Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 2017


Tranzyty planet w 2017 roku


01.01.2017 g.07:52: Mars koniunkcja Neptun
03.01.2017 g.08:46: Wenus ingres Ryby
03.01.2017 g.20:40: Merkury sekstyl Wenus
04.01.2017 g.15:16: Merkury ingres Strzelec
07.01.2017 g.07:44: Słońce koniunkcja Pluton
10.01.2017 g.17:21: Słońce kwadratura Uran
11.01.2017 g.08:14: Mars sekstyl Pluton
11.01.2017 g.11:53: Saturn trygon Kora
12.01.2017 g.05:42: Słońce kwadratura Jowisz
12.01.2017 g.14:24: Słońce kwadratura Kora
12.01.2017 g.15:03: Merkury ingres Koziorożec
12.01.2017 g.22:53: Wenus koniunkcja Neptun
14.01.2017 g.23:06: Słońce kwadratura Ceres
17.01.2017 g.17:03: Jowisz opozycja Kora
18.01.2017 g.08:50: Mars kwinkunks Jowisz
19.01.2017 g.10:15: Mars kwadratura Saturn
19.01.2017 g.22:23: Słońce ingres Wodnik
20.01.2017 g.14:56: Wenus sekstyl Pluton
23.01.2017 g.22:28: Merkury sekstyl Neptun
26.01.2017 g.09:01: Wenus kwinkunks Jowisz
27.01.2017 g.18:49: Wenus kwadratura Saturn
28.01.2017 g.06:38: Mars ingres Baran
29.01.2017 g.21:21: Merkury koniunkcja Pluton

01.02.2017 g.04:31: Merkury kwadratura Uran
02.02.2017 g.07:05: Merkury kwadratura Kora
02.02.2017 g.16:15: Merkury kwadratura Jowisz
03.02.2017 g.16:51: Wenus ingres Baran
05.02.2017 g.01:13: Ceres ingres Byk
07.02.2017 g.10:35: Merkury ingres Wodnik
07.02.2017 g.23:59: Merkury kwadratura Ceres
09.02.2017 g.22:16: Słońce sekstyl Uran
10.02.2017 g.22:18: Merkury sekstyl Wenus
11.02.2017 g.05:20: Słońce sekstyl Kora
11.02.2017 g.16:25: Słońce trygon Jowisz
14.02.2017 g.06:57: Słońce sekstyl Saturn
16.02.2017 g.19:14: Merkury sekstyl Mars
18.02.2017 g.12:31: Słońce ingres Ryby
21.02.2017 g.05:01: Merkury sekstyl Uran
21.02.2017 g.18:30: Merkury sekstyl Kora
21.02.2017 g.19:27: Merkury trygon Jowisz
22.02.2017 g.10:02: Mars kwadratura Pluton
22.02.2017 g.23:13: Jowisz opozycja Kora
23.02.2017 g.22:44: Merkury sekstyl Saturn
24.02.2017 g.07:35: Słońce sekstyl Ceres
26.02.2017 g.00:07: Merkury ingres Ryby
27.02.2017 g.01:19: Mars koniunkcja Uran
27.02.2017 g.15:24: Mars opozycja Jowisz
28.02.2017 g.01:43: Mars koniunkcja Kora

02.03.2017 g.03:43: Słońce koniunkcja Neptun
02.03.2017 g.09:06: Merkury sekstyl Ceres
03.03.2017 g.02:15: Jowisz opozycja Uran
04.03.2017 g.12:09: Merkury koniunkcja Neptun
05.03.2017 g.21:45: Mars trygon Saturn
07.03.2017 g.01:28: Słońce koniunkcja Merkury
08.03.2017 g.06:24: Merkury sekstyl Pluton
09.03.2017 g.09:32: Słońce sekstyl Pluton
09.03.2017 g.15:56: Merkury kwinkunks Jowisz
10.03.2017 g.01:33: Mars ingres Byk
11.03.2017 g.21:00: Słońce kwinkunks Jowisz
12.03.2017 g.13:09: Merkury kwadratura Saturn
13.03.2017 g.22:07: Merkury ingres Baran
14.03.2017 g.17:12: Ceres sekstyl Neptun
17.03.2017 g.07:44: Uran koniunkcja Kora
17.03.2017 g.22:47: Słońce kwadratura Saturn
18.03.2017 g.13:26: Merkury koniunkcja Wenus
20.03.2017 g.11:28: Słońce ingres Baran
24.03.2017 g.01:44: Merkury kwadratura Pluton
24.03.2017 g.13:45: Merkury opozycja Jowisz
25.03.2017 g.11:17: Słońce koniunkcja Wenus
26.03.2017 g.10:37: Merkury koniunkcja Kora
26.03.2017 g.17:05: Merkury koniunkcja Uran
27.03.2017 g.18:44: Mars sekstyl Neptun
29.03.2017 g.20:16: Merkury trygon Saturn
30.03.2017 g.20:18: Jowisz kwadratura Pluton
31.03.2017 g.19:30: Merkury ingres Byk

02.04.2017 g.01:18: Ceres kwinkunks Jowisz
02.04.2017 g.20:29: Ceres trygon Pluton
03.04.2017 g.02:25: Wenus ingres Ryby
05.04.2017 g.04:52: Mars kwinkunks Jowisz
06.04.2017 g.06:00: Mars trygon Pluton
07.04.2017 g.23:38: Słońce opozycja Jowisz
08.04.2017 g.22:28: Wenus kwadratura Saturn
09.04.2017 g.02:48: Słońce kwadratura Pluton
10.04.2017 g.09:29: Mars koniunkcja Ceres
13.04.2017 g.00:13: Słońce koniunkcja Kora
14.04.2017 g.07:30: Słońce koniunkcja Uran
17.04.2017 g.03:26: Wenus sekstyl Mars
17.04.2017 g.14:43: Słońce trygon Saturn
18.04.2017 g.04:13: Mars kwinkunks Saturn
19.04.2017 g.23:26: Słońce ingres Byk
20.04.2017 g.07:53: Słońce koniunkcja Merkury
20.04.2017 g.19:37: Merkury ingres Baran
21.04.2017 g.12:31: Mars ingres Bliźnięta
21.04.2017 g.13:08: Wenus kwadratura Saturn
23.04.2017 g.16:35: Ceres kwinkunks Saturn
24.04.2017 g.10:15: Merkury trygon Saturn
28.04.2017 g.15:13: Wenus ingres Baran
28.04.2017 g.16:49: Merkury koniunkcja Uran
29.04.2017 g.17:39: Ceres ingres Bliźnięta

04.05.2017 g.02:50: Słońce sekstyl Neptun
05.05.2017 g.09:59: Słońce kwinkunks Jowisz
09.05.2017 g.20:23: Słońce trygon Pluton
10.05.2017 g.07:19: Merkury koniunkcja Uran
11.05.2017 g.19:51: Mars kwadratura Neptun
11.05.2017 g.22:14: Merkury trygon Saturn
12.05.2017 g.12:18: Mars trygon Jowisz
16.05.2017 g.06:06: Merkury ingres Byk
17.05.2017 g.07:28: Słońce kwinkunks Saturn
17.05.2017 g.10:36: Jowisz kwinkunks Neptun
19.05.2017 g.08:14: Saturn trygon Uran
19.05.2017 g.15:05: Mars kwinkunks Pluton
19.05.2017 g.16:11: Wenus opozycja Jowisz
20.05.2017 g.22:30: Słońce ingres Bliźnięta
25.05.2017 g.18:21: Wenus kwadratura Pluton
26.05.2017 g.04:59: Mars sekstyl Kora
27.05.2017 g.21:17: Merkury kwinkunks Jowisz
28.05.2017 g.09:03: Merkury sekstyl Neptun
29.05.2017 g.08:54: Mars opozycja Saturn
30.05.2017 g.18:08: Wenus koniunkcja Kora
31.05.2017 g.04:39: Mars sekstyl Uran
31.05.2017 g.14:02: Merkury trygon Pluton
31.05.2017 g.21:59: Ceres trygon Jowisz

01.06.2017 g.17:23: Wenus trygon Saturn
03.06.2017 g.00:32: Ceres kwadratura Neptun
03.06.2017 g.09:31: Wenus koniunkcja Uran
03.06.2017 g.18:12: Słońce trygon Jowisz
04.06.2017 g.09:24: Merkury kwinkunks Saturn
04.06.2017 g.18:13: Słońce kwadratura Neptun
04.06.2017 g.18:15: Mars ingres Rak
06.06.2017 g.02:15: Słońce koniunkcja Ceres
06.06.2017 g.09:26: Wenus ingres Byk
07.06.2017 g.00:15: Merkury ingres Bliźnięta
09.06.2017 g.13:56: Słońce kwinkunks Pluton
09.06.2017 g.17:40: Wenus sekstyl Mars
13.06.2017 g.17:44: Merkury trygon Jowisz
13.06.2017 g.19:32: Ceres kwinkunks Pluton
14.06.2017 g.05:28: Merkury kwadratura Neptun
14.06.2017 g.17:36: Słońce sekstyl Kora
15.06.2017 g.12:17: Słońce opozycja Saturn
16.06.2017 g.07:35: Merkury kwinkunks Pluton
16.06.2017 g.22:55: Merkury koniunkcja Ceres
18.06.2017 g.15:54: Merkury sekstyl Kora
18.06.2017 g.20:47: Słońce sekstyl Uran
18.06.2017 g.21:07: Merkury opozycja Saturn
19.06.2017 g.13:49: Wenus kwinkunks Jowisz
20.06.2017 g.10:25: Wenus sekstyl Neptun
20.06.2017 g.11:30: Merkury sekstyl Uran
21.06.2017 g.06:24: Słońce ingres Rak
21.06.2017 g.11:57: Merkury ingres Rak
21.06.2017 g.16:14: Słońce koniunkcja Merkury
24.06.2017 g.10:59: Wenus trygon Pluton
24.06.2017 g.22:46: Saturn trygon Kora
25.06.2017 g.08:07: Mars kwadratura Jowisz
25.06.2017 g.17:04: Ceres opozycja Saturn
25.06.2017 g.20:25: Ceres sekstyl Kora
26.06.2017 g.08:18: Mars trygon Neptun
27.06.2017 g.20:20: Merkury kwadratura Jowisz
28.06.2017 g.02:22: Merkury trygon Neptun
28.06.2017 g.21:50: Merkury koniunkcja Mars
29.06.2017 g.03:07: Wenus kwinkunks Saturn
30.06.2017 g.02:35: Merkury opozycja Pluton

02.07.2017 g.13:29: Merkury kwinkunks Saturn
02.07.2017 g.14:02: Mars opozycja Pluton
02.07.2017 g.20:25: Merkury kwadratura Kora
05.07.2017 g.02:11: Wenus ingres Bliźnięta
05.07.2017 g.02:51: Merkury kwadratura Uran
05.07.2017 g.06:19: Jowisz kwinkunks Neptun
06.07.2017 g.02:19: Merkury ingres Lew
06.07.2017 g.02:45: Słońce trygon Neptun
06.07.2017 g.04:43: Słońce kwadratura Jowisz
06.07.2017 g.07:06: Ceres sekstyl Uran
07.07.2017 g.15:18: Merkury sekstyl Wenus
09.07.2017 g.12:08: Mars kwinkunks Saturn
10.07.2017 g.06:35: Słońce opozycja Pluton
10.07.2017 g.13:44: Ceres ingres Rak
11.07.2017 g.02:43: Mars kwadratura Kora
14.07.2017 g.08:19: Merkury kwinkunks Neptun
14.07.2017 g.20:29: Słońce kwinkunks Saturn
14.07.2017 g.22:45: Merkury sekstyl Jowisz
16.07.2017 g.07:05: Słońce kwadratura Kora
16.07.2017 g.21:50: Merkury kwinkunks Pluton
17.07.2017 g.16:33: Wenus kwadratura Neptun
18.07.2017 g.03:36: Mars kwadratura Uran
18.07.2017 g.22:08: Wenus trygon Jowisz
19.07.2017 g.21:15: Merkury trygon Saturn
20.07.2017 g.14:19: Mars ingres Lew
21.07.2017 g.02:16: Wenus kwinkunks Pluton
21.07.2017 g.02:25: Słońce kwadratura Uran
21.07.2017 g.02:41: Merkury trygon Kora
22.07.2017 g.17:15: Słońce ingres Lew
24.07.2017 g.16:53: Wenus opozycja Saturn
24.07.2017 g.18:32: Merkury trygon Uran
26.07.2017 g.01:40: Merkury ingres Panna
26.07.2017 g.08:44: Wenus sekstyl Kora
27.07.2017 g.02:56: Słońce koniunkcja Mars
30.07.2017 g.10:03: Wenus sekstyl Uran
31.07.2017 g.16:53: Wenus ingres Rak

04.08.2017 g.20:48: Jowisz kwadratura Pluton
05.08.2017 g.23:31: Słońce kwinkunks Neptun
09.08.2017 g.22:10: Słońce kwinkunks Pluton
10.08.2017 g.11:02: Merkury sekstyl Wenus
10.08.2017 g.15:30: Mars kwinkunks Neptun
10.08.2017 g.23:24: Słońce sekstyl Jowisz
12.08.2017 g.06:04: Ceres trygon Neptun
12.08.2017 g.07:17: Wenus trygon Neptun
12.08.2017 g.07:57: Wenus koniunkcja Ceres
13.08.2017 g.23:06: Słońce trygon Saturn
15.08.2017 g.13:17: Wenus opozycja Pluton
16.08.2017 g.12:36: Mars kwinkunks Pluton
16.08.2017 g.13:55: Słońce trygon Kora
17.08.2017 g.08:39: Wenus kwadratura Jowisz
18.08.2017 g.20:55: Wenus kwinkunks Saturn
20.08.2017 g.18:41: Mars sekstyl Jowisz
21.08.2017 g.00:56: Wenus kwadratura Kora
21.08.2017 g.08:21: Słońce trygon Uran
21.08.2017 g.12:02: Ceres opozycja Pluton
22.08.2017 g.15:20: Mars trygon Saturn
23.08.2017 g.00:20: Słońce ingres Panna
24.08.2017 g.21:01: Wenus kwadratura Uran
26.08.2017 g.06:29: Wenus ingres Lew
26.08.2017 g.15:50: Mars trygon Kora
26.08.2017 g.22:42: Słońce koniunkcja Merkury
27.08.2017 g.14:15: Jowisz sekstyl Saturn
31.08.2017 g.17:26: Ceres kwinkunks Saturn
31.08.2017 g.17:27: Merkury ingres Lew

02.09.2017 g.14:13: Mars trygon Uran
03.09.2017 g.11:37: Merkury koniunkcja Mars
04.09.2017 g.07:58: Ceres kwadratura Jowisz
05.09.2017 g.07:27: Słońce opozycja Neptun
05.09.2017 g.11:34: Mars ingres Panna
05.09.2017 g.23:32: Wenus kwinkunks Neptun
07.09.2017 g.03:16: Ceres kwadratura Kora
09.09.2017 g.09:22: Wenus kwinkunks Pluton
09.09.2017 g.12:45: Słońce trygon Pluton
09.09.2017 g.20:02: Jowisz opozycja Kora
10.09.2017 g.04:51: Merkury ingres Panna
13.09.2017 g.02:49: Wenus trygon Saturn
14.09.2017 g.04:58: Słońce kwadratura Saturn
14.09.2017 g.21:20: Wenus trygon Kora
15.09.2017 g.21:43: Wenus sekstyl Jowisz
16.09.2017 g.08:48: Słońce kwinkunks Kora
16.09.2017 g.21:01: Merkury koniunkcja Mars
18.09.2017 g.00:24: Ceres kwadratura Uran
18.09.2017 g.06:26: Wenus trygon Uran
20.09.2017 g.03:15: Wenus ingres Panna
20.09.2017 g.05:49: Merkury opozycja Neptun
20.09.2017 g.12:20: Słońce kwinkunks Uran
22.09.2017 g.02:44: Słońce sekstyl Ceres
22.09.2017 g.20:01: Merkury trygon Pluton
22.09.2017 g.22:01: Słońce ingres Waga
24.09.2017 g.07:41: Ceres ingres Lew
24.09.2017 g.21:49: Mars opozycja Neptun
25.09.2017 g.16:35: Merkury kwadratura Saturn
26.09.2017 g.13:07: Merkury kwinkunks Kora
28.09.2017 g.06:25: Jowisz opozycja Uran
28.09.2017 g.15:55: Merkury kwinkunks Uran
30.09.2017 g.02:11: Wenus opozycja Neptun
30.09.2017 g.02:42: Merkury ingres Waga

01.10.2017 g.11:36: Merkury sekstyl Ceres
02.10.2017 g.01:36: Mars trygon Pluton
03.10.2017 g.21:09: Wenus trygon Pluton
05.10.2017 g.05:08: Słońce kwinkunks Neptun
05.10.2017 g.18:53: Wenus koniunkcja Mars
06.10.2017 g.19:44: Merkury kwinkunks Neptun
08.10.2017 g.14:53: Wenus kwadratura Saturn
08.10.2017 g.22:53: Słońce koniunkcja Merkury
09.10.2017 g.04:01: Wenus kwinkunks Kora
09.10.2017 g.14:26: Merkury kwadratura Pluton
10.10.2017 g.02:11: Słońce kwadratura Pluton
10.10.2017 g.15:20: Jowisz ingres Skorpion
11.10.2017 g.15:37: Mars kwadratura Saturn
11.10.2017 g.23:03: Wenus kwinkunks Uran
12.10.2017 g.08:09: Mars kwinkunks Kora
13.10.2017 g.05:02: Merkury sekstyl Saturn
13.10.2017 g.09:30: Merkury opozycja Kora
14.10.2017 g.12:11: Wenus ingres Waga
15.10.2017 g.09:51: Merkury opozycja Uran
16.10.2017 g.13:13: Słońce sekstyl Saturn
16.10.2017 g.13:58: Słońce opozycja Kora
16.10.2017 g.21:52: Saturn trygon Kora
17.10.2017 g.09:58: Merkury ingres Skorpion
17.10.2017 g.12:02: Mars kwinkunks Uran
18.10.2017 g.10:54: Merkury koniunkcja Jowisz
19.10.2017 g.19:34: Słońce opozycja Uran
21.10.2017 g.15:48: Wenus sekstyl Ceres
22.10.2017 g.20:28: Mars ingres Waga
23.10.2017 g.05:52: Merkury kwadratura Ceres
23.10.2017 g.07:26: Słońce ingres Skorpion
23.10.2017 g.22:11: Wenus kwinkunks Neptun
24.10.2017 g.17:55: Merkury trygon Neptun
26.10.2017 g.20:09: Słońce koniunkcja Jowisz
28.10.2017 g.05:20: Wenus kwadratura Pluton
28.10.2017 g.05:24: Merkury sekstyl Pluton
31.10.2017 g.13:15: Ceres kwinkunks Neptun

01.11.2017 g.05:01: Merkury kwinkunks Kora
02.11.2017 g.01:11: Wenus opozycja Kora
03.11.2017 g.02:02: Merkury kwinkunks Uran
03.11.2017 g.09:31: Wenus sekstyl Saturn
03.11.2017 g.20:22: Słońce trygon Neptun
04.11.2017 g.06:02: Wenus opozycja Uran
04.11.2017 g.23:31: Słońce kwadratura Ceres
05.11.2017 g.20:18: Merkury ingres Strzelec
07.11.2017 g.12:38: Wenus ingres Skorpion
09.11.2017 g.13:12: Słońce sekstyl Pluton
10.11.2017 g.01:10: Mars kwinkunks Neptun
11.11.2017 g.10:44: Saturn trygon Uran
13.11.2017 g.09:15: Wenus koniunkcja Jowisz
13.11.2017 g.23:47: Merkury kwadratura Neptun
15.11.2017 g.06:15: Słońce kwinkunks Kora
15.11.2017 g.13:24: Mars sekstyl Ceres
16.11.2017 g.16:20: Wenus trygon Neptun
16.11.2017 g.19:18: Merkury trygon Ceres
17.11.2017 g.15:03: Słońce kwinkunks Uran
17.11.2017 g.15:24: Merkury sekstyl Mars
19.11.2017 g.13:15: Mars kwadratura Pluton
20.11.2017 g.03:14: Wenus kwadratura Ceres
21.11.2017 g.12:29: Wenus sekstyl Pluton
22.11.2017 g.04:04: Słońce ingres Strzelec
23.11.2017 g.06:46: Merkury trygon Kora
25.11.2017 g.11:56: Merkury trygon Uran
25.11.2017 g.19:28: Wenus kwinkunks Kora
27.11.2017 g.12:48: Wenus kwinkunks Uran
28.11.2017 g.03:54: Mars opozycja Kora
28.11.2017 g.07:58: Merkury koniunkcja Saturn

01.12.2017 g.10:13: Wenus ingres Strzelec
01.12.2017 g.11:05: Mars opozycja Uran
03.12.2017 g.03:19: Jowisz trygon Neptun
03.12.2017 g.12:43: Słońce kwadratura Neptun
06.12.2017 g.13:05: Merkury koniunkcja Saturn
06.12.2017 g.16:57: Merkury sekstyl Mars
06.12.2017 g.22:20: Mars sekstyl Saturn
09.12.2017 g.09:59: Mars ingres Skorpion
09.12.2017 g.22:58: Słońce trygon Ceres
10.12.2017 g.10:28: Merkury trygon Uran
10.12.2017 g.14:47: Wenus kwadratura Neptun
11.12.2017 g.22:47: Merkury trygon Kora
13.12.2017 g.02:48: Słońce koniunkcja Merkury
14.12.2017 g.16:22: Słońce trygon Kora
15.12.2017 g.09:03: Merkury trygon Ceres
15.12.2017 g.15:08: Merkury koniunkcja Wenus
15.12.2017 g.21:18: Wenus trygon Ceres
16.12.2017 g.12:27: Słońce trygon Uran
19.12.2017 g.13:15: Wenus trygon Kora
20.12.2017 g.05:48: Saturn ingres Koziorożec
21.12.2017 g.00:13: Wenus trygon Uran
21.12.2017 g.17:27: Słońce ingres Koziorożec
21.12.2017 g.22:08: Słońce koniunkcja Saturn
25.12.2017 g.06:25: Wenus ingres Koziorożec
25.12.2017 g.18:55: Wenus koniunkcja Saturn
28.12.2017 g.06:58: Mars trygon Neptun
31.12.2017 g.11:51: Merkury trygon Ceres

2016 2017 2018Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.13:45:28 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec