Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1962


Tranzyty planet w 1962 roku


03.01.1962 g.14:27: Słońce trygon Ceres
03.01.1962 g.20:01: Saturn ingres Wodnik
03.01.1962 g.22:03: Słońce sekstyl Neptun
04.01.1962 g.10:52: Wenus koniunkcja Mars
05.01.1962 g.02:09: Saturn kwinkunks Uran
05.01.1962 g.12:49: Wenus kwadratura Kora
05.01.1962 g.23:23: Wenus trygon Pluton
06.01.1962 g.05:51: Mars kwadratura Kora
06.01.1962 g.22:53: Mars trygon Pluton
07.01.1962 g.16:07: Merkury ingres Wodnik
07.01.1962 g.17:13: Merkury kwinkunks Uran
07.01.1962 g.23:16: Merkury koniunkcja Saturn
08.01.1962 g.06:26: Wenus trygon Ceres
08.01.1962 g.11:20: Wenus sekstyl Neptun
10.01.1962 g.06:53: Uran ingres Lew
10.01.1962 g.23:04: Mars trygon Ceres
11.01.1962 g.03:48: Mars sekstyl Neptun
12.01.1962 g.23:45: Ceres kwadratura Jowisz
13.01.1962 g.03:39: Jowisz kwadratura Neptun
13.01.1962 g.12:50: Ceres opozycja Neptun
13.01.1962 g.15:56: Merkury sekstyl Kora
13.01.1962 g.22:39: Merkury kwinkunks Pluton
16.01.1962 g.06:46: Merkury kwadratura Neptun
16.01.1962 g.10:35: Merkury kwadratura Ceres
16.01.1962 g.20:51: Merkury koniunkcja Jowisz
20.01.1962 g.06:11: Słońce kwinkunks Uran
20.01.1962 g.13:57: Słońce ingres Wodnik
21.01.1962 g.14:17: Wenus kwinkunks Uran
21.01.1962 g.21:30: Wenus ingres Wodnik
22.01.1962 g.18:39: Słońce koniunkcja Saturn
23.01.1962 g.18:24: Wenus koniunkcja Saturn
27.01.1962 g.11:18: Słońce koniunkcja Wenus
29.01.1962 g.11:16: Wenus sekstyl Kora
29.01.1962 g.12:20: Wenus kwinkunks Pluton
29.01.1962 g.22:40: Słońce sekstyl Kora
29.01.1962 g.23:40: Słońce kwinkunks Pluton
31.01.1962 g.12:08: Pluton kwinkunks Kora
31.01.1962 g.23:51: Mars kwinkunks Uran

01.02.1962 g.14:27: Wenus kwadratura Neptun
02.02.1962 g.00:06: Mars ingres Wodnik
02.02.1962 g.19:47: Słońce kwadratura Neptun
03.02.1962 g.19:58: Wenus kwadratura Ceres
03.02.1962 g.20:14: Merkury koniunkcja Jowisz
04.02.1962 g.16:48: Merkury koniunkcja Wenus
05.02.1962 g.08:37: Merkury kwadratura Ceres
05.02.1962 g.14:18: Słońce koniunkcja Merkury
05.02.1962 g.21:00: Wenus koniunkcja Jowisz
06.02.1962 g.00:13: Słońce kwadratura Ceres
07.02.1962 g.05:30: Mars koniunkcja Saturn
07.02.1962 g.22:08: Merkury kwadratura Neptun
08.02.1962 g.19:07: Słońce koniunkcja Jowisz
11.02.1962 g.19:43: Merkury sekstyl Kora
12.02.1962 g.07:09: Merkury kwinkunks Pluton
13.02.1962 g.03:43: Merkury koniunkcja Mars
13.02.1962 g.17:42: Wenus opozycja Uran
13.02.1962 g.20:07: Mars kwinkunks Pluton
14.02.1962 g.08:56: Mars sekstyl Kora
14.02.1962 g.19:08: Wenus ingres Ryby
17.02.1962 g.16:31: Słońce opozycja Uran
19.02.1962 g.04:14: Słońce ingres Ryby
19.02.1962 g.07:19: Mars kwadratura Neptun
21.02.1962 g.23:48: Wenus opozycja Pluton
23.02.1962 g.16:45: Merkury kwinkunks Pluton
24.02.1962 g.23:04: Merkury sekstyl Kora
25.02.1962 g.13:12: Wenus trygon Neptun
27.02.1962 g.23:21: Słońce opozycja Pluton

01.03.1962 g.14:27: Merkury kwadratura Neptun
03.03.1962 g.20:12: Mars kwadratura Ceres
04.03.1962 g.12:03: Słońce trygon Neptun
05.03.1962 g.22:48: Wenus sekstyl Ceres
06.03.1962 g.21:25: Mars koniunkcja Jowisz
08.03.1962 g.22:41: Wenus kwinkunks Uran
09.03.1962 g.09:21: Mars opozycja Uran
10.03.1962 g.19:28: Wenus ingres Baran
12.03.1962 g.08:58: Mars ingres Ryby
12.03.1962 g.14:46: Merkury kwadratura Ceres
13.03.1962 g.12:06: Merkury koniunkcja Jowisz
13.03.1962 g.16:52: Merkury opozycja Uran
14.03.1962 g.12:56: Jowisz opozycja Uran
15.03.1962 g.12:42: Merkury ingres Ryby
16.03.1962 g.17:04: Ceres kwadratura Uran
17.03.1962 g.08:16: Wenus sekstyl Saturn
17.03.1962 g.13:34: Wenus kwinkunks Pluton
18.03.1962 g.10:33: Słońce kwinkunks Uran
18.03.1962 g.19:35: Wenus koniunkcja Kora
19.03.1962 g.06:59: Merkury koniunkcja Mars
19.03.1962 g.09:56: Słońce sekstyl Ceres
19.03.1962 g.18:26: Saturn kwinkunks Pluton
21.03.1962 g.03:29: Słońce ingres Baran
21.03.1962 g.04:54: Merkury opozycja Pluton
21.03.1962 g.09:26: Wenus kwinkunks Neptun
21.03.1962 g.17:55: Ceres kwadratura Jowisz
22.03.1962 g.22:05: Mars opozycja Pluton
24.03.1962 g.06:21: Merkury trygon Neptun
24.03.1962 g.10:13: Ceres ingres Bliźnięta
25.03.1962 g.23:07: Jowisz ingres Ryby
28.03.1962 g.23:04: Mars trygon Neptun
29.03.1962 g.08:25: Słońce kwinkunks Pluton
30.03.1962 g.11:38: Słońce sekstyl Saturn
31.03.1962 g.08:18: Słońce koniunkcja Kora

01.04.1962 g.09:47: Merkury kwinkunks Uran
01.04.1962 g.11:07: Wenus trygon Uran
03.04.1962 g.03:31: Merkury ingres Baran
03.04.1962 g.04:16: Słońce kwinkunks Neptun
04.04.1962 g.00:04: Wenus ingres Byk
05.04.1962 g.11:43: Merkury sekstyl Ceres
05.04.1962 g.21:01: Wenus sekstyl Jowisz
07.04.1962 g.09:16: Merkury kwinkunks Pluton
08.04.1962 g.09:27: Merkury sekstyl Saturn
08.04.1962 g.13:08: Merkury koniunkcja Kora
09.04.1962 g.20:11: Merkury kwinkunks Neptun
10.04.1962 g.09:35: Wenus trygon Pluton
12.04.1962 g.05:29: Wenus kwadratura Saturn
14.04.1962 g.04:24: Saturn sekstyl Kora
14.04.1962 g.06:02: Wenus opozycja Neptun
14.04.1962 g.17:21: Ceres kwadratura Pluton
15.04.1962 g.07:30: Mars kwinkunks Uran
16.04.1962 g.03:28: Słońce koniunkcja Merkury
16.04.1962 g.13:48: Merkury trygon Uran
17.04.1962 g.01:30: Słońce trygon Uran
18.04.1962 g.05:09: Merkury ingres Byk
19.04.1962 g.17:58: Mars ingres Baran
20.04.1962 g.14:50: Słońce ingres Byk
20.04.1962 g.15:56: Merkury sekstyl Jowisz
21.04.1962 g.05:34: Ceres sekstyl Kora
21.04.1962 g.20:20: Merkury trygon Pluton
22.04.1962 g.02:36: Ceres trygon Saturn
23.04.1962 g.06:49: Merkury kwadratura Saturn
24.04.1962 g.01:38: Merkury opozycja Neptun
25.04.1962 g.12:14: Wenus kwadratura Uran
26.04.1962 g.05:56: Ceres kwinkunks Neptun
27.04.1962 g.03:37: Słońce sekstyl Jowisz
28.04.1962 g.10:22: Wenus ingres Bliźnięta
28.04.1962 g.10:54: Słońce trygon Pluton
29.04.1962 g.14:27: Mars kwinkunks Pluton

01.05.1962 g.05:29: Merkury kwadratura Uran
01.05.1962 g.23:58: Słońce kwadratura Saturn
03.05.1962 g.02:00: Słońce opozycja Neptun
03.05.1962 g.07:04: Merkury ingres Bliźnięta
03.05.1962 g.07:05: Mars koniunkcja Kora
04.05.1962 g.04:18: Mars sekstyl Saturn
04.05.1962 g.10:13: Jowisz opozycja Pluton
04.05.1962 g.15:28: Wenus kwadratura Pluton
04.05.1962 g.16:18: Wenus kwadratura Jowisz
05.05.1962 g.09:10: Mars kwinkunks Neptun
07.05.1962 g.01:06: Wenus sekstyl Kora
07.05.1962 g.15:34: Wenus trygon Saturn
08.05.1962 g.05:27: Merkury kwadratura Pluton
08.05.1962 g.06:28: Wenus kwinkunks Neptun
08.05.1962 g.17:48: Merkury kwadratura Jowisz
10.05.1962 g.12:42: Merkury sekstyl Kora
11.05.1962 g.04:15: Merkury trygon Saturn
11.05.1962 g.16:33: Merkury kwinkunks Neptun
13.05.1962 g.08:32: Wenus sekstyl Mars
14.05.1962 g.17:22: Wenus koniunkcja Ceres
16.05.1962 g.12:13: Mars sekstyl Ceres
17.05.1962 g.22:22: Słońce kwadratura Uran
20.05.1962 g.06:13: Wenus sekstyl Uran
21.05.1962 g.14:16: Słońce ingres Bliźnięta
23.05.1962 g.03:46: Wenus ingres Rak
24.05.1962 g.11:17: Mars trygon Uran
29.05.1962 g.01:47: Mars ingres Byk
29.05.1962 g.11:23: Wenus sekstyl Pluton
29.05.1962 g.11:51: Słońce kwadratura Pluton
31.05.1962 g.04:57: Ceres sekstyl Uran

01.06.1962 g.02:31: Wenus kwadratura Kora
01.06.1962 g.12:20: Wenus trygon Jowisz
01.06.1962 g.14:41: Wenus kwinkunks Saturn
01.06.1962 g.15:50: Wenus trygon Neptun
01.06.1962 g.18:53: Słońce sekstyl Kora
02.06.1962 g.09:04: Słońce kwadratura Jowisz
02.06.1962 g.09:39: Słońce trygon Saturn
02.06.1962 g.10:58: Słońce kwinkunks Neptun
03.06.1962 g.01:29: Jowisz trygon Neptun
07.06.1962 g.10:21: Słońce koniunkcja Merkury
07.06.1962 g.21:56: Ceres ingres Rak
08.06.1962 g.07:26: Mars trygon Pluton
12.06.1962 g.21:59: Mars kwadratura Saturn
13.06.1962 g.01:31: Mars opozycja Neptun
14.06.1962 g.11:49: Mars sekstyl Jowisz
16.06.1962 g.00:46: Merkury kwadratura Jowisz
17.06.1962 g.07:30: Wenus ingres Lew
18.06.1962 g.21:22: Saturn sekstyl Kora
19.06.1962 g.03:25: Słońce sekstyl Uran
21.06.1962 g.23:24: Słońce ingres Rak
23.06.1962 g.17:44: Merkury kwadratura Jowisz
26.06.1962 g.03:39: Ceres sekstyl Pluton
26.06.1962 g.04:20: Wenus opozycja Saturn
26.06.1962 g.11:48: Wenus trygon Kora
26.06.1962 g.13:44: Wenus kwadratura Neptun
28.06.1962 g.01:44: Wenus kwinkunks Jowisz
30.06.1962 g.07:30: Słońce sekstyl Pluton

01.07.1962 g.09:35: Ceres kwinkunks Saturn
02.07.1962 g.13:17: Słońce kwinkunks Saturn
02.07.1962 g.21:53: Ceres kwadratura Kora
02.07.1962 g.22:21: Ceres trygon Neptun
03.07.1962 g.07:35: Słońce kwadratura Kora
03.07.1962 g.07:41: Słońce trygon Neptun
03.07.1962 g.15:45: Słońce koniunkcja Ceres
03.07.1962 g.17:00: Neptun kwinkunks Kora
05.07.1962 g.06:23: Słońce trygon Jowisz
06.07.1962 g.11:52: Mars kwadratura Uran
07.07.1962 g.02:54: Ceres trygon Jowisz
09.07.1962 g.05:49: Mars ingres Bliźnięta
10.07.1962 g.06:26: Merkury sekstyl Uran
11.07.1962 g.09:36: Merkury ingres Rak
11.07.1962 g.13:12: Wenus koniunkcja Uran
13.07.1962 g.00:31: Wenus ingres Panna
16.07.1962 g.05:12: Merkury sekstyl Pluton
16.07.1962 g.16:09: Merkury kwinkunks Saturn
17.07.1962 g.11:46: Merkury trygon Neptun
17.07.1962 g.12:50: Merkury kwadratura Kora
18.07.1962 g.07:07: Merkury trygon Jowisz
18.07.1962 g.23:56: Wenus kwadratura Mars
20.07.1962 g.09:50: Wenus koniunkcja Pluton
20.07.1962 g.19:19: Wenus kwinkunks Saturn
21.07.1962 g.08:25: Mars kwadratura Pluton
21.07.1962 g.15:15: Merkury koniunkcja Ceres
21.07.1962 g.20:27: Mars trygon Saturn
22.07.1962 g.10:15: Wenus sekstyl Neptun
22.07.1962 g.12:00: Wenus kwinkunks Kora
23.07.1962 g.10:17: Słońce ingres Lew
23.07.1962 g.13:04: Wenus opozycja Jowisz
24.07.1962 g.15:04: Mars kwinkunks Neptun
24.07.1962 g.17:43: Mars sekstyl Kora
25.07.1962 g.03:12: Saturn kwinkunks Pluton
26.07.1962 g.04:42: Mars kwadratura Jowisz
26.07.1962 g.20:49: Merkury ingres Lew
29.07.1962 g.17:13: Słońce koniunkcja Merkury
30.07.1962 g.17:50: Merkury opozycja Saturn
31.07.1962 g.20:49: Słońce opozycja Saturn
31.07.1962 g.23:49: Merkury kwadratura Neptun

01.08.1962 g.00:10: Merkury trygon Kora
01.08.1962 g.06:19: Merkury kwinkunks Jowisz
03.08.1962 g.16:07: Słońce kwadratura Neptun
03.08.1962 g.16:12: Słońce trygon Kora
03.08.1962 g.23:21: Słońce kwinkunks Jowisz
03.08.1962 g.23:36: Neptun kwinkunks Kora
04.08.1962 g.03:44: Wenus sekstyl Ceres
04.08.1962 g.17:06: Merkury sekstyl Mars
06.08.1962 g.15:41: Jowisz trygon Neptun
08.08.1962 g.19:13: Wenus ingres Waga
10.08.1962 g.03:18: Uran ingres Panna
10.08.1962 g.21:29: Merkury ingres Panna
10.08.1962 g.22:07: Merkury koniunkcja Uran
14.08.1962 g.20:51: Merkury kwinkunks Saturn
15.08.1962 g.07:43: Wenus trygon Saturn
15.08.1962 g.19:23: Ceres ingres Lew
16.08.1962 g.03:59: Merkury koniunkcja Pluton
16.08.1962 g.09:54: Merkury opozycja Jowisz
17.08.1962 g.00:16: Merkury kwinkunks Kora
17.08.1962 g.03:12: Merkury sekstyl Neptun
17.08.1962 g.16:33: Wenus kwinkunks Jowisz
18.08.1962 g.18:44: Wenus opozycja Kora
19.08.1962 g.00:41: Jowisz opozycja Pluton
22.08.1962 g.13:37: Mars ingres Rak
23.08.1962 g.17:12: Słońce ingres Panna
23.08.1962 g.21:30: Mars sekstyl Uran
24.08.1962 g.15:39: Słońce koniunkcja Uran
26.08.1962 g.00:00: Słońce sekstyl Mars
29.08.1962 g.17:47: Merkury ingres Waga
29.08.1962 g.20:02: Ceres opozycja Saturn
29.08.1962 g.23:40: Słońce kwinkunks Saturn
31.08.1962 g.16:48: Słońce opozycja Jowisz
31.08.1962 g.21:40: Mars kwinkunks Saturn

02.09.1962 g.05:09: Ceres kwinkunks Jowisz
02.09.1962 g.22:10: Słońce koniunkcja Pluton
03.09.1962 g.04:49: Mars trygon Jowisz
03.09.1962 g.04:52: Merkury trygon Saturn
03.09.1962 g.14:52: Słońce kwinkunks Kora
04.09.1962 g.07:17: Słońce sekstyl Neptun
04.09.1962 g.08:36: Merkury kwinkunks Jowisz
05.09.1962 g.21:57: Merkury kwadratura Mars
05.09.1962 g.22:41: Merkury sekstyl Ceres
07.09.1962 g.02:10: Wenus ingres Skorpion
07.09.1962 g.04:24: Merkury opozycja Kora
07.09.1962 g.11:03: Mars sekstyl Pluton
08.09.1962 g.05:37: Mars kwadratura Kora
09.09.1962 g.02:01: Wenus sekstyl Uran
09.09.1962 g.05:00: Ceres trygon Kora
09.09.1962 g.14:00: Mars trygon Neptun
11.09.1962 g.06:51: Ceres kwadratura Neptun
12.09.1962 g.21:57: Wenus kwadratura Saturn
13.09.1962 g.16:30: Wenus trygon Jowisz
18.09.1962 g.11:10: Pluton kwinkunks Kora
18.09.1962 g.18:35: Wenus kwinkunks Kora
18.09.1962 g.18:59: Wenus sekstyl Pluton
20.09.1962 g.05:57: Wenus koniunkcja Neptun
23.09.1962 g.14:35: Słońce ingres Waga
26.09.1962 g.14:30: Merkury kwadratura Mars
28.09.1962 g.02:44: Słońce kwinkunks Jowisz
28.09.1962 g.13:39: Słońce trygon Saturn
30.09.1962 g.11:58: Merkury sekstyl Ceres
30.09.1962 g.23:45: Wenus kwadratura Ceres

03.10.1962 g.23:47: Słońce opozycja Kora
06.10.1962 g.16:48: Słońce koniunkcja Merkury
08.10.1962 g.14:55: Jowisz opozycja Uran
09.10.1962 g.03:35: Merkury opozycja Kora
12.10.1962 g.00:54: Mars ingres Lew
17.10.1962 g.20:53: Mars kwinkunks Jowisz
21.10.1962 g.11:41: Mars opozycja Saturn
21.10.1962 g.11:44: Wenus kwadratura Ceres
21.10.1962 g.12:14: Słońce sekstyl Ceres
22.10.1962 g.04:51: Merkury opozycja Kora
23.10.1962 g.22:40: Słońce ingres Skorpion
26.10.1962 g.18:46: Słońce trygon Jowisz
28.10.1962 g.01:27: Ceres ingres Panna
28.10.1962 g.09:13: Słońce sekstyl Uran
29.10.1962 g.00:40: Słońce kwadratura Saturn

01.11.1962 g.02:30: Mars trygon Kora
02.11.1962 g.21:32: Słońce kwinkunks Kora
04.11.1962 g.09:07: Słońce kwadratura Mars
04.11.1962 g.16:32: Słońce sekstyl Pluton
05.11.1962 g.03:20: Merkury ingres Skorpion
05.11.1962 g.05:13: Ceres opozycja Jowisz
06.11.1962 g.04:02: Słońce koniunkcja Neptun
06.11.1962 g.22:48: Merkury trygon Jowisz
07.11.1962 g.09:04: Merkury sekstyl Ceres
08.11.1962 g.02:11: Merkury sekstyl Uran
08.11.1962 g.12:33: Merkury kwadratura Saturn
08.11.1962 g.18:38: Mars kwadratura Neptun
11.11.1962 g.02:10: Ceres koniunkcja Uran
11.11.1962 g.05:06: Merkury kwinkunks Kora
12.11.1962 g.10:50: Merkury sekstyl Pluton
12.11.1962 g.21:06: Słońce koniunkcja Wenus
13.11.1962 g.10:43: Merkury koniunkcja Neptun
13.11.1962 g.19:57: Ceres kwinkunks Saturn
14.11.1962 g.20:27: Merkury kwadratura Mars
16.11.1962 g.05:04: Merkury koniunkcja Wenus
17.11.1962 g.23:27: Wenus kwadratura Mars
22.11.1962 g.20:01: Słońce ingres Strzelec
23.11.1962 g.18:31: Merkury ingres Strzelec
24.11.1962 g.10:25: Wenus koniunkcja Neptun
25.11.1962 g.10:36: Słońce koniunkcja Merkury
26.11.1962 g.09:04: Merkury kwadratura Jowisz
26.11.1962 g.22:48: Słońce kwadratura Jowisz
26.11.1962 g.23:10: Ceres kwinkunks Kora
27.11.1962 g.01:49: Merkury kwadratura Uran
27.11.1962 g.23:52: Słońce kwadratura Uran
28.11.1962 g.00:58: Merkury sekstyl Saturn
29.11.1962 g.14:22: Słońce sekstyl Saturn
29.11.1962 g.23:10: Merkury trygon Kora
30.11.1962 g.14:46: Merkury kwadratura Ceres

01.12.1962 g.11:25: Merkury kwadratura Pluton
02.12.1962 g.10:44: Słońce trygon Kora
04.12.1962 g.10:40: Słońce kwadratura Ceres
04.12.1962 g.19:31: Słońce kwadratura Pluton
05.12.1962 g.23:23: Ceres koniunkcja Pluton
07.12.1962 g.12:00: Jowisz opozycja Uran
07.12.1962 g.17:43: Wenus sekstyl Ceres
08.12.1962 g.08:24: Merkury trygon Mars
11.12.1962 g.07:47: Wenus sekstyl Ceres
12.12.1962 g.21:50: Merkury ingres Koziorożec
14.12.1962 g.17:55: Wenus koniunkcja Neptun
16.12.1962 g.07:02: Merkury trygon Uran
16.12.1962 g.17:03: Słońce trygon Mars
17.12.1962 g.02:57: Merkury sekstyl Jowisz
17.12.1962 g.12:31: Ceres sekstyl Neptun
19.12.1962 g.02:31: Merkury kwadratura Kora
20.12.1962 g.16:48: Merkury trygon Pluton
22.12.1962 g.09:15: Słońce ingres Koziorożec
22.12.1962 g.10:14: Merkury sekstyl Neptun
22.12.1962 g.23:00: Merkury trygon Ceres
26.12.1962 g.17:36: Merkury sekstyl Wenus
27.12.1962 g.11:16: Słońce trygon Uran
29.12.1962 g.02:41: Merkury kwinkunks Mars
29.12.1962 g.14:07: Saturn sekstyl Kora
31.12.1962 g.01:11: Słońce sekstyl Jowisz
31.12.1962 g.05:51: Wenus kwadratura Mars
31.12.1962 g.20:55: Słońce kwadratura Kora

1961 1962 1963Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.13:46:07 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec