Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 2043


Tranzyty planet w 2043 roku


03.01.2043 g.07:09: Słońce koniunkcja Merkury
05.01.2043 g.13:11: Wenus kwadratura Pluton
05.01.2043 g.19:18: Wenus kwinkunks Kora
06.01.2043 g.22:15: Słońce sekstyl Saturn
07.01.2043 g.01:17: Słońce kwinkunks Uran
07.01.2043 g.03:11: Wenus ingres Strzelec
07.01.2043 g.09:26: Merkury trygon Neptun
08.01.2043 g.02:18: Saturn kwadratura Uran
09.01.2043 g.09:35: Mars kwadratura Kora
11.01.2043 g.05:08: Mars ingres Wodnik
12.01.2043 g.03:26: Słońce koniunkcja Ceres
14.01.2043 g.02:22: Wenus kwinkunks Neptun
16.01.2043 g.14:25: Pluton sekstyl Kora
18.01.2043 g.20:07: Słońce kwadratura Kora
20.01.2043 g.05:40: Słońce ingres Wodnik
20.01.2043 g.20:05: Mars kwadratura Neptun
21.01.2043 g.16:31: Wenus trygon Uran
21.01.2043 g.22:26: Merkury trygon Neptun
27.01.2043 g.16:28: Słońce kwadratura Neptun
29.01.2043 g.06:45: Ceres kwadratura Kora
29.01.2043 g.10:36: Wenus koniunkcja Jowisz
29.01.2043 g.21:16: Merkury kwinkunks Uran
31.01.2043 g.01:05: Mars opozycja Uran
31.01.2043 g.19:23: Merkury sekstyl Saturn

01.02.2043 g.17:56: Wenus trygon Kora
01.02.2043 g.20:04: Ceres ingres Wodnik
02.02.2043 g.02:28: Wenus sekstyl Pluton
02.02.2043 g.22:59: Wenus ingres Koziorożec
03.02.2043 g.04:18: Mars kwadratura Saturn
04.02.2043 g.09:25: Słońce opozycja Uran
07.02.2043 g.03:50: Słońce kwadratura Saturn
08.02.2043 g.19:40: Merkury kwadratura Kora
09.02.2043 g.13:50: Wenus trygon Neptun
09.02.2043 g.18:52: Merkury ingres Wodnik
12.02.2043 g.17:41: Merkury koniunkcja Ceres
15.02.2043 g.01:54: Merkury kwadratura Neptun
15.02.2043 g.13:38: Mars sekstyl Jowisz
15.02.2043 g.17:17: Wenus kwinkunks Uran
16.02.2043 g.14:14: Mars sekstyl Kora
16.02.2043 g.21:56: Słońce sekstyl Jowisz
17.02.2043 g.12:06: Słońce sekstyl Kora
17.02.2043 g.14:00: Mars koniunkcja Pluton
18.02.2043 g.06:42: Mars ingres Ryby
18.02.2043 g.07:05: Słońce koniunkcja Pluton
18.02.2043 g.17:42: Wenus sekstyl Saturn
18.02.2043 g.19:40: Słońce ingres Ryby
19.02.2043 g.14:06: Merkury opozycja Uran
20.02.2043 g.18:45: Słońce koniunkcja Mars
20.02.2043 g.19:06: Jowisz trygon Kora
21.02.2043 g.22:30: Merkury kwadratura Saturn
22.02.2043 g.02:36: Ceres kwadratura Neptun
26.02.2043 g.18:24: Słońce sekstyl Neptun
27.02.2043 g.09:26: Wenus kwadratura Kora
27.02.2043 g.21:51: Jowisz sekstyl Pluton
28.02.2043 g.02:11: Merkury sekstyl Kora
28.02.2043 g.10:53: Wenus ingres Wodnik
28.02.2043 g.10:55: Mars sekstyl Neptun
28.02.2043 g.16:28: Merkury koniunkcja Pluton
28.02.2043 g.17:47: Merkury sekstyl Jowisz
28.02.2043 g.19:43: Merkury ingres Ryby

01.03.2043 g.18:04: Jowisz ingres Koziorożec
04.03.2043 g.23:08: Słońce kwinkunks Uran
05.03.2043 g.10:29: Merkury sekstyl Neptun
07.03.2043 g.07:39: Wenus kwadratura Neptun
08.03.2043 g.03:37: Mars kwinkunks Uran
08.03.2043 g.15:58: Merkury kwinkunks Uran
09.03.2043 g.01:22: Merkury koniunkcja Mars
09.03.2043 g.01:44: Pluton ingres Ryby
09.03.2043 g.03:27: Słońce trygon Saturn
10.03.2043 g.09:29: Ceres opozycja Uran
10.03.2043 g.22:25: Merkury trygon Saturn
12.03.2043 g.03:06: Wenus opozycja Uran
12.03.2043 g.21:57: Słońce koniunkcja Merkury
12.03.2043 g.23:02: Wenus koniunkcja Ceres
13.03.2043 g.11:41: Mars trygon Saturn
15.03.2043 g.16:23: Wenus kwadratura Saturn
16.03.2043 g.21:34: Merkury ingres Baran
17.03.2043 g.20:30: Merkury kwadratura Jowisz
20.03.2043 g.18:27: Słońce ingres Baran
21.03.2043 g.11:50: Ceres kwadratura Saturn
23.03.2043 g.04:05: Słońce kwadratura Jowisz
23.03.2043 g.18:28: Merkury trygon Uran
24.03.2043 g.13:38: Wenus sekstyl Kora
25.03.2043 g.10:21: Wenus ingres Ryby
25.03.2043 g.19:00: Wenus koniunkcja Pluton
25.03.2043 g.23:01: Merkury kwinkunks Saturn
27.03.2043 g.02:46: Merkury sekstyl Ceres
27.03.2043 g.16:43: Wenus sekstyl Jowisz
28.03.2043 g.09:54: Mars ingres Baran

01.04.2043 g.08:26: Mars kwadratura Jowisz
01.04.2043 g.11:23: Merkury koniunkcja Kora
01.04.2043 g.21:41: Wenus sekstyl Neptun
02.04.2043 g.02:53: Merkury ingres Byk
02.04.2043 g.13:08: Merkury sekstyl Pluton
03.04.2043 g.09:24: Słońce trygon Uran
04.04.2043 g.11:26: Merkury trygon Jowisz
05.04.2043 g.13:25: Wenus kwinkunks Uran
07.04.2043 g.05:30: Słońce kwinkunks Saturn
08.04.2043 g.15:13: Wenus trygon Saturn
11.04.2043 g.03:24: Merkury koniunkcja Neptun
14.04.2043 g.15:25: Mars trygon Uran
17.04.2043 g.03:37: Słońce sekstyl Ceres
18.04.2043 g.17:47: Mars kwinkunks Saturn
19.04.2043 g.05:36: Wenus ingres Baran
19.04.2043 g.11:25: Słońce koniunkcja Kora
20.04.2043 g.06:13: Słońce ingres Byk
21.04.2043 g.02:40: Merkury koniunkcja Neptun
21.04.2043 g.06:24: Słońce sekstyl Pluton
22.04.2043 g.04:26: Wenus kwadratura Jowisz
23.04.2043 g.22:02: Słońce trygon Jowisz
24.04.2043 g.20:32: Ceres sekstyl Kora
26.04.2043 g.19:03: Słońce koniunkcja Merkury
27.04.2043 g.06:37: Ceres ingres Ryby
30.04.2043 g.05:16: Wenus trygon Uran
30.04.2043 g.13:27: Słońce koniunkcja Neptun

01.05.2043 g.06:10: Ceres koniunkcja Pluton
01.05.2043 g.08:49: Merkury trygon Jowisz
01.05.2043 g.23:53: Wenus kwinkunks Saturn
04.05.2043 g.00:24: Słońce kwadratura Uran
04.05.2043 g.04:36: Merkury sekstyl Ceres
05.05.2043 g.17:59: Mars koniunkcja Kora
05.05.2043 g.21:37: Słońce opozycja Saturn
06.05.2043 g.05:27: Merkury sekstyl Pluton
06.05.2043 g.12:40: Mars ingres Byk
07.05.2043 g.15:32: Merkury koniunkcja Mars
08.05.2043 g.03:12: Mars sekstyl Pluton
08.05.2043 g.11:33: Ceres sekstyl Jowisz
10.05.2043 g.11:08: Mars trygon Jowisz
11.05.2043 g.17:14: Mars sekstyl Ceres
13.05.2043 g.11:46: Wenus koniunkcja Kora
13.05.2043 g.21:44: Wenus ingres Byk
14.05.2043 g.05:01: Merkury sekstyl Pluton
14.05.2043 g.22:45: Wenus sekstyl Pluton
15.05.2043 g.05:50: Merkury koniunkcja Wenus
16.05.2043 g.00:31: Wenus trygon Jowisz
17.05.2043 g.03:06: Merkury trygon Jowisz
18.05.2043 g.10:19: Wenus sekstyl Ceres
20.05.2043 g.23:04: Mars koniunkcja Neptun
21.05.2043 g.05:08: Słońce ingres Bliźnięta
22.05.2043 g.13:53: Słońce kwadratura Pluton
22.05.2043 g.18:55: Merkury sekstyl Ceres
22.05.2043 g.19:43: Wenus koniunkcja Neptun
23.05.2043 g.06:00: Słońce kwinkunks Jowisz
24.05.2043 g.22:15: Saturn kwadratura Uran
25.05.2043 g.01:14: Mars opozycja Saturn
25.05.2043 g.01:38: Mars kwadratura Uran
25.05.2043 g.05:44: Wenus opozycja Saturn
25.05.2043 g.06:21: Wenus kwadratura Uran
25.05.2043 g.13:16: Wenus koniunkcja Mars
27.05.2043 g.08:10: Merkury koniunkcja Neptun
29.05.2043 g.07:50: Słońce kwadratura Ceres
29.05.2043 g.11:32: Merkury opozycja Saturn
29.05.2043 g.11:34: Jowisz sekstyl Pluton
29.05.2043 g.20:29: Merkury kwadratura Uran

03.06.2043 g.22:35: Słońce kwinkunks Saturn
04.06.2043 g.04:38: Merkury koniunkcja Mars
05.06.2043 g.00:04: Słońce sekstyl Uran
07.06.2043 g.12:36: Wenus ingres Bliźnięta
07.06.2043 g.17:58: Wenus kwinkunks Jowisz
08.06.2043 g.14:37: Wenus kwadratura Pluton
09.06.2043 g.15:46: Merkury ingres Bliźnięta
09.06.2043 g.16:17: Merkury kwinkunks Jowisz
09.06.2043 g.23:42: Jowisz ingres Strzelec
10.06.2043 g.09:57: Merkury kwadratura Pluton
11.06.2043 g.22:33: Jowisz trygon Kora
14.06.2043 g.01:08: Merkury koniunkcja Wenus
15.06.2043 g.07:34: Merkury kwadratura Ceres
15.06.2043 g.08:51: Mars kwinkunks Jowisz
16.06.2043 g.03:00: Wenus kwadratura Ceres
16.06.2043 g.07:21: Mars ingres Bliźnięta
16.06.2043 g.09:15: Merkury kwinkunks Saturn
17.06.2043 g.11:25: Merkury sekstyl Uran
17.06.2043 g.17:32: Wenus kwinkunks Saturn
18.06.2043 g.02:10: Mars kwadratura Pluton
19.06.2043 g.15:47: Wenus sekstyl Uran
20.06.2043 g.04:35: Słońce opozycja Jowisz
21.06.2043 g.08:26: Słońce sekstyl Kora
21.06.2043 g.12:57: Słońce ingres Rak
22.06.2043 g.20:09: Słońce trygon Pluton
23.06.2043 g.20:42: Merkury opozycja Jowisz
24.06.2043 g.14:13: Merkury sekstyl Kora
24.06.2043 g.15:59: Merkury ingres Rak
25.06.2043 g.05:21: Merkury trygon Pluton
27.06.2043 g.01:54: Słońce koniunkcja Merkury
29.06.2043 g.23:02: Merkury trygon Ceres
30.06.2043 g.00:09: Wenus opozycja Jowisz
30.06.2043 g.04:25: Merkury sekstyl Neptun
30.06.2043 g.04:27: Merkury trygon Saturn
30.06.2043 g.05:37: Saturn opozycja Neptun

01.07.2043 g.23:14: Wenus sekstyl Kora
02.07.2043 g.01:41: Wenus ingres Rak
02.07.2043 g.17:10: Mars kwadratura Ceres
02.07.2043 g.23:54: Wenus trygon Pluton
03.07.2043 g.04:37: Mars kwinkunks Saturn
03.07.2043 g.18:09: Słońce trygon Ceres
04.07.2043 g.01:37: Słońce trygon Saturn
04.07.2043 g.06:05: Słońce sekstyl Neptun
07.07.2043 g.05:22: Merkury kwinkunks Jowisz
08.07.2043 g.16:31: Mars sekstyl Uran
08.07.2043 g.22:00: Merkury kwadratura Kora
08.07.2043 g.23:14: Merkury ingres Lew
09.07.2043 g.12:24: Merkury kwinkunks Pluton
11.07.2043 g.12:44: Wenus trygon Ceres
11.07.2043 g.17:34: Wenus trygon Saturn
12.07.2043 g.02:04: Wenus sekstyl Neptun
15.07.2043 g.06:27: Merkury kwinkunks Ceres
15.07.2043 g.11:51: Merkury kwadratura Saturn
15.07.2043 g.19:06: Merkury kwadratura Neptun
18.07.2043 g.04:55: Merkury koniunkcja Uran
18.07.2043 g.05:10: Słońce kwinkunks Jowisz
22.07.2043 g.04:17: Mars opozycja Jowisz
22.07.2043 g.11:33: Wenus kwinkunks Jowisz
22.07.2043 g.22:04: Słońce kwadratura Kora
22.07.2043 g.23:52: Słońce ingres Lew
23.07.2043 g.19:54: Merkury trygon Jowisz
23.07.2043 g.20:22: Słońce kwinkunks Pluton
25.07.2043 g.13:29: Merkury sekstyl Mars
26.07.2043 g.10:37: Wenus kwadratura Kora
26.07.2043 g.11:59: Wenus ingres Lew
27.07.2043 g.02:42: Wenus kwinkunks Pluton
27.07.2043 g.10:59: Merkury trygon Kora
27.07.2043 g.12:17: Merkury ingres Panna
28.07.2043 g.01:53: Merkury opozycja Pluton
29.07.2043 g.07:58: Mars sekstyl Kora
29.07.2043 g.10:30: Mars ingres Rak
30.07.2043 g.11:06: Mars trygon Pluton

02.08.2043 g.01:26: Słońce kwinkunks Ceres
03.08.2043 g.03:57: Wenus kwinkunks Ceres
04.08.2043 g.11:59: Merkury opozycja Ceres
04.08.2043 g.17:03: Słońce kwadratura Saturn
05.08.2043 g.03:43: Słońce kwadratura Neptun
05.08.2043 g.09:03: Wenus kwadratura Saturn
05.08.2043 g.16:58: Wenus kwadratura Neptun
07.08.2043 g.14:39: Słońce koniunkcja Wenus
07.08.2043 g.20:10: Merkury sekstyl Saturn
08.08.2043 g.06:04: Merkury trygon Neptun
09.08.2043 g.20:59: Wenus koniunkcja Uran
10.08.2043 g.13:43: Słońce koniunkcja Uran
10.08.2043 g.15:18: Mars trygon Ceres
14.08.2043 g.19:05: Wenus trygon Jowisz
15.08.2043 g.23:18: Saturn opozycja Neptun
16.08.2043 g.19:52: Słońce trygon Jowisz
17.08.2043 g.10:15: Mars sekstyl Neptun
17.08.2043 g.13:11: Mars trygon Saturn
19.08.2043 g.16:55: Wenus trygon Kora
19.08.2043 g.19:14: Wenus ingres Panna
20.08.2043 g.00:21: Wenus opozycja Pluton
23.08.2043 g.03:46: Słońce trygon Kora
23.08.2043 g.07:09: Słońce ingres Panna
23.08.2043 g.08:47: Merkury sekstyl Mars
23.08.2043 g.11:50: Słońce opozycja Pluton
24.08.2043 g.02:53: Wenus opozycja Ceres
27.08.2043 g.22:58: Słońce opozycja Ceres
28.08.2043 g.09:28: Merkury sekstyl Saturn
29.08.2043 g.07:13: Merkury trygon Neptun
29.08.2043 g.16:20: Merkury koniunkcja Wenus
29.08.2043 g.22:42: Wenus trygon Neptun
30.08.2043 g.16:40: Wenus sekstyl Saturn

01.09.2043 g.05:34: Pluton ingres Wodnik
01.09.2043 g.21:15: Słońce koniunkcja Merkury
04.09.2043 g.05:02: Mars kwinkunks Jowisz
05.09.2043 g.05:39: Słońce trygon Neptun
06.09.2043 g.19:00: Słońce sekstyl Saturn
08.09.2043 g.09:37: Wenus kwadratura Jowisz
12.09.2043 g.08:54: Wenus sekstyl Mars
12.09.2043 g.19:09: Wenus kwinkunks Kora
12.09.2043 g.19:34: Wenus kwinkunks Pluton
13.09.2043 g.00:14: Wenus ingres Waga
13.09.2043 g.05:11: Mars kwadratura Kora
13.09.2043 g.05:48: Mars kwinkunks Pluton
13.09.2043 g.15:25: Mars ingres Lew
13.09.2043 g.18:27: Wenus kwinkunks Ceres
14.09.2043 g.13:27: Pluton sekstyl Kora
14.09.2043 g.20:02: Mars kwinkunks Ceres
18.09.2043 g.01:20: Słońce kwadratura Jowisz
19.09.2043 g.00:48: Ceres ingres Wodnik
21.09.2043 g.01:15: Ceres sekstyl Kora
21.09.2043 g.13:44: Ceres koniunkcja Pluton
22.09.2043 g.08:01: Merkury trygon Neptun
22.09.2043 g.15:04: Słońce kwinkunks Ceres
22.09.2043 g.18:30: Słońce kwinkunks Pluton
22.09.2043 g.20:39: Słońce kwinkunks Kora
22.09.2043 g.20:54: Wenus kwinkunks Neptun
23.09.2043 g.05:06: Słońce ingres Waga
24.09.2043 g.13:23: Merkury sekstyl Saturn
29.09.2043 g.15:25: Wenus sekstyl Uran
30.09.2043 g.20:31: Merkury kwadratura Jowisz

01.10.2043 g.23:24: Merkury kwinkunks Ceres
02.10.2043 g.14:43: Merkury kwinkunks Pluton
02.10.2043 g.16:56: Merkury kwinkunks Kora
02.10.2043 g.22:43: Merkury ingres Waga
03.10.2043 g.08:07: Mars kwadratura Neptun
04.10.2043 g.12:35: Wenus sekstyl Jowisz
05.10.2043 g.09:42: Słońce kwinkunks Neptun
05.10.2043 g.12:33: Wenus trygon Ceres
06.10.2043 g.15:32: Wenus trygon Pluton
06.10.2043 g.19:09: Wenus opozycja Kora
07.10.2043 g.04:17: Wenus ingres Skorpion
08.10.2043 g.15:13: Słońce sekstyl Mars
09.10.2043 g.13:58: Merkury kwinkunks Neptun
11.10.2043 g.05:37: Ceres sekstyl Jowisz
12.10.2043 g.12:34: Mars kwadratura Saturn
12.10.2043 g.21:01: Merkury sekstyl Mars
14.10.2043 g.20:18: Słońce sekstyl Uran
15.10.2043 g.00:08: Merkury sekstyl Uran
15.10.2043 g.05:12: Słońce koniunkcja Merkury
16.10.2043 g.14:17: Wenus opozycja Neptun
18.10.2043 g.15:35: Merkury trygon Ceres
19.10.2043 g.11:29: Merkury sekstyl Jowisz
19.10.2043 g.12:37: Mars koniunkcja Uran
19.10.2043 g.16:30: Merkury trygon Pluton
19.10.2043 g.19:38: Merkury opozycja Kora
20.10.2043 g.04:22: Merkury ingres Skorpion
21.10.2043 g.01:58: Słońce trygon Ceres
21.10.2043 g.12:54: Jowisz sekstyl Pluton
22.10.2043 g.02:07: Wenus koniunkcja Saturn
22.10.2043 g.18:20: Słońce trygon Pluton
22.10.2043 g.19:01: Jowisz trygon Kora
22.10.2043 g.23:29: Słońce opozycja Kora
23.10.2043 g.00:25: Słońce sekstyl Jowisz
23.10.2043 g.14:46: Słońce ingres Skorpion
24.10.2043 g.14:33: Wenus kwadratura Uran
26.10.2043 g.12:29: Jowisz ingres Koziorożec
27.10.2043 g.04:40: Merkury opozycja Neptun
28.10.2043 g.12:38: Wenus kwadratura Mars
29.10.2043 g.13:47: Wenus kwadratura Ceres
30.10.2043 g.13:59: Wenus kwadratura Pluton
30.10.2043 g.17:40: Wenus kwinkunks Kora
31.10.2043 g.02:02: Mars opozycja Ceres
31.10.2043 g.07:27: Wenus ingres Strzelec

01.11.2043 g.12:43: Merkury koniunkcja Saturn
02.11.2043 g.03:45: Mars opozycja Pluton
02.11.2043 g.11:32: Mars trygon Kora
02.11.2043 g.22:20: Merkury kwadratura Uran
03.11.2043 g.18:40: Słońce opozycja Neptun
03.11.2043 g.20:20: Mars ingres Panna
07.11.2043 g.09:50: Merkury kwadratura Ceres
07.11.2043 g.16:23: Merkury kwadratura Pluton
07.11.2043 g.18:40: Merkury kwinkunks Kora
08.11.2043 g.02:53: Mars trygon Jowisz
08.11.2043 g.07:24: Merkury ingres Strzelec
09.11.2043 g.05:00: Wenus kwinkunks Neptun
10.11.2043 g.16:17: Ceres koniunkcja Pluton
10.11.2043 g.19:15: Merkury kwadratura Mars
11.11.2043 g.12:05: Ceres sekstyl Kora
13.11.2043 g.17:39: Słońce koniunkcja Saturn
14.11.2043 g.15:06: Słońce kwadratura Uran
15.11.2043 g.17:49: Merkury kwinkunks Neptun
17.11.2043 g.01:05: Ceres ingres Ryby
18.11.2043 g.03:45: Wenus trygon Uran
21.11.2043 g.13:41: Słońce kwadratura Pluton
21.11.2043 g.13:43: Słońce kwinkunks Kora
21.11.2043 g.15:59: Pluton sekstyl Kora
21.11.2043 g.19:13: Saturn kwadratura Uran
22.11.2043 g.11:34: Słońce ingres Strzelec
23.11.2043 g.15:13: Słońce kwadratura Ceres
23.11.2043 g.18:21: Wenus trygon Kora
23.11.2043 g.18:53: Wenus sekstyl Pluton
24.11.2043 g.00:56: Merkury trygon Uran
24.11.2043 g.12:32: Wenus ingres Koziorożec
24.11.2043 g.13:10: Mars trygon Neptun
25.11.2043 g.19:21: Wenus sekstyl Ceres
29.11.2043 g.21:58: Merkury trygon Kora
29.11.2043 g.23:28: Wenus koniunkcja Jowisz
30.11.2043 g.00:43: Merkury sekstyl Pluton
30.11.2043 g.21:53: Merkury ingres Koziorożec

02.12.2043 g.18:34: Słońce kwinkunks Neptun
02.12.2043 g.22:41: Wenus trygon Neptun
06.12.2043 g.14:22: Merkury sekstyl Ceres
08.12.2043 g.04:27: Wenus trygon Mars
08.12.2043 g.07:32: Merkury sekstyl Ceres
09.12.2043 g.20:14: Słońce kwadratura Mars
12.12.2043 g.09:19: Wenus kwinkunks Uran
14.12.2043 g.05:11: Słońce trygon Uran
14.12.2043 g.14:20: Wenus sekstyl Saturn
15.12.2043 g.08:10: Jowisz trygon Neptun
15.12.2043 g.21:43: Merkury ingres Strzelec
16.12.2043 g.10:57: Merkury sekstyl Pluton
16.12.2043 g.18:38: Merkury trygon Kora
17.12.2043 g.22:30: Wenus kwadratura Kora
18.12.2043 g.13:39: Słońce koniunkcja Merkury
18.12.2043 g.20:07: Wenus ingres Wodnik
20.12.2043 g.22:33: Słońce trygon Kora
21.12.2043 g.10:36: Słońce sekstyl Pluton
21.12.2043 g.17:26: Merkury kwadratura Mars
22.12.2043 g.01:00: Słońce ingres Koziorożec
22.12.2043 g.02:13: Merkury trygon Uran
26.12.2043 g.23:05: Wenus kwadratura Neptun
28.12.2043 g.12:01: Ceres sekstyl Neptun
31.12.2043 g.18:13: Słońce trygon Neptun

2042 2043 2044Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.12:14:46 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec