Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1964


Tranzyty planet w 1964 roku


01.01.1964 g.08:47: Słońce kwadratura Kora
01.01.1964 g.09:25: Słońce trygon Uran
01.01.1964 g.12:46: Merkury sekstyl Neptun
01.01.1964 g.13:02: Wenus sekstyl Jowisz
02.01.1964 g.06:34: Słońce kwadratura Jowisz
03.01.1964 g.01:27: Uran kwinkunks Kora
03.01.1964 g.23:26: Merkury trygon Pluton
04.01.1964 g.06:23: Wenus kwinkunks Pluton
04.01.1964 g.15:17: Słońce koniunkcja Merkury
05.01.1964 g.11:54: Słońce trygon Pluton
06.01.1964 g.03:31: Merkury kwadratura Jowisz
06.01.1964 g.20:21: Wenus kwadratura Neptun
07.01.1964 g.03:44: Merkury kwadratura Kora
07.01.1964 g.05:18: Merkury trygon Uran
08.01.1964 g.16:06: Słońce sekstyl Neptun
10.01.1964 g.03:09: Wenus koniunkcja Saturn
10.01.1964 g.15:59: Ceres kwadratura Uran
11.01.1964 g.01:55: Ceres trygon Kora
13.01.1964 g.07:13: Mars ingres Wodnik
17.01.1964 g.03:53: Wenus ingres Ryby
18.01.1964 g.02:17: Ceres trygon Jowisz
21.01.1964 g.01:41: Słońce ingres Wodnik
21.01.1964 g.10:02: Ceres kwadratura Pluton
24.01.1964 g.12:26: Merkury sekstyl Wenus
24.01.1964 g.20:09: Wenus opozycja Uran
24.01.1964 g.22:54: Merkury trygon Uran
25.01.1964 g.05:24: Mars kwinkunks Uran
25.01.1964 g.15:02: Merkury kwadratura Kora
26.01.1964 g.00:34: Mars sekstyl Kora
26.01.1964 g.04:45: Jowisz kwinkunks Pluton
28.01.1964 g.11:03: Wenus opozycja Pluton
29.01.1964 g.07:09: Merkury trygon Pluton
29.01.1964 g.20:56: Merkury kwadratura Jowisz
30.01.1964 g.02:49: Słońce kwinkunks Uran
30.01.1964 g.18:26: Mars kwinkunks Pluton
30.01.1964 g.22:19: Słońce sekstyl Kora
31.01.1964 g.16:26: Wenus kwadratura Ceres
31.01.1964 g.17:35: Wenus trygon Neptun

01.02.1964 g.01:52: Mars sekstyl Jowisz
01.02.1964 g.17:21: Merkury sekstyl Neptun
03.02.1964 g.12:13: Słońce kwinkunks Pluton
04.02.1964 g.21:34: Mars kwadratura Neptun
05.02.1964 g.07:41: Słońce sekstyl Jowisz
07.02.1964 g.14:25: Słońce kwadratura Neptun
08.02.1964 g.01:21: Mars sekstyl Ceres
10.02.1964 g.22:09: Wenus ingres Baran
10.02.1964 g.22:30: Merkury ingres Wodnik
11.02.1964 g.00:19: Merkury sekstyl Wenus
11.02.1964 g.01:15: Słońce sekstyl Ceres
14.02.1964 g.16:16: Mars koniunkcja Saturn
15.02.1964 g.07:00: Słońce koniunkcja Saturn
16.02.1964 g.17:18: Merkury kwinkunks Uran
17.02.1964 g.03:57: Słońce koniunkcja Mars
17.02.1964 g.19:24: Merkury sekstyl Kora
17.02.1964 g.22:42: Jowisz kwinkunks Neptun
18.02.1964 g.00:29: Wenus kwinkunks Uran
19.02.1964 g.11:34: Wenus koniunkcja Kora
19.02.1964 g.15:57: Słońce ingres Ryby
19.02.1964 g.19:37: Merkury kwinkunks Pluton
20.02.1964 g.08:32: Mars ingres Ryby
22.02.1964 g.01:28: Wenus kwinkunks Pluton
22.02.1964 g.16:44: Merkury kwadratura Neptun
23.02.1964 g.08:56: Merkury sekstyl Jowisz
26.02.1964 g.00:05: Wenus kwinkunks Neptun
27.02.1964 g.15:17: Słońce opozycja Uran
27.02.1964 g.17:17: Wenus koniunkcja Jowisz
28.02.1964 g.01:09: Merkury sekstyl Ceres
28.02.1964 g.08:00: Merkury koniunkcja Saturn
29.02.1964 g.23:49: Merkury ingres Ryby

01.03.1964 g.08:44: Mars opozycja Uran
01.03.1964 g.16:40: Ceres sekstyl Saturn
03.03.1964 g.12:46: Słońce opozycja Pluton
05.03.1964 g.08:45: Merkury opozycja Uran
05.03.1964 g.17:43: Wenus sekstyl Saturn
06.03.1964 g.11:40: Wenus trygon Ceres
07.03.1964 g.13:38: Wenus ingres Byk
07.03.1964 g.14:36: Mars opozycja Pluton
08.03.1964 g.03:21: Merkury opozycja Pluton
08.03.1964 g.08:00: Słońce trygon Neptun
08.03.1964 g.13:01: Merkury koniunkcja Mars
10.03.1964 g.17:53: Merkury trygon Neptun
11.03.1964 g.04:29: Ceres ingres Koziorożec
13.03.1964 g.08:56: Słońce koniunkcja Merkury
13.03.1964 g.18:32: Mars trygon Neptun
14.03.1964 g.02:04: Wenus trygon Uran
17.03.1964 g.00:54: Merkury ingres Baran
17.03.1964 g.20:16: Merkury kwadratura Ceres
18.03.1964 g.18:06: Wenus trygon Pluton
20.03.1964 g.13:58: Merkury kwinkunks Uran
20.03.1964 g.15:09: Słońce ingres Baran
22.03.1964 g.06:52: Merkury koniunkcja Kora
23.03.1964 g.06:12: Merkury kwinkunks Pluton
23.03.1964 g.07:52: Wenus opozycja Neptun
23.03.1964 g.11:54: Słońce kwadratura Ceres
24.03.1964 g.05:17: Saturn ingres Ryby
25.03.1964 g.20:34: Merkury kwinkunks Neptun
27.03.1964 g.12:37: Słońce kwinkunks Uran
29.03.1964 g.12:24: Mars ingres Baran
31.03.1964 g.05:54: Merkury koniunkcja Jowisz
31.03.1964 g.08:13: Słońce koniunkcja Kora

01.04.1964 g.23:08: Słońce kwinkunks Pluton
02.04.1964 g.01:57: Merkury ingres Byk
02.04.1964 g.18:09: Merkury sekstyl Saturn
04.04.1964 g.04:02: Wenus ingres Bliźnięta
05.04.1964 g.01:24: Mars kwadratura Ceres
05.04.1964 g.09:36: Wenus kwadratura Saturn
06.04.1964 g.00:39: Merkury trygon Ceres
06.04.1964 g.20:56: Mars kwinkunks Uran
07.04.1964 g.01:54: Słońce kwinkunks Neptun
07.04.1964 g.04:21: Merkury trygon Uran
09.04.1964 g.21:42: Wenus kwinkunks Ceres
10.04.1964 g.13:19: Wenus kwadratura Uran
12.04.1964 g.07:52: Jowisz ingres Byk
12.04.1964 g.08:55: Mars koniunkcja Kora
13.04.1964 g.22:55: Mars kwinkunks Pluton
14.04.1964 g.16:19: Ceres trygon Uran
15.04.1964 g.02:59: Wenus sekstyl Kora
16.04.1964 g.08:24: Wenus kwadratura Pluton
20.04.1964 g.02:27: Słońce ingres Byk
20.04.1964 g.09:49: Mars kwinkunks Neptun
21.04.1964 g.20:07: Wenus kwinkunks Neptun
22.04.1964 g.15:19: Słońce koniunkcja Jowisz
22.04.1964 g.23:45: Słońce sekstyl Saturn
24.04.1964 g.14:05: Jowisz sekstyl Saturn
26.04.1964 g.07:25: Słońce trygon Uran
27.04.1964 g.08:22: Słońce trygon Ceres
27.04.1964 g.11:10: Słońce koniunkcja Merkury
27.04.1964 g.15:01: Merkury trygon Ceres
29.04.1964 g.05:22: Merkury trygon Uran

01.05.1964 g.11:05: Merkury koniunkcja Jowisz
02.05.1964 g.03:06: Słońce trygon Pluton
03.05.1964 g.06:41: Merkury sekstyl Saturn
07.05.1964 g.01:17: Słońce opozycja Neptun
07.05.1964 g.02:34: Jowisz trygon Uran
07.05.1964 g.15:40: Mars ingres Byk
09.05.1964 g.04:15: Wenus ingres Rak
09.05.1964 g.17:26: Merkury koniunkcja Mars
10.05.1964 g.20:12: Ceres trygon Jowisz
11.05.1964 g.21:06: Merkury sekstyl Wenus
13.05.1964 g.04:41: Mars sekstyl Saturn
15.05.1964 g.13:18: Mars trygon Uran
16.05.1964 g.05:05: Mars trygon Ceres
17.05.1964 g.17:10: Wenus trygon Saturn
19.05.1964 g.11:53: Mars koniunkcja Jowisz
19.05.1964 g.13:53: Merkury sekstyl Saturn
20.05.1964 g.15:20: Ceres trygon Uran
21.05.1964 g.01:49: Słońce ingres Bliźnięta
21.05.1964 g.05:44: Merkury sekstyl Wenus
21.05.1964 g.12:37: Merkury trygon Ceres
21.05.1964 g.16:12: Merkury trygon Uran
21.05.1964 g.20:28: Wenus opozycja Ceres
22.05.1964 g.11:02: Wenus sekstyl Uran
23.05.1964 g.04:48: Mars trygon Pluton
25.05.1964 g.23:18: Słońce kwadratura Saturn
26.05.1964 g.10:38: Słońce kwinkunks Ceres
26.05.1964 g.15:28: Merkury koniunkcja Jowisz
27.05.1964 g.07:45: Słońce kwadratura Uran
27.05.1964 g.16:02: Merkury trygon Pluton
28.05.1964 g.19:02: Ceres sekstyl Saturn
29.05.1964 g.01:03: Mars opozycja Neptun
31.05.1964 g.06:25: Merkury opozycja Neptun
31.05.1964 g.15:04: Jowisz trygon Pluton

01.06.1964 g.19:05: Słońce sekstyl Kora
02.06.1964 g.05:24: Słońce kwadratura Pluton
02.06.1964 g.23:13: Merkury koniunkcja Mars
04.06.1964 g.15:07: Wenus sekstyl Uran
06.06.1964 g.11:29: Słońce kwinkunks Neptun
08.06.1964 g.05:54: Wenus trygon Saturn
09.06.1964 g.17:45: Merkury ingres Bliźnięta
11.06.1964 g.01:29: Merkury kwinkunks Ceres
12.06.1964 g.14:02: Merkury kwadratura Saturn
13.06.1964 g.06:55: Merkury kwadratura Uran
15.06.1964 g.16:32: Wenus opozycja Ceres
15.06.1964 g.21:01: Merkury sekstyl Kora
16.06.1964 g.02:39: Merkury kwadratura Pluton
17.06.1964 g.13:42: Mars ingres Bliźnięta
17.06.1964 g.20:17: Wenus ingres Bliźnięta
17.06.1964 g.23:04: Merkury kwinkunks Neptun
18.06.1964 g.08:58: Jowisz opozycja Neptun
18.06.1964 g.12:35: Mars kwinkunks Ceres
20.06.1964 g.00:40: Słońce koniunkcja Wenus
21.06.1964 g.10:56: Słońce ingres Rak
21.06.1964 g.11:37: Słońce opozycja Ceres
21.06.1964 g.14:32: Ceres ingres Strzelec
23.06.1964 g.06:09: Merkury koniunkcja Wenus
24.06.1964 g.12:14: Merkury opozycja Ceres
24.06.1964 g.13:21: Mars kwadratura Saturn
24.06.1964 g.19:17: Merkury ingres Rak
26.06.1964 g.15:06: Słońce trygon Saturn
27.06.1964 g.01:20: Merkury trygon Saturn
27.06.1964 g.02:41: Mars kwadratura Uran
27.06.1964 g.09:24: Słońce koniunkcja Merkury
27.06.1964 g.21:59: Merkury sekstyl Uran
28.06.1964 g.14:53: Słońce sekstyl Uran
29.06.1964 g.23:52: Merkury kwadratura Kora
30.06.1964 g.07:04: Merkury sekstyl Pluton

01.07.1964 g.19:46: Merkury trygon Neptun
03.07.1964 g.07:47: Merkury sekstyl Jowisz
03.07.1964 g.07:52: Słońce kwadratura Kora
03.07.1964 g.14:01: Mars sekstyl Kora
04.07.1964 g.01:55: Słońce sekstyl Pluton
04.07.1964 g.15:02: Mars kwadratura Pluton
07.07.1964 g.08:41: Słońce trygon Neptun
07.07.1964 g.09:43: Merkury kwinkunks Ceres
09.07.1964 g.02:00: Mars kwinkunks Neptun
09.07.1964 g.02:38: Merkury ingres Lew
11.07.1964 g.11:51: Merkury kwinkunks Saturn
12.07.1964 g.10:57: Słońce sekstyl Jowisz
15.07.1964 g.07:42: Merkury trygon Kora
17.07.1964 g.13:20: Merkury kwadratura Neptun
17.07.1964 g.14:15: Wenus koniunkcja Mars
17.07.1964 g.15:02: Słońce kwinkunks Ceres
21.07.1964 g.14:35: Merkury kwadratura Jowisz
22.07.1964 g.03:27: Merkury sekstyl Wenus
22.07.1964 g.10:40: Mars opozycja Ceres
22.07.1964 g.21:52: Słońce ingres Lew
23.07.1964 g.09:55: Merkury trygon Ceres
24.07.1964 g.09:59: Merkury sekstyl Mars
26.07.1964 g.00:54: Wenus opozycja Ceres
26.07.1964 g.19:08: Słońce kwinkunks Saturn
27.07.1964 g.13:35: Merkury ingres Panna
30.07.1964 g.07:23: Merkury opozycja Saturn
30.07.1964 g.20:22: Mars ingres Rak

03.08.1964 g.10:51: Ceres kwinkunks Jowisz
03.08.1964 g.16:29: Słońce trygon Kora
03.08.1964 g.19:09: Merkury koniunkcja Uran
04.08.1964 g.13:26: Mars trygon Saturn
05.08.1964 g.10:52: Wenus ingres Rak
06.08.1964 g.11:39: Merkury kwinkunks Kora
07.08.1964 g.16:39: Słońce kwadratura Neptun
08.08.1964 g.11:53: Merkury koniunkcja Pluton
09.08.1964 g.09:06: Wenus trygon Saturn
11.08.1964 g.09:48: Merkury sekstyl Neptun
13.08.1964 g.16:16: Mars sekstyl Uran
16.08.1964 g.02:56: Słońce trygon Ceres
16.08.1964 g.17:30: Mars kwadratura Kora
17.08.1964 g.14:36: Wenus sekstyl Uran
17.08.1964 g.20:42: Słońce kwadratura Jowisz
19.08.1964 g.14:55: Wenus kwadratura Kora
20.08.1964 g.02:15: Mars sekstyl Pluton
22.08.1964 g.04:41: Wenus sekstyl Pluton
22.08.1964 g.23:52: Mars trygon Neptun
23.08.1964 g.04:51: Słońce ingres Panna
24.08.1964 g.04:50: Wenus trygon Neptun
24.08.1964 g.22:17: Słońce opozycja Saturn
25.08.1964 g.01:12: Merkury sekstyl Mars
25.08.1964 g.09:50: Merkury sekstyl Wenus
26.08.1964 g.20:38: Wenus koniunkcja Mars
27.08.1964 g.02:47: Merkury sekstyl Neptun
29.08.1964 g.04:53: Merkury koniunkcja Pluton

01.09.1964 g.01:56: Merkury kwinkunks Kora
01.09.1964 g.19:25: Merkury koniunkcja Uran
02.09.1964 g.09:02: Słońce koniunkcja Merkury
02.09.1964 g.21:19: Wenus kwinkunks Ceres
03.09.1964 g.00:17: Słońce koniunkcja Uran
03.09.1964 g.15:04: Słońce kwinkunks Kora
04.09.1964 g.06:54: Wenus sekstyl Jowisz
06.09.1964 g.15:55: Słońce koniunkcja Pluton
07.09.1964 g.13:26: Mars kwinkunks Ceres
08.09.1964 g.06:29: Słońce sekstyl Neptun
08.09.1964 g.06:53: Wenus ingres Lew
08.09.1964 g.19:54: Wenus kwinkunks Saturn
08.09.1964 g.23:50: Mars sekstyl Jowisz
11.09.1964 g.09:31: Uran kwinkunks Kora
13.09.1964 g.13:52: Ceres kwinkunks Jowisz
15.09.1964 g.07:22: Mars ingres Lew
15.09.1964 g.11:12: Mars kwinkunks Saturn
16.09.1964 g.23:03: Saturn ingres Wodnik
18.09.1964 g.15:23: Wenus trygon Kora
19.09.1964 g.02:30: Słońce trygon Jowisz
20.09.1964 g.10:28: Słońce kwadratura Ceres
21.09.1964 g.08:02: Merkury kwinkunks Kora
21.09.1964 g.21:39: Merkury koniunkcja Uran
22.09.1964 g.17:24: Słońce kwinkunks Saturn
23.09.1964 g.02:16: Słońce ingres Waga
23.09.1964 g.06:20: Wenus kwadratura Neptun
23.09.1964 g.23:43: Merkury koniunkcja Pluton
24.09.1964 g.21:18: Merkury sekstyl Neptun
29.09.1964 g.02:42: Ceres sekstyl Saturn
30.09.1964 g.15:16: Merkury trygon Jowisz

01.10.1964 g.22:54: Wenus kwadratura Jowisz
02.10.1964 g.04:24: Ceres ingres Koziorożec
02.10.1964 g.13:08: Merkury kwinkunks Saturn
03.10.1964 g.00:02: Mars trygon Kora
03.10.1964 g.01:11: Merkury ingres Waga
03.10.1964 g.04:27: Merkury kwadratura Ceres
03.10.1964 g.23:48: Słońce opozycja Kora
04.10.1964 g.21:56: Wenus opozycja Saturn
05.10.1964 g.12:06: Słońce sekstyl Mars
05.10.1964 g.19:10: Wenus ingres Panna
06.10.1964 g.19:15: Wenus trygon Ceres
09.10.1964 g.01:06: Merkury opozycja Kora
12.10.1964 g.03:17: Merkury sekstyl Mars
12.10.1964 g.21:15: Mars kwadratura Neptun
15.10.1964 g.00:33: Wenus kwinkunks Kora
15.10.1964 g.19:43: Słońce koniunkcja Merkury
17.10.1964 g.00:13: Merkury kwinkunks Jowisz
17.10.1964 g.02:21: Wenus koniunkcja Uran
17.10.1964 g.18:27: Słońce kwinkunks Jowisz
19.10.1964 g.02:22: Wenus koniunkcja Pluton
19.10.1964 g.10:22: Merkury trygon Saturn
20.10.1964 g.07:08: Wenus sekstyl Neptun
20.10.1964 g.08:10: Merkury ingres Skorpion
21.10.1964 g.20:54: Słońce trygon Saturn
23.10.1964 g.10:20: Słońce ingres Skorpion
23.10.1964 g.23:27: Merkury sekstyl Ceres
25.10.1964 g.06:13: Mars kwadratura Jowisz
25.10.1964 g.22:27: Wenus trygon Jowisz
26.10.1964 g.20:11: Merkury kwinkunks Kora
28.10.1964 g.19:16: Merkury sekstyl Uran
30.10.1964 g.00:49: Wenus kwinkunks Saturn
30.10.1964 g.03:04: Merkury sekstyl Pluton
31.10.1964 g.02:18: Merkury koniunkcja Neptun
31.10.1964 g.09:54: Wenus ingres Waga
31.10.1964 g.18:44: Słońce sekstyl Ceres

02.11.1964 g.21:20: Słońce kwinkunks Kora
03.11.1964 g.01:32: Mars opozycja Saturn
03.11.1964 g.11:14: Merkury opozycja Jowisz
06.11.1964 g.04:19: Mars ingres Panna
06.11.1964 g.09:35: Słońce sekstyl Uran
07.11.1964 g.04:59: Ceres kwadratura Kora
07.11.1964 g.09:55: Merkury kwadratura Saturn
08.11.1964 g.07:39: Słońce sekstyl Pluton
08.11.1964 g.12:01: Merkury ingres Strzelec
09.11.1964 g.00:57: Wenus opozycja Kora
09.11.1964 g.17:52: Wenus kwadratura Ceres
09.11.1964 g.18:08: Merkury kwadratura Mars
09.11.1964 g.23:28: Słońce koniunkcja Neptun
13.11.1964 g.10:34: Słońce opozycja Jowisz
15.11.1964 g.13:10: Merkury trygon Kora
17.11.1964 g.08:37: Wenus kwinkunks Jowisz
18.11.1964 g.09:14: Merkury kwadratura Uran
18.11.1964 g.23:27: Ceres trygon Uran
19.11.1964 g.14:57: Merkury kwadratura Pluton
20.11.1964 g.23:48: Słońce kwadratura Saturn
22.11.1964 g.07:38: Słońce ingres Strzelec
22.11.1964 g.08:54: Merkury kwinkunks Jowisz
24.11.1964 g.00:48: Ceres trygon Pluton
24.11.1964 g.02:23: Wenus trygon Saturn
25.11.1964 g.02:25: Wenus ingres Skorpion
26.11.1964 g.18:37: Mars kwinkunks Kora
29.11.1964 g.21:32: Merkury sekstyl Saturn
30.11.1964 g.00:14: Ceres sekstyl Neptun
30.11.1964 g.20:30: Merkury ingres Koziorożec

01.12.1964 g.04:30: Ceres trygon Jowisz
02.12.1964 g.10:20: Słońce trygon Kora
03.12.1964 g.09:37: Wenus kwinkunks Kora
03.12.1964 g.17:01: Jowisz opozycja Neptun
06.12.1964 g.20:01: Mars koniunkcja Uran
06.12.1964 g.21:17: Słońce kwadratura Uran
06.12.1964 g.22:11: Słońce kwadratura Mars
07.12.1964 g.01:31: Wenus sekstyl Uran
07.12.1964 g.04:18: Wenus sekstyl Mars
08.12.1964 g.07:16: Wenus sekstyl Pluton
08.12.1964 g.09:38: Słońce kwadratura Pluton
09.12.1964 g.12:24: Wenus opozycja Jowisz
09.12.1964 g.20:21: Słońce kwinkunks Jowisz
10.12.1964 g.04:55: Wenus koniunkcja Neptun
10.12.1964 g.13:09: Mars koniunkcja Pluton
13.12.1964 g.08:17: Mars trygon Jowisz
14.12.1964 g.02:38: Wenus sekstyl Ceres
16.12.1964 g.06:38: Saturn ingres Ryby
16.12.1964 g.15:02: Merkury sekstyl Saturn
16.12.1964 g.15:31: Merkury ingres Strzelec
17.12.1964 g.02:27: Mars sekstyl Neptun
18.12.1964 g.21:35: Słońce koniunkcja Merkury
19.12.1964 g.08:02: Wenus ingres Strzelec
19.12.1964 g.12:40: Wenus kwadratura Saturn
21.12.1964 g.20:49: Słońce ingres Koziorożec
22.12.1964 g.07:36: Słońce sekstyl Saturn
23.12.1964 g.13:57: Merkury kwadratura Mars
27.12.1964 g.12:01: Wenus trygon Kora
31.12.1964 g.02:15: Jowisz trygon Pluton
31.12.1964 g.03:11: Ceres ingres Wodnik
31.12.1964 g.04:50: Wenus kwadratura Uran
31.12.1964 g.20:27: Słońce kwadratura Kora

1963 1964 1965Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.13:31:59 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec