Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1953


Tranzyty planet w 1953 roku


01.01.1953 g.17:29: Merkury trygon Pluton
01.01.1953 g.17:47: Słońce trygon Jowisz
02.01.1953 g.06:25: Wenus trygon Saturn
02.01.1953 g.07:02: Merkury sekstyl Neptun
04.01.1953 g.03:28: Merkury sekstyl Saturn
05.01.1953 g.08:04: Mars kwadratura Ceres
05.01.1953 g.12:10: Wenus ingres Ryby
06.01.1953 g.14:23: Merkury ingres Koziorożec
07.01.1953 g.03:10: Słońce opozycja Uran
08.01.1953 g.21:27: Wenus kwadratura Ceres
09.01.1953 g.03:55: Merkury kwinkunks Ceres
10.01.1953 g.00:30: Merkury sekstyl Wenus
11.01.1953 g.09:03: Merkury kwadratura Kora
13.01.1953 g.05:49: Słońce kwinkunks Pluton
13.01.1953 g.13:39: Merkury sekstyl Mars
13.01.1953 g.23:09: Merkury trygon Jowisz
14.01.1953 g.08:33: Słońce kwadratura Neptun
14.01.1953 g.09:01: Mars sekstyl Jowisz
15.01.1953 g.11:00: Wenus sekstyl Jowisz
17.01.1953 g.03:47: Merkury opozycja Uran
17.01.1953 g.10:24: Słońce kwadratura Saturn
17.01.1953 g.21:04: Wenus koniunkcja Mars
19.01.1953 g.20:17: Wenus trygon Uran
20.01.1953 g.09:21: Słońce ingres Wodnik
20.01.1953 g.14:58: Mars trygon Uran
21.01.1953 g.06:07: Merkury kwinkunks Pluton
22.01.1953 g.02:05: Merkury kwadratura Neptun
23.01.1953 g.18:10: Słońce trygon Ceres
24.01.1953 g.02:44: Merkury kwadratura Saturn
25.01.1953 g.20:10: Merkury ingres Wodnik
25.01.1953 g.22:18: Wenus kwinkunks Pluton
27.01.1953 g.07:25: Wenus kwinkunks Neptun
27.01.1953 g.11:56: Słońce sekstyl Kora
28.01.1953 g.00:03: Merkury trygon Ceres
29.01.1953 g.01:24: Mars kwinkunks Pluton
30.01.1953 g.04:09: Merkury sekstyl Kora
30.01.1953 g.14:09: Wenus kwinkunks Saturn
31.01.1953 g.00:51: Mars kwinkunks Neptun

01.02.1953 g.09:40: Słońce kwadratura Jowisz
02.02.1953 g.02:33: Merkury kwadratura Jowisz
02.02.1953 g.06:54: Wenus ingres Baran
03.02.1953 g.00:10: Słońce koniunkcja Merkury
03.02.1953 g.21:05: Merkury kwinkunks Uran
04.02.1953 g.11:41: Słońce kwinkunks Uran
04.02.1953 g.12:42: Mars kwinkunks Saturn
06.02.1953 g.18:12: Wenus sekstyl Ceres
07.02.1953 g.16:51: Merkury opozycja Pluton
08.02.1953 g.02:06: Mars ingres Baran
08.02.1953 g.15:25: Merkury trygon Neptun
09.02.1953 g.19:52: Wenus koniunkcja Kora
10.02.1953 g.13:03: Merkury trygon Saturn
11.02.1953 g.02:54: Słońce opozycja Pluton
12.02.1953 g.00:56: Merkury ingres Ryby
12.02.1953 g.20:05: Słońce trygon Neptun
15.02.1953 g.01:29: Merkury kwadratura Ceres
15.02.1953 g.12:00: Mars sekstyl Ceres
16.02.1953 g.04:52: Słońce trygon Saturn
17.02.1953 g.20:56: Mars koniunkcja Kora
18.02.1953 g.07:21: Wenus kwadratura Uran
18.02.1953 g.23:41: Słońce ingres Ryby
19.02.1953 g.22:15: Merkury sekstyl Jowisz
20.02.1953 g.05:24: Merkury trygon Uran
23.02.1953 g.02:57: Jowisz sekstyl Uran
24.02.1953 g.08:35: Merkury kwinkunks Pluton
25.02.1953 g.10:56: Ceres sekstyl Kora
25.02.1953 g.14:26: Merkury kwinkunks Neptun
26.02.1953 g.15:54: Słońce kwadratura Ceres
27.02.1953 g.00:15: Wenus trygon Pluton
27.02.1953 g.14:04: Mars kwadratura Uran
27.02.1953 g.23:13: Merkury kwinkunks Saturn

01.03.1953 g.18:24: Wenus opozycja Neptun
02.03.1953 g.20:20: Merkury ingres Baran
05.03.1953 g.11:43: Słońce trygon Uran
06.03.1953 g.19:15: Wenus opozycja Saturn
07.03.1953 g.16:16: Słońce sekstyl Jowisz
08.03.1953 g.17:01: Mars trygon Pluton
11.03.1953 g.06:45: Mars opozycja Neptun
12.03.1953 g.07:10: Słońce kwinkunks Pluton
14.03.1953 g.05:07: Słońce kwinkunks Neptun
14.03.1953 g.19:57: Wenus ingres Byk
15.03.1953 g.00:34: Mars opozycja Saturn
15.03.1953 g.22:16: Merkury ingres Ryby
16.03.1953 g.22:21: Słońce kwinkunks Saturn
18.03.1953 g.14:35: Słońce koniunkcja Merkury
20.03.1953 g.07:53: Mars ingres Byk
20.03.1953 g.16:10: Merkury kwinkunks Saturn
20.03.1953 g.23:00: Słońce ingres Baran
22.03.1953 g.03:15: Wenus koniunkcja Mars
23.03.1953 g.20:50: Merkury kwinkunks Neptun
26.03.1953 g.22:15: Merkury kwinkunks Pluton
28.03.1953 g.02:08: Merkury sekstyl Jowisz
28.03.1953 g.20:25: Słońce koniunkcja Kora
30.03.1953 g.09:25: Jowisz kwadratura Pluton
31.03.1953 g.06:17: Wenus ingres Baran

04.04.1953 g.15:09: Słońce kwadratura Uran
06.04.1953 g.09:00: Merkury kwinkunks Pluton
07.04.1953 g.03:42: Jowisz kwinkunks Neptun
09.04.1953 g.09:32: Merkury kwinkunks Neptun
09.04.1953 g.11:24: Mars sekstyl Uran
10.04.1953 g.09:16: Słońce sekstyl Ceres
10.04.1953 g.13:09: Merkury sekstyl Jowisz
11.04.1953 g.03:29: Słońce trygon Pluton
11.04.1953 g.13:42: Merkury kwinkunks Saturn
11.04.1953 g.16:40: Wenus opozycja Saturn
12.04.1953 g.11:09: Ceres sekstyl Pluton
12.04.1953 g.18:59: Słońce opozycja Neptun
13.04.1953 g.09:14: Słońce koniunkcja Wenus
13.04.1953 g.10:19: Jowisz kwinkunks Saturn
14.04.1953 g.06:24: Słońce opozycja Saturn
14.04.1953 g.09:08: Wenus opozycja Neptun
15.04.1953 g.07:08: Wenus sekstyl Ceres
16.04.1953 g.16:55: Ceres trygon Neptun
17.04.1953 g.00:18: Wenus trygon Pluton
17.04.1953 g.17:47: Merkury ingres Baran
18.04.1953 g.06:56: Mars kwadratura Pluton
19.04.1953 g.19:03: Ceres trygon Saturn
20.04.1953 g.08:42: Mars kwinkunks Neptun
20.04.1953 g.10:25: Słońce ingres Byk
21.04.1953 g.21:04: Mars kwinkunks Saturn
24.04.1953 g.09:19: Merkury koniunkcja Kora
27.04.1953 g.04:02: Mars koniunkcja Jowisz
29.04.1953 g.05:47: Merkury kwadratura Uran
29.04.1953 g.12:43: Merkury koniunkcja Wenus

01.05.1953 g.07:07: Mars ingres Bliźnięta
01.05.1953 g.18:23: Wenus kwadratura Uran
02.05.1953 g.22:04: Merkury trygon Pluton
03.05.1953 g.15:14: Merkury opozycja Neptun
03.05.1953 g.23:04: Merkury opozycja Saturn
06.05.1953 g.03:47: Słońce sekstyl Uran
06.05.1953 g.16:49: Ceres ingres Rak
08.05.1953 g.07:23: Merkury ingres Byk
08.05.1953 g.18:15: Merkury sekstyl Ceres
09.05.1953 g.07:14: Wenus kwadratura Uran
09.05.1953 g.16:33: Jowisz ingres Bliźnięta
11.05.1953 g.21:13: Słońce kwadratura Pluton
12.05.1953 g.20:16: Słońce kwinkunks Neptun
13.05.1953 g.00:27: Słońce kwinkunks Saturn
13.05.1953 g.06:12: Mars sekstyl Kora
16.05.1953 g.11:24: Merkury sekstyl Uran
17.05.1953 g.18:28: Saturn koniunkcja Neptun
18.05.1953 g.23:02: Merkury kwadratura Pluton
19.05.1953 g.06:55: Merkury kwinkunks Saturn
19.05.1953 g.07:29: Merkury kwinkunks Neptun
21.05.1953 g.09:52: Słońce ingres Bliźnięta
23.05.1953 g.04:58: Merkury ingres Bliźnięta
23.05.1953 g.08:02: Wenus trygon Pluton
24.05.1953 g.01:12: Wenus opozycja Saturn
24.05.1953 g.09:00: Wenus opozycja Neptun
24.05.1953 g.14:38: Słońce koniunkcja Merkury
24.05.1953 g.19:49: Merkury koniunkcja Jowisz
25.05.1953 g.04:37: Słońce koniunkcja Jowisz
27.05.1953 g.00:59: Merkury sekstyl Kora
27.05.1953 g.09:48: Ceres kwadratura Kora
30.05.1953 g.04:43: Słońce sekstyl Kora
31.05.1953 g.14:28: Saturn sekstyl Pluton
31.05.1953 g.19:19: Mars trygon Saturn
31.05.1953 g.19:41: Mars sekstyl Pluton

01.06.1953 g.08:50: Mars trygon Neptun
01.06.1953 g.20:59: Merkury trygon Saturn
01.06.1953 g.21:43: Merkury sekstyl Pluton
02.06.1953 g.01:42: Merkury trygon Neptun
02.06.1953 g.10:06: Merkury koniunkcja Mars
05.06.1953 g.11:33: Wenus ingres Byk
06.06.1953 g.09:23: Merkury ingres Rak
07.06.1953 g.01:15: Merkury sekstyl Wenus
11.06.1953 g.00:52: Merkury kwadratura Kora
11.06.1953 g.23:26: Słońce trygon Saturn
12.06.1953 g.12:14: Słońce sekstyl Pluton
12.06.1953 g.13:14: Słońce trygon Neptun
13.06.1953 g.22:03: Neptun sekstyl Pluton
14.06.1953 g.04:48: Mars ingres Rak
15.06.1953 g.03:07: Jowisz sekstyl Kora
16.06.1953 g.03:44: Merkury koniunkcja Ceres
16.06.1953 g.11:14: Merkury koniunkcja Uran
17.06.1953 g.08:42: Ceres koniunkcja Uran
18.06.1953 g.17:48: Merkury kwadratura Saturn
19.06.1953 g.03:55: Merkury kwadratura Neptun
21.06.1953 g.17:59: Słońce ingres Rak
24.06.1953 g.18:28: Ceres kwadratura Saturn
25.06.1953 g.09:03: Wenus sekstyl Uran
26.06.1953 g.01:39: Ceres kwadratura Neptun
26.06.1953 g.12:00: Merkury ingres Lew
27.06.1953 g.01:00: Mars kwadratura Kora
28.06.1953 g.04:40: Wenus kwinkunks Saturn
28.06.1953 g.17:50: Wenus kwinkunks Neptun
29.06.1953 g.03:52: Wenus kwadratura Pluton
30.06.1953 g.17:11: Słońce kwadratura Kora
30.06.1953 g.20:19: Wenus sekstyl Ceres

07.07.1953 g.11:29: Wenus ingres Bliźnięta
08.07.1953 g.21:59: Słońce koniunkcja Mars
11.07.1953 g.10:23: Słońce koniunkcja Uran
12.07.1953 g.16:44: Mars koniunkcja Uran
13.07.1953 g.15:25: Słońce kwadratura Saturn
13.07.1953 g.22:04: Słońce kwadratura Neptun
15.07.1953 g.00:38: Merkury sekstyl Wenus
15.07.1953 g.13:49: Wenus sekstyl Kora
15.07.1953 g.22:14: Mars kwadratura Saturn
16.07.1953 g.03:47: Ceres ingres Lew
16.07.1953 g.05:37: Mars kwadratura Neptun
22.07.1953 g.02:21: Saturn koniunkcja Neptun
23.07.1953 g.04:18: Wenus koniunkcja Jowisz
23.07.1953 g.04:52: Słońce ingres Lew
23.07.1953 g.16:44: Merkury koniunkcja Ceres
25.07.1953 g.10:26: Słońce koniunkcja Merkury
27.07.1953 g.06:24: Wenus trygon Neptun
27.07.1953 g.10:51: Wenus trygon Saturn
28.07.1953 g.05:28: Wenus sekstyl Pluton
28.07.1953 g.14:40: Merkury ingres Rak
29.07.1953 g.06:09: Merkury koniunkcja Mars
29.07.1953 g.09:42: Słońce koniunkcja Ceres
29.07.1953 g.20:25: Mars ingres Lew

01.08.1953 g.02:00: Słońce trygon Kora
04.08.1953 g.01:50: Ceres trygon Kora
04.08.1953 g.02:08: Wenus ingres Rak
11.08.1953 g.12:21: Wenus kwadratura Kora
11.08.1953 g.15:04: Merkury ingres Lew
11.08.1953 g.22:07: Mars trygon Kora
13.08.1953 g.21:11: Słońce sekstyl Jowisz
14.08.1953 g.18:00: Słońce sekstyl Neptun
15.08.1953 g.23:36: Słońce sekstyl Saturn
16.08.1953 g.03:15: Słońce koniunkcja Pluton
18.08.1953 g.20:51: Saturn sekstyl Pluton
19.08.1953 g.00:17: Merkury trygon Kora
19.08.1953 g.18:46: Jowisz trygon Neptun
22.08.1953 g.14:00: Wenus koniunkcja Uran
23.08.1953 g.02:14: Wenus kwadratura Neptun
23.08.1953 g.11:45: Słońce ingres Panna
23.08.1953 g.13:57: Merkury koniunkcja Mars
24.08.1953 g.13:24: Wenus kwadratura Saturn
24.08.1953 g.13:54: Merkury koniunkcja Ceres
26.08.1953 g.19:43: Merkury sekstyl Neptun
27.08.1953 g.07:25: Merkury sekstyl Jowisz
27.08.1953 g.13:14: Merkury koniunkcja Pluton
27.08.1953 g.19:34: Merkury sekstyl Saturn
30.08.1953 g.02:34: Wenus ingres Lew
30.08.1953 g.18:23: Mars koniunkcja Ceres
30.08.1953 g.23:58: Merkury ingres Panna
31.08.1953 g.17:25: Jowisz sekstyl Pluton

01.09.1953 g.01:14: Słońce kwinkunks Kora
02.09.1953 g.06:42: Mars sekstyl Neptun
03.09.1953 g.09:46: Ceres sekstyl Neptun
04.09.1953 g.04:56: Merkury kwinkunks Kora
04.09.1953 g.14:01: Mars koniunkcja Pluton
05.09.1953 g.07:02: Mars sekstyl Jowisz
06.09.1953 g.01:24: Wenus trygon Kora
06.09.1953 g.11:02: Mars sekstyl Saturn
06.09.1953 g.18:08: Ceres koniunkcja Pluton
07.09.1953 g.10:35: Słońce koniunkcja Merkury
08.09.1953 g.10:08: Ceres sekstyl Jowisz
10.09.1953 g.02:45: Ceres sekstyl Saturn
11.09.1953 g.12:52: Merkury sekstyl Uran
13.09.1953 g.00:50: Merkury kwadratura Jowisz
14.09.1953 g.18:58: Mars ingres Panna
15.09.1953 g.10:45: Słońce sekstyl Uran
15.09.1953 g.22:44: Merkury ingres Waga
18.09.1953 g.01:05: Wenus sekstyl Neptun
18.09.1953 g.14:33: Słońce kwadratura Jowisz
19.09.1953 g.04:51: Wenus koniunkcja Pluton
20.09.1953 g.11:14: Wenus sekstyl Jowisz
20.09.1953 g.16:10: Merkury opozycja Kora
21.09.1953 g.03:05: Wenus sekstyl Saturn
21.09.1953 g.04:02: Ceres ingres Panna
23.09.1953 g.09:05: Słońce ingres Waga
24.09.1953 g.04:47: Wenus ingres Panna
25.09.1953 g.22:11: Wenus koniunkcja Ceres
27.09.1953 g.11:32: Mars kwinkunks Kora
29.09.1953 g.20:16: Merkury kwadratura Uran
30.09.1953 g.00:35: Merkury koniunkcja Neptun
30.09.1953 g.18:07: Wenus kwinkunks Kora
30.09.1953 g.20:50: Merkury sekstyl Pluton

01.10.1953 g.11:53: Słońce opozycja Kora
02.10.1953 g.03:44: Merkury trygon Jowisz
03.10.1953 g.03:20: Merkury koniunkcja Saturn
04.10.1953 g.06:50: Wenus koniunkcja Mars
04.10.1953 g.17:40: Merkury ingres Skorpion
09.10.1953 g.05:52: Ceres kwinkunks Kora
10.10.1953 g.07:29: Merkury kwinkunks Kora
10.10.1953 g.19:33: Merkury sekstyl Ceres
12.10.1953 g.23:54: Wenus sekstyl Uran
15.10.1953 g.19:59: Wenus kwadratura Jowisz
16.10.1953 g.17:48: Słońce kwadratura Uran
17.10.1953 g.08:07: Słońce koniunkcja Neptun
18.10.1953 g.08:48: Słońce sekstyl Pluton
18.10.1953 g.16:26: Wenus ingres Waga
20.10.1953 g.04:06: Słońce trygon Jowisz
21.10.1953 g.12:29: Mars sekstyl Uran
22.10.1953 g.16:35: Saturn ingres Skorpion
22.10.1953 g.17:03: Merkury trygon Uran
23.10.1953 g.18:06: Słońce ingres Skorpion
23.10.1953 g.21:38: Słońce koniunkcja Saturn
24.10.1953 g.08:59: Merkury kwadratura Pluton
24.10.1953 g.17:00: Merkury sekstyl Mars
24.10.1953 g.22:08: Wenus opozycja Kora
26.10.1953 g.01:13: Merkury kwinkunks Jowisz
26.10.1953 g.15:00: Mars kwadratura Jowisz
31.10.1953 g.10:21: Słońce kwinkunks Kora
31.10.1953 g.16:49: Merkury ingres Strzelec

01.11.1953 g.15:18: Mars ingres Waga
02.11.1953 g.12:32: Merkury sekstyl Mars
06.11.1953 g.06:14: Wenus kwadratura Uran
06.11.1953 g.23:18: Merkury ingres Skorpion
07.11.1953 g.07:29: Wenus koniunkcja Neptun
07.11.1953 g.17:48: Wenus sekstyl Pluton
08.11.1953 g.05:11: Wenus trygon Jowisz
11.11.1953 g.19:11: Wenus ingres Skorpion
12.11.1953 g.09:20: Merkury kwinkunks Jowisz
12.11.1953 g.13:11: Merkury kwadratura Pluton
13.11.1953 g.19:39: Mars opozycja Kora
13.11.1953 g.22:22: Wenus koniunkcja Saturn
14.11.1953 g.01:21: Merkury trygon Uran
14.11.1953 g.07:20: Merkury sekstyl Ceres
14.11.1953 g.10:24: Jowisz sekstyl Pluton
14.11.1953 g.18:14: Słońce koniunkcja Merkury
15.11.1953 g.03:24: Ceres sekstyl Uran
15.11.1953 g.16:14: Słońce trygon Uran
16.11.1953 g.00:22: Słońce sekstyl Ceres
17.11.1953 g.00:10: Jowisz trygon Neptun
17.11.1953 g.09:05: Słońce kwinkunks Jowisz
17.11.1953 g.16:26: Słońce kwadratura Pluton
17.11.1953 g.19:29: Wenus kwinkunks Kora
19.11.1953 g.03:52: Ceres kwadratura Jowisz
22.11.1953 g.15:22: Słońce ingres Strzelec
23.11.1953 g.11:18: Merkury koniunkcja Wenus
26.11.1953 g.01:50: Neptun sekstyl Pluton
29.11.1953 g.21:30: Wenus trygon Uran
30.11.1953 g.00:05: Słońce trygon Kora
30.11.1953 g.07:19: Wenus kwinkunks Jowisz

01.12.1953 g.18:09: Wenus kwadratura Pluton
04.12.1953 g.12:59: Ceres ingres Waga
04.12.1953 g.22:37: Merkury trygon Uran
04.12.1953 g.23:34: Merkury kwinkunks Jowisz
05.12.1953 g.17:23: Wenus ingres Strzelec
06.12.1953 g.03:46: Wenus sekstyl Ceres
06.12.1953 g.22:09: Merkury kwadratura Pluton
07.12.1953 g.16:40: Mars trygon Jowisz
08.12.1953 g.01:16: Mars kwadratura Uran
10.12.1953 g.15:48: Merkury ingres Strzelec
11.12.1953 g.14:46: Wenus trygon Kora
12.12.1953 g.04:46: Mars sekstyl Pluton
12.12.1953 g.12:17: Merkury sekstyl Ceres
13.12.1953 g.01:38: Mars koniunkcja Neptun
13.12.1953 g.17:41: Słońce opozycja Jowisz
14.12.1953 g.13:00: Słońce kwinkunks Uran
15.12.1953 g.19:53: Merkury trygon Kora
17.12.1953 g.04:43: Słońce trygon Pluton
17.12.1953 g.20:49: Słońce sekstyl Neptun
20.12.1953 g.12:22: Mars ingres Skorpion
21.12.1953 g.20:53: Wenus opozycja Jowisz
22.12.1953 g.04:31: Słońce ingres Koziorożec
23.12.1953 g.03:15: Wenus kwinkunks Uran
24.12.1953 g.05:57: Merkury opozycja Jowisz
24.12.1953 g.14:43: Słońce sekstyl Mars
25.12.1953 g.10:28: Merkury kwinkunks Uran
25.12.1953 g.11:09: Wenus trygon Pluton
26.12.1953 g.05:10: Wenus sekstyl Neptun
27.12.1953 g.09:24: Merkury trygon Pluton
28.12.1953 g.01:03: Merkury sekstyl Neptun
29.12.1953 g.06:37: Ceres opozycja Kora
29.12.1953 g.07:46: Słońce sekstyl Saturn
29.12.1953 g.10:31: Słońce kwadratura Kora
29.12.1953 g.11:47: Słońce kwadratura Ceres
29.12.1953 g.13:53: Wenus ingres Koziorożec
30.12.1953 g.18:13: Merkury ingres Koziorożec
30.12.1953 g.19:49: Saturn kwinkunks Kora

1952 1953 1954Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.13:06:12 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec