Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 2020


Tranzyty planet w 2020 roku


02.01.2020 g.17:41: Merkury koniunkcja Jowisz
03.01.2020 g.10:37: Mars ingres Strzelec
07.01.2020 g.07:21: Słońce sekstyl Neptun
07.01.2020 g.09:13: Mars kwinkunks Uran
08.01.2020 g.05:57: Wenus sekstyl Kora
08.01.2020 g.14:02: Merkury sekstyl Neptun
10.01.2020 g.16:19: Słońce koniunkcja Merkury
12.01.2020 g.05:34: Merkury koniunkcja Ceres
12.01.2020 g.10:51: Merkury koniunkcja Saturn
12.01.2020 g.11:13: Merkury koniunkcja Pluton
12.01.2020 g.17:50: Merkury kwadratura Kora
12.01.2020 g.17:59: Saturn koniunkcja Pluton
13.01.2020 g.06:30: Ceres koniunkcja Pluton
13.01.2020 g.10:20: Ceres koniunkcja Saturn
13.01.2020 g.14:20: Słońce koniunkcja Pluton
13.01.2020 g.16:15: Słońce koniunkcja Saturn
13.01.2020 g.18:58: Słońce koniunkcja Ceres
13.01.2020 g.19:38: Wenus ingres Ryby
14.01.2020 g.00:10: Słońce kwadratura Kora
14.01.2020 g.08:14: Ceres kwadratura Kora
16.01.2020 g.00:17: Wenus sekstyl Uran
16.01.2020 g.12:36: Saturn kwadratura Kora
16.01.2020 g.19:30: Merkury ingres Wodnik
18.01.2020 g.09:31: Merkury kwadratura Uran
20.01.2020 g.15:54: Słońce ingres Wodnik
23.01.2020 g.07:54: Słońce kwadratura Uran
23.01.2020 g.14:07: Wenus sekstyl Jowisz
25.01.2020 g.14:09: Merkury sekstyl Mars
26.01.2020 g.17:53: Pluton kwadratura Kora
27.01.2020 g.02:36: Wenus kwadratura Mars
27.01.2020 g.21:00: Wenus koniunkcja Neptun
28.01.2020 g.11:34: Mars kwadratura Neptun
30.01.2020 g.09:51: Merkury sekstyl Kora
31.01.2020 g.08:58: Ceres ingres Wodnik

02.02.2020 g.08:06: Wenus sekstyl Pluton
03.02.2020 g.12:37: Merkury ingres Ryby
03.02.2020 g.23:01: Wenus sekstyl Saturn
05.02.2020 g.10:42: Merkury sekstyl Uran
06.02.2020 g.17:36: Mars trygon Kora
07.02.2020 g.21:02: Wenus ingres Baran
07.02.2020 g.22:44: Ceres kwadratura Uran
11.02.2020 g.15:59: Wenus sekstyl Ceres
12.02.2020 g.15:08: Słońce sekstyl Kora
16.02.2020 g.12:32: Mars ingres Koziorożec
19.02.2020 g.05:56: Słońce ingres Ryby
20.02.2020 g.16:56: Jowisz sekstyl Neptun
21.02.2020 g.10:09: Mars trygon Uran
22.02.2020 g.15:12: Słońce sekstyl Uran
23.02.2020 g.17:58: Wenus kwadratura Jowisz
25.02.2020 g.03:05: Słońce sekstyl Mars
26.02.2020 g.02:44: Słońce koniunkcja Merkury
26.02.2020 g.06:58: Merkury sekstyl Mars
28.02.2020 g.05:48: Wenus koniunkcja Kora
28.02.2020 g.23:08: Wenus kwadratura Pluton
29.02.2020 g.04:12: Merkury sekstyl Uran

03.03.2020 g.17:44: Wenus kwadratura Saturn
04.03.2020 g.12:07: Merkury ingres Wodnik
04.03.2020 g.22:24: Merkury sekstyl Wenus
05.03.2020 g.04:07: Wenus ingres Byk
08.03.2020 g.13:22: Słońce koniunkcja Neptun
08.03.2020 g.20:37: Wenus koniunkcja Uran
11.03.2020 g.13:26: Słońce sekstyl Jowisz
14.03.2020 g.11:31: Mars sekstyl Neptun
14.03.2020 g.17:46: Słońce sekstyl Pluton
16.03.2020 g.08:42: Merkury ingres Ryby
20.03.2020 g.00:49: Słońce sekstyl Saturn
20.03.2020 g.04:49: Słońce ingres Baran
20.03.2020 g.12:34: Mars koniunkcja Jowisz
21.03.2020 g.16:42: Mars kwadratura Kora
22.03.2020 g.04:58: Saturn ingres Wodnik
22.03.2020 g.14:18: Merkury sekstyl Uran
23.03.2020 g.04:07: Wenus sekstyl Neptun
23.03.2020 g.06:20: Mars koniunkcja Pluton
24.03.2020 g.04:46: Wenus kwadratura Ceres
26.03.2020 g.13:11: Jowisz kwadratura Kora
28.03.2020 g.05:23: Wenus trygon Jowisz
29.03.2020 g.04:57: Wenus trygon Pluton
30.03.2020 g.21:43: Mars ingres Wodnik
31.03.2020 g.20:31: Mars koniunkcja Saturn

03.04.2020 g.19:10: Wenus ingres Bliźnięta
04.04.2020 g.03:14: Merkury koniunkcja Neptun
04.04.2020 g.07:18: Ceres sekstyl Kora
04.04.2020 g.19:09: Wenus trygon Saturn
05.04.2020 g.04:44: Jowisz koniunkcja Pluton
07.04.2020 g.20:50: Mars kwadratura Uran
07.04.2020 g.23:27: Merkury sekstyl Pluton
08.04.2020 g.04:19: Merkury sekstyl Jowisz
11.04.2020 g.06:48: Merkury ingres Baran
12.04.2020 g.01:57: Merkury sekstyl Saturn
13.04.2020 g.10:25: Słońce koniunkcja Kora
14.04.2020 g.13:06: Słońce kwadratura Pluton
15.04.2020 g.12:58: Słońce kwadratura Jowisz
17.04.2020 g.18:52: Słońce sekstyl Ceres
18.04.2020 g.07:36: Merkury sekstyl Wenus
19.04.2020 g.05:55: Merkury sekstyl Mars
19.04.2020 g.16:45: Słońce ingres Byk
21.04.2020 g.08:59: Słońce kwadratura Saturn
23.04.2020 g.22:16: Ceres ingres Ryby
24.04.2020 g.21:21: Merkury koniunkcja Kora
25.04.2020 g.09:35: Merkury kwadratura Pluton
26.04.2020 g.06:31: Merkury kwadratura Jowisz
26.04.2020 g.11:00: Słońce koniunkcja Uran
27.04.2020 g.21:52: Merkury ingres Byk
28.04.2020 g.13:54: Merkury sekstyl Ceres
28.04.2020 g.19:27: Merkury kwadratura Saturn

01.05.2020 g.05:40: Merkury koniunkcja Uran
04.05.2020 g.05:52: Wenus kwadratura Neptun
04.05.2020 g.15:54: Mars sekstyl Kora
04.05.2020 g.23:41: Słońce koniunkcja Merkury
07.05.2020 g.12:41: Merkury sekstyl Neptun
09.05.2020 g.15:17: Merkury trygon Pluton
10.05.2020 g.16:35: Merkury trygon Jowisz
10.05.2020 g.18:15: Słońce sekstyl Neptun
11.05.2020 g.09:33: Merkury kwadratura Mars
11.05.2020 g.23:57: Merkury ingres Bliźnięta
12.05.2020 g.22:13: Merkury trygon Saturn
13.05.2020 g.06:17: Mars ingres Ryby
14.05.2020 g.16:58: Merkury kwadratura Ceres
15.05.2020 g.08:49: Słońce trygon Pluton
17.05.2020 g.18:39: Słońce trygon Jowisz
20.05.2020 g.15:49: Słońce ingres Bliźnięta
21.05.2020 g.01:02: Wenus kwadratura Neptun
22.05.2020 g.10:41: Merkury koniunkcja Wenus
22.05.2020 g.14:01: Słońce trygon Saturn
22.05.2020 g.17:42: Merkury kwadratura Neptun
24.05.2020 g.22:48: Merkury sekstyl Kora
24.05.2020 g.23:51: Mars koniunkcja Ceres
25.05.2020 g.06:25: Merkury kwinkunks Pluton
25.05.2020 g.08:47: Mars sekstyl Uran
26.05.2020 g.12:13: Ceres sekstyl Uran
26.05.2020 g.17:35: Merkury kwinkunks Jowisz
28.05.2020 g.20:09: Merkury ingres Rak
29.05.2020 g.23:23: Słońce kwadratura Ceres
30.05.2020 g.02:24: Merkury kwinkunks Saturn

03.06.2020 g.02:40: Wenus kwadratura Mars
03.06.2020 g.19:43: Słońce koniunkcja Wenus
05.06.2020 g.13:04: Merkury sekstyl Uran
06.06.2020 g.21:10: Słońce kwadratura Mars
07.06.2020 g.11:18: Merkury trygon Ceres
08.06.2020 g.16:51: Wenus kwadratura Ceres
11.06.2020 g.11:37: Słońce kwadratura Neptun
13.06.2020 g.16:12: Mars koniunkcja Neptun
14.06.2020 g.17:04: Pluton kwadratura Kora
15.06.2020 g.03:57: Słońce kwinkunks Pluton
15.06.2020 g.04:15: Słońce sekstyl Kora
16.06.2020 g.09:33: Słońce kwinkunks Jowisz
19.06.2020 g.01:08: Mars sekstyl Pluton
20.06.2020 g.09:56: Mars sekstyl Jowisz
20.06.2020 g.23:43: Słońce ingres Rak
21.06.2020 g.16:13: Słońce kwinkunks Saturn
26.06.2020 g.10:19: Merkury trygon Ceres
26.06.2020 g.21:51: Jowisz kwadratura Kora
28.06.2020 g.03:44: Mars ingres Baran
28.06.2020 g.12:58: Mars sekstyl Saturn
30.06.2020 g.07:46: Jowisz koniunkcja Pluton

01.07.2020 g.00:12: Merkury sekstyl Uran
01.07.2020 g.04:52: Słońce koniunkcja Merkury
01.07.2020 g.08:06: Słońce sekstyl Uran
02.07.2020 g.01:37: Saturn ingres Koziorożec
04.07.2020 g.09:50: Słońce trygon Ceres
08.07.2020 g.12:41: Merkury kwadratura Mars
12.07.2020 g.20:42: Słońce trygon Neptun
14.07.2020 g.09:58: Słońce opozycja Jowisz
15.07.2020 g.21:12: Słońce opozycja Pluton
16.07.2020 g.11:43: Wenus kwadratura Ceres
16.07.2020 g.17:47: Słońce kwadratura Kora
21.07.2020 g.00:27: Słońce opozycja Saturn
22.07.2020 g.10:36: Słońce ingres Lew
22.07.2020 g.22:25: Merkury sekstyl Uran
24.07.2020 g.09:43: Merkury trygon Ceres
27.07.2020 g.18:06: Jowisz sekstyl Neptun
27.07.2020 g.19:36: Wenus kwinkunks Jowisz
27.07.2020 g.19:47: Wenus kwadratura Neptun
27.07.2020 g.23:45: Merkury kwadratura Mars
30.07.2020 g.16:17: Merkury opozycja Jowisz
30.07.2020 g.20:44: Merkury trygon Neptun
31.07.2020 g.03:50: Wenus kwinkunks Pluton

01.08.2020 g.12:52: Merkury opozycja Pluton
01.08.2020 g.13:09: Wenus sekstyl Kora
02.08.2020 g.05:39: Merkury kwadratura Kora
02.08.2020 g.13:18: Słońce kwadratura Uran
02.08.2020 g.16:57: Słońce kwinkunks Ceres
03.08.2020 g.13:58: Ceres sekstyl Uran
03.08.2020 g.23:00: Merkury opozycja Saturn
04.08.2020 g.15:06: Mars kwadratura Jowisz
05.08.2020 g.00:06: Wenus kwinkunks Saturn
05.08.2020 g.05:31: Merkury ingres Lew
07.08.2020 g.17:21: Wenus ingres Rak
10.08.2020 g.01:16: Merkury kwinkunks Ceres
10.08.2020 g.14:51: Merkury kwadratura Uran
11.08.2020 g.08:34: Słońce kwinkunks Jowisz
12.08.2020 g.16:32: Słońce kwinkunks Neptun
13.08.2020 g.09:13: Mars kwadratura Pluton
14.08.2020 g.13:28: Merkury kwinkunks Jowisz
15.08.2020 g.07:13: Merkury kwinkunks Neptun
15.08.2020 g.12:12: Słońce kwinkunks Pluton
16.08.2020 g.10:53: Wenus trygon Ceres
16.08.2020 g.15:38: Merkury kwinkunks Pluton
16.08.2020 g.16:01: Słońce trygon Mars
17.08.2020 g.00:31: Słońce trygon Kora
17.08.2020 g.07:28: Merkury trygon Mars
17.08.2020 g.09:10: Merkury trygon Kora
17.08.2020 g.17:07: Słońce koniunkcja Merkury
17.08.2020 g.18:39: Mars koniunkcja Kora
18.08.2020 g.11:16: Merkury kwinkunks Saturn
18.08.2020 g.21:27: Wenus sekstyl Uran
19.08.2020 g.05:48: Słońce kwinkunks Saturn
20.08.2020 g.03:29: Merkury ingres Panna
22.08.2020 g.17:44: Słońce ingres Panna
23.08.2020 g.15:12: Merkury opozycja Ceres
24.08.2020 g.20:19: Mars kwadratura Saturn
25.08.2020 g.17:17: Merkury trygon Uran
26.08.2020 g.00:25: Wenus opozycja Jowisz
27.08.2020 g.23:12: Wenus trygon Neptun
28.08.2020 g.14:07: Słońce opozycja Ceres
29.08.2020 g.15:27: Merkury trygon Jowisz
30.08.2020 g.15:30: Wenus opozycja Pluton
30.08.2020 g.20:43: Merkury opozycja Neptun

01.09.2020 g.04:35: Wenus kwadratura Kora
01.09.2020 g.12:41: Merkury trygon Pluton
02.09.2020 g.12:12: Merkury kwinkunks Kora
02.09.2020 g.14:17: Wenus opozycja Saturn
02.09.2020 g.16:08: Słońce trygon Uran
03.09.2020 g.09:22: Merkury trygon Saturn
04.09.2020 g.11:12: Wenus kwadratura Mars
04.09.2020 g.15:15: Merkury kwinkunks Mars
04.09.2020 g.22:31: Merkury sekstyl Wenus
05.09.2020 g.21:46: Merkury ingres Waga
06.09.2020 g.09:21: Wenus ingres Lew
08.09.2020 g.00:32: Merkury kwinkunks Ceres
09.09.2020 g.05:51: Wenus kwinkunks Ceres
09.09.2020 g.18:03: Słońce trygon Jowisz
11.09.2020 g.22:25: Słońce opozycja Neptun
12.09.2020 g.14:34: Merkury kwinkunks Uran
15.09.2020 g.01:08: Słońce trygon Pluton
15.09.2020 g.17:29: Wenus kwadratura Uran
16.09.2020 g.19:13: Słońce kwinkunks Kora
17.09.2020 g.12:34: Merkury kwadratura Jowisz
17.09.2020 g.23:36: Słońce trygon Saturn
18.09.2020 g.22:05: Merkury kwinkunks Neptun
19.09.2020 g.23:54: Słońce kwinkunks Mars
21.09.2020 g.07:21: Merkury kwadratura Pluton
22.09.2020 g.03:12: Wenus kwinkunks Jowisz
22.09.2020 g.15:09: Merkury opozycja Kora
22.09.2020 g.15:30: Słońce ingres Waga
23.09.2020 g.05:42: Słońce kwinkunks Ceres
23.09.2020 g.12:37: Merkury kwadratura Saturn
23.09.2020 g.14:45: Wenus kwinkunks Neptun
24.09.2020 g.12:52: Merkury opozycja Mars
26.09.2020 g.11:22: Wenus kwinkunks Pluton
27.09.2020 g.09:20: Ceres ingres Wodnik
27.09.2020 g.09:38: Merkury trygon Ceres
27.09.2020 g.09:40: Merkury ingres Skorpion
27.09.2020 g.22:29: Wenus trygon Kora
28.09.2020 g.22:22: Wenus kwinkunks Saturn
29.09.2020 g.03:01: Wenus trygon Mars
29.09.2020 g.23:49: Mars kwadratura Saturn

02.10.2020 g.10:53: Wenus opozycja Ceres
02.10.2020 g.15:30: Słońce kwinkunks Uran
02.10.2020 g.22:47: Wenus ingres Panna
04.10.2020 g.07:51: Mars koniunkcja Kora
07.10.2020 g.22:55: Merkury opozycja Uran
09.10.2020 g.15:09: Mars kwadratura Pluton
11.10.2020 g.01:08: Wenus trygon Uran
11.10.2020 g.15:34: Słońce kwadratura Jowisz
11.10.2020 g.17:30: Słońce kwinkunks Neptun
12.10.2020 g.09:05: Jowisz sekstyl Neptun
12.10.2020 g.18:38: Merkury sekstyl Wenus
14.10.2020 g.01:25: Słońce opozycja Mars
15.10.2020 g.12:14: Słońce kwadratura Pluton
17.10.2020 g.00:10: Słońce opozycja Kora
18.10.2020 g.15:57: Słońce kwadratura Saturn
18.10.2020 g.16:48: Wenus opozycja Neptun
19.10.2020 g.07:37: Mars kwadratura Jowisz
19.10.2020 g.09:03: Wenus kwinkunks Mars
19.10.2020 g.09:35: Wenus trygon Jowisz
20.10.2020 g.04:53: Merkury opozycja Uran
21.10.2020 g.15:53: Słońce trygon Ceres
21.10.2020 g.23:41: Wenus trygon Pluton
23.10.2020 g.00:59: Słońce ingres Skorpion
23.10.2020 g.03:12: Wenus kwinkunks Kora
24.10.2020 g.17:40: Wenus trygon Saturn
25.10.2020 g.19:22: Słońce koniunkcja Merkury
27.10.2020 g.03:09: Wenus kwinkunks Ceres
28.10.2020 g.02:33: Merkury ingres Waga
28.10.2020 g.02:40: Wenus ingres Waga
29.10.2020 g.02:30: Merkury trygon Ceres
31.10.2020 g.16:53: Słońce opozycja Uran

01.11.2020 g.20:05: Merkury kwadratura Saturn
04.11.2020 g.03:21: Wenus kwinkunks Uran
06.11.2020 g.10:11: Merkury kwadratura Saturn
07.11.2020 g.12:41: Słońce kwinkunks Mars
09.11.2020 g.15:37: Ceres ingres Ryby
09.11.2020 g.17:08: Wenus opozycja Mars
10.11.2020 g.06:11: Słońce trygon Neptun
10.11.2020 g.22:55: Merkury ingres Skorpion
11.11.2020 g.03:18: Merkury trygon Ceres
12.11.2020 g.01:30: Wenus kwinkunks Neptun
12.11.2020 g.22:38: Jowisz koniunkcja Pluton
14.11.2020 g.20:48: Słońce sekstyl Pluton
15.11.2020 g.04:57: Słońce sekstyl Jowisz
15.11.2020 g.16:15: Słońce kwinkunks Kora
15.11.2020 g.20:42: Wenus kwadratura Pluton
16.11.2020 g.06:32: Wenus kwadratura Jowisz
16.11.2020 g.12:06: Wenus opozycja Kora
17.11.2020 g.09:07: Merkury opozycja Uran
17.11.2020 g.20:34: Jowisz kwadratura Kora
19.11.2020 g.08:17: Słońce sekstyl Saturn
19.11.2020 g.12:28: Wenus kwadratura Saturn
21.11.2020 g.14:21: Wenus ingres Skorpion
21.11.2020 g.21:39: Słońce ingres Strzelec
22.11.2020 g.14:59: Merkury kwinkunks Mars
23.11.2020 g.07:51: Wenus trygon Ceres
24.11.2020 g.04:16: Słońce kwadratura Ceres
24.11.2020 g.05:39: Merkury trygon Neptun
27.11.2020 g.11:38: Merkury sekstyl Pluton
27.11.2020 g.18:10: Wenus opozycja Uran
27.11.2020 g.18:29: Merkury kwinkunks Kora
29.11.2020 g.03:50: Merkury sekstyl Jowisz
29.11.2020 g.09:19: Słońce kwinkunks Uran
30.11.2020 g.20:00: Merkury sekstyl Saturn

01.12.2020 g.20:50: Merkury ingres Strzelec
04.12.2020 g.18:42: Merkury kwadratura Ceres
06.12.2020 g.05:52: Wenus trygon Neptun
06.12.2020 g.07:40: Wenus kwinkunks Mars
06.12.2020 g.13:42: Merkury kwinkunks Uran
09.12.2020 g.20:40: Słońce kwadratura Neptun
10.12.2020 g.12:51: Wenus sekstyl Pluton
10.12.2020 g.13:08: Wenus kwinkunks Kora
10.12.2020 g.23:11: Pluton kwadratura Kora
11.12.2020 g.07:00: Słońce trygon Mars
13.12.2020 g.12:38: Merkury kwadratura Neptun
14.12.2020 g.21:58: Wenus sekstyl Jowisz
15.12.2020 g.02:13: Słońce trygon Kora
15.12.2020 g.02:13: Ceres sekstyl Uran
15.12.2020 g.05:23: Merkury trygon Mars
15.12.2020 g.13:59: Wenus sekstyl Saturn
15.12.2020 g.17:21: Wenus ingres Strzelec
16.12.2020 g.21:25: Merkury trygon Kora
17.12.2020 g.06:03: Saturn ingres Wodnik
19.12.2020 g.14:06: Jowisz ingres Wodnik
20.12.2020 g.04:25: Słońce koniunkcja Merkury
21.12.2020 g.00:07: Merkury ingres Koziorożec
21.12.2020 g.07:11: Wenus kwinkunks Uran
21.12.2020 g.11:02: Słońce ingres Koziorożec
21.12.2020 g.19:20: Jowisz koniunkcja Saturn
22.12.2020 g.12:44: Mars koniunkcja Kora
23.12.2020 g.04:57: Wenus kwadratura Ceres
23.12.2020 g.15:52: Mars kwadratura Pluton
25.12.2020 g.08:04: Merkury trygon Uran
27.12.2020 g.16:32: Merkury sekstyl Ceres
28.12.2020 g.04:25: Słońce trygon Uran
30.12.2020 g.11:18: Wenus kwadratura Neptun

2019 2020 2021Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.12:32:47 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec