Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1957


Tranzyty planet w 1957 roku


01.01.1957 g.06:31: Słońce kwadratura Ceres
08.01.1957 g.15:22: Słońce kwadratura Mars
10.01.1957 g.16:12: Słońce koniunkcja Merkury
11.01.1957 g.03:14: Merkury kwadratura Mars
12.01.1957 g.21:22: Wenus ingres Koziorożec
12.01.1957 g.22:11: Wenus trygon Pluton
14.01.1957 g.07:48: Wenus kwadratura Jowisz
14.01.1957 g.21:21: Wenus sekstyl Neptun
15.01.1957 g.03:44: Pluton ingres Lew
15.01.1957 g.23:07: Merkury kwadratura Ceres
17.01.1957 g.03:06: Wenus kwinkunks Uran
19.01.1957 g.11:02: Wenus kwadratura Kora
20.01.1957 g.06:13: Słońce kwinkunks Pluton
20.01.1957 g.08:38: Słońce ingres Wodnik
21.01.1957 g.21:34: Merkury koniunkcja Wenus
22.01.1957 g.01:53: Słońce trygon Jowisz
22.01.1957 g.21:10: Słońce kwadratura Neptun
25.01.1957 g.05:19: Słońce opozycja Uran
26.01.1957 g.04:21: Wenus kwadratura Ceres
28.01.1957 g.04:23: Mars trygon Pluton
28.01.1957 g.11:31: Słońce sekstyl Kora
28.01.1957 g.15:18: Mars ingres Byk
31.01.1957 g.00:49: Mars kwinkunks Jowisz

01.02.1957 g.09:48: Słońce sekstyl Saturn
01.02.1957 g.21:37: Mars opozycja Neptun
03.02.1957 g.12:13: Merkury kwadratura Ceres
04.02.1957 g.23:14: Mars kwadratura Uran
05.02.1957 g.12:10: Wenus kwinkunks Pluton
05.02.1957 g.21:16: Wenus ingres Wodnik
06.02.1957 g.18:00: Wenus trygon Jowisz
07.02.1957 g.23:01: Wenus kwadratura Neptun
09.02.1957 g.07:44: Wenus opozycja Uran
10.02.1957 g.05:39: Słońce sekstyl Ceres
12.02.1957 g.03:52: Merkury kwinkunks Pluton
12.02.1957 g.13:56: Wenus sekstyl Kora
12.02.1957 g.15:29: Merkury ingres Wodnik
13.02.1957 g.02:24: Merkury trygon Jowisz
13.02.1957 g.20:31: Wenus kwadratura Mars
14.02.1957 g.13:15: Merkury kwadratura Neptun
15.02.1957 g.15:06: Merkury opozycja Uran
16.02.1957 g.12:04: Wenus sekstyl Saturn
18.02.1957 g.04:12: Słońce opozycja Pluton
18.02.1957 g.17:24: Merkury sekstyl Kora
18.02.1957 g.22:57: Słońce ingres Ryby
19.02.1957 g.00:32: Słońce kwinkunks Jowisz
19.02.1957 g.10:48: Mars kwinkunks Saturn
19.02.1957 g.16:37: Jowisz ingres Panna
21.02.1957 g.10:33: Słońce trygon Neptun
22.02.1957 g.05:11: Merkury sekstyl Saturn
22.02.1957 g.16:52: Słońce kwinkunks Uran
23.02.1957 g.23:24: Merkury kwadratura Mars
27.02.1957 g.13:16: Wenus sekstyl Ceres

01.03.1957 g.01:17: Wenus opozycja Pluton
01.03.1957 g.02:02: Wenus kwinkunks Jowisz
01.03.1957 g.21:39: Wenus ingres Ryby
03.03.1957 g.15:32: Merkury sekstyl Ceres
03.03.1957 g.17:27: Merkury kwinkunks Jowisz
03.03.1957 g.19:13: Wenus trygon Neptun
03.03.1957 g.20:25: Merkury opozycja Pluton
03.03.1957 g.22:38: Ceres kwinkunks Jowisz
04.03.1957 g.12:33: Merkury ingres Ryby
04.03.1957 g.12:59: Ceres trygon Pluton
04.03.1957 g.15:53: Wenus kwinkunks Uran
04.03.1957 g.21:14: Słońce kwadratura Saturn
05.03.1957 g.21:38: Merkury trygon Neptun
06.03.1957 g.12:22: Merkury kwinkunks Uran
07.03.1957 g.16:22: Ceres ingres Byk
11.03.1957 g.02:35: Merkury koniunkcja Wenus
12.03.1957 g.14:26: Merkury kwadratura Saturn
13.03.1957 g.07:12: Wenus kwadratura Saturn
13.03.1957 g.14:52: Ceres opozycja Neptun
13.03.1957 g.19:11: Mars trygon Jowisz
15.03.1957 g.16:55: Mars kwadratura Pluton
16.03.1957 g.03:22: Ceres kwadratura Uran
17.03.1957 g.19:00: Słońce opozycja Jowisz
17.03.1957 g.22:33: Mars ingres Bliźnięta
19.03.1957 g.04:39: Merkury opozycja Jowisz
19.03.1957 g.10:25: Słońce kwinkunks Pluton
20.03.1957 g.02:37: Merkury kwinkunks Pluton
20.03.1957 g.19:19: Słońce koniunkcja Merkury
20.03.1957 g.20:47: Merkury ingres Baran
20.03.1957 g.22:16: Słońce ingres Baran
21.03.1957 g.04:34: Mars kwinkunks Neptun
21.03.1957 g.21:12: Merkury kwinkunks Neptun
22.03.1957 g.05:04: Merkury sekstyl Mars
22.03.1957 g.09:10: Merkury trygon Uran
22.03.1957 g.17:54: Mars sekstyl Uran
22.03.1957 g.22:41: Słońce kwinkunks Neptun
22.03.1957 g.22:44: Wenus opozycja Jowisz
23.03.1957 g.22:49: Słońce trygon Uran
24.03.1957 g.17:02: Wenus kwinkunks Pluton
25.03.1957 g.05:40: Merkury koniunkcja Kora
25.03.1957 g.23:45: Wenus ingres Baran
26.03.1957 g.02:13: Słońce sekstyl Mars
27.03.1957 g.12:21: Wenus kwinkunks Neptun
27.03.1957 g.22:40: Merkury trygon Saturn
28.03.1957 g.08:32: Wenus trygon Uran
29.03.1957 g.20:31: Słońce koniunkcja Kora

01.04.1957 g.01:18: Mars sekstyl Kora
02.04.1957 g.03:21: Wenus koniunkcja Kora
02.04.1957 g.07:03: Merkury kwinkunks Jowisz
03.04.1957 g.05:37: Wenus sekstyl Mars
04.04.1957 g.01:08: Merkury trygon Pluton
04.04.1957 g.06:54: Słońce trygon Saturn
05.04.1957 g.00:37: Merkury ingres Byk
05.04.1957 g.23:11: Merkury opozycja Neptun
06.04.1957 g.09:28: Wenus trygon Saturn
06.04.1957 g.16:09: Merkury kwadratura Uran
09.04.1957 g.08:30: Mars opozycja Saturn
12.04.1957 g.22:48: Ceres kwinkunks Saturn
13.04.1957 g.21:53: Słońce kwinkunks Jowisz
14.04.1957 g.01:08: Wenus kwinkunks Jowisz
14.04.1957 g.14:38: Słońce koniunkcja Wenus
14.04.1957 g.15:49: Merkury kwinkunks Saturn
15.04.1957 g.22:40: Merkury koniunkcja Ceres
17.04.1957 g.14:30: Wenus trygon Pluton
18.04.1957 g.09:23: Słońce trygon Pluton
19.04.1957 g.04:28: Wenus ingres Byk
20.04.1957 g.05:14: Wenus opozycja Neptun
20.04.1957 g.09:41: Słońce ingres Byk
21.04.1957 g.13:08: Wenus kwadratura Uran
21.04.1957 g.16:06: Słońce opozycja Neptun
23.04.1957 g.06:36: Mars kwadratura Jowisz
23.04.1957 g.10:02: Słońce kwadratura Uran
26.04.1957 g.08:20: Merkury koniunkcja Ceres
29.04.1957 g.21:44: Wenus kwinkunks Saturn

01.05.1957 g.09:41: Mars sekstyl Pluton
02.05.1957 g.23:52: Merkury koniunkcja Wenus
03.05.1957 g.06:23: Ceres trygon Jowisz
03.05.1957 g.18:59: Słońce kwinkunks Saturn
04.05.1957 g.16:21: Mars ingres Rak
06.05.1957 g.00:48: Mars trygon Neptun
06.05.1957 g.01:33: Słońce koniunkcja Merkury
07.05.1957 g.01:18: Wenus trygon Jowisz
09.05.1957 g.03:21: Wenus koniunkcja Ceres
10.05.1957 g.09:33: Merkury kwinkunks Saturn
11.05.1957 g.19:40: Wenus kwadratura Pluton
12.05.1957 g.23:11: Słońce trygon Jowisz
13.05.1957 g.12:07: Wenus ingres Bliźnięta
14.05.1957 g.00:41: Wenus kwinkunks Neptun
16.05.1957 g.07:03: Wenus sekstyl Uran
17.05.1957 g.04:25: Ceres kwadratura Pluton
19.05.1957 g.05:56: Słońce kwadratura Pluton
19.05.1957 g.14:56: Mars kwadratura Kora
20.05.1957 g.18:45: Słońce koniunkcja Ceres
20.05.1957 g.18:51: Merkury sekstyl Mars
21.05.1957 g.03:16: Wenus sekstyl Kora
21.05.1957 g.09:10: Słońce ingres Bliźnięta
21.05.1957 g.20:36: Słońce kwinkunks Neptun
22.05.1957 g.04:19: Ceres ingres Bliźnięta
23.05.1957 g.01:21: Wenus opozycja Saturn
23.05.1957 g.05:09: Ceres kwinkunks Neptun
23.05.1957 g.08:52: Mars kwinkunks Saturn
25.05.1957 g.06:28: Słońce sekstyl Uran
25.05.1957 g.13:16: Merkury kwinkunks Saturn
31.05.1957 g.05:25: Słońce sekstyl Kora
31.05.1957 g.11:12: Wenus kwadratura Jowisz
31.05.1957 g.20:22: Ceres sekstyl Uran

01.06.1957 g.20:39: Słońce opozycja Saturn
04.06.1957 g.04:20: Merkury sekstyl Mars
05.06.1957 g.10:15: Wenus sekstyl Pluton
06.06.1957 g.23:34: Wenus ingres Rak
07.06.1957 g.00:59: Merkury trygon Jowisz
07.06.1957 g.02:11: Wenus trygon Neptun
09.06.1957 g.15:37: Mars sekstyl Jowisz
11.06.1957 g.09:54: Merkury kwadratura Pluton
12.06.1957 g.15:39: Merkury ingres Bliźnięta
12.06.1957 g.16:22: Merkury kwinkunks Neptun
14.06.1957 g.06:11: Słońce kwadratura Jowisz
14.06.1957 g.06:44: Ceres sekstyl Kora
14.06.1957 g.18:23: Wenus kwadratura Kora
15.06.1957 g.04:38: Wenus kwinkunks Saturn
15.06.1957 g.12:00: Ceres opozycja Saturn
15.06.1957 g.15:06: Merkury sekstyl Uran
15.06.1957 g.22:07: Neptun ingres Waga
18.06.1957 g.11:25: Merkury sekstyl Kora
18.06.1957 g.15:03: Merkury opozycja Saturn
19.06.1957 g.16:56: Merkury koniunkcja Ceres
20.06.1957 g.00:15: Słońce sekstyl Pluton
21.06.1957 g.11:46: Mars kwadratura Neptun
21.06.1957 g.14:17: Mars ingres Lew
21.06.1957 g.16:37: Słońce trygon Neptun
21.06.1957 g.18:20: Słońce ingres Rak
22.06.1957 g.10:20: Saturn trygon Kora
25.06.1957 g.21:26: Merkury kwadratura Jowisz
26.06.1957 g.13:34: Wenus sekstyl Jowisz
28.06.1957 g.02:11: Merkury sekstyl Pluton
28.06.1957 g.17:41: Merkury trygon Neptun
28.06.1957 g.19:07: Merkury ingres Rak
30.06.1957 g.07:23: Mars koniunkcja Uran

01.07.1957 g.04:47: Słońce kwinkunks Saturn
01.07.1957 g.09:50: Wenus kwadratura Neptun
01.07.1957 g.12:42: Wenus ingres Lew
01.07.1957 g.19:02: Słońce kwadratura Kora
02.07.1957 g.21:43: Merkury kwinkunks Saturn
03.07.1957 g.05:04: Merkury kwadratura Kora
04.07.1957 g.07:36: Słońce koniunkcja Merkury
05.07.1957 g.13:25: Mars trygon Saturn
06.07.1957 g.07:00: Wenus koniunkcja Uran
06.07.1957 g.20:34: Mars trygon Kora
08.07.1957 g.14:03: Wenus trygon Saturn
09.07.1957 g.09:13: Wenus trygon Kora
10.07.1957 g.18:13: Merkury sekstyl Jowisz
12.07.1957 g.01:55: Wenus koniunkcja Mars
12.07.1957 g.19:35: Merkury kwadratura Neptun
12.07.1957 g.21:41: Merkury ingres Lew
16.07.1957 g.04:22: Merkury koniunkcja Uran
17.07.1957 g.03:30: Merkury trygon Saturn
17.07.1957 g.20:53: Merkury trygon Kora
20.07.1957 g.01:38: Słońce sekstyl Jowisz
21.07.1957 g.22:47: Wenus sekstyl Ceres
23.07.1957 g.01:42: Słońce kwadratura Neptun
23.07.1957 g.05:14: Słońce ingres Lew
24.07.1957 g.00:22: Merkury koniunkcja Mars
25.07.1957 g.13:37: Wenus koniunkcja Pluton
26.07.1957 g.02:46: Wenus sekstyl Neptun
26.07.1957 g.05:09: Wenus ingres Panna
28.07.1957 g.10:05: Merkury sekstyl Ceres
29.07.1957 g.17:05: Merkury koniunkcja Pluton
30.07.1957 g.02:20: Merkury sekstyl Neptun
30.07.1957 g.03:43: Merkury ingres Panna
30.07.1957 g.20:15: Słońce koniunkcja Uran
31.07.1957 g.08:50: Słońce trygon Saturn

01.08.1957 g.14:21: Ceres kwadratura Jowisz
01.08.1957 g.15:17: Wenus kwadratura Saturn
02.08.1957 g.03:46: Słońce trygon Kora
02.08.1957 g.17:43: Ceres sekstyl Pluton
03.08.1957 g.01:40: Wenus kwinkunks Kora
04.08.1957 g.00:48: Ceres trygon Neptun
04.08.1957 g.02:44: Ceres ingres Rak
04.08.1957 g.16:55: Merkury kwadratura Saturn
06.08.1957 g.01:55: Merkury kwinkunks Kora
06.08.1957 g.10:24: Neptun ingres Skorpion
06.08.1957 g.14:14: Saturn trygon Uran
07.08.1957 g.04:11: Jowisz ingres Waga
07.08.1957 g.17:11: Mars koniunkcja Pluton
08.08.1957 g.07:27: Mars ingres Panna
08.08.1957 g.08:28: Mars sekstyl Neptun
14.08.1957 g.16:58: Mars sekstyl Ceres
19.08.1957 g.06:23: Pluton ingres Panna
20.08.1957 g.02:43: Wenus ingres Waga
20.08.1957 g.12:35: Mars kwadratura Saturn
22.08.1957 g.12:26: Wenus koniunkcja Jowisz
23.08.1957 g.02:09: Mars kwinkunks Kora
23.08.1957 g.12:07: Słońce ingres Panna
23.08.1957 g.15:43: Słońce koniunkcja Pluton
23.08.1957 g.19:50: Słońce sekstyl Neptun
24.08.1957 g.20:38: Ceres kwinkunks Saturn
26.08.1957 g.16:20: Wenus sekstyl Saturn
27.08.1957 g.10:13: Wenus kwadratura Ceres
27.08.1957 g.14:38: Wenus sekstyl Uran
27.08.1957 g.22:02: Wenus opozycja Kora
29.08.1957 g.00:49: Ceres kwadratura Kora
31.08.1957 g.18:44: Słońce kwadratura Saturn

02.09.1957 g.02:45: Słońce kwinkunks Kora
02.09.1957 g.07:27: Uran trygon Kora
04.09.1957 g.12:18: Słońce sekstyl Ceres
07.09.1957 g.13:28: Merkury koniunkcja Mars
09.09.1957 g.22:32: Słońce koniunkcja Merkury
12.09.1957 g.14:09: Merkury sekstyl Ceres
14.09.1957 g.08:19: Wenus ingres Skorpion
15.09.1957 g.02:05: Wenus sekstyl Pluton
15.09.1957 g.02:39: Wenus koniunkcja Neptun
20.09.1957 g.20:41: Jowisz sekstyl Saturn
21.09.1957 g.15:11: Jowisz opozycja Kora
21.09.1957 g.16:28: Słońce koniunkcja Mars
22.09.1957 g.02:10: Wenus kwinkunks Kora
23.09.1957 g.03:44: Wenus kwadratura Uran
23.09.1957 g.05:34: Saturn trygon Kora
23.09.1957 g.09:26: Słońce ingres Waga
24.09.1957 g.06:31: Mars ingres Waga
28.09.1957 g.11:25: Jowisz sekstyl Uran
30.09.1957 g.03:20: Merkury sekstyl Ceres

01.10.1957 g.16:22: Wenus trygon Ceres
02.10.1957 g.12:01: Słońce opozycja Kora
03.10.1957 g.07:54: Słońce sekstyl Saturn
04.10.1957 g.08:24: Słońce sekstyl Uran
05.10.1957 g.17:00: Słońce koniunkcja Jowisz
06.10.1957 g.12:08: Merkury ingres Waga
07.10.1957 g.23:23: Mars opozycja Kora
10.10.1957 g.02:15: Wenus ingres Strzelec
10.10.1957 g.03:48: Mars sekstyl Saturn
11.10.1957 g.05:16: Mars sekstyl Uran
11.10.1957 g.12:16: Wenus kwadratura Pluton
11.10.1957 g.14:54: Merkury opozycja Kora
12.10.1957 g.13:47: Merkury sekstyl Saturn
12.10.1957 g.21:09: Merkury sekstyl Uran
13.10.1957 g.19:50: Merkury koniunkcja Mars
14.10.1957 g.13:50: Merkury koniunkcja Jowisz
16.10.1957 g.10:29: Mars koniunkcja Jowisz
17.10.1957 g.20:30: Wenus trygon Kora
18.10.1957 g.07:50: Słońce kwadratura Ceres
19.10.1957 g.23:49: Wenus koniunkcja Saturn
20.10.1957 g.01:14: Wenus trygon Uran
20.10.1957 g.21:59: Saturn trygon Uran
21.10.1957 g.01:51: Merkury kwadratura Ceres
23.10.1957 g.17:24: Słońce ingres Skorpion
23.10.1957 g.21:50: Merkury ingres Skorpion
24.10.1957 g.04:28: Słońce koniunkcja Merkury
24.10.1957 g.09:36: Wenus sekstyl Jowisz
25.10.1957 g.01:36: Merkury sekstyl Pluton
25.10.1957 g.07:14: Merkury koniunkcja Neptun
25.10.1957 g.15:54: Słońce sekstyl Pluton
26.10.1957 g.01:38: Słońce koniunkcja Neptun
29.10.1957 g.05:17: Merkury kwinkunks Kora
30.10.1957 g.23:13: Merkury kwadratura Uran

01.11.1957 g.09:51: Wenus sekstyl Mars
01.11.1957 g.10:07: Słońce kwinkunks Kora
04.11.1957 g.00:39: Wenus kwinkunks Ceres
04.11.1957 g.07:41: Słońce kwadratura Uran
06.11.1957 g.00:45: Wenus ingres Koziorożec
06.11.1957 g.03:35: Mars kwadratura Ceres
08.11.1957 g.01:06: Wenus trygon Pluton
08.11.1957 g.16:45: Wenus sekstyl Neptun
08.11.1957 g.22:03: Mars ingres Skorpion
10.11.1957 g.23:41: Merkury trygon Ceres
11.11.1957 g.19:00: Merkury ingres Strzelec
12.11.1957 g.05:09: Mars sekstyl Pluton
13.11.1957 g.05:53: Merkury kwadratura Pluton
13.11.1957 g.10:19: Mars koniunkcja Neptun
14.11.1957 g.04:11: Wenus kwadratura Kora
17.11.1957 g.04:28: Wenus kwinkunks Uran
17.11.1957 g.10:49: Merkury trygon Kora
19.11.1957 g.12:54: Merkury trygon Uran
21.11.1957 g.14:24: Merkury koniunkcja Saturn
21.11.1957 g.15:12: Mars kwinkunks Kora
22.11.1957 g.06:35: Słońce trygon Ceres
22.11.1957 g.14:39: Słońce ingres Strzelec
24.11.1957 g.21:20: Słońce kwadratura Pluton
26.11.1957 g.05:29: Mars kwadratura Uran
27.11.1957 g.09:10: Merkury sekstyl Jowisz
29.11.1957 g.04:59: Wenus kwadratura Jowisz
30.11.1957 g.23:32: Słońce trygon Kora

02.12.1957 g.07:32: Merkury kwinkunks Ceres
02.12.1957 g.12:18: Merkury ingres Koziorożec
04.12.1957 g.00:05: Słońce trygon Uran
04.12.1957 g.08:40: Merkury trygon Pluton
05.12.1957 g.13:18: Merkury sekstyl Neptun
06.12.1957 g.04:39: Wenus opozycja Ceres
06.12.1957 g.16:25: Wenus ingres Wodnik
09.12.1957 g.03:46: Słońce koniunkcja Saturn
09.12.1957 g.12:16: Wenus kwinkunks Pluton
10.12.1957 g.01:51: Merkury kwadratura Kora
11.12.1957 g.13:32: Wenus kwadratura Neptun
14.12.1957 g.23:04: Merkury kwinkunks Uran
17.12.1957 g.19:27: Wenus sekstyl Kora
18.12.1957 g.06:31: Merkury kwinkunks Uran
18.12.1957 g.23:02: Słońce sekstyl Jowisz
20.12.1957 g.07:45: Słońce kwinkunks Ceres
20.12.1957 g.09:09: Mars trygon Ceres
22.12.1957 g.03:48: Słońce ingres Koziorożec
22.12.1957 g.05:49: Wenus opozycja Uran
22.12.1957 g.05:58: Merkury kwadratura Kora
23.12.1957 g.02:29: Mars ingres Strzelec
24.12.1957 g.03:22: Ceres kwadratura Jowisz
24.12.1957 g.08:19: Słońce trygon Pluton
25.12.1957 g.12:50: Merkury sekstyl Neptun
25.12.1957 g.21:24: Słońce koniunkcja Merkury
26.12.1957 g.07:08: Mars kwadratura Pluton
26.12.1957 g.09:24: Słońce sekstyl Neptun
27.12.1957 g.01:33: Merkury trygon Pluton
28.12.1957 g.18:30: Merkury ingres Strzelec
30.12.1957 g.05:47: Merkury sekstyl Jowisz
30.12.1957 g.09:50: Słońce kwadratura Kora

1956 1957 1958Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-17 g.18:00:55 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (17.07.2024):
03:10: Księżyc trygon Neptun
03:24: Księżyc ingres Strzelec
05:19: Księżyc sekstyl Pluton
16:21: Słońce kwadratura Kora
17:07: Księżyc trygon Wenus

jutro (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury