Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1989


Tranzyty planet w 1989 roku


02.01.1989 g.20:40: Merkury ingres Wodnik
04.01.1989 g.07:26: Wenus trygon Mars
04.01.1989 g.20:29: Ceres sekstyl Jowisz
05.01.1989 g.01:43: Słońce sekstyl Pluton
06.01.1989 g.09:29: Słońce kwadratura Kora
07.01.1989 g.21:16: Wenus kwinkunks Jowisz
08.01.1989 g.21:49: Wenus kwadratura Ceres
10.01.1989 g.19:07: Wenus ingres Koziorożec
12.01.1989 g.17:59: Wenus koniunkcja Uran
16.01.1989 g.07:35: Słońce trygon Jowisz
16.01.1989 g.17:23: Wenus koniunkcja Saturn
16.01.1989 g.21:18: Ceres ingres Baran
19.01.1989 g.06:25: Wenus koniunkcja Neptun
19.01.1989 g.09:11: Mars ingres Byk
20.01.1989 g.03:06: Słońce ingres Wodnik
21.01.1989 g.00:49: Słońce kwadratura Mars
21.01.1989 g.13:26: Słońce sekstyl Ceres
22.01.1989 g.18:50: Wenus sekstyl Pluton
23.01.1989 g.14:45: Wenus kwadratura Kora
24.01.1989 g.22:57: Mars trygon Uran
25.01.1989 g.01:10: Słońce koniunkcja Merkury
26.01.1989 g.00:59: Merkury kwadratura Mars
26.01.1989 g.13:44: Merkury sekstyl Ceres
27.01.1989 g.02:08: Ceres kwadratura Uran
29.01.1989 g.05:05: Merkury ingres Koziorożec
31.01.1989 g.19:38: Wenus trygon Jowisz

01.02.1989 g.13:17: Merkury koniunkcja Wenus
03.02.1989 g.06:50: Merkury trygon Jowisz
03.02.1989 g.18:15: Wenus ingres Wodnik
04.02.1989 g.00:50: Słońce kwadratura Pluton
04.02.1989 g.23:35: Słońce sekstyl Kora
05.02.1989 g.03:03: Mars trygon Saturn
08.02.1989 g.03:00: Mars trygon Neptun
09.02.1989 g.15:04: Merkury trygon Jowisz
10.02.1989 g.04:27: Wenus sekstyl Ceres
14.02.1989 g.18:15: Mars opozycja Pluton
14.02.1989 g.19:11: Merkury ingres Wodnik
15.02.1989 g.21:33: Wenus kwadratura Pluton
16.02.1989 g.00:36: Słońce kwadratura Jowisz
16.02.1989 g.16:38: Wenus sekstyl Kora
16.02.1989 g.22:09: Wenus kwadratura Mars
17.02.1989 g.18:47: Ceres kwadratura Saturn
18.02.1989 g.17:20: Słońce ingres Ryby
20.02.1989 g.04:12: Ceres kwadratura Neptun
23.02.1989 g.03:48: Słońce sekstyl Uran
26.02.1989 g.09:52: Wenus kwadratura Jowisz
27.02.1989 g.17:58: Wenus ingres Ryby
28.02.1989 g.01:15: Merkury sekstyl Ceres
28.02.1989 g.12:00: Merkury kwadratura Pluton

01.03.1989 g.08:30: Merkury sekstyl Kora
01.03.1989 g.14:31: Ceres kwinkunks Pluton
02.03.1989 g.11:51: Słońce sekstyl Saturn
02.03.1989 g.13:10: Słońce sekstyl Neptun
03.03.1989 g.11:43: Saturn koniunkcja Neptun
03.03.1989 g.13:20: Wenus sekstyl Uran
04.03.1989 g.17:35: Ceres koniunkcja Kora
05.03.1989 g.18:00: Słońce trygon Pluton
09.03.1989 g.09:23: Wenus sekstyl Neptun
09.03.1989 g.15:35: Wenus sekstyl Saturn
10.03.1989 g.09:34: Merkury kwadratura Mars
10.03.1989 g.18:09: Merkury kwadratura Jowisz
10.03.1989 g.19:07: Merkury ingres Ryby
11.03.1989 g.04:26: Jowisz ingres Bliźnięta
11.03.1989 g.09:51: Mars ingres Bliźnięta
11.03.1989 g.11:34: Mars koniunkcja Jowisz
11.03.1989 g.19:01: Wenus trygon Pluton
13.03.1989 g.23:32: Merkury sekstyl Uran
18.03.1989 g.07:13: Merkury sekstyl Neptun
18.03.1989 g.17:35: Merkury sekstyl Saturn
19.03.1989 g.20:36: Mars kwinkunks Uran
19.03.1989 g.21:17: Merkury trygon Pluton
20.03.1989 g.16:28: Słońce ingres Baran
22.03.1989 g.11:24: Słońce sekstyl Jowisz
23.03.1989 g.19:32: Wenus ingres Baran
25.03.1989 g.16:22: Wenus sekstyl Jowisz
25.03.1989 g.23:24: Słońce kwadratura Uran
28.03.1989 g.02:14: Wenus kwadratura Uran
28.03.1989 g.05:15: Merkury ingres Baran
29.03.1989 g.19:10: Merkury sekstyl Jowisz
30.03.1989 g.22:47: Merkury kwadratura Uran
31.03.1989 g.14:58: Mars kwinkunks Neptun

02.04.1989 g.04:52: Słońce kwadratura Neptun
02.04.1989 g.15:55: Mars kwinkunks Saturn
02.04.1989 g.19:03: Wenus kwadratura Neptun
03.04.1989 g.11:22: Merkury kwadratura Neptun
03.04.1989 g.11:45: Słońce kwadratura Saturn
03.04.1989 g.19:43: Wenus kwadratura Saturn
04.04.1989 g.02:26: Merkury kwadratura Saturn
04.04.1989 g.07:17: Mars kwinkunks Pluton
04.04.1989 g.11:33: Słońce kwinkunks Pluton
04.04.1989 g.12:28: Merkury koniunkcja Wenus
04.04.1989 g.13:38: Merkury kwinkunks Pluton
04.04.1989 g.14:22: Wenus kwinkunks Pluton
04.04.1989 g.15:36: Słońce koniunkcja Merkury
04.04.1989 g.16:27: Merkury sekstyl Mars
04.04.1989 g.18:55: Słońce sekstyl Mars
04.04.1989 g.21:36: Wenus sekstyl Mars
05.04.1989 g.01:29: Słońce koniunkcja Wenus
05.04.1989 g.13:43: Merkury koniunkcja Kora
06.04.1989 g.06:30: Wenus koniunkcja Kora
06.04.1989 g.14:08: Słońce koniunkcja Kora
07.04.1989 g.16:31: Mars sekstyl Kora
08.04.1989 g.16:05: Ceres ingres Byk
10.04.1989 g.20:58: Jowisz kwinkunks Uran
11.04.1989 g.23:35: Merkury ingres Byk
12.04.1989 g.18:48: Merkury koniunkcja Ceres
14.04.1989 g.14:03: Merkury trygon Uran
17.04.1989 g.00:52: Wenus ingres Byk
18.04.1989 g.04:54: Merkury trygon Neptun
19.04.1989 g.00:47: Merkury trygon Saturn
19.04.1989 g.04:48: Merkury opozycja Pluton
20.04.1989 g.04:38: Słońce ingres Byk
21.04.1989 g.01:45: Wenus koniunkcja Ceres
21.04.1989 g.07:14: Wenus trygon Uran
21.04.1989 g.18:17: Ceres trygon Uran
25.04.1989 g.13:18: Słońce trygon Uran
27.04.1989 g.00:32: Wenus trygon Neptun
28.04.1989 g.07:00: Wenus trygon Saturn
28.04.1989 g.07:54: Słońce koniunkcja Ceres
28.04.1989 g.08:15: Wenus opozycja Pluton
29.04.1989 g.06:37: Mars ingres Rak
29.04.1989 g.21:53: Merkury ingres Bliźnięta

02.05.1989 g.07:25: Saturn sekstyl Pluton
02.05.1989 g.19:49: Słońce trygon Neptun
04.05.1989 g.09:10: Słońce opozycja Pluton
04.05.1989 g.09:45: Słońce trygon Saturn
06.05.1989 g.01:16: Merkury kwinkunks Uran
07.05.1989 g.09:07: Mars opozycja Uran
08.05.1989 g.22:41: Ceres trygon Neptun
11.05.1989 g.08:28: Wenus ingres Bliźnięta
12.05.1989 g.07:13: Ceres opozycja Pluton
12.05.1989 g.10:07: Ceres trygon Saturn
12.05.1989 g.20:44: Jowisz kwinkunks Neptun
15.05.1989 g.06:27: Wenus kwinkunks Uran
16.05.1989 g.10:51: Merkury koniunkcja Wenus
18.05.1989 g.08:29: Jowisz kwinkunks Pluton
18.05.1989 g.09:13: Jowisz kwinkunks Saturn
18.05.1989 g.18:44: Mars opozycja Neptun
18.05.1989 g.23:50: Saturn sekstyl Pluton
20.05.1989 g.09:41: Merkury kwinkunks Uran
20.05.1989 g.19:04: Mars opozycja Saturn
20.05.1989 g.20:02: Mars trygon Pluton
21.05.1989 g.03:25: Wenus kwinkunks Neptun
21.05.1989 g.03:53: Słońce ingres Bliźnięta
22.05.1989 g.03:29: Wenus kwinkunks Saturn
22.05.1989 g.04:24: Wenus kwinkunks Pluton
23.05.1989 g.03:56: Wenus koniunkcja Jowisz
23.05.1989 g.23:35: Słońce koniunkcja Merkury
25.05.1989 g.07:41: Wenus sekstyl Kora
25.05.1989 g.20:08: Słońce kwinkunks Uran
27.05.1989 g.00:11: Mars kwadratura Kora
29.05.1989 g.00:52: Merkury ingres Byk

02.06.1989 g.10:25: Słońce kwinkunks Neptun
03.06.1989 g.07:46: Słońce kwinkunks Saturn
03.06.1989 g.16:51: Słońce kwinkunks Pluton
03.06.1989 g.22:08: Jowisz sekstyl Kora
04.06.1989 g.19:17: Wenus ingres Rak
06.06.1989 g.14:14: Mars sekstyl Ceres
08.06.1989 g.02:05: Wenus opozycja Uran
08.06.1989 g.03:34: Słońce sekstyl Kora
09.06.1989 g.11:09: Słońce koniunkcja Jowisz
12.06.1989 g.10:56: Merkury ingres Bliźnięta
14.06.1989 g.05:01: Wenus opozycja Neptun
14.06.1989 g.13:17: Wenus opozycja Saturn
15.06.1989 g.05:36: Wenus trygon Pluton
16.06.1989 g.16:10: Mars ingres Lew
17.06.1989 g.15:30: Merkury kwinkunks Uran
18.06.1989 g.23:17: Wenus kwadratura Kora
21.06.1989 g.11:53: Słońce ingres Rak
22.06.1989 g.05:32: Mars kwinkunks Uran
22.06.1989 g.11:47: Ceres ingres Bliźnięta
24.06.1989 g.05:11: Saturn koniunkcja Neptun
24.06.1989 g.13:41: Merkury kwinkunks Saturn
24.06.1989 g.13:58: Merkury kwinkunks Neptun
25.06.1989 g.00:00: Słońce opozycja Uran
25.06.1989 g.14:10: Merkury kwinkunks Pluton
28.06.1989 g.20:42: Merkury sekstyl Kora
29.06.1989 g.09:21: Wenus ingres Lew
30.06.1989 g.13:11: Ceres kwinkunks Uran

01.07.1989 g.21:47: Wenus kwinkunks Uran
02.07.1989 g.14:23: Wenus sekstyl Ceres
02.07.1989 g.15:07: Słońce opozycja Saturn
02.07.1989 g.19:12: Merkury koniunkcja Jowisz
03.07.1989 g.00:43: Słońce opozycja Neptun
03.07.1989 g.14:43: Mars kwinkunks Saturn
04.07.1989 g.06:52: Mars kwinkunks Neptun
04.07.1989 g.13:28: Słońce trygon Pluton
06.07.1989 g.02:54: Merkury ingres Rak
06.07.1989 g.15:33: Mars kwadratura Pluton
07.07.1989 g.13:46: Merkury opozycja Uran
07.07.1989 g.19:33: Wenus kwinkunks Saturn
08.07.1989 g.07:49: Wenus kwinkunks Neptun
09.07.1989 g.14:39: Wenus kwadratura Pluton
09.07.1989 g.16:45: Słońce kwadratura Kora
11.07.1989 g.01:57: Merkury opozycja Saturn
11.07.1989 g.10:49: Merkury opozycja Neptun
12.07.1989 g.05:18: Merkury trygon Pluton
12.07.1989 g.19:19: Wenus koniunkcja Mars
13.07.1989 g.16:35: Wenus trygon Kora
14.07.1989 g.12:29: Mars trygon Kora
14.07.1989 g.13:08: Merkury kwadratura Kora
17.07.1989 g.14:10: Ceres kwinkunks Saturn
18.07.1989 g.10:16: Słońce koniunkcja Merkury
20.07.1989 g.08:02: Ceres kwinkunks Neptun
20.07.1989 g.11:04: Merkury ingres Lew
21.07.1989 g.13:34: Merkury kwinkunks Uran
22.07.1989 g.16:43: Wenus sekstyl Jowisz
22.07.1989 g.22:45: Słońce ingres Lew
24.07.1989 g.03:31: Wenus ingres Panna
24.07.1989 g.20:24: Merkury kwinkunks Saturn
25.07.1989 g.05:45: Słońce kwinkunks Uran
25.07.1989 g.08:57: Ceres kwinkunks Pluton
25.07.1989 g.12:47: Merkury kwinkunks Neptun
25.07.1989 g.22:37: Wenus trygon Uran
26.07.1989 g.12:31: Merkury kwadratura Pluton
26.07.1989 g.18:38: Merkury sekstyl Ceres
29.07.1989 g.02:16: Merkury trygon Kora
31.07.1989 g.01:49: Jowisz ingres Rak
31.07.1989 g.07:45: Wenus trygon Saturn
31.07.1989 g.22:51: Słońce kwinkunks Saturn

01.08.1989 g.15:41: Wenus trygon Neptun
02.08.1989 g.15:20: Słońce kwinkunks Neptun
03.08.1989 g.10:49: Wenus sekstyl Pluton
03.08.1989 g.15:35: Mars ingres Panna
04.08.1989 g.22:15: Słońce kwadratura Pluton
05.08.1989 g.02:54: Merkury ingres Panna
05.08.1989 g.07:54: Mars sekstyl Jowisz
05.08.1989 g.19:12: Merkury sekstyl Jowisz
05.08.1989 g.23:51: Merkury koniunkcja Mars
06.08.1989 g.04:50: Merkury trygon Uran
06.08.1989 g.12:48: Mars trygon Uran
07.08.1989 g.03:45: Wenus kwadratura Ceres
07.08.1989 g.13:00: Wenus kwinkunks Kora
08.08.1989 g.12:07: Ceres sekstyl Kora
08.08.1989 g.21:17: Jowisz opozycja Uran
10.08.1989 g.00:37: Słońce trygon Kora
10.08.1989 g.01:44: Merkury trygon Saturn
10.08.1989 g.20:36: Słońce sekstyl Ceres
11.08.1989 g.07:20: Merkury trygon Neptun
12.08.1989 g.22:03: Merkury sekstyl Pluton
16.08.1989 g.01:44: Mars trygon Saturn
16.08.1989 g.04:58: Merkury kwinkunks Kora
18.08.1989 g.03:57: Wenus ingres Waga
18.08.1989 g.16:10: Merkury kwadratura Ceres
19.08.1989 g.07:05: Mars trygon Neptun
19.08.1989 g.10:52: Wenus kwadratura Uran
21.08.1989 g.15:08: Wenus kwadratura Jowisz
23.08.1989 g.05:46: Słońce ingres Panna
23.08.1989 g.15:03: Mars sekstyl Pluton
24.08.1989 g.12:40: Wenus kwadratura Saturn
24.08.1989 g.17:52: Słońce trygon Uran
26.08.1989 g.08:14: Merkury ingres Waga
26.08.1989 g.09:49: Wenus kwadratura Neptun
27.08.1989 g.16:14: Merkury kwadratura Uran
28.08.1989 g.18:26: Słońce sekstyl Jowisz
30.08.1989 g.17:29: Mars kwinkunks Kora
30.08.1989 g.21:54: Słońce trygon Saturn

01.09.1989 g.14:01: Merkury kwadratura Jowisz
01.09.1989 g.15:34: Wenus opozycja Kora
02.09.1989 g.06:52: Słońce trygon Neptun
03.09.1989 g.11:01: Merkury kwadratura Saturn
05.09.1989 g.14:23: Słońce sekstyl Pluton
07.09.1989 g.15:03: Merkury kwadratura Neptun
09.09.1989 g.21:33: Słońce kwinkunks Kora
10.09.1989 g.06:43: Wenus trygon Ceres
10.09.1989 g.18:18: Jowisz opozycja Saturn
12.09.1989 g.14:22: Wenus ingres Skorpion
13.09.1989 g.18:01: Wenus sekstyl Uran
16.09.1989 g.02:49: Merkury kwadratura Neptun
18.09.1989 g.08:57: Merkury kwadratura Jowisz
18.09.1989 g.18:44: Mars kwadratura Ceres
18.09.1989 g.22:06: Wenus sekstyl Saturn
19.09.1989 g.13:44: Merkury kwadratura Saturn
19.09.1989 g.16:37: Mars ingres Waga
19.09.1989 g.21:18: Wenus trygon Jowisz
20.09.1989 g.21:01: Wenus sekstyl Neptun
21.09.1989 g.08:12: Ceres ingres Rak
21.09.1989 g.20:23: Mars kwadratura Uran
23.09.1989 g.03:19: Słońce ingres Waga
23.09.1989 g.15:54: Słońce kwadratura Ceres
24.09.1989 g.02:01: Merkury koniunkcja Mars
24.09.1989 g.03:50: Wenus koniunkcja Pluton
24.09.1989 g.13:16: Słońce kwadratura Uran
24.09.1989 g.23:10: Słońce koniunkcja Merkury
25.09.1989 g.07:52: Merkury kwadratura Uran
25.09.1989 g.18:18: Merkury kwadratura Ceres
26.09.1989 g.16:27: Merkury ingres Panna
27.09.1989 g.04:44: Wenus kwinkunks Kora
28.09.1989 g.06:43: Ceres opozycja Uran
29.09.1989 g.20:00: Słońce koniunkcja Mars
30.09.1989 g.20:29: Słońce kwadratura Saturn

01.10.1989 g.06:52: Jowisz opozycja Neptun
01.10.1989 g.09:36: Mars kwadratura Saturn
02.10.1989 g.22:06: Słońce kwadratura Neptun
03.10.1989 g.01:31: Słońce kwadratura Jowisz
04.10.1989 g.12:08: Mars kwadratura Neptun
04.10.1989 g.22:18: Mars kwadratura Jowisz
05.10.1989 g.00:07: Merkury sekstyl Wenus
08.10.1989 g.16:59: Wenus ingres Strzelec
10.10.1989 g.04:12: Słońce opozycja Kora
11.10.1989 g.07:10: Merkury ingres Waga
12.10.1989 g.01:35: Wenus kwinkunks Ceres
12.10.1989 g.20:03: Merkury kwadratura Uran
14.10.1989 g.13:52: Merkury kwadratura Ceres
15.10.1989 g.07:36: Mars opozycja Kora
17.10.1989 g.12:05: Merkury kwadratura Saturn
18.10.1989 g.07:46: Wenus kwinkunks Jowisz
18.10.1989 g.10:37: Merkury kwadratura Neptun
19.10.1989 g.00:16: Merkury kwadratura Jowisz
20.10.1989 g.10:21: Merkury sekstyl Wenus
22.10.1989 g.16:05: Merkury opozycja Kora
23.10.1989 g.11:35: Słońce ingres Skorpion
23.10.1989 g.19:31: Wenus trygon Kora
25.10.1989 g.16:38: Słońce sekstyl Uran
27.10.1989 g.13:04: Merkury koniunkcja Mars
28.10.1989 g.15:42: Słońce trygon Ceres
30.10.1989 g.14:53: Merkury ingres Skorpion

01.11.1989 g.02:11: Merkury sekstyl Uran
01.11.1989 g.21:11: Słońce sekstyl Saturn
02.11.1989 g.14:06: Słońce sekstyl Neptun
02.11.1989 g.18:34: Merkury trygon Ceres
03.11.1989 g.07:45: Słońce trygon Jowisz
04.11.1989 g.06:29: Mars ingres Skorpion
05.11.1989 g.11:09: Merkury sekstyl Saturn
05.11.1989 g.11:12: Wenus ingres Koziorożec
05.11.1989 g.18:25: Merkury sekstyl Neptun
06.11.1989 g.03:14: Merkury trygon Jowisz
07.11.1989 g.14:14: Słońce koniunkcja Pluton
07.11.1989 g.18:51: Wenus sekstyl Mars
08.11.1989 g.04:27: Wenus koniunkcja Uran
08.11.1989 g.09:37: Mars sekstyl Uran
08.11.1989 g.20:11: Merkury koniunkcja Pluton
08.11.1989 g.23:45: Słońce kwinkunks Kora
09.11.1989 g.16:13: Merkury kwinkunks Kora
10.11.1989 g.11:14: Wenus opozycja Ceres
10.11.1989 g.19:55: Słońce koniunkcja Merkury
11.11.1989 g.16:15: Mars trygon Ceres
13.11.1989 g.12:39: Saturn koniunkcja Neptun
14.11.1989 g.07:26: Jowisz opozycja Saturn
14.11.1989 g.21:54: Jowisz opozycja Neptun
15.11.1989 g.22:09: Wenus opozycja Jowisz
16.11.1989 g.00:24: Wenus koniunkcja Neptun
16.11.1989 g.04:51: Wenus koniunkcja Saturn
18.11.1989 g.04:10: Merkury ingres Strzelec
19.11.1989 g.07:18: Mars trygon Jowisz
19.11.1989 g.22:06: Mars sekstyl Neptun
20.11.1989 g.15:14: Mars sekstyl Saturn
20.11.1989 g.19:40: Merkury kwinkunks Ceres
21.11.1989 g.16:34: Wenus sekstyl Pluton
22.11.1989 g.09:04: Słońce ingres Strzelec
22.11.1989 g.12:08: Wenus kwadratura Kora
24.11.1989 g.10:06: Merkury kwinkunks Jowisz
24.11.1989 g.20:57: Ceres opozycja Uran
25.11.1989 g.19:00: Słońce kwinkunks Ceres
27.11.1989 g.19:29: Mars koniunkcja Pluton
28.11.1989 g.11:13: Mars kwinkunks Kora
28.11.1989 g.17:09: Merkury trygon Kora

01.12.1989 g.08:26: Słońce kwinkunks Jowisz
07.12.1989 g.15:29: Merkury ingres Koziorożec
08.12.1989 g.06:40: Pluton kwinkunks Kora
08.12.1989 g.09:09: Merkury opozycja Ceres
08.12.1989 g.11:19: Słońce trygon Kora
10.12.1989 g.05:53: Wenus ingres Wodnik
10.12.1989 g.15:14: Merkury koniunkcja Uran
11.12.1989 g.02:29: Wenus kwinkunks Ceres
12.12.1989 g.20:51: Merkury opozycja Jowisz
13.12.1989 g.09:12: Ceres ingres Bliźnięta
15.12.1989 g.09:39: Merkury koniunkcja Neptun
17.12.1989 g.00:44: Mars kwinkunks Ceres
17.12.1989 g.04:24: Merkury koniunkcja Saturn
18.12.1989 g.05:56: Mars ingres Strzelec
18.12.1989 g.23:51: Merkury kwadratura Kora
19.12.1989 g.07:46: Merkury sekstyl Pluton
20.12.1989 g.08:03: Słońce opozycja Ceres
21.12.1989 g.22:22: Słońce ingres Koziorożec
25.12.1989 g.10:35: Wenus kwinkunks Jowisz
26.12.1989 g.17:59: Mars kwinkunks Jowisz
27.12.1989 g.07:11: Słońce koniunkcja Uran
27.12.1989 g.07:50: Wenus sekstyl Mars
27.12.1989 g.15:15: Słońce opozycja Jowisz
29.12.1989 g.06:45: Jowisz opozycja Uran
30.12.1989 g.23:48: Merkury kwinkunks Ceres

1988 1989 1990Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.12:55:55 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec