Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1926


Tranzyty planet w 1926 roku


04.01.1926 g.19:37: Słońce opozycja Pluton
04.01.1926 g.21:04: Jowisz sekstyl Kora
05.01.1926 g.05:36: Merkury kwadratura Uran
05.01.1926 g.15:19: Wenus kwadratura Saturn
06.01.1926 g.02:00: Jowisz ingres Wodnik
06.01.1926 g.10:50: Merkury sekstyl Wenus
07.01.1926 g.01:42: Merkury trygon Neptun
08.01.1926 g.01:26: Merkury trygon Ceres
08.01.1926 g.10:03: Wenus opozycja Neptun
11.01.1926 g.03:59: Merkury kwadratura Kora
11.01.1926 g.08:27: Merkury ingres Koziorożec
11.01.1926 g.12:07: Wenus opozycja Ceres
13.01.1926 g.07:20: Słońce sekstyl Uran
14.01.1926 g.23:00: Słońce sekstyl Saturn
15.01.1926 g.02:56: Słońce kwinkunks Neptun
15.01.1926 g.15:24: Słońce kwinkunks Ceres
16.01.1926 g.12:29: Mars kwinkunks Pluton
16.01.1926 g.15:42: Saturn kwadratura Neptun
18.01.1926 g.10:22: Ceres kwadratura Saturn
19.01.1926 g.16:05: Ceres koniunkcja Neptun
20.01.1926 g.15:31: Słońce sekstyl Kora
20.01.1926 g.16:25: Merkury opozycja Pluton
20.01.1926 g.20:12: Słońce ingres Wodnik
25.01.1926 g.06:40: Słońce koniunkcja Jowisz
25.01.1926 g.19:43: Wenus kwadratura Saturn
26.01.1926 g.06:27: Ceres kwinkunks Uran
26.01.1926 g.20:15: Merkury kwinkunks Ceres
26.01.1926 g.22:31: Merkury sekstyl Uran
27.01.1926 g.14:01: Merkury kwinkunks Neptun
28.01.1926 g.06:26: Merkury sekstyl Saturn
28.01.1926 g.07:35: Wenus opozycja Neptun
29.01.1926 g.03:16: Mars trygon Ceres
30.01.1926 g.05:04: Wenus sekstyl Mars
30.01.1926 g.05:46: Mars kwadratura Uran
31.01.1926 g.07:47: Mars trygon Neptun
31.01.1926 g.09:18: Merkury sekstyl Kora
31.01.1926 g.11:04: Merkury ingres Wodnik

02.02.1926 g.09:57: Wenus opozycja Ceres
02.02.1926 g.17:33: Słońce kwinkunks Pluton
04.02.1926 g.17:54: Merkury koniunkcja Jowisz
07.02.1926 g.16:08: Słońce koniunkcja Wenus
08.02.1926 g.07:51: Merkury kwinkunks Pluton
09.02.1926 g.03:16: Mars kwadratura Kora
09.02.1926 g.04:34: Mars ingres Koziorożec
09.02.1926 g.05:50: Słońce opozycja Ceres
09.02.1926 g.17:58: Uran kwinkunks Neptun
10.02.1926 g.08:15: Merkury koniunkcja Wenus
11.02.1926 g.20:21: Merkury opozycja Ceres
12.02.1926 g.22:00: Słońce opozycja Neptun
12.02.1926 g.23:35: Kora ingres Baran
14.02.1926 g.06:38: Merkury opozycja Neptun
15.02.1926 g.06:00: Słońce kwadratura Saturn
15.02.1926 g.14:50: Merkury kwadratura Saturn
16.02.1926 g.01:42: Słońce koniunkcja Merkury
17.02.1926 g.01:51: Wenus kwinkunks Pluton
17.02.1926 g.22:29: Merkury ingres Ryby
19.02.1926 g.10:34: Słońce ingres Ryby
22.02.1926 g.06:39: Wenus koniunkcja Jowisz
23.02.1926 g.07:15: Merkury sekstyl Mars
24.02.1926 g.18:26: Merkury trygon Pluton
26.02.1926 g.10:02: Merkury kwinkunks Ceres
27.02.1926 g.03:45: Mars opozycja Pluton

01.03.1926 g.14:00: Jowisz kwinkunks Pluton
02.03.1926 g.04:27: Merkury kwinkunks Neptun
02.03.1926 g.12:27: Mars kwinkunks Ceres
03.03.1926 g.02:51: Merkury koniunkcja Uran
03.03.1926 g.21:53: Merkury trygon Saturn
04.03.1926 g.01:39: Słońce trygon Pluton
05.03.1926 g.22:57: Słońce kwinkunks Ceres
06.03.1926 g.03:56: Merkury ingres Baran
06.03.1926 g.07:21: Merkury koniunkcja Kora
08.03.1926 g.10:22: Ceres opozycja Jowisz
11.03.1926 g.08:30: Wenus kwinkunks Pluton
13.03.1926 g.00:42: Mars kwinkunks Neptun
13.03.1926 g.15:20: Wenus opozycja Ceres
14.03.1926 g.00:29: Słońce kwinkunks Neptun
15.03.1926 g.22:50: Merkury kwadratura Pluton
16.03.1926 g.15:51: Słońce sekstyl Mars
16.03.1926 g.19:29: Słońce koniunkcja Uran
16.03.1926 g.21:01: Mars sekstyl Uran
16.03.1926 g.23:10: Merkury trygon Ceres
17.03.1926 g.08:46: Słońce trygon Saturn
17.03.1926 g.15:07: Mars sekstyl Saturn
19.03.1926 g.03:00: Wenus koniunkcja Jowisz
21.03.1926 g.10:01: Słońce ingres Baran
21.03.1926 g.20:26: Słońce koniunkcja Kora
23.03.1926 g.05:39: Mars ingres Wodnik
23.03.1926 g.18:29: Saturn trygon Uran
23.03.1926 g.20:51: Mars sekstyl Kora
27.03.1926 g.02:37: Merkury trygon Ceres
27.03.1926 g.14:46: Merkury kwadratura Pluton
27.03.1926 g.19:20: Wenus opozycja Neptun
31.03.1926 g.07:03: Słońce koniunkcja Merkury
31.03.1926 g.21:25: Wenus kwadratura Saturn

02.04.1926 g.20:23: Merkury sekstyl Mars
03.04.1926 g.03:39: Słońce kwadratura Pluton
03.04.1926 g.15:43: Słońce trygon Ceres
06.04.1926 g.04:58: Wenus ingres Ryby
09.04.1926 g.17:06: Mars kwinkunks Pluton
11.04.1926 g.03:16: Mars opozycja Ceres
11.04.1926 g.16:11: Słońce sekstyl Jowisz
12.04.1926 g.19:58: Słońce trygon Neptun
15.04.1926 g.13:38: Słońce kwinkunks Saturn
18.04.1926 g.05:12: Jowisz opozycja Neptun
19.04.1926 g.19:58: Wenus trygon Pluton
20.04.1926 g.21:36: Słońce ingres Byk
22.04.1926 g.07:13: Wenus kwinkunks Ceres
22.04.1926 g.17:07: Mars opozycja Neptun
23.04.1926 g.23:34: Mars koniunkcja Jowisz
25.04.1926 g.15:27: Mars kwadratura Saturn
29.04.1926 g.01:15: Wenus kwinkunks Neptun
30.04.1926 g.05:42: Jowisz kwadratura Saturn
30.04.1926 g.18:06: Merkury kwadratura Pluton
30.04.1926 g.18:37: Wenus trygon Saturn

03.05.1926 g.18:03: Mars ingres Ryby
04.05.1926 g.03:11: Słońce sekstyl Pluton
04.05.1926 g.19:00: Wenus koniunkcja Uran
04.05.1926 g.19:28: Merkury trygon Ceres
06.05.1926 g.16:12: Wenus ingres Baran
07.05.1926 g.13:51: Wenus koniunkcja Kora
08.05.1926 g.02:48: Merkury trygon Neptun
08.05.1926 g.23:06: Merkury kwinkunks Saturn
10.05.1926 g.05:59: Merkury sekstyl Jowisz
10.05.1926 g.10:02: Słońce kwadratura Ceres
13.05.1926 g.11:53: Merkury ingres Byk
13.05.1926 g.14:24: Słońce kwadratura Neptun
14.05.1926 g.09:20: Słońce opozycja Saturn
17.05.1926 g.11:50: Słońce kwadratura Jowisz
18.05.1926 g.18:17: Wenus kwadratura Pluton
20.05.1926 g.10:45: Słońce sekstyl Uran
20.05.1926 g.13:43: Merkury sekstyl Mars
21.05.1926 g.03:41: Merkury sekstyl Pluton
21.05.1926 g.21:14: Słońce ingres Bliźnięta
21.05.1926 g.22:17: Ceres koniunkcja Neptun
22.05.1926 g.02:23: Mars trygon Pluton
22.05.1926 g.07:01: Ceres kwadratura Saturn
23.05.1926 g.00:20: Słońce sekstyl Kora
23.05.1926 g.12:30: Saturn kwadratura Neptun
25.05.1926 g.17:05: Merkury opozycja Saturn
25.05.1926 g.19:18: Merkury kwadratura Neptun
26.05.1926 g.10:58: Merkury kwadratura Ceres
26.05.1926 g.15:47: Wenus kwinkunks Saturn
26.05.1926 g.21:32: Wenus trygon Neptun
27.05.1926 g.23:33: Merkury kwadratura Jowisz
28.05.1926 g.16:07: Wenus trygon Ceres
29.05.1926 g.02:15: Merkury sekstyl Uran
29.05.1926 g.14:51: Merkury ingres Bliźnięta
30.05.1926 g.03:37: Merkury sekstyl Kora
30.05.1926 g.23:44: Wenus sekstyl Jowisz

02.06.1926 g.16:34: Mars trygon Saturn
02.06.1926 g.20:59: Wenus ingres Byk
03.06.1926 g.22:34: Mars kwinkunks Neptun
04.06.1926 g.17:40: Słońce koniunkcja Merkury
06.06.1926 g.12:24: Ceres opozycja Jowisz
08.06.1926 g.06:10: Merkury kwinkunks Saturn
08.06.1926 g.20:53: Merkury sekstyl Neptun
11.06.1926 g.02:18: Merkury trygon Jowisz
11.06.1926 g.04:28: Merkury kwadratura Mars
11.06.1926 g.22:10: Merkury sekstyl Ceres
12.06.1926 g.02:14: Merkury kwadratura Uran
12.06.1926 g.11:07: Merkury ingres Rak
12.06.1926 g.12:56: Słońce kwinkunks Saturn
12.06.1926 g.23:36: Ceres kwinkunks Uran
13.06.1926 g.00:52: Merkury kwadratura Kora
14.06.1926 g.00:02: Mars koniunkcja Uran
14.06.1926 g.07:49: Słońce sekstyl Neptun
14.06.1926 g.20:38: Wenus sekstyl Pluton
15.06.1926 g.00:44: Mars kwinkunks Ceres
15.06.1926 g.01:50: Mars ingres Baran
15.06.1926 g.02:51: Ceres ingres Panna
16.06.1926 g.19:46: Mars koniunkcja Kora
18.06.1926 g.10:53: Ceres kwinkunks Kora
19.06.1926 g.05:54: Słońce trygon Jowisz
19.06.1926 g.11:21: Merkury koniunkcja Pluton
20.06.1926 g.14:02: Wenus opozycja Saturn
21.06.1926 g.13:32: Słońce kwadratura Uran
22.06.1926 g.05:30: Słońce ingres Rak
22.06.1926 g.14:33: Wenus kwadratura Neptun
23.06.1926 g.01:32: Merkury trygon Saturn
23.06.1926 g.11:56: Słońce kwadratura Kora
26.06.1926 g.08:32: Wenus kwadratura Jowisz
26.06.1926 g.16:59: Słońce sekstyl Ceres
27.06.1926 g.05:50: Merkury kwinkunks Jowisz
28.06.1926 g.10:12: Wenus sekstyl Uran
28.06.1926 g.20:38: Merkury trygon Uran
28.06.1926 g.22:04: Wenus ingres Bliźnięta
29.06.1926 g.06:01: Merkury ingres Lew
29.06.1926 g.22:57: Wenus sekstyl Kora
30.06.1926 g.02:06: Merkury trygon Kora
30.06.1926 g.16:51: Merkury sekstyl Wenus

05.07.1926 g.10:36: Wenus kwadratura Ceres
06.07.1926 g.08:44: Mars kwadratura Pluton
07.07.1926 g.04:23: Słońce koniunkcja Pluton
08.07.1926 g.19:25: Słońce kwadratura Mars
11.07.1926 g.07:15: Merkury sekstyl Wenus
12.07.1926 g.16:56: Słońce trygon Saturn
14.07.1926 g.15:28: Mars kwinkunks Saturn
15.07.1926 g.11:18: Wenus kwinkunks Saturn
16.07.1926 g.09:33: Wenus sekstyl Mars
18.07.1926 g.00:30: Merkury kwadratura Saturn
18.07.1926 g.19:07: Wenus sekstyl Neptun
18.07.1926 g.23:59: Słońce kwinkunks Jowisz
20.07.1926 g.10:46: Wenus trygon Jowisz
21.07.1926 g.04:59: Mars trygon Neptun
22.07.1926 g.18:50: Ceres sekstyl Pluton
22.07.1926 g.23:13: Słońce trygon Uran
23.07.1926 g.16:24: Słońce ingres Lew
23.07.1926 g.17:43: Wenus kwadratura Uran
23.07.1926 g.19:00: Mars sekstyl Jowisz
24.07.1926 g.07:42: Wenus ingres Rak
24.07.1926 g.21:10: Słońce trygon Kora
25.07.1926 g.06:40: Wenus kwadratura Kora
31.07.1926 g.08:03: Merkury kwadratura Saturn

01.08.1926 g.10:14: Mars ingres Byk
02.08.1926 g.10:53: Jowisz opozycja Neptun
03.08.1926 g.07:21: Ceres sekstyl Saturn
05.08.1926 g.19:51: Wenus koniunkcja Pluton
07.08.1926 g.15:02: Słońce koniunkcja Merkury
09.08.1926 g.16:01: Wenus trygon Saturn
11.08.1926 g.02:48: Ceres kwinkunks Jowisz
12.08.1926 g.04:58: Wenus kwinkunks Jowisz
12.08.1926 g.23:53: Wenus sekstyl Ceres
13.08.1926 g.07:03: Słońce kwadratura Saturn
15.08.1926 g.21:06: Słońce opozycja Jowisz
17.08.1926 g.04:47: Wenus trygon Uran
18.08.1926 g.05:34: Wenus ingres Lew
18.08.1926 g.06:32: Słońce koniunkcja Neptun
19.08.1926 g.00:41: Wenus trygon Kora
22.08.1926 g.11:49: Słońce kwinkunks Uran
23.08.1926 g.23:13: Słońce ingres Panna
24.08.1926 g.04:06: Ceres opozycja Uran
24.08.1926 g.21:59: Słońce kwinkunks Kora
27.08.1926 g.12:40: Ceres ingres Waga
28.08.1926 g.22:36: Wenus kwadratura Mars
29.08.1926 g.11:59: Ceres opozycja Kora
29.08.1926 g.15:28: Jowisz kwadratura Saturn
31.08.1926 g.03:55: Merkury opozycja Jowisz
31.08.1926 g.08:21: Merkury kwadratura Saturn

03.09.1926 g.03:21: Merkury koniunkcja Neptun
03.09.1926 g.12:13: Wenus opozycja Jowisz
04.09.1926 g.06:04: Wenus kwadratura Saturn
04.09.1926 g.20:24: Merkury kwinkunks Uran
05.09.1926 g.09:26: Mars sekstyl Pluton
05.09.1926 g.21:32: Merkury ingres Panna
06.09.1926 g.07:52: Merkury kwinkunks Kora
07.09.1926 g.21:28: Wenus koniunkcja Neptun
09.09.1926 g.03:28: Słońce sekstyl Pluton
10.09.1926 g.00:47: Wenus kwinkunks Uran
10.09.1926 g.13:22: Słońce trygon Mars
11.09.1926 g.17:36: Wenus ingres Panna
12.09.1926 g.07:44: Wenus kwinkunks Kora
12.09.1926 g.12:06: Słońce kwinkunks Jowisz
14.09.1926 g.05:06: Merkury sekstyl Pluton
15.09.1926 g.05:17: Słońce sekstyl Saturn
15.09.1926 g.11:17: Merkury trygon Mars
15.09.1926 g.17:53: Merkury kwinkunks Jowisz
17.09.1926 g.09:47: Merkury sekstyl Saturn
17.09.1926 g.12:52: Mars kwadratura Jowisz
19.09.1926 g.15:41: Słońce koniunkcja Merkury
20.09.1926 g.12:35: Merkury opozycja Uran
21.09.1926 g.06:02: Słońce opozycja Uran
21.09.1926 g.21:56: Merkury ingres Waga
22.09.1926 g.06:11: Merkury opozycja Kora
23.09.1926 g.20:26: Słońce ingres Waga
24.09.1926 g.10:57: Słońce opozycja Kora
24.09.1926 g.12:53: Wenus sekstyl Pluton
26.09.1926 g.03:52: Wenus kwinkunks Jowisz
27.09.1926 g.10:20: Wenus trygon Mars
30.09.1926 g.04:26: Wenus sekstyl Saturn
30.09.1926 g.18:08: Merkury koniunkcja Ceres

01.10.1926 g.02:51: Merkury kwadratura Pluton
02.10.1926 g.02:36: Ceres kwadratura Pluton
02.10.1926 g.03:08: Merkury trygon Jowisz
03.10.1926 g.05:17: Merkury kwinkunks Mars
03.10.1926 g.11:46: Wenus opozycja Uran
05.10.1926 g.12:55: Ceres trygon Jowisz
05.10.1926 g.22:07: Wenus ingres Waga
06.10.1926 g.07:00: Wenus opozycja Kora
07.10.1926 g.12:32: Merkury sekstyl Neptun
07.10.1926 g.21:31: Merkury kwinkunks Uran
08.10.1926 g.13:45: Mars kwinkunks Ceres
09.10.1926 g.22:58: Merkury ingres Skorpion
10.10.1926 g.01:03: Słońce kwadratura Pluton
10.10.1926 g.05:30: Merkury kwinkunks Kora
11.10.1926 g.10:53: Słońce trygon Jowisz
12.10.1926 g.07:42: Słońce kwinkunks Mars
16.10.1926 g.06:58: Mars kwadratura Jowisz
16.10.1926 g.14:06: Słońce koniunkcja Ceres
17.10.1926 g.06:36: Uran kwinkunks Neptun
18.10.1926 g.16:29: Wenus kwadratura Pluton
19.10.1926 g.04:30: Wenus kwinkunks Mars
19.10.1926 g.19:46: Wenus trygon Jowisz
20.10.1926 g.13:17: Słońce kwinkunks Uran
20.10.1926 g.17:50: Słońce sekstyl Neptun
20.10.1926 g.18:39: Merkury trygon Pluton
20.10.1926 g.21:11: Merkury opozycja Mars
21.10.1926 g.09:24: Mars sekstyl Pluton
21.10.1926 g.19:52: Merkury kwadratura Jowisz
24.10.1926 g.05:18: Słońce ingres Skorpion
24.10.1926 g.11:54: Słońce kwinkunks Kora
25.10.1926 g.01:03: Ceres kwinkunks Uran
26.10.1926 g.00:37: Ceres sekstyl Neptun
26.10.1926 g.20:11: Wenus kwinkunks Uran
27.10.1926 g.06:06: Wenus sekstyl Neptun
27.10.1926 g.21:46: Wenus koniunkcja Ceres
28.10.1926 g.01:57: Merkury koniunkcja Saturn
28.10.1926 g.08:16: Merkury trygon Uran
28.10.1926 g.19:26: Merkury kwadratura Neptun
29.10.1926 g.21:50: Wenus ingres Skorpion
30.10.1926 g.02:05: Wenus kwinkunks Kora
30.10.1926 g.11:44: Saturn trygon Uran
31.10.1926 g.12:00: Merkury ingres Strzelec
31.10.1926 g.16:13: Merkury trygon Kora

02.11.1926 g.12:44: Ceres ingres Skorpion
02.11.1926 g.22:55: Ceres kwinkunks Kora
04.11.1926 g.10:30: Słońce opozycja Mars
06.11.1926 g.05:56: Saturn kwadratura Neptun
07.11.1926 g.02:33: Wenus opozycja Mars
09.11.1926 g.01:14: Słońce trygon Pluton
10.11.1926 g.00:36: Merkury kwinkunks Mars
11.11.1926 g.12:18: Wenus trygon Pluton
11.11.1926 g.20:13: Słońce kwadratura Jowisz
13.11.1926 g.22:06: Wenus kwadratura Jowisz
18.11.1926 g.05:12: Mars opozycja Ceres
18.11.1926 g.18:50: Słońce trygon Uran
19.11.1926 g.07:48: Wenus trygon Uran
20.11.1926 g.02:17: Słońce kwadratura Neptun
20.11.1926 g.09:14: Wenus kwadratura Neptun
21.11.1926 g.13:26: Słońce koniunkcja Wenus
21.11.1926 g.17:41: Wenus koniunkcja Saturn
21.11.1926 g.18:52: Słońce koniunkcja Saturn
22.11.1926 g.19:11: Wenus ingres Strzelec
22.11.1926 g.20:10: Wenus trygon Kora
23.11.1926 g.02:27: Słońce ingres Strzelec
23.11.1926 g.03:38: Słońce trygon Kora
23.11.1926 g.23:46: Merkury kwinkunks Mars
25.11.1926 g.14:37: Merkury koniunkcja Wenus
26.11.1926 g.00:39: Słońce koniunkcja Merkury
26.11.1926 g.23:02: Wenus kwinkunks Mars
28.11.1926 g.02:55: Słońce kwinkunks Mars
28.11.1926 g.05:35: Merkury trygon Kora
28.11.1926 g.06:05: Merkury ingres Skorpion
28.11.1926 g.16:05: Merkury koniunkcja Saturn

01.12.1926 g.02:31: Merkury kwadratura Neptun
02.12.1926 g.23:34: Saturn ingres Strzelec
03.12.1926 g.01:09: Saturn trygon Kora
03.12.1926 g.13:57: Merkury trygon Uran
05.12.1926 g.03:02: Wenus kwinkunks Pluton
05.12.1926 g.14:47: Kora ingres Ryby
07.12.1926 g.12:51: Merkury trygon Uran
07.12.1926 g.22:53: Ceres trygon Pluton
08.12.1926 g.08:05: Słońce kwinkunks Pluton
10.12.1926 g.07:59: Merkury kwadratura Neptun
10.12.1926 g.14:03: Wenus sekstyl Jowisz
13.12.1926 g.02:46: Wenus kwadratura Uran
13.12.1926 g.21:14: Merkury trygon Kora
13.12.1926 g.21:37: Merkury ingres Strzelec
14.12.1926 g.05:17: Wenus trygon Neptun
15.12.1926 g.06:35: Merkury koniunkcja Saturn
16.12.1926 g.01:14: Słońce sekstyl Jowisz
16.12.1926 g.15:27: Wenus kwadratura Kora
16.12.1926 g.15:48: Wenus ingres Koziorożec
18.12.1926 g.07:36: Słońce kwadratura Uran
18.12.1926 g.15:47: Merkury kwinkunks Mars
19.12.1926 g.14:06: Słońce trygon Neptun
21.12.1926 g.06:05: Wenus trygon Mars
22.12.1926 g.15:08: Słońce kwadratura Kora
22.12.1926 g.15:33: Słońce ingres Koziorożec
25.12.1926 g.22:44: Merkury kwinkunks Pluton
28.12.1926 g.15:07: Wenus opozycja Pluton
30.12.1926 g.04:50: Słońce trygon Mars

1925 1926 1927Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-17 g.18:50:41 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (17.07.2024):
03:10: Księżyc trygon Neptun
03:24: Księżyc ingres Strzelec
05:19: Księżyc sekstyl Pluton
16:21: Słońce kwadratura Kora
17:07: Księżyc trygon Wenus

jutro (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury