Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Słownik
System domów
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty


Tranzyty planet w grudniu 2014 roku


01.12.2014 g.02:13: Księżyc ingres Baran
01.12.2014 g.05:26: Merkury kwadratura Neptun
01.12.2014 g.11:15: Księżyc trygon Merkury
01.12.2014 g.18:29: Księżyc trygon Słońce
01.12.2014 g.19:59: Mars sekstyl Saturn
01.12.2014 g.23:12: Księżyc kwadratura Pluton
02.12.2014 g.00:12: Księżyc koniunkcja Uran
02.12.2014 g.03:19: Księżyc trygon Ceres
02.12.2014 g.12:13: Księżyc trygon Wenus
02.12.2014 g.16:38: Księżyc koniunkcja Kora
02.12.2014 g.17:15: Księżyc trygon Jowisz
03.12.2014 g.03:41: Księżyc kwadratura Mars
03.12.2014 g.06:14: Księżyc ingres Byk
03.12.2014 g.14:49: Księżyc sekstyl Neptun
04.12.2014 g.03:46: Księżyc trygon Pluton
04.12.2014 g.12:26: Wenus trygon Kora
04.12.2014 g.20:10: Wenus trygon Jowisz
04.12.2014 g.22:11: Księżyc kwadratura Jowisz
04.12.2014 g.23:29: Słońce trygon Uran
05.12.2014 g.00:56: Mars ingres Wodnik
05.12.2014 g.07:44: Księżyc opozycja Saturn
05.12.2014 g.11:28: Księżyc ingres Bliźnięta
05.12.2014 g.12:07: Księżyc trygon Mars
05.12.2014 g.20:20: Księżyc kwadratura Neptun
06.12.2014 g.04:43: Merkury trygon Uran
06.12.2014 g.10:28: Księżyc sekstyl Uran
06.12.2014 g.11:15: Księżyc opozycja Merkury
06.12.2014 g.13:26: Księżyc opozycja Słońce
06.12.2014 g.17:23: Księżyc opozycja Ceres
07.12.2014 g.03:58: Księżyc sekstyl Kora
07.12.2014 g.04:48: Księżyc sekstyl Jowisz
07.12.2014 g.10:51: Księżyc opozycja Wenus
07.12.2014 g.18:34: Księżyc ingres Rak

08.12.2014 g.03:52: Księżyc trygon Neptun
08.12.2014 g.10:51: Słońce koniunkcja Merkury
08.12.2014 g.18:01: Księżyc opozycja Pluton
08.12.2014 g.18:32: Księżyc kwadratura Uran
09.12.2014 g.06:29: Merkury koniunkcja Ceres
09.12.2014 g.12:54: Księżyc kwadratura Kora
10.12.2014 g.00:39: Słońce koniunkcja Ceres
10.12.2014 g.01:14: Księżyc trygon Saturn
10.12.2014 g.04:14: Księżyc ingres Lew
10.12.2014 g.12:37: Księżyc opozycja Mars
10.12.2014 g.17:41: Wenus ingres Koziorożec
11.12.2014 g.05:16: Księżyc trygon Uran
11.12.2014 g.17:06: Księżyc trygon Ceres
11.12.2014 g.19:19: Księżyc trygon Słońce
11.12.2014 g.23:39: Księżyc trygon Merkury
12.12.2014 g.00:25: Księżyc trygon Kora
12.12.2014 g.01:21: Księżyc koniunkcja Jowisz
12.12.2014 g.05:28: Merkury trygon Kora
12.12.2014 g.12:23: Merkury trygon Jowisz
12.12.2014 g.13:48: Księżyc kwadratura Saturn
12.12.2014 g.16:18: Księżyc ingres Panna
12.12.2014 g.21:50: Księżyc trygon Wenus
13.12.2014 g.02:28: Księżyc opozycja Neptun
13.12.2014 g.17:46: Księżyc trygon Pluton
14.12.2014 g.06:46: Słońce trygon Kora
14.12.2014 g.08:06: Księżyc kwadratura Ceres
14.12.2014 g.13:50: Księżyc kwadratura Słońce
14.12.2014 g.16:55: Słońce trygon Jowisz
14.12.2014 g.17:54: Wenus sekstyl Neptun
14.12.2014 g.21:46: Księżyc kwadratura Merkury

15.12.2014 g.03:10: Księżyc sekstyl Saturn
15.12.2014 g.05:04: Księżyc ingres Waga
15.12.2014 g.06:13: Uran kwadratura Pluton
15.12.2014 g.17:36: Księżyc kwadratura Wenus
15.12.2014 g.21:56: Księżyc trygon Mars
16.12.2014 g.06:07: Księżyc opozycja Uran
16.12.2014 g.06:11: Księżyc kwadratura Pluton
16.12.2014 g.21:56: Księżyc sekstyl Ceres
17.12.2014 g.00:45: Księżyc opozycja Kora
17.12.2014 g.01:30: Księżyc sekstyl Jowisz
17.12.2014 g.04:52: Merkury ingres Koziorożec
17.12.2014 g.06:39: Księżyc sekstyl Słońce
17.12.2014 g.15:51: Księżyc ingres Skorpion
17.12.2014 g.17:26: Księżyc sekstyl Merkury
18.12.2014 g.01:28: Księżyc trygon Neptun
18.12.2014 g.09:58: Księżyc sekstyl Wenus
18.12.2014 g.11:29: Księżyc kwadratura Mars
18.12.2014 g.15:39: Księżyc sekstyl Pluton
19.12.2014 g.09:25: Księżyc kwadratura Jowisz
19.12.2014 g.22:11: Księżyc koniunkcja Saturn
19.12.2014 g.22:55: Księżyc ingres Strzelec
20.12.2014 g.07:56: Księżyc kwadratura Neptun
20.12.2014 g.09:45: Ceres trygon Kora
20.12.2014 g.10:30: Merkury sekstyl Neptun
20.12.2014 g.18:08: Wenus kwadratura Uran
20.12.2014 g.20:23: Księżyc sekstyl Mars
20.12.2014 g.20:51: Księżyc trygon Uran
20.12.2014 g.22:09: Wenus koniunkcja Pluton
21.12.2014 g.01:23: Ceres trygon Jowisz
21.12.2014 g.04:47: Mars sekstyl Uran
21.12.2014 g.13:08: Księżyc trygon Kora
21.12.2014 g.13:34: Księżyc trygon Jowisz
21.12.2014 g.13:58: Księżyc koniunkcja Ceres

22.12.2014 g.00:02: Słońce ingres Koziorożec
22.12.2014 g.02:24: Księżyc ingres Koziorożec
22.12.2014 g.02:35: Księżyc koniunkcja Słońce
22.12.2014 g.11:01: Księżyc sekstyl Neptun
22.12.2014 g.16:57: Księżyc koniunkcja Merkury
22.12.2014 g.23:16: Księżyc kwadratura Uran
22.12.2014 g.23:44: Księżyc koniunkcja Pluton
23.12.2014 g.04:16: Księżyc koniunkcja Wenus
23.12.2014 g.14:56: Księżyc kwadratura Kora
23.12.2014 g.17:33: Saturn ingres Strzelec
24.12.2014 g.03:52: Księżyc ingres Wodnik
24.12.2014 g.03:56: Księżyc sekstyl Saturn
25.12.2014 g.00:26: Księżyc sekstyl Uran
25.12.2014 g.02:31: Merkury kwadratura Uran
25.12.2014 g.05:35: Księżyc koniunkcja Mars
25.12.2014 g.07:53: Merkury koniunkcja Pluton
25.12.2014 g.16:04: Księżyc sekstyl Kora
25.12.2014 g.16:10: Księżyc opozycja Jowisz
25.12.2014 g.19:46: Księżyc sekstyl Ceres
26.12.2014 g.05:06: Księżyc ingres Ryby
26.12.2014 g.05:33: Księżyc kwadratura Saturn
26.12.2014 g.12:46: Księżyc sekstyl Słońce
26.12.2014 g.13:50: Księżyc koniunkcja Neptun
26.12.2014 g.22:43: Jowisz trygon Kora
27.12.2014 g.02:45: Księżyc sekstyl Pluton
27.12.2014 g.04:10: Słońce sekstyl Neptun
27.12.2014 g.08:03: Księżyc sekstyl Merkury
27.12.2014 g.16:43: Księżyc sekstyl Wenus
27.12.2014 g.23:26: Księżyc kwadratura Ceres
28.12.2014 g.07:35: Księżyc ingres Baran
28.12.2014 g.08:19: Wenus kwadratura Kora
28.12.2014 g.08:25: Księżyc trygon Saturn
28.12.2014 g.19:31: Księżyc kwadratura Słońce

29.12.2014 g.05:19: Księżyc koniunkcja Uran
29.12.2014 g.06:08: Księżyc kwadratura Pluton
29.12.2014 g.16:54: Księżyc sekstyl Mars
29.12.2014 g.18:18: Księżyc kwadratura Merkury
29.12.2014 g.21:37: Księżyc trygon Jowisz
29.12.2014 g.21:56: Księżyc koniunkcja Kora
30.12.2014 g.01:45: Księżyc kwadratura Wenus
30.12.2014 g.05:06: Księżyc trygon Ceres
30.12.2014 g.11:55: Księżyc ingres Byk
30.12.2014 g.21:28: Księżyc sekstyl Neptun
31.12.2014 g.01:18: Merkury kwadratura Kora
31.12.2014 g.04:40: Księżyc trygon Słońce
31.12.2014 g.11:28: Księżyc trygon PlutonPobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-17 g.18:57:28 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (17.07.2024):
03:10: Księżyc trygon Neptun
03:24: Księżyc ingres Strzelec
05:19: Księżyc sekstyl Pluton
16:21: Słońce kwadratura Kora
17:07: Księżyc trygon Wenus

jutro (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury