Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1948


Tranzyty planet w 1948 roku


03.01.1948 g.14:14: Słońce koniunkcja Merkury
04.01.1948 g.03:18: Merkury kwadratura Neptun
04.01.1948 g.07:21: Wenus trygon Neptun
04.01.1948 g.10:59: Słońce kwadratura Neptun
05.01.1948 g.01:08: Merkury kwinkunks Pluton
05.01.1948 g.11:47: Wenus opozycja Pluton
05.01.1948 g.21:15: Słońce kwinkunks Pluton
07.01.1948 g.02:45: Wenus sekstyl Jowisz
09.01.1948 g.09:12: Merkury kwinkunks Saturn
10.01.1948 g.08:33: Merkury kwinkunks Uran
11.01.1948 g.03:51: Wenus opozycja Saturn
12.01.1948 g.11:49: Wenus trygon Uran
12.01.1948 g.15:54: Słońce kwinkunks Saturn
12.01.1948 g.22:52: Merkury kwadratura Ceres
14.01.1948 g.07:16: Słońce kwinkunks Uran
14.01.1948 g.11:06: Merkury ingres Wodnik
16.01.1948 g.14:20: Wenus sekstyl Ceres
17.01.1948 g.22:15: Merkury sekstyl Kora
18.01.1948 g.03:13: Wenus ingres Ryby
18.01.1948 g.13:50: Merkury kwinkunks Mars
19.01.1948 g.23:08: Słońce kwadratura Ceres
21.01.1948 g.04:18: Słońce ingres Wodnik
22.01.1948 g.03:03: Merkury trygon Neptun
22.01.1948 g.18:20: Merkury opozycja Pluton
23.01.1948 g.04:47: Wenus opozycja Mars
24.01.1948 g.17:57: Mars kwinkunks Kora
25.01.1948 g.18:21: Ceres ingres Byk
26.01.1948 g.13:14: Merkury sekstyl Jowisz
26.01.1948 g.13:15: Merkury opozycja Saturn
26.01.1948 g.13:20: Jowisz trygon Saturn
26.01.1948 g.13:43: Słońce kwinkunks Mars
26.01.1948 g.23:42: Słońce sekstyl Kora
27.01.1948 g.22:47: Merkury trygon Uran
28.01.1948 g.17:12: Wenus kwinkunks Neptun
29.01.1948 g.12:03: Wenus kwinkunks Pluton

02.02.1948 g.01:45: Merkury ingres Ryby
02.02.1948 g.20:50: Słońce trygon Neptun
03.02.1948 g.07:12: Wenus kwinkunks Saturn
03.02.1948 g.17:37: Słońce opozycja Pluton
03.02.1948 g.22:33: Merkury sekstyl Ceres
04.02.1948 g.13:38: Merkury opozycja Mars
05.02.1948 g.06:35: Wenus kwadratura Jowisz
05.02.1948 g.09:45: Mars trygon Ceres
05.02.1948 g.11:42: Wenus kwadratura Uran
06.02.1948 g.14:49: Jowisz opozycja Uran
09.02.1948 g.03:12: Słońce opozycja Saturn
11.02.1948 g.19:50: Wenus ingres Baran
11.02.1948 g.23:39: Wenus kwinkunks Mars
12.02.1948 g.02:21: Słońce trygon Uran
12.02.1948 g.11:27: Mars ingres Lew
13.02.1948 g.07:13: Słońce sekstyl Jowisz
14.02.1948 g.22:51: Merkury sekstyl Ceres
16.02.1948 g.21:39: Wenus koniunkcja Kora
17.02.1948 g.17:15: Słońce opozycja Mars
19.02.1948 g.18:36: Słońce ingres Ryby
20.02.1948 g.03:49: Słońce koniunkcja Merkury
20.02.1948 g.12:07: Merkury ingres Wodnik
22.02.1948 g.09:37: Wenus opozycja Neptun
23.02.1948 g.00:25: Wenus trygon Pluton
24.02.1948 g.16:59: Mars trygon Jowisz
25.02.1948 g.01:00: Merkury sekstyl Jowisz
25.02.1948 g.09:09: Merkury opozycja Mars
26.02.1948 g.20:34: Wenus trygon Saturn
29.02.1948 g.13:24: Słońce sekstyl Ceres
29.02.1948 g.21:30: Merkury trygon Uran

01.03.1948 g.08:58: Merkury sekstyl Wenus
01.03.1948 g.12:14: Wenus sekstyl Uran
02.03.1948 g.03:46: Wenus trygon Mars
03.03.1948 g.02:28: Słońce kwinkunks Neptun
03.03.1948 g.19:53: Słońce kwinkunks Pluton
04.03.1948 g.11:08: Mars sekstyl Uran
05.03.1948 g.05:06: Wenus trygon Jowisz
05.03.1948 g.19:07: Merkury opozycja Mars
07.03.1948 g.10:29: Merkury trygon Uran
07.03.1948 g.19:01: Ceres kwinkunks Neptun
07.03.1948 g.20:24: Słońce kwinkunks Saturn
08.03.1948 g.07:59: Wenus ingres Byk
09.03.1948 g.20:59: Ceres kwadratura Pluton
11.03.1948 g.00:15: Słońce kwinkunks Mars
12.03.1948 g.21:18: Słońce kwadratura Uran
15.03.1948 g.19:17: Merkury sekstyl Jowisz
18.03.1948 g.09:13: Merkury ingres Ryby
18.03.1948 g.11:31: Słońce kwadratura Jowisz
18.03.1948 g.22:13: Wenus kwinkunks Neptun
19.03.1948 g.14:17: Ceres kwadratura Saturn
19.03.1948 g.16:19: Wenus kwadratura Pluton
20.03.1948 g.17:56: Słońce ingres Baran
22.03.1948 g.19:56: Wenus kwadratura Saturn
24.03.1948 g.10:50: Mars kwadratura Ceres
24.03.1948 g.14:10: Wenus kwadratura Mars
24.03.1948 g.16:11: Wenus koniunkcja Ceres
27.03.1948 g.07:28: Słońce koniunkcja Kora
28.03.1948 g.03:25: Merkury kwinkunks Neptun
28.03.1948 g.20:20: Merkury kwinkunks Pluton
31.03.1948 g.04:23: Merkury kwinkunks Saturn

01.04.1948 g.12:01: Słońce opozycja Neptun
01.04.1948 g.15:32: Merkury kwinkunks Mars
02.04.1948 g.13:14: Słońce trygon Pluton
03.04.1948 g.08:10: Wenus kwinkunks Jowisz
04.04.1948 g.11:09: Merkury sekstyl Ceres
04.04.1948 g.13:39: Wenus ingres Bliźnięta
04.04.1948 g.14:15: Merkury kwadratura Uran
05.04.1948 g.19:26: Słońce trygon Saturn
08.04.1948 g.11:05: Merkury kwadratura Jowisz
08.04.1948 g.16:29: Słońce trygon Mars
09.04.1948 g.03:25: Merkury ingres Baran
11.04.1948 g.02:03: Wenus sekstyl Kora
12.04.1948 g.23:40: Słońce sekstyl Uran
13.04.1948 g.00:42: Merkury koniunkcja Kora
15.04.1948 g.08:49: Merkury sekstyl Wenus
15.04.1948 g.13:08: Merkury opozycja Neptun
15.04.1948 g.16:52: Wenus trygon Neptun
16.04.1948 g.06:20: Merkury trygon Pluton
17.04.1948 g.01:45: Wenus sekstyl Pluton
17.04.1948 g.23:02: Merkury trygon Saturn
19.04.1948 g.03:50: Słońce trygon Jowisz
20.04.1948 g.06:24: Słońce ingres Byk
20.04.1948 g.11:47: Wenus sekstyl Saturn
20.04.1948 g.14:10: Merkury trygon Mars
20.04.1948 g.20:39: Ceres kwinkunks Jowisz
21.04.1948 g.20:23: Merkury sekstyl Uran
23.04.1948 g.14:27: Ceres ingres Bliźnięta
24.04.1948 g.13:51: Merkury trygon Jowisz
25.04.1948 g.03:38: Merkury ingres Byk
28.04.1948 g.07:30: Wenus sekstyl Mars
29.04.1948 g.07:01: Wenus koniunkcja Uran
29.04.1948 g.07:31: Słońce koniunkcja Merkury
30.04.1948 g.06:40: Merkury kwinkunks Neptun

01.05.1948 g.01:24: Merkury kwadratura Pluton
01.05.1948 g.10:08: Słońce kwinkunks Neptun
01.05.1948 g.10:30: Mars sekstyl Uran
02.05.1948 g.15:15: Merkury kwadratura Saturn
03.05.1948 g.04:39: Słońce kwadratura Pluton
05.05.1948 g.04:56: Wenus opozycja Jowisz
06.05.1948 g.20:04: Słońce kwadratura Saturn
07.05.1948 g.02:52: Merkury kwadratura Mars
07.05.1948 g.10:27: Wenus ingres Rak
08.05.1948 g.08:45: Merkury kwinkunks Jowisz
09.05.1948 g.06:38: Merkury ingres Bliźnięta
10.05.1948 g.15:27: Ceres sekstyl Kora
12.05.1948 g.20:16: Merkury sekstyl Kora
13.05.1948 g.06:16: Mars trygon Jowisz
13.05.1948 g.11:01: Merkury koniunkcja Ceres
14.05.1948 g.18:49: Merkury trygon Neptun
15.05.1948 g.23:08: Merkury sekstyl Pluton
18.05.1948 g.07:54: Merkury sekstyl Saturn
18.05.1948 g.10:47: Słońce kwinkunks Jowisz
18.05.1948 g.19:03: Wenus kwadratura Kora
18.05.1948 g.22:53: Mars ingres Panna
19.05.1948 g.01:44: Ceres trygon Neptun
21.05.1948 g.05:57: Słońce ingres Bliźnięta
22.05.1948 g.23:50: Słońce kwadratura Mars
24.05.1948 g.01:10: Merkury koniunkcja Uran
24.05.1948 g.10:28: Ceres sekstyl Pluton
25.05.1948 g.10:43: Merkury opozycja Jowisz
27.05.1948 g.16:58: Wenus kwadratura Neptun
28.05.1948 g.12:50: Merkury ingres Rak
28.05.1948 g.16:02: Słońce sekstyl Kora

01.06.1948 g.00:07: Słońce trygon Neptun
03.06.1948 g.16:51: Słońce sekstyl Pluton
03.06.1948 g.23:41: Jowisz opozycja Uran
04.06.1948 g.05:43: Mars kwinkunks Kora
05.06.1948 g.09:32: Ceres sekstyl Saturn
09.06.1948 g.03:21: Słońce sekstyl Saturn
09.06.1948 g.22:07: Wenus kwadratura Neptun
10.06.1948 g.02:26: Merkury kwadratura Kora
10.06.1948 g.09:17: Wenus sekstyl Mars
11.06.1948 g.13:26: Słońce koniunkcja Ceres
12.06.1948 g.21:41: Merkury kwadratura Kora
15.06.1948 g.08:56: Słońce opozycja Jowisz
17.06.1948 g.09:40: Wenus kwadratura Kora
17.06.1948 g.17:24: Słońce koniunkcja Uran
19.06.1948 g.00:29: Ceres opozycja Jowisz
21.06.1948 g.14:10: Słońce ingres Rak
24.06.1948 g.05:00: Słońce koniunkcja Merkury
24.06.1948 g.15:36: Słońce koniunkcja Wenus
26.06.1948 g.14:52: Ceres koniunkcja Uran
28.06.1948 g.19:57: Merkury ingres Bliźnięta
29.06.1948 g.04:26: Słońce kwadratura Kora
29.06.1948 g.09:58: Wenus ingres Bliźnięta
30.06.1948 g.21:51: Merkury koniunkcja Wenus

01.07.1948 g.09:43: Wenus koniunkcja Ceres
01.07.1948 g.13:07: Merkury koniunkcja Ceres
02.07.1948 g.08:02: Słońce kwadratura Neptun
02.07.1948 g.23:10: Mars kwadratura Jowisz
04.07.1948 g.00:35: Ceres ingres Rak
04.07.1948 g.14:06: Wenus koniunkcja Uran
09.07.1948 g.12:19: Wenus kwadratura Mars
09.07.1948 g.17:00: Jowisz trygon Saturn
11.07.1948 g.22:55: Merkury ingres Rak
13.07.1948 g.09:32: Słońce kwinkunks Jowisz
13.07.1948 g.12:34: Mars kwadratura Uran
17.07.1948 g.07:25: Mars ingres Waga
19.07.1948 g.14:00: Merkury koniunkcja Ceres
20.07.1948 g.01:58: Merkury kwadratura Kora
20.07.1948 g.23:47: Ceres kwadratura Kora
22.07.1948 g.13:12: Merkury kwadratura Neptun
23.07.1948 g.01:07: Słońce ingres Lew
28.07.1948 g.06:07: Merkury kwinkunks Jowisz
28.07.1948 g.23:14: Ceres kwadratura Neptun
29.07.1948 g.11:22: Mars opozycja Kora
30.07.1948 g.13:23: Słońce trygon Kora
31.07.1948 g.20:44: Wenus koniunkcja Uran

01.08.1948 g.10:16: Słońce sekstyl Mars
02.08.1948 g.15:54: Merkury ingres Lew
03.08.1948 g.04:15: Wenus ingres Rak
03.08.1948 g.05:33: Słońce sekstyl Neptun
04.08.1948 g.07:15: Mars koniunkcja Neptun
06.08.1948 g.03:40: Merkury trygon Kora
07.08.1948 g.06:37: Słońce koniunkcja Pluton
07.08.1948 g.22:04: Merkury sekstyl Neptun
09.08.1948 g.09:28: Merkury sekstyl Mars
09.08.1948 g.18:41: Merkury koniunkcja Pluton
10.08.1948 g.17:12: Mars sekstyl Pluton
11.08.1948 g.21:54: Słońce koniunkcja Merkury
11.08.1948 g.23:13: Merkury trygon Jowisz
12.08.1948 g.00:39: Słońce trygon Jowisz
13.08.1948 g.23:55: Wenus kwadratura Kora
15.08.1948 g.04:51: Merkury koniunkcja Saturn
16.08.1948 g.14:05: Mars kwadratura Ceres
17.08.1948 g.04:45: Merkury sekstyl Uran
17.08.1948 g.10:43: Merkury ingres Panna
17.08.1948 g.18:45: Mars sekstyl Jowisz
18.08.1948 g.10:21: Ceres kwinkunks Jowisz
19.08.1948 g.02:29: Wenus kwadratura Neptun
19.08.1948 g.07:56: Słońce koniunkcja Saturn
21.08.1948 g.04:16: Merkury kwinkunks Kora
23.08.1948 g.01:39: Słońce sekstyl Uran
23.08.1948 g.08:02: Słońce ingres Panna
27.08.1948 g.15:32: Merkury sekstyl Wenus
28.08.1948 g.03:23: Merkury kwadratura Jowisz
28.08.1948 g.13:56: Wenus kwinkunks Jowisz
30.08.1948 g.12:57: Słońce kwinkunks Kora
30.08.1948 g.17:40: Uran ingres Rak
31.08.1948 g.01:16: Mars sekstyl Saturn
31.08.1948 g.03:02: Merkury sekstyl Ceres

03.09.1948 g.15:58: Mars ingres Skorpion
03.09.1948 g.17:47: Merkury ingres Waga
03.09.1948 g.19:37: Merkury kwadratura Uran
03.09.1948 g.20:20: Mars trygon Uran
04.09.1948 g.16:49: Wenus koniunkcja Ceres
08.09.1948 g.07:35: Merkury opozycja Kora
08.09.1948 g.15:40: Wenus ingres Lew
11.09.1948 g.19:42: Merkury koniunkcja Neptun
13.09.1948 g.07:01: Słońce kwadratura Jowisz
13.09.1948 g.22:00: Mars kwinkunks Kora
14.09.1948 g.15:46: Merkury sekstyl Pluton
14.09.1948 g.16:35: Ceres ingres Lew
15.09.1948 g.07:27: Wenus trygon Kora
17.09.1948 g.20:52: Wenus kwadratura Mars
18.09.1948 g.17:15: Merkury sekstyl Jowisz
19.09.1948 g.06:35: Saturn ingres Panna
20.09.1948 g.09:09: Wenus sekstyl Neptun
23.09.1948 g.05:21: Słońce ingres Waga
23.09.1948 g.14:03: Saturn sekstyl Uran
23.09.1948 g.17:49: Słońce kwadratura Uran
23.09.1948 g.20:42: Wenus koniunkcja Pluton
27.09.1948 g.08:29: Mars kwadratura Pluton
27.09.1948 g.09:19: Merkury ingres Skorpion
28.09.1948 g.00:33: Merkury trygon Uran
28.09.1948 g.12:35: Słońce sekstyl Ceres
28.09.1948 g.16:12: Merkury sekstyl Saturn
29.09.1948 g.10:40: Wenus trygon Jowisz
30.09.1948 g.00:01: Słońce opozycja Kora

02.10.1948 g.11:04: Ceres trygon Kora
06.10.1948 g.03:12: Słońce koniunkcja Neptun
06.10.1948 g.13:25: Wenus ingres Panna
07.10.1948 g.01:44: Wenus sekstyl Uran
08.10.1948 g.11:12: Wenus koniunkcja Saturn
09.10.1948 g.15:45: Słońce sekstyl Pluton
10.10.1948 g.21:24: Merkury sekstyl Wenus
12.10.1948 g.06:50: Wenus kwinkunks Kora
14.10.1948 g.10:34: Merkury sekstyl Saturn
16.10.1948 g.17:09: Merkury trygon Uran
17.10.1948 g.04:33: Merkury ingres Waga
17.10.1948 g.06:43: Mars ingres Strzelec
18.10.1948 g.00:13: Mars kwinkunks Uran
18.10.1948 g.06:19: Słońce sekstyl Jowisz
20.10.1948 g.01:19: Słońce koniunkcja Merkury
21.10.1948 g.02:49: Merkury sekstyl Jowisz
22.10.1948 g.03:42: Mars kwadratura Saturn
22.10.1948 g.07:17: Ceres sekstyl Neptun
23.10.1948 g.13:18: Słońce ingres Skorpion
24.10.1948 g.00:02: Słońce trygon Uran
26.10.1948 g.03:25: Mars trygon Kora
27.10.1948 g.12:44: Słońce sekstyl Saturn
29.10.1948 g.13:10: Wenus kwadratura Jowisz
29.10.1948 g.21:54: Słońce kwinkunks Kora

01.11.1948 g.07:41: Wenus ingres Waga
01.11.1948 g.13:28: Wenus kwadratura Uran
01.11.1948 g.23:30: Ceres koniunkcja Pluton
05.11.1948 g.07:33: Mars sekstyl Neptun
06.11.1948 g.13:31: Wenus opozycja Kora
09.11.1948 g.00:09: Mars trygon Pluton
09.11.1948 g.02:03: Słońce kwadratura Pluton
09.11.1948 g.04:47: Merkury sekstyl Jowisz
10.11.1948 g.03:18: Merkury ingres Skorpion
10.11.1948 g.04:32: Merkury trygon Uran
11.11.1948 g.13:12: Słońce kwadratura Ceres
12.11.1948 g.14:26: Uran ingres Bliźnięta
12.11.1948 g.17:28: Mars trygon Ceres
13.11.1948 g.00:26: Wenus koniunkcja Neptun
13.11.1948 g.18:07: Merkury sekstyl Saturn
14.11.1948 g.10:28: Merkury kwinkunks Kora
15.11.1948 g.01:46: Wenus sekstyl Pluton
15.11.1948 g.02:39: Jowisz opozycja Uran
15.11.1948 g.11:38: Jowisz ingres Koziorożec
18.11.1948 g.09:27: Wenus sekstyl Ceres
21.11.1948 g.03:13: Merkury kwadratura Pluton
22.11.1948 g.03:05: Słońce kwinkunks Uran
22.11.1948 g.10:28: Słońce ingres Strzelec
24.11.1948 g.11:33: Merkury kwadratura Ceres
24.11.1948 g.15:56: Wenus sekstyl Mars
25.11.1948 g.17:17: Wenus trygon Uran
26.11.1948 g.01:54: Wenus ingres Skorpion
26.11.1948 g.08:16: Mars opozycja Uran
26.11.1948 g.22:58: Mars ingres Koziorożec
28.11.1948 g.05:54: Słońce kwadratura Saturn
28.11.1948 g.06:55: Wenus sekstyl Jowisz
28.11.1948 g.11:54: Słońce trygon Kora
29.11.1948 g.07:20: Merkury kwinkunks Uran
29.11.1948 g.16:08: Merkury ingres Strzelec
30.11.1948 g.22:22: Wenus sekstyl Saturn

01.12.1948 g.01:23: Wenus kwinkunks Kora
01.12.1948 g.10:22: Mars koniunkcja Jowisz
03.12.1948 g.12:18: Merkury kwadratura Saturn
03.12.1948 g.13:26: Merkury trygon Kora
04.12.1948 g.22:14: Mars trygon Saturn
04.12.1948 g.23:19: Mars kwadratura Kora
06.12.1948 g.08:03: Saturn kwinkunks Kora
06.12.1948 g.22:55: Słońce sekstyl Neptun
08.12.1948 g.16:12: Słońce trygon Pluton
09.12.1948 g.01:44: Merkury sekstyl Neptun
09.12.1948 g.10:21: Wenus kwadratura Pluton
10.12.1948 g.03:31: Merkury trygon Pluton
12.12.1948 g.20:49: Słońce koniunkcja Merkury
13.12.1948 g.09:15: Jowisz kwadratura Kora
13.12.1948 g.21:39: Jowisz trygon Saturn
15.12.1948 g.05:44: Merkury trygon Ceres
15.12.1948 g.22:13: Wenus kwadratura Ceres
16.12.1948 g.09:50: Mars kwadratura Neptun
16.12.1948 g.14:52: Słońce trygon Ceres
17.12.1948 g.21:25: Merkury opozycja Uran
18.12.1948 g.06:47: Mars kwinkunks Pluton
18.12.1948 g.17:46: Merkury ingres Koziorożec
19.12.1948 g.05:24: Wenus kwinkunks Uran
20.12.1948 g.08:28: Wenus ingres Strzelec
20.12.1948 g.13:12: Słońce opozycja Uran
21.12.1948 g.23:33: Słońce ingres Koziorożec
22.12.1948 g.13:13: Merkury kwadratura Kora
22.12.1948 g.14:52: Merkury trygon Saturn
24.12.1948 g.02:11: Merkury koniunkcja Jowisz
25.12.1948 g.05:29: Wenus trygon Kora
25.12.1948 g.06:57: Wenus kwadratura Saturn
27.12.1948 g.22:26: Słońce kwadratura Kora
27.12.1948 g.23:04: Słońce trygon Saturn
28.12.1948 g.03:40: Merkury kwadratura Neptun
28.12.1948 g.20:18: Merkury kwinkunks Pluton
28.12.1948 g.23:02: Mars kwinkunks Ceres
29.12.1948 g.05:02: Saturn kwinkunks Kora

1947 1948 1949Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.12:12:59 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec