Saturn
05.12.1949 g.19:52: Merkury kwadratura Mars
06.12.1949 g.07:05: Wenus ingres Wodnik
07.12.1949 g.20:25: Wenus koniunkcja Jowisz
09.12.1949 g.08:23: Słońce sekstyl Neptun
10.12.1949 g.12:40: Wenus kwinkunks Uran
10.12.1949 g.12:45: Słońce trygon Pluton
11.12.1949 g.12:52: Słońce kwadratura Saturn
11.12.1949 g.14:37: Merkury ingres Koziorożec
13.12.1949 g.20:02: Merkury opozycja Uran
13.12.1949 g.23:16: Wenus sekstyl Kora
15.12.1949 g.14:35: Ceres kwadratura Pluton
15.12.1949 g.16:35: Merkury kwadratura Kora
17.12.1949 g.10:06: Jowisz kwinkunks Uran
18.12.1949 g.16:39: Ceres sekstyl Saturn
19.12.1949 g.11:12: Słońce kwadratura Mars
22.12.1949 g.05:22: Słońce ingres Koziorożec
22.12.1949 g.18:47: Merkury kwadratura Neptun
23.12.1949 g.07:40: Merkury kwinkunks Pluton
24.12.1949 g.07:44: Merkury trygon Saturn
25.12.1949 g.03:31: Słońce opozycja Uran
26.12.1949 g.06:23: Mars ingres Waga
26.12.1949 g.11:32: Merkury sekstyl Ceres
28.12.1949 g.10:30: Słońce kwadratura Kora
31.12.1949 g.06:48: Jowisz sekstyl Kora

1948 1949 1950Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.13:10:22 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec