Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Słownik
System domów
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty


Tranzyty planet w czerwcu 2017 roku


01.06.2017 g.14:42: Księżyc kwadratura Słońce
01.06.2017 g.17:23: Wenus trygon Saturn
01.06.2017 g.19:18: Księżyc kwadratura Ceres
01.06.2017 g.20:14: Księżyc opozycja Neptun
02.06.2017 g.05:09: Księżyc trygon Pluton
02.06.2017 g.10:54: Księżyc trygon Merkury
02.06.2017 g.17:21: Księżyc kwadratura Saturn
02.06.2017 g.23:48: Księżyc kwadratura Mars
03.06.2017 g.00:32: Ceres kwadratura Neptun
03.06.2017 g.02:03: Księżyc ingres Waga
03.06.2017 g.09:31: Wenus koniunkcja Uran
03.06.2017 g.18:12: Słońce trygon Jowisz
04.06.2017 g.03:43: Księżyc koniunkcja Jowisz
04.06.2017 g.04:33: Księżyc trygon Słońce
04.06.2017 g.06:37: Księżyc trygon Ceres
04.06.2017 g.14:51: Księżyc kwadratura Pluton
04.06.2017 g.18:13: Słońce kwadratura Neptun
04.06.2017 g.18:15: Mars ingres Rak

05.06.2017 g.00:15: Księżyc opozycja Kora
05.06.2017 g.03:21: Księżyc sekstyl Saturn
05.06.2017 g.07:09: Księżyc opozycja Uran
05.06.2017 g.10:56: Księżyc opozycja Wenus
05.06.2017 g.12:45: Księżyc ingres Skorpion
05.06.2017 g.13:50: Księżyc trygon Mars
06.06.2017 g.02:15: Słońce koniunkcja Ceres
06.06.2017 g.09:26: Wenus ingres Byk
06.06.2017 g.17:14: Księżyc trygon Neptun
07.06.2017 g.00:15: Merkury ingres Bliźnięta
07.06.2017 g.02:35: Księżyc sekstyl Pluton
08.06.2017 g.00:59: Księżyc ingres Strzelec
08.06.2017 g.05:35: Księżyc opozycja Merkury
09.06.2017 g.03:41: Księżyc sekstyl Jowisz
09.06.2017 g.05:47: Księżyc kwadratura Neptun
09.06.2017 g.11:11: Księżyc opozycja Ceres
09.06.2017 g.15:09: Księżyc opozycja Słońce
09.06.2017 g.17:40: Wenus sekstyl Mars
10.06.2017 g.00:56: Księżyc trygon Kora
10.06.2017 g.03:18: Księżyc koniunkcja Saturn
10.06.2017 g.08:20: Księżyc trygon Uran
10.06.2017 g.13:36: Księżyc ingres Koziorożec
10.06.2017 g.21:49: Księżyc opozycja Mars
10.06.2017 g.22:42: Księżyc trygon Wenus
11.06.2017 g.16:13: Księżyc kwadratura Jowisz
11.06.2017 g.18:18: Księżyc sekstyl Neptun

12.06.2017 g.03:22: Księżyc koniunkcja Pluton
12.06.2017 g.13:17: Księżyc kwadratura Kora
12.06.2017 g.20:45: Księżyc kwadratura Uran
13.06.2017 g.01:44: Księżyc ingres Wodnik
13.06.2017 g.16:07: Księżyc kwadratura Wenus
13.06.2017 g.17:44: Merkury trygon Jowisz
14.06.2017 g.03:52: Księżyc trygon Jowisz
14.06.2017 g.05:28: Merkury kwadratura Neptun
14.06.2017 g.05:56: Księżyc trygon Merkury
14.06.2017 g.15:16: Księżyc trygon Ceres
14.06.2017 g.17:36: Słońce sekstyl Kora
15.06.2017 g.00:19: Księżyc sekstyl Kora
15.06.2017 g.00:52: Księżyc trygon Słońce
15.06.2017 g.01:48: Księżyc sekstyl Saturn
15.06.2017 g.07:39: Księżyc sekstyl Uran
15.06.2017 g.12:17: Księżyc ingres Ryby
15.06.2017 g.12:17: Słońce opozycja Saturn
16.06.2017 g.02:32: Księżyc trygon Mars
16.06.2017 g.07:08: Księżyc sekstyl Wenus
16.06.2017 g.15:10: Księżyc koniunkcja Neptun
16.06.2017 g.22:55: Merkury koniunkcja Ceres
16.06.2017 g.23:20: Księżyc sekstyl Pluton
17.06.2017 g.01:59: Księżyc kwadratura Ceres
17.06.2017 g.02:29: Księżyc kwadratura Merkury
17.06.2017 g.09:44: Księżyc kwadratura Saturn
17.06.2017 g.13:32: Księżyc kwadratura Słońce
17.06.2017 g.19:54: Księżyc ingres Baran
18.06.2017 g.12:02: Księżyc kwadratura Mars
18.06.2017 g.15:54: Merkury sekstyl Kora
18.06.2017 g.19:28: Księżyc opozycja Jowisz
18.06.2017 g.20:47: Słońce sekstyl Uran
18.06.2017 g.21:07: Merkury opozycja Saturn

19.06.2017 g.04:36: Księżyc kwadratura Pluton
19.06.2017 g.08:49: Księżyc sekstyl Ceres
19.06.2017 g.13:24: Księżyc koniunkcja Kora
19.06.2017 g.14:07: Księżyc trygon Saturn
19.06.2017 g.17:19: Księżyc sekstyl Merkury
19.06.2017 g.20:05: Księżyc koniunkcja Uran
19.06.2017 g.21:41: Księżyc sekstyl Słońce
19.06.2017 g.23:52: Księżyc ingres Byk
20.06.2017 g.10:25: Wenus sekstyl Neptun
20.06.2017 g.11:30: Merkury sekstyl Uran
20.06.2017 g.17:20: Księżyc sekstyl Mars
20.06.2017 g.23:24: Księżyc sekstyl Neptun
21.06.2017 g.00:24: Księżyc koniunkcja Wenus
21.06.2017 g.06:24: Słońce ingres Rak
21.06.2017 g.06:25: Księżyc trygon Pluton
21.06.2017 g.11:57: Merkury ingres Rak
21.06.2017 g.16:14: Słońce koniunkcja Merkury
22.06.2017 g.00:44: Księżyc ingres Bliźnięta
22.06.2017 g.22:04: Księżyc trygon Jowisz
22.06.2017 g.23:18: Księżyc kwadratura Neptun
23.06.2017 g.12:49: Księżyc koniunkcja Ceres
23.06.2017 g.14:21: Księżyc sekstyl Kora
23.06.2017 g.14:30: Księżyc opozycja Saturn
23.06.2017 g.20:45: Księżyc sekstyl Uran
24.06.2017 g.00:06: Księżyc ingres Rak
24.06.2017 g.04:30: Księżyc koniunkcja Słońce
24.06.2017 g.10:12: Księżyc koniunkcja Merkury
24.06.2017 g.10:59: Wenus trygon Pluton
24.06.2017 g.21:09: Księżyc koniunkcja Mars
24.06.2017 g.21:35: Księżyc kwadratura Jowisz
24.06.2017 g.22:41: Księżyc trygon Neptun
24.06.2017 g.22:46: Saturn trygon Kora
25.06.2017 g.05:29: Księżyc opozycja Pluton
25.06.2017 g.06:56: Księżyc sekstyl Wenus
25.06.2017 g.08:07: Mars kwadratura Jowisz
25.06.2017 g.14:03: Księżyc kwadratura Kora
25.06.2017 g.17:04: Ceres opozycja Saturn
25.06.2017 g.20:25: Ceres sekstyl Kora
25.06.2017 g.20:44: Księżyc kwadratura Uran

26.06.2017 g.00:06: Księżyc ingres Lew
26.06.2017 g.08:18: Mars trygon Neptun
26.06.2017 g.22:42: Księżyc sekstyl Jowisz
27.06.2017 g.12:29: Księżyc kwadratura Wenus
27.06.2017 g.15:38: Księżyc trygon Saturn
27.06.2017 g.15:59: Księżyc trygon Kora
27.06.2017 g.17:19: Księżyc sekstyl Ceres
27.06.2017 g.20:20: Merkury kwadratura Jowisz
27.06.2017 g.23:11: Księżyc trygon Uran
28.06.2017 g.02:22: Merkury trygon Neptun
28.06.2017 g.02:41: Księżyc ingres Panna
28.06.2017 g.15:03: Księżyc sekstyl Słońce
28.06.2017 g.21:50: Merkury koniunkcja Mars
29.06.2017 g.03:57: Księżyc opozycja Neptun
29.06.2017 g.07:30: Księżyc sekstyl Mars
29.06.2017 g.08:43: Księżyc sekstyl Merkury
29.06.2017 g.11:31: Księżyc trygon Pluton
29.06.2017 g.20:51: Księżyc kwadratura Saturn
29.06.2017 g.22:34: Księżyc trygon Wenus
30.06.2017 g.00:46: Księżyc kwadratura Ceres
30.06.2017 g.02:35: Merkury opozycja Pluton
30.06.2017 g.09:01: Księżyc ingres WagaPobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-17 g.19:18:05 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (17.07.2024):
03:10: Księżyc trygon Neptun
03:24: Księżyc ingres Strzelec
05:19: Księżyc sekstyl Pluton
16:21: Słońce kwadratura Kora
17:07: Księżyc trygon Wenus

jutro (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury