Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 2045


Tranzyty planet w 2045 roku


02.01.2045 g.05:00: Słońce trygon Neptun
03.01.2045 g.14:12: Merkury koniunkcja Wenus
04.01.2045 g.03:33: Merkury trygon Uran
04.01.2045 g.05:23: Wenus trygon Uran
04.01.2045 g.10:12: Merkury kwinkunks Ceres
04.01.2045 g.10:57: Mars koniunkcja Jowisz
04.01.2045 g.12:54: Wenus kwinkunks Ceres
05.01.2045 g.14:27: Mars kwadratura Neptun
05.01.2045 g.23:49: Merkury trygon Kora
06.01.2045 g.08:23: Wenus trygon Kora
06.01.2045 g.15:19: Merkury ingres Koziorożec
07.01.2045 g.02:25: Wenus ingres Koziorożec
07.01.2045 g.09:06: Merkury sekstyl Pluton
07.01.2045 g.23:25: Wenus sekstyl Pluton
08.01.2045 g.08:06: Jowisz kwadratura Neptun
14.01.2045 g.16:34: Merkury trygon Neptun
15.01.2045 g.19:30: Słońce kwinkunks Uran
16.01.2045 g.08:20: Słońce trygon Ceres
16.01.2045 g.17:00: Wenus trygon Neptun
18.01.2045 g.18:58: Słońce kwadratura Kora
19.01.2045 g.17:21: Słońce ingres Wodnik
22.01.2045 g.20:50: Mars opozycja Uran
23.01.2045 g.09:26: Merkury kwinkunks Uran
24.01.2045 g.03:14: Merkury trygon Ceres
24.01.2045 g.09:08: Mars kwadratura Ceres
25.01.2045 g.10:42: Merkury kwadratura Kora
26.01.2045 g.00:33: Merkury ingres Wodnik
27.01.2045 g.01:23: Mars sekstyl Kora
27.01.2045 g.11:28: Wenus kwinkunks Uran
28.01.2045 g.05:56: Mars ingres Ryby
28.01.2045 g.21:28: Wenus trygon Ceres
29.01.2045 g.06:45: Słońce sekstyl Saturn
30.01.2045 g.06:31: Wenus kwadratura Kora
30.01.2045 g.07:59: Mars koniunkcja Pluton
31.01.2045 g.00:21: Wenus ingres Wodnik
31.01.2045 g.14:23: Słońce kwadratura Neptun
31.01.2045 g.23:15: Merkury sekstyl Saturn

02.02.2045 g.05:33: Merkury kwadratura Neptun
04.02.2045 g.12:35: Słońce koniunkcja Merkury
06.02.2045 g.02:58: Merkury koniunkcja Jowisz
07.02.2045 g.15:42: Słońce koniunkcja Jowisz
08.02.2045 g.08:12: Wenus sekstyl Saturn
09.02.2045 g.13:39: Merkury opozycja Uran
09.02.2045 g.17:01: Wenus kwadratura Neptun
10.02.2045 g.16:00: Mars kwadratura Saturn
11.02.2045 g.20:04: Merkury sekstyl Kora
11.02.2045 g.22:46: Merkury kwadratura Ceres
12.02.2045 g.07:43: Merkury ingres Ryby
12.02.2045 g.16:52: Mars sekstyl Neptun
13.02.2045 g.04:56: Słońce opozycja Uran
13.02.2045 g.10:25: Merkury koniunkcja Pluton
15.02.2045 g.14:07: Ceres ingres Bliźnięta
17.02.2045 g.04:04: Wenus koniunkcja Jowisz
17.02.2045 g.11:02: Słońce sekstyl Kora
18.02.2045 g.07:21: Słońce ingres Ryby
18.02.2045 g.07:58: Merkury kwadratura Saturn
18.02.2045 g.23:49: Słońce kwadratura Ceres
19.02.2045 g.00:42: Merkury sekstyl Neptun
19.02.2045 g.14:52: Wenus opozycja Uran
20.02.2045 g.12:31: Słońce koniunkcja Pluton
23.02.2045 g.07:24: Wenus sekstyl Kora
23.02.2045 g.23:06: Wenus ingres Ryby
24.02.2045 g.02:01: Merkury koniunkcja Mars
25.02.2045 g.17:33: Wenus kwadratura Ceres
25.02.2045 g.20:52: Wenus koniunkcja Pluton
26.02.2045 g.01:28: Merkury kwinkunks Uran
26.02.2045 g.12:39: Ceres kwadratura Pluton
28.02.2045 g.00:41: Mars kwinkunks Uran
28.02.2045 g.12:55: Jowisz opozycja Uran

01.03.2045 g.17:03: Słońce kwadratura Saturn
02.03.2045 g.05:44: Merkury ingres Baran
02.03.2045 g.17:33: Słońce sekstyl Neptun
05.03.2045 g.05:27: Wenus kwadratura Saturn
06.03.2045 g.00:36: Wenus sekstyl Neptun
07.03.2045 g.11:13: Mars ingres Baran
13.03.2045 g.09:28: Merkury koniunkcja Mars
13.03.2045 g.21:22: Słońce kwinkunks Uran
14.03.2045 g.21:09: Wenus kwinkunks Uran
17.03.2045 g.05:19: Mars sekstyl Ceres
18.03.2045 g.23:22: Słońce koniunkcja Wenus
19.03.2045 g.21:21: Merkury ingres Ryby
19.03.2045 g.22:50: Merkury koniunkcja Wenus
19.03.2045 g.23:55: Wenus ingres Baran
20.03.2045 g.01:55: Słońce koniunkcja Merkury
20.03.2045 g.06:06: Słońce ingres Baran
22.03.2045 g.17:11: Mars trygon Saturn
23.03.2045 g.14:10: Jowisz sekstyl Kora
26.03.2045 g.07:07: Jowisz ingres Ryby
28.03.2045 g.16:06: Merkury kwinkunks Uran
29.03.2045 g.04:27: Wenus sekstyl Ceres
29.03.2045 g.11:05: Wenus trygon Saturn
30.03.2045 g.04:10: Ceres opozycja Saturn

01.04.2045 g.02:06: Słońce trygon Saturn
02.04.2045 g.03:35: Słońce sekstyl Ceres
06.04.2045 g.10:57: Mars trygon Uran
07.04.2045 g.10:39: Merkury kwinkunks Uran
07.04.2045 g.12:32: Wenus trygon Uran
09.04.2045 g.05:35: Wenus koniunkcja Mars
12.04.2045 g.10:59: Jowisz koniunkcja Pluton
12.04.2045 g.11:19: Słońce trygon Uran
12.04.2045 g.21:49: Wenus koniunkcja Kora
13.04.2045 g.04:51: Wenus ingres Byk
15.04.2045 g.07:40: Mars koniunkcja Kora
15.04.2045 g.18:26: Mars ingres Byk
16.04.2045 g.02:41: Wenus sekstyl Pluton
16.04.2045 g.17:07: Wenus sekstyl Jowisz
17.04.2045 g.04:01: Merkury ingres Baran
19.04.2045 g.10:43: Słońce koniunkcja Kora
19.04.2045 g.17:52: Słońce ingres Byk
20.04.2045 g.16:40: Mars sekstyl Pluton
22.04.2045 g.01:32: Wenus kwinkunks Saturn
23.04.2045 g.04:07: Mars sekstyl Jowisz
23.04.2045 g.13:36: Słońce sekstyl Pluton
24.04.2045 g.15:47: Wenus koniunkcja Neptun
25.04.2045 g.21:39: Słońce sekstyl Jowisz
26.04.2045 g.05:34: Merkury trygon Saturn
29.04.2045 g.06:44: Ceres sekstyl Uran
29.04.2045 g.22:23: Mars kwinkunks Saturn
30.04.2045 g.12:34: Słońce kwinkunks Saturn

01.05.2045 g.15:02: Wenus kwadratura Uran
02.05.2045 g.12:41: Słońce koniunkcja Mars
04.05.2045 g.07:04: Merkury trygon Uran
04.05.2045 g.16:26: Słońce koniunkcja Neptun
05.05.2045 g.09:56: Mars koniunkcja Neptun
05.05.2045 g.20:52: Merkury sekstyl Ceres
07.05.2045 g.12:33: Wenus ingres Bliźnięta
08.05.2045 g.12:58: Merkury koniunkcja Kora
08.05.2045 g.14:05: Merkury ingres Byk
10.05.2045 g.17:51: Wenus kwadratura Pluton
10.05.2045 g.19:07: Merkury sekstyl Pluton
13.05.2045 g.06:10: Słońce kwadratura Uran
13.05.2045 g.08:29: Merkury sekstyl Jowisz
13.05.2045 g.19:49: Merkury kwinkunks Saturn
14.05.2045 g.19:04: Wenus kwadratura Jowisz
15.05.2045 g.06:54: Wenus opozycja Saturn
16.05.2045 g.10:47: Kora ingres Byk
16.05.2045 g.13:02: Merkury koniunkcja Neptun
16.05.2045 g.20:01: Mars kwadratura Uran
17.05.2045 g.08:48: Ceres ingres Rak
17.05.2045 g.09:21: Ceres sekstyl Kora
17.05.2045 g.23:00: Jowisz kwadratura Saturn
20.05.2045 g.09:40: Merkury kwadratura Uran
20.05.2045 g.16:45: Słońce ingres Bliźnięta
22.05.2045 g.04:23: Merkury koniunkcja Mars
23.05.2045 g.16:41: Merkury ingres Bliźnięta
24.05.2045 g.21:59: Słońce kwadratura Pluton
25.05.2045 g.13:15: Merkury kwadratura Pluton
26.05.2045 g.01:05: Słońce koniunkcja Merkury
26.05.2045 g.07:51: Wenus sekstyl Uran
26.05.2045 g.18:00: Mars ingres Bliźnięta
27.05.2045 g.03:41: Ceres trygon Pluton
27.05.2045 g.15:15: Merkury opozycja Saturn
28.05.2045 g.12:12: Merkury kwadratura Jowisz
29.05.2045 g.12:57: Słońce opozycja Saturn

01.06.2045 g.00:14: Wenus ingres Rak
01.06.2045 g.01:00: Słońce kwadratura Jowisz
01.06.2045 g.03:08: Wenus sekstyl Kora
01.06.2045 g.11:26: Mars kwadratura Pluton
03.06.2045 g.10:27: Merkury sekstyl Uran
04.06.2045 g.08:25: Wenus trygon Pluton
05.06.2045 g.10:16: Ceres kwinkunks Saturn
06.06.2045 g.18:18: Merkury ingres Rak
06.06.2045 g.20:37: Mars opozycja Saturn
06.06.2045 g.20:42: Merkury sekstyl Kora
07.06.2045 g.10:29: Wenus kwinkunks Saturn
08.06.2045 g.16:59: Wenus koniunkcja Ceres
08.06.2045 g.21:07: Merkury trygon Pluton
10.06.2045 g.13:21: Wenus trygon Jowisz
10.06.2045 g.19:02: Merkury kwinkunks Saturn
12.06.2045 g.08:48: Mars kwadratura Jowisz
12.06.2045 g.19:24: Merkury koniunkcja Ceres
13.06.2045 g.04:30: Merkury trygon Jowisz
14.06.2045 g.02:51: Wenus sekstyl Neptun
14.06.2045 g.08:49: Słońce sekstyl Uran
14.06.2045 g.11:27: Ceres trygon Jowisz
15.06.2045 g.18:00: Merkury sekstyl Neptun
21.06.2045 g.00:33: Słońce ingres Rak
21.06.2045 g.08:00: Słońce sekstyl Kora
24.06.2045 g.15:36: Ceres sekstyl Neptun
25.06.2045 g.04:45: Słońce trygon Pluton
25.06.2045 g.16:19: Wenus ingres Lew
25.06.2045 g.22:42: Wenus kwadratura Kora
25.06.2045 g.23:26: Merkury ingres Lew
26.06.2045 g.06:22: Merkury kwadratura Kora
27.06.2045 g.19:24: Słońce kwinkunks Saturn
28.06.2045 g.22:38: Wenus kwinkunks Pluton
29.06.2045 g.19:16: Merkury kwinkunks Pluton
30.06.2045 g.13:27: Mars sekstyl Uran
30.06.2045 g.21:14: Wenus trygon Saturn

02.07.2045 g.11:13: Merkury trygon Saturn
03.07.2045 g.21:58: Słońce trygon Jowisz
05.07.2045 g.20:02: Wenus kwinkunks Jowisz
08.07.2045 g.11:05: Słońce sekstyl Neptun
08.07.2045 g.20:43: Mars ingres Rak
09.07.2045 g.10:07: Mars sekstyl Kora
09.07.2045 g.11:19: Wenus kwadratura Neptun
14.07.2045 g.10:02: Mars trygon Pluton
16.07.2045 g.13:34: Wenus koniunkcja Uran
17.07.2045 g.02:08: Mars kwinkunks Saturn
19.07.2045 g.15:39: Słońce koniunkcja Ceres
20.07.2045 g.14:11: Wenus ingres Panna
20.07.2045 g.22:15: Wenus trygon Kora
22.07.2045 g.11:26: Słońce ingres Lew
22.07.2045 g.21:35: Słońce kwadratura Kora
23.07.2045 g.14:34: Wenus opozycja Pluton
25.07.2045 g.01:01: Wenus kwadratura Saturn
25.07.2045 g.15:02: Merkury trygon Saturn
25.07.2045 g.17:09: Ceres ingres Lew
25.07.2045 g.17:59: Mars trygon Jowisz
26.07.2045 g.04:55: Słońce kwinkunks Pluton
26.07.2045 g.15:02: Ceres kwadratura Kora
27.07.2045 g.00:04: Słońce koniunkcja Merkury
27.07.2045 g.23:35: Słońce trygon Saturn
28.07.2045 g.03:12: Merkury kwinkunks Pluton
29.07.2045 g.19:33: Wenus opozycja Jowisz
30.07.2045 g.08:38: Merkury koniunkcja Ceres

02.08.2045 g.09:48: Ceres kwinkunks Pluton
02.08.2045 g.15:06: Słońce kwinkunks Jowisz
02.08.2045 g.16:49: Merkury kwadratura Kora
03.08.2045 g.08:39: Mars sekstyl Neptun
03.08.2045 g.21:31: Wenus trygon Neptun
03.08.2045 g.23:24: Merkury ingres Rak
04.08.2045 g.13:23: Wenus sekstyl Mars
06.08.2045 g.06:46: Ceres trygon Saturn
08.08.2045 g.21:50: Merkury ingres Lew
09.08.2045 g.08:07: Słońce kwadratura Neptun
10.08.2045 g.01:29: Merkury kwadratura Kora
14.08.2045 g.09:04: Merkury kwinkunks Pluton
14.08.2045 g.20:56: Wenus ingres Waga
15.08.2045 g.04:32: Wenus kwinkunks Kora
15.08.2045 g.11:05: Ceres kwinkunks Jowisz
16.08.2045 g.09:30: Merkury trygon Saturn
17.08.2045 g.12:39: Wenus kwinkunks Pluton
19.08.2045 g.06:32: Merkury kwinkunks Jowisz
19.08.2045 g.08:08: Wenus sekstyl Saturn
19.08.2045 g.21:52: Słońce koniunkcja Uran
21.08.2045 g.09:22: Merkury koniunkcja Ceres
22.08.2045 g.01:25: Wenus kwinkunks Jowisz
22.08.2045 g.18:38: Słońce ingres Panna
23.08.2045 g.03:08: Słońce trygon Kora
23.08.2045 g.06:16: Mars ingres Lew
23.08.2045 g.18:52: Mars kwadratura Kora
24.08.2045 g.12:54: Merkury kwadratura Neptun
25.08.2045 g.19:50: Słońce opozycja Pluton
27.08.2045 g.06:52: Wenus sekstyl Ceres
27.08.2045 g.18:34: Mars kwinkunks Pluton
28.08.2045 g.10:35: Słońce kwadratura Saturn
29.08.2045 g.12:30: Wenus kwinkunks Neptun
30.08.2045 g.07:19: Merkury koniunkcja Uran
30.08.2045 g.09:01: Słońce opozycja Jowisz
31.08.2045 g.09:18: Merkury ingres Panna
31.08.2045 g.12:57: Merkury trygon Kora
31.08.2045 g.23:25: Mars trygon Saturn

01.09.2045 g.19:30: Merkury opozycja Pluton
02.09.2045 g.02:04: Ceres kwadratura Neptun
02.09.2045 g.23:24: Mars kwinkunks Jowisz
03.09.2045 g.06:48: Merkury kwadratura Saturn
03.09.2045 g.19:56: Merkury opozycja Jowisz
08.09.2045 g.09:31: Wenus sekstyl Uran
08.09.2045 g.22:18: Słońce koniunkcja Merkury
09.09.2045 g.03:36: Merkury trygon Neptun
09.09.2045 g.08:35: Słońce trygon Neptun
09.09.2045 g.18:14: Wenus ingres Skorpion
09.09.2045 g.19:44: Jowisz kwadratura Saturn
09.09.2045 g.23:10: Wenus opozycja Kora
12.09.2045 g.00:35: Wenus trygon Pluton
14.09.2045 g.12:10: Wenus trygon Jowisz
16.09.2045 g.05:51: Merkury ingres Waga
16.09.2045 g.08:23: Merkury kwinkunks Kora
17.09.2045 g.15:32: Merkury kwinkunks Pluton
18.09.2045 g.20:48: Mars kwadratura Neptun
19.09.2045 g.00:45: Merkury kwinkunks Jowisz
20.09.2045 g.00:35: Merkury sekstyl Saturn
22.09.2045 g.16:32: Słońce ingres Waga
22.09.2045 g.19:46: Słońce kwinkunks Kora
24.09.2045 g.16:15: Wenus opozycja Neptun
25.09.2045 g.01:33: Słońce kwinkunks Pluton
26.09.2045 g.04:47: Merkury kwinkunks Neptun
26.09.2045 g.19:34: Słońce kwinkunks Jowisz
30.09.2045 g.02:42: Słońce sekstyl Saturn

01.10.2045 g.03:24: Merkury sekstyl Mars
01.10.2045 g.04:22: Ceres koniunkcja Uran
01.10.2045 g.19:14: Ceres ingres Panna
01.10.2045 g.22:03: Ceres trygon Kora
02.10.2045 g.10:02: Wenus kwadratura Mars
04.10.2045 g.18:14: Merkury sekstyl Uran
04.10.2045 g.19:33: Merkury ingres Skorpion
04.10.2045 g.19:55: Merkury opozycja Kora
06.10.2045 g.01:01: Merkury sekstyl Ceres
06.10.2045 g.06:37: Merkury trygon Pluton
06.10.2045 g.09:10: Uran ingres Panna
06.10.2045 g.12:12: Uran trygon Kora
06.10.2045 g.19:23: Wenus ingres Strzelec
06.10.2045 g.19:28: Wenus kwinkunks Kora
06.10.2045 g.19:50: Ceres opozycja Pluton
06.10.2045 g.19:53: Wenus kwadratura Uran
07.10.2045 g.00:01: Merkury trygon Jowisz
07.10.2045 g.03:43: Kora ingres Baran
08.10.2045 g.18:41: Wenus kwadratura Pluton
09.10.2045 g.00:35: Ceres opozycja Jowisz
09.10.2045 g.10:47: Słońce kwinkunks Neptun
09.10.2045 g.15:23: Wenus kwadratura Jowisz
10.10.2045 g.02:32: Wenus kwadratura Ceres
10.10.2045 g.02:45: Mars trygon Kora
10.10.2045 g.03:54: Mars ingres Panna
10.10.2045 g.11:43: Mars koniunkcja Uran
13.10.2045 g.12:34: Mars opozycja Pluton
14.10.2045 g.16:44: Mars opozycja Jowisz
14.10.2045 g.21:49: Wenus koniunkcja Saturn
16.10.2045 g.14:38: Merkury opozycja Neptun
22.10.2045 g.09:26: Wenus kwinkunks Neptun
22.10.2045 g.22:23: Słońce opozycja Kora
23.10.2045 g.02:11: Słońce ingres Skorpion
23.10.2045 g.20:45: Słońce sekstyl Uran
24.10.2045 g.16:25: Ceres kwadratura Saturn
25.10.2045 g.00:19: Słońce trygon Pluton
25.10.2045 g.13:13: Słońce trygon Jowisz
26.10.2045 g.05:54: Mars kwadratura Saturn
28.10.2045 g.15:33: Mars koniunkcja Ceres
29.10.2045 g.05:32: Merkury kwinkunks Kora
29.10.2045 g.12:41: Merkury ingres Strzelec
31.10.2045 g.01:19: Merkury kwadratura Uran

01.11.2045 g.14:31: Merkury kwadratura Pluton
03.11.2045 g.08:18: Merkury kwadratura Jowisz
05.11.2045 g.14:23: Mars trygon Neptun
05.11.2045 g.18:45: Wenus trygon Kora
06.11.2045 g.02:55: Wenus ingres Koziorożec
06.11.2045 g.15:30: Słońce sekstyl Ceres
06.11.2045 g.22:57: Merkury kwadratura Jowisz
07.11.2045 g.13:41: Wenus trygon Uran
07.11.2045 g.18:02: Słońce opozycja Neptun
08.11.2045 g.06:07: Wenus sekstyl Pluton
08.11.2045 g.21:40: Merkury kwadratura Pluton
09.11.2045 g.06:22: Wenus sekstyl Jowisz
09.11.2045 g.10:52: Ceres trygon Neptun
09.11.2045 g.17:51: Merkury kwadratura Uran
10.11.2045 g.19:30: Słońce sekstyl Mars
11.11.2045 g.07:59: Merkury ingres Skorpion
11.11.2045 g.16:44: Merkury kwinkunks Kora
16.11.2045 g.03:52: Słońce koniunkcja Merkury
17.11.2045 g.09:18: Merkury sekstyl Mars
19.11.2045 g.23:19: Merkury sekstyl Ceres
21.11.2045 g.12:29: Słońce kwinkunks Kora
21.11.2045 g.23:03: Słońce ingres Strzelec
23.11.2045 g.12:08: Słońce kwadratura Uran
23.11.2045 g.18:45: Słońce kwadratura Pluton
25.11.2045 g.16:48: Słońce kwadratura Jowisz
27.11.2045 g.11:19: Wenus trygon Neptun
29.11.2045 g.21:23: Mars kwinkunks Kora
30.11.2045 g.19:54: Mars ingres Waga

04.12.2045 g.08:04: Mars kwinkunks Pluton
06.12.2045 g.01:28: Słońce koniunkcja Saturn
06.12.2045 g.16:44: Słońce kwinkunks Neptun
06.12.2045 g.16:45: Merkury sekstyl Ceres
10.12.2045 g.03:27: Merkury kwinkunks Kora
10.12.2045 g.13:56: Merkury ingres Strzelec
10.12.2045 g.17:34: Saturn kwinkunks Neptun
11.12.2045 g.03:13: Mars kwinkunks Jowisz
11.12.2045 g.18:37: Merkury kwadratura Uran
12.12.2045 g.00:44: Merkury kwadratura Pluton
14.12.2045 g.22:05: Merkury kwadratura Jowisz
16.12.2045 g.11:44: Merkury sekstyl Mars
20.12.2045 g.09:19: Słońce kwadratura Ceres
20.12.2045 g.18:24: Merkury kwinkunks Neptun
20.12.2045 g.21:18: Słońce trygon Kora
21.12.2045 g.12:34: Słońce ingres Koziorożec
21.12.2045 g.18:29: Merkury koniunkcja Saturn
22.12.2045 g.09:32: Ceres kwinkunks Kora
23.12.2045 g.00:22: Słońce trygon Uran
23.12.2045 g.15:07: Słońce sekstyl Pluton
25.12.2045 g.03:15: Ceres ingres Waga
27.12.2045 g.03:42: Wenus trygon Neptun
27.12.2045 g.22:53: Wenus kwadratura Mars
28.12.2045 g.19:50: Mars kwinkunks Neptun
29.12.2045 g.19:21: Słońce sekstyl Jowisz
30.12.2045 g.10:27: Merkury trygon Kora
30.12.2045 g.21:05: Merkury ingres Koziorożec
31.12.2045 g.18:06: Merkury trygon Uran
31.12.2045 g.19:32: Merkury kwadratura Ceres

2044 2045 2046Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.14:17:39 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec