Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Słownik
System domów
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty


Tranzyty planet w październiku 2014 roku


01.10.2014 g.06:40: Księżyc ingres Koziorożec
01.10.2014 g.09:37: Księżyc sekstyl Merkury
01.10.2014 g.09:51: Księżyc kwadratura Wenus
01.10.2014 g.15:59: Księżyc sekstyl Neptun
01.10.2014 g.21:32: Księżyc kwadratura Słońce
02.10.2014 g.01:48: Księżyc koniunkcja Pluton
02.10.2014 g.08:11: Księżyc kwadratura Uran
02.10.2014 g.16:57: Księżyc sekstyl Ceres
02.10.2014 g.18:17: Księżyc sekstyl Saturn
02.10.2014 g.21:49: Księżyc kwadratura Kora
03.10.2014 g.09:59: Księżyc ingres Wodnik
03.10.2014 g.13:43: Księżyc kwadratura Merkury
03.10.2014 g.17:53: Księżyc trygon Wenus
04.10.2014 g.03:54: Księżyc trygon Słońce
04.10.2014 g.09:14: Księżyc sekstyl Mars
04.10.2014 g.10:05: Słońce kwadratura Pluton
04.10.2014 g.10:18: Księżyc sekstyl Uran
04.10.2014 g.13:22: Księżyc opozycja Jowisz
04.10.2014 g.20:15: Księżyc kwadratura Ceres
04.10.2014 g.20:32: Księżyc kwadratura Saturn
04.10.2014 g.23:33: Księżyc sekstyl Kora
05.10.2014 g.06:17: Mars trygon Uran
05.10.2014 g.09:58: Ceres koniunkcja Saturn
05.10.2014 g.11:24: Księżyc ingres Ryby
05.10.2014 g.15:05: Księżyc trygon Merkury
05.10.2014 g.19:56: Księżyc koniunkcja Neptun

06.10.2014 g.05:19: Księżyc sekstyl Pluton
06.10.2014 g.12:35: Księżyc kwadratura Mars
06.10.2014 g.21:38: Księżyc trygon Saturn
06.10.2014 g.22:21: Księżyc trygon Ceres
07.10.2014 g.12:06: Księżyc ingres Baran
07.10.2014 g.22:57: Słońce opozycja Uran
08.10.2014 g.04:57: Księżyc opozycja Wenus
08.10.2014 g.06:12: Księżyc kwadratura Pluton
08.10.2014 g.11:51: Księżyc koniunkcja Uran
08.10.2014 g.12:50: Księżyc opozycja Słońce
08.10.2014 g.16:04: Księżyc trygon Mars
08.10.2014 g.16:20: Księżyc trygon Jowisz
08.10.2014 g.19:33: Wenus kwadratura Pluton
08.10.2014 g.22:42: Mars trygon Jowisz
09.10.2014 g.01:28: Księżyc koniunkcja Kora
09.10.2014 g.13:43: Księżyc ingres Byk
09.10.2014 g.15:08: Księżyc opozycja Merkury
09.10.2014 g.22:29: Księżyc sekstyl Neptun
10.10.2014 g.08:36: Księżyc trygon Pluton
10.10.2014 g.19:26: Merkury ingres Waga
10.10.2014 g.19:48: Księżyc kwadratura Jowisz
11.10.2014 g.01:17: Słońce sekstyl Jowisz
11.10.2014 g.02:48: Księżyc opozycja Saturn
11.10.2014 g.05:49: Księżyc opozycja Ceres
11.10.2014 g.11:09: Wenus opozycja Uran
11.10.2014 g.17:50: Księżyc ingres Bliźnięta
12.10.2014 g.03:06: Księżyc kwadratura Neptun
12.10.2014 g.19:56: Księżyc sekstyl Uran
12.10.2014 g.23:33: Księżyc trygon Wenus

13.10.2014 g.02:35: Księżyc sekstyl Jowisz
13.10.2014 g.06:03: Księżyc trygon Słońce
13.10.2014 g.07:12: Księżyc opozycja Mars
13.10.2014 g.11:31: Księżyc sekstyl Kora
13.10.2014 g.19:58: Księżyc trygon Merkury
14.10.2014 g.01:30: Księżyc ingres Rak
14.10.2014 g.10:32: Wenus sekstyl Jowisz
14.10.2014 g.11:18: Księżyc trygon Neptun
14.10.2014 g.23:02: Księżyc opozycja Pluton
15.10.2014 g.05:07: Księżyc kwadratura Uran
15.10.2014 g.09:19: Słońce sekstyl Mars
15.10.2014 g.15:45: Księżyc kwadratura Wenus
15.10.2014 g.20:35: Księżyc trygon Saturn
15.10.2014 g.21:12: Księżyc kwadratura Słońce
15.10.2014 g.21:45: Księżyc kwadratura Kora
16.10.2014 g.01:26: Księżyc kwadratura Merkury
16.10.2014 g.02:51: Księżyc trygon Ceres
16.10.2014 g.03:52: Słońce opozycja Kora
16.10.2014 g.10:38: Mars trygon Kora
16.10.2014 g.12:29: Księżyc ingres Lew
16.10.2014 g.22:39: Słońce koniunkcja Merkury
17.10.2014 g.03:48: Merkury sekstyl Mars
17.10.2014 g.14:19: Merkury opozycja Kora
17.10.2014 g.16:57: Księżyc trygon Uran
17.10.2014 g.19:55: Merkury koniunkcja Wenus
18.10.2014 g.01:11: Wenus opozycja Kora
18.10.2014 g.02:05: Księżyc koniunkcja Jowisz
18.10.2014 g.08:21: Księżyc sekstyl Merkury
18.10.2014 g.09:34: Księżyc kwadratura Saturn
18.10.2014 g.10:09: Księżyc trygon Kora
18.10.2014 g.11:13: Księżyc sekstyl Wenus
18.10.2014 g.13:17: Księżyc trygon Mars
18.10.2014 g.15:09: Księżyc sekstyl Słońce
18.10.2014 g.17:31: Księżyc kwadratura Ceres
19.10.2014 g.01:07: Księżyc ingres Panna
19.10.2014 g.11:15: Księżyc opozycja Neptun
19.10.2014 g.23:41: Księżyc trygon Pluton

20.10.2014 g.07:18: Wenus sekstyl Mars
20.10.2014 g.22:32: Księżyc sekstyl Saturn
20.10.2014 g.22:37: Merkury sekstyl Jowisz
21.10.2014 g.05:29: Księżyc kwadratura Mars
21.10.2014 g.07:50: Księżyc sekstyl Ceres
21.10.2014 g.13:11: Księżyc ingres Waga
22.10.2014 g.11:09: Księżyc kwadratura Pluton
22.10.2014 g.16:24: Księżyc opozycja Uran
22.10.2014 g.23:25: Księżyc koniunkcja Merkury
23.10.2014 g.02:48: Księżyc sekstyl Jowisz
23.10.2014 g.09:00: Księżyc opozycja Kora
23.10.2014 g.13:57: Słońce ingres Skorpion
23.10.2014 g.19:21: Księżyc sekstyl Mars
23.10.2014 g.22:52: Wenus ingres Skorpion
23.10.2014 g.23:09: Księżyc ingres Skorpion
23.10.2014 g.23:11: Księżyc koniunkcja Wenus
23.10.2014 g.23:56: Księżyc koniunkcja Słońce
24.10.2014 g.08:28: Księżyc trygon Neptun
24.10.2014 g.20:15: Księżyc sekstyl Pluton
25.10.2014 g.09:30: Słońce koniunkcja Wenus
25.10.2014 g.11:44: Księżyc kwadratura Jowisz
25.10.2014 g.18:11: Księżyc koniunkcja Saturn
26.10.2014 g.04:21: Księżyc koniunkcja Ceres
26.10.2014 g.05:39: Księżyc ingres Strzelec
26.10.2014 g.11:42: Mars ingres Koziorożec
26.10.2014 g.14:32: Księżyc kwadratura Neptun
26.10.2014 g.04:21: Księżyc koniunkcja Ceres
26.10.2014 g.05:39: Księżyc ingres Strzelec
26.10.2014 g.11:42: Mars ingres Koziorożec
26.10.2014 g.14:32: Księżyc kwadratura Neptun

27.10.2014 g.06:22: Księżyc trygon Uran
27.10.2014 g.12:10: Księżyc sekstyl Merkury
27.10.2014 g.17:18: Księżyc trygon Jowisz
27.10.2014 g.19:47: Wenus trygon Neptun
27.10.2014 g.21:53: Księżyc trygon Kora
27.10.2014 g.23:04: Ceres ingres Strzelec
28.10.2014 g.10:49: Słońce trygon Neptun
28.10.2014 g.11:03: Księżyc ingres Koziorożec
28.10.2014 g.13:45: Księżyc koniunkcja Mars
28.10.2014 g.19:36: Księżyc sekstyl Neptun
28.10.2014 g.20:17: Księżyc sekstyl Słońce
28.10.2014 g.22:00: Księżyc sekstyl Wenus
29.10.2014 g.06:46: Księżyc koniunkcja Pluton
29.10.2014 g.10:49: Księżyc kwadratura Uran
29.10.2014 g.18:29: Księżyc kwadratura Merkury
30.10.2014 g.02:00: Księżyc kwadratura Kora
30.10.2014 g.04:00: Księżyc sekstyl Saturn
30.10.2014 g.14:51: Księżyc ingres Wodnik
30.10.2014 g.16:46: Księżyc sekstyl Ceres
31.10.2014 g.03:48: Księżyc kwadratura Słońce
31.10.2014 g.06:33: Księżyc kwadratura Wenus
31.10.2014 g.13:57: Księżyc sekstyl UranPobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-17 g.17:36:31 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (17.07.2024):
03:10: Księżyc trygon Neptun
03:24: Księżyc ingres Strzelec
05:19: Księżyc sekstyl Pluton
16:21: Słońce kwadratura Kora
17:07: Księżyc trygon Wenus

jutro (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury