Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1925


Tranzyty planet w 1925 roku


01.01.1925 g.07:01: Merkury kwadratura Kora
03.01.1925 g.03:43: Słońce sekstyl Saturn
03.01.1925 g.09:45: Słońce opozycja Pluton
04.01.1925 g.05:05: Merkury trygon Ceres
05.01.1925 g.13:03: Wenus kwadratura Uran
05.01.1925 g.19:38: Saturn trygon Pluton
08.01.1925 g.14:45: Wenus trygon Neptun
08.01.1925 g.16:49: Mars kwadratura Pluton
09.01.1925 g.04:06: Słońce sekstyl Uran
09.01.1925 g.04:37: Mars kwinkunks Saturn
12.01.1925 g.05:44: Merkury trygon Ceres
12.01.1925 g.17:10: Słońce kwinkunks Neptun
13.01.1925 g.15:39: Merkury kwadratura Kora
14.01.1925 g.00:26: Wenus trygon Ceres
14.01.1925 g.08:15: Merkury ingres Koziorożec
14.01.1925 g.13:22: Wenus kwadratura Kora
14.01.1925 g.23:28: Wenus ingres Koziorożec
16.01.1925 g.09:16: Merkury koniunkcja Wenus
20.01.1925 g.02:46: Słońce sekstyl Kora
20.01.1925 g.11:26: Ceres ingres Byk
20.01.1925 g.14:20: Słońce ingres Wodnik
20.01.1925 g.15:02: Słońce kwadratura Ceres
21.01.1925 g.03:15: Wenus koniunkcja Jowisz
22.01.1925 g.04:08: Merkury koniunkcja Jowisz
23.01.1925 g.11:47: Mars trygon Neptun
24.01.1925 g.15:20: Wenus opozycja Pluton
25.01.1925 g.12:46: Merkury opozycja Pluton
25.01.1925 g.22:24: Wenus sekstyl Saturn
26.01.1925 g.19:56: Merkury sekstyl Saturn
30.01.1925 g.09:24: Wenus sekstyl Uran
30.01.1925 g.22:54: Merkury sekstyl Uran

01.02.1925 g.04:18: Wenus kwinkunks Neptun
01.02.1925 g.07:37: Słońce kwinkunks Pluton
01.02.1925 g.12:34: Merkury kwinkunks Neptun
03.02.1925 g.09:05: Słońce kwadratura Saturn
03.02.1925 g.22:22: Merkury koniunkcja Wenus
05.02.1925 g.11:17: Mars ingres Byk
07.02.1925 g.03:42: Merkury sekstyl Kora
07.02.1925 g.09:12: Merkury ingres Wodnik
07.02.1925 g.17:45: Wenus sekstyl Kora
08.02.1925 g.00:15: Wenus ingres Wodnik
08.02.1925 g.19:08: Merkury kwadratura Mars
09.02.1925 g.08:09: Jowisz opozycja Pluton
10.02.1925 g.11:51: Słońce opozycja Neptun
10.02.1925 g.16:49: Wenus kwadratura Mars
10.02.1925 g.18:21: Merkury kwadratura Ceres
12.02.1925 g.12:58: Wenus kwadratura Ceres
14.02.1925 g.21:55: Merkury kwinkunks Pluton
15.02.1925 g.16:31: Mars koniunkcja Ceres
16.02.1925 g.12:17: Merkury kwadratura Saturn
17.02.1925 g.08:31: Wenus kwinkunks Pluton
19.02.1925 g.04:43: Słońce ingres Ryby
19.02.1925 g.11:22: Wenus kwadratura Saturn
20.02.1925 g.12:20: Merkury opozycja Neptun
22.02.1925 g.05:31: Jowisz sekstyl Saturn
23.02.1925 g.11:42: Mars sekstyl Pluton
24.02.1925 g.16:36: Wenus opozycja Neptun
25.02.1925 g.17:53: Merkury ingres Ryby
27.02.1925 g.16:18: Mars opozycja Saturn
27.02.1925 g.20:08: Uran kwinkunks Neptun

01.03.1925 g.21:09: Mars trygon Jowisz
02.03.1925 g.06:01: Słońce sekstyl Ceres
02.03.1925 g.15:26: Słońce trygon Pluton
03.03.1925 g.10:01: Ceres sekstyl Pluton
04.03.1925 g.00:47: Merkury trygon Pluton
04.03.1925 g.01:21: Wenus ingres Ryby
04.03.1925 g.04:02: Merkury sekstyl Ceres
05.03.1925 g.08:00: Słońce trygon Saturn
05.03.1925 g.11:05: Merkury trygon Saturn
05.03.1925 g.14:33: Słońce koniunkcja Merkury
06.03.1925 g.16:19: Merkury sekstyl Jowisz
07.03.1925 g.20:32: Słońce sekstyl Jowisz
08.03.1925 g.10:33: Merkury sekstyl Mars
08.03.1925 g.17:35: Merkury kwinkunks Neptun
09.03.1925 g.02:52: Merkury koniunkcja Uran
09.03.1925 g.07:16: Mars kwadratura Neptun
09.03.1925 g.23:40: Kora ingres Baran
10.03.1925 g.15:04: Mars sekstyl Uran
10.03.1925 g.23:12: Ceres opozycja Saturn
11.03.1925 g.13:39: Słońce kwinkunks Neptun
12.03.1925 g.14:11: Słońce koniunkcja Uran
13.03.1925 g.05:47: Wenus trygon Pluton
13.03.1925 g.13:35: Merkury ingres Baran
13.03.1925 g.14:08: Merkury koniunkcja Kora
15.03.1925 g.06:03: Wenus trygon Saturn
15.03.1925 g.20:42: Słońce sekstyl Mars
17.03.1925 g.02:26: Wenus sekstyl Ceres
18.03.1925 g.20:57: Wenus sekstyl Jowisz
19.03.1925 g.11:25: Merkury kwadratura Pluton
20.03.1925 g.07:41: Wenus kwinkunks Neptun
20.03.1925 g.17:42: Merkury kwinkunks Saturn
21.03.1925 g.04:12: Słońce ingres Baran
21.03.1925 g.07:36: Słońce koniunkcja Kora
21.03.1925 g.17:09: Wenus koniunkcja Uran
23.03.1925 g.21:16: Merkury kwadratura Jowisz
24.03.1925 g.01:41: Mars ingres Bliźnięta
24.03.1925 g.08:22: Mars sekstyl Kora
24.03.1925 g.12:34: Merkury trygon Neptun
25.03.1925 g.16:42: Ceres trygon Jowisz
27.03.1925 g.15:18: Ceres kwadratura Neptun
28.03.1925 g.04:04: Wenus ingres Baran
28.03.1925 g.08:29: Wenus koniunkcja Kora
31.03.1925 g.02:29: Jowisz kwinkunks Neptun

01.04.1925 g.13:40: Wenus sekstyl Mars
01.04.1925 g.16:20: Merkury ingres Byk
01.04.1925 g.17:01: Słońce kwadratura Pluton
03.04.1925 g.08:10: Słońce kwinkunks Saturn
03.04.1925 g.10:56: Ceres sekstyl Uran
06.04.1925 g.09:12: Wenus kwadratura Pluton
07.04.1925 g.11:04: Wenus kwinkunks Saturn
10.04.1925 g.08:18: Słońce trygon Neptun
11.04.1925 g.16:40: Słońce kwadratura Jowisz
12.04.1925 g.10:50: Mars kwinkunks Saturn
13.04.1925 g.04:52: Wenus trygon Neptun
14.04.1925 g.11:35: Wenus kwadratura Jowisz
16.04.1925 g.00:12: Merkury ingres Baran
18.04.1925 g.18:10: Słońce koniunkcja Merkury
19.04.1925 g.11:19: Merkury koniunkcja Wenus
20.04.1925 g.15:51: Słońce ingres Byk
21.04.1925 g.09:13: Wenus ingres Byk
22.04.1925 g.01:26: Ceres ingres Bliźnięta
23.04.1925 g.09:24: Ceres sekstyl Kora
23.04.1925 g.23:31: Mars sekstyl Neptun
24.04.1925 g.02:11: Słońce koniunkcja Wenus
24.04.1925 g.10:34: Saturn trygon Pluton
27.04.1925 g.19:54: Mars kwinkunks Jowisz
28.04.1925 g.08:51: Merkury sekstyl Mars
29.04.1925 g.10:40: Merkury kwadratura Jowisz
30.04.1925 g.09:28: Wenus opozycja Saturn
30.04.1925 g.14:55: Mars kwadratura Uran
30.04.1925 g.19:44: Wenus sekstyl Pluton

01.05.1925 g.23:25: Słońce opozycja Saturn
02.05.1925 g.16:05: Słońce sekstyl Pluton
05.05.1925 g.15:32: Merkury kwadratura Jowisz
07.05.1925 g.10:18: Wenus kwadratura Neptun
09.05.1925 g.15:11: Wenus trygon Jowisz
09.05.1925 g.23:43: Mars ingres Rak
11.05.1925 g.01:58: Słońce kwadratura Neptun
11.05.1925 g.02:30: Mars kwadratura Kora
11.05.1925 g.05:19: Wenus sekstyl Uran
13.05.1925 g.20:43: Słońce trygon Jowisz
15.05.1925 g.17:03: Wenus ingres Bliźnięta
16.05.1925 g.02:12: Słońce sekstyl Uran
16.05.1925 g.07:23: Ceres kwinkunks Saturn
16.05.1925 g.07:43: Wenus sekstyl Kora
17.05.1925 g.02:32: Merkury ingres Byk
21.05.1925 g.15:32: Słońce ingres Bliźnięta
22.05.1925 g.11:26: Słońce sekstyl Kora
23.05.1925 g.09:30: Wenus kwinkunks Saturn
24.05.1925 g.17:59: Mars trygon Saturn
24.05.1925 g.23:47: Merkury opozycja Saturn
25.05.1925 g.05:19: Merkury sekstyl Mars
26.05.1925 g.23:04: Merkury sekstyl Pluton
27.05.1925 g.16:19: Wenus koniunkcja Ceres
29.05.1925 g.04:06: Mars koniunkcja Pluton
30.05.1925 g.23:45: Słońce kwinkunks Saturn

01.06.1925 g.00:34: Wenus sekstyl Neptun
01.06.1925 g.01:40: Merkury kwadratura Neptun
02.06.1925 g.01:48: Merkury trygon Jowisz
02.06.1925 g.09:11: Wenus kwinkunks Jowisz
04.06.1925 g.01:20: Merkury sekstyl Uran
05.06.1925 g.05:29: Wenus kwadratura Uran
06.06.1925 g.16:22: Merkury ingres Bliźnięta
07.06.1925 g.03:33: Merkury sekstyl Kora
09.06.1925 g.03:14: Wenus ingres Rak
09.06.1925 g.15:38: Ceres sekstyl Neptun
09.06.1925 g.20:42: Wenus kwadratura Kora
10.06.1925 g.22:45: Merkury kwinkunks Saturn
11.06.1925 g.11:21: Ceres kwinkunks Jowisz
11.06.1925 g.18:54: Słońce sekstyl Neptun
12.06.1925 g.01:11: Mars opozycja Jowisz
12.06.1925 g.10:55: Słońce kwinkunks Jowisz
13.06.1925 g.10:00: Słońce koniunkcja Ceres
15.06.1925 g.19:12: Wenus trygon Saturn
16.06.1925 g.14:34: Merkury sekstyl Neptun
16.06.1925 g.15:49: Merkury kwinkunks Jowisz
17.06.1925 g.04:09: Słońce kwadratura Uran
17.06.1925 g.12:51: Jowisz kwinkunks Neptun
18.06.1925 g.04:52: Merkury koniunkcja Ceres
18.06.1925 g.21:59: Merkury kwadratura Uran
19.06.1925 g.03:51: Mars trygon Uran
19.06.1925 g.11:11: Wenus koniunkcja Pluton
20.06.1925 g.05:50: Słońce koniunkcja Merkury
21.06.1925 g.00:07: Merkury ingres Rak
21.06.1925 g.10:12: Merkury kwadratura Kora
21.06.1925 g.22:20: Ceres kwadratura Uran
21.06.1925 g.23:49: Słońce ingres Rak
22.06.1925 g.23:00: Słońce kwadratura Kora
24.06.1925 g.15:08: Merkury trygon Saturn
25.06.1925 g.02:10: Wenus opozycja Jowisz
26.06.1925 g.10:07: Mars ingres Lew
26.06.1925 g.23:42: Merkury koniunkcja Pluton
27.06.1925 g.21:16: Mars trygon Kora
29.06.1925 g.22:37: Wenus trygon Uran
29.06.1925 g.23:29: Merkury opozycja Jowisz
30.06.1925 g.02:32: Słońce trygon Saturn

02.07.1925 g.14:30: Ceres ingres Rak
03.07.1925 g.08:01: Merkury trygon Uran
03.07.1925 g.15:30: Wenus ingres Lew
04.07.1925 g.09:34: Wenus trygon Kora
04.07.1925 g.18:09: Ceres kwadratura Kora
05.07.1925 g.16:45: Słońce koniunkcja Pluton
05.07.1925 g.18:51: Merkury ingres Lew
06.07.1925 g.07:05: Merkury trygon Kora
08.07.1925 g.12:43: Mars kwadratura Saturn
09.07.1925 g.21:30: Wenus kwadratura Saturn
10.07.1925 g.04:35: Merkury kwadratura Saturn
10.07.1925 g.11:23: Słońce opozycja Jowisz
11.07.1925 g.01:02: Merkury koniunkcja Wenus
11.07.1925 g.05:39: Merkury koniunkcja Mars
11.07.1925 g.08:49: Wenus koniunkcja Mars
16.07.1925 g.03:28: Merkury kwinkunks Jowisz
17.07.1925 g.08:49: Wenus kwinkunks Jowisz
18.07.1925 g.13:53: Słońce trygon Uran
19.07.1925 g.07:33: Merkury koniunkcja Neptun
20.07.1925 g.15:31: Ceres trygon Saturn
21.07.1925 g.04:31: Wenus koniunkcja Neptun
22.07.1925 g.00:49: Mars kwinkunks Jowisz
22.07.1925 g.09:41: Merkury kwinkunks Uran
23.07.1925 g.10:44: Słońce ingres Lew
24.07.1925 g.08:14: Słońce trygon Kora
24.07.1925 g.08:47: Wenus kwinkunks Uran
26.07.1925 g.12:45: Merkury ingres Panna
27.07.1925 g.08:15: Merkury kwinkunks Kora
28.07.1925 g.06:24: Wenus ingres Panna
28.07.1925 g.22:48: Wenus kwinkunks Kora
30.07.1925 g.20:43: Mars koniunkcja Neptun
31.07.1925 g.18:17: Słońce kwadratura Saturn

02.08.1925 g.01:19: Merkury koniunkcja Wenus
03.08.1925 g.21:41: Wenus sekstyl Saturn
04.08.1925 g.02:21: Ceres koniunkcja Pluton
05.08.1925 g.00:44: Mars kwinkunks Uran
05.08.1925 g.18:38: Ceres opozycja Jowisz
06.08.1925 g.00:06: Merkury sekstyl Saturn
07.08.1925 g.10:31: Słońce kwinkunks Jowisz
08.08.1925 g.17:29: Wenus sekstyl Pluton
08.08.1925 g.23:19: Wenus trygon Jowisz
11.08.1925 g.01:04: Wenus sekstyl Ceres
11.08.1925 g.13:59: Jowisz opozycja Pluton
12.08.1925 g.22:11: Mars ingres Panna
14.08.1925 g.01:18: Mars kwinkunks Kora
15.08.1925 g.18:03: Słońce koniunkcja Neptun
15.08.1925 g.21:42: Merkury sekstyl Saturn
17.08.1925 g.14:35: Wenus opozycja Uran
18.08.1925 g.03:21: Słońce kwinkunks Uran
21.08.1925 g.06:16: Merkury koniunkcja Mars
22.08.1925 g.01:28: Wenus ingres Waga
22.08.1925 g.14:15: Wenus opozycja Kora
23.08.1925 g.17:33: Słońce ingres Panna
24.08.1925 g.09:05: Słońce kwinkunks Kora
25.08.1925 g.10:19: Słońce koniunkcja Merkury
26.08.1925 g.14:27: Merkury kwinkunks Kora
27.08.1925 g.07:28: Merkury ingres Lew
27.08.1925 g.15:03: Mars sekstyl Saturn
29.08.1925 g.07:37: Ceres trygon Uran

01.09.1925 g.16:41: Wenus kwadratura Jowisz
02.09.1925 g.00:01: Mars trygon Jowisz
02.09.1925 g.21:12: Słońce sekstyl Saturn
03.09.1925 g.00:59: Wenus kwadratura Pluton
04.09.1925 g.13:46: Mars sekstyl Pluton
05.09.1925 g.20:52: Słońce trygon Jowisz
07.09.1925 g.16:18: Słońce sekstyl Pluton
10.09.1925 g.10:56: Wenus sekstyl Neptun
10.09.1925 g.20:44: Wenus kwinkunks Uran
11.09.1925 g.06:09: Merkury ingres Panna
11.09.1925 g.16:20: Merkury kwinkunks Kora
12.09.1925 g.20:04: Ceres ingres Lew
13.09.1925 g.12:30: Słońce koniunkcja Mars
13.09.1925 g.21:28: Ceres trygon Kora
16.09.1925 g.03:04: Wenus ingres Skorpion
16.09.1925 g.10:51: Wenus kwinkunks Kora
16.09.1925 g.22:57: Słońce opozycja Uran
17.09.1925 g.06:44: Uran kwinkunks Neptun
17.09.1925 g.17:22: Wenus kwadratura Ceres
18.09.1925 g.15:10: Mars opozycja Uran
19.09.1925 g.07:51: Merkury sekstyl Saturn
20.09.1925 g.06:55: Merkury trygon Jowisz
21.09.1925 g.07:07: Merkury sekstyl Pluton
23.09.1925 g.14:43: Słońce ingres Waga
23.09.1925 g.22:07: Słońce opozycja Kora
26.09.1925 g.00:40: Merkury opozycja Uran
26.09.1925 g.04:39: Wenus koniunkcja Saturn
27.09.1925 g.06:36: Wenus sekstyl Jowisz
28.09.1925 g.12:55: Wenus trygon Pluton
28.09.1925 g.20:00: Mars ingres Waga
29.09.1925 g.05:02: Mars opozycja Kora
29.09.1925 g.19:04: Merkury ingres Waga
29.09.1925 g.22:10: Merkury opozycja Kora
30.09.1925 g.07:49: Merkury koniunkcja Mars
30.09.1925 g.09:31: Słońce sekstyl Ceres

04.10.1925 g.06:39: Merkury sekstyl Ceres
05.10.1925 g.10:16: Wenus trygon Uran
06.10.1925 g.12:43: Wenus kwadratura Neptun
07.10.1925 g.09:41: Słońce koniunkcja Merkury
07.10.1925 g.14:59: Merkury kwadratura Jowisz
07.10.1925 g.19:23: Słońce kwadratura Jowisz
08.10.1925 g.01:58: Merkury kwadratura Pluton
08.10.1925 g.14:19: Słońce kwadratura Pluton
11.10.1925 g.15:10: Wenus ingres Strzelec
11.10.1925 g.17:22: Wenus trygon Kora
12.10.1925 g.15:40: Merkury kwinkunks Uran
13.10.1925 g.16:33: Merkury sekstyl Neptun
15.10.1925 g.20:14: Jowisz opozycja Pluton
16.10.1925 g.07:44: Słońce kwinkunks Uran
17.10.1925 g.04:51: Merkury ingres Skorpion
17.10.1925 g.05:35: Merkury kwinkunks Kora
18.10.1925 g.07:03: Słońce sekstyl Neptun
19.10.1925 g.01:29: Mars sekstyl Ceres
21.10.1925 g.11:48: Mars kwadratura Pluton
21.10.1925 g.19:48: Saturn trygon Pluton
22.10.1925 g.04:06: Kora ingres Ryby
22.10.1925 g.17:49: Mars kwadratura Jowisz
23.10.1925 g.23:06: Słońce kwinkunks Kora
23.10.1925 g.23:31: Słońce ingres Skorpion
24.10.1925 g.09:57: Wenus kwinkunks Pluton
24.10.1925 g.13:48: Wenus trygon Ceres
25.10.1925 g.07:51: Ceres kwadratura Saturn
26.10.1925 g.13:16: Merkury trygon Pluton
26.10.1925 g.22:58: Merkury koniunkcja Saturn
27.10.1925 g.05:04: Merkury kwadratura Ceres
27.10.1925 g.12:20: Merkury sekstyl Jowisz
28.10.1925 g.10:06: Wenus sekstyl Mars
29.10.1925 g.19:28: Ceres kwinkunks Jowisz
30.10.1925 g.18:59: Wenus kwadratura Uran
31.10.1925 g.08:07: Merkury trygon Uran

01.11.1925 g.10:16: Mars kwinkunks Uran
02.11.1925 g.03:10: Merkury kwadratura Neptun
02.11.1925 g.03:29: Wenus trygon Neptun
05.11.1925 g.13:34: Mars sekstyl Neptun
05.11.1925 g.17:44: Merkury trygon Kora
05.11.1925 g.19:54: Merkury ingres Strzelec
06.11.1925 g.20:34: Wenus kwadratura Kora
06.11.1925 g.23:34: Wenus ingres Koziorożec
07.11.1925 g.14:54: Słońce trygon Pluton
09.11.1925 g.23:28: Słońce koniunkcja Saturn
11.11.1925 g.10:35: Słońce sekstyl Jowisz
13.11.1925 g.08:18: Mars kwinkunks Kora
13.11.1925 g.10:46: Słońce kwadratura Ceres
13.11.1925 g.15:01: Mars ingres Skorpion
14.11.1925 g.14:39: Słońce trygon Uran
16.11.1925 g.11:08: Merkury kwinkunks Pluton
17.11.1925 g.16:13: Słońce kwadratura Neptun
18.11.1925 g.05:25: Ceres kwinkunks Uran
20.11.1925 g.08:32: Wenus opozycja Pluton
22.11.1925 g.12:54: Merkury kwadratura Uran
22.11.1925 g.14:50: Słońce trygon Kora
22.11.1925 g.20:35: Słońce ingres Strzelec
23.11.1925 g.18:45: Merkury trygon Ceres
24.11.1925 g.09:29: Wenus sekstyl Saturn
26.11.1925 g.02:42: Merkury trygon Neptun
26.11.1925 g.21:18: Wenus koniunkcja Jowisz
27.11.1925 g.03:36: Wenus sekstyl Uran
28.11.1925 g.05:45: Jowisz sekstyl Uran
29.11.1925 g.09:49: Wenus kwinkunks Ceres
30.11.1925 g.08:22: Wenus kwinkunks Neptun

04.12.1925 g.22:48: Mars trygon Pluton
05.12.1925 g.08:49: Wenus sekstyl Kora
05.12.1925 g.10:07: Ceres koniunkcja Neptun
05.12.1925 g.16:08: Wenus ingres Wodnik
06.12.1925 g.21:47: Merkury trygon Ceres
06.12.1925 g.22:01: Słońce kwinkunks Pluton
07.12.1925 g.03:08: Merkury trygon Neptun
09.12.1925 g.21:47: Merkury kwadratura Uran
11.12.1925 g.17:14: Słońce koniunkcja Merkury
13.12.1925 g.14:00: Jowisz kwinkunks Neptun
14.12.1925 g.04:14: Słońce kwadratura Uran
14.12.1925 g.23:39: Mars koniunkcja Saturn
15.12.1925 g.16:28: Merkury kwinkunks Pluton
15.12.1925 g.19:47: Mars trygon Uran
17.12.1925 g.04:23: Słońce trygon Neptun
18.12.1925 g.12:11: Słońce trygon Ceres
18.12.1925 g.18:00: Merkury sekstyl Wenus
19.12.1925 g.22:05: Ceres kwinkunks Jowisz
20.12.1925 g.05:45: Mars kwadratura Neptun
21.12.1925 g.02:05: Saturn trygon Uran
21.12.1925 g.16:02: Wenus kwinkunks Pluton
22.12.1925 g.02:19: Słońce kwadratura Kora
22.12.1925 g.09:36: Słońce ingres Koziorożec
22.12.1925 g.11:58: Mars kwadratura Ceres
23.12.1925 g.13:15: Mars sekstyl Jowisz
27.12.1925 g.15:00: Mars trygon Kora
28.12.1925 g.01:35: Mars ingres Strzelec
28.12.1925 g.07:06: Merkury kwinkunks Pluton

1924 1925 1926Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-17 g.17:52:16 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (17.07.2024):
03:10: Księżyc trygon Neptun
03:24: Księżyc ingres Strzelec
05:19: Księżyc sekstyl Pluton
16:21: Słońce kwadratura Kora
17:07: Księżyc trygon Wenus

jutro (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury