Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1944


Tranzyty planet w 1944 roku


02.01.1944 g.15:39: Wenus kwinkunks Ceres
03.01.1944 g.05:43: Wenus ingres Strzelec
05.01.1944 g.17:00: Merkury kwinkunks Saturn
06.01.1944 g.19:23: Wenus sekstyl Neptun
07.01.1944 g.05:40: Wenus trygon Kora
07.01.1944 g.08:44: Wenus opozycja Mars
07.01.1944 g.17:52: Wenus opozycja Uran
08.01.1944 g.22:14: Słońce koniunkcja Merkury
09.01.1944 g.23:03: Wenus trygon Pluton
12.01.1944 g.10:04: Słońce kwinkunks Saturn
16.01.1944 g.14:01: Słońce kwinkunks Jowisz
16.01.1944 g.20:46: Mars koniunkcja Uran
17.01.1944 g.15:04: Słońce kwinkunks Ceres
20.01.1944 g.09:25: Wenus opozycja Saturn
21.01.1944 g.05:07: Słońce ingres Wodnik
23.01.1944 g.15:52: Wenus trygon Jowisz
24.01.1944 g.09:23: Wenus opozycja Ceres
25.01.1944 g.06:53: Słońce trygon Neptun
25.01.1944 g.23:22: Słońce sekstyl Kora
26.01.1944 g.02:03: Słońce trygon Uran
27.01.1944 g.18:31: Słońce trygon Mars
28.01.1944 g.04:10: Wenus ingres Koziorożec
28.01.1944 g.16:15: Słońce opozycja Pluton
31.01.1944 g.12:31: Wenus kwadratura Neptun
31.01.1944 g.17:08: Mars sekstyl Pluton
31.01.1944 g.20:54: Uran sekstyl Kora

01.02.1944 g.04:30: Wenus kwinkunks Uran
01.02.1944 g.04:37: Wenus kwadratura Kora
03.02.1944 g.07:23: Wenus kwinkunks Pluton
04.02.1944 g.00:42: Wenus kwinkunks Mars
04.02.1944 g.16:54: Merkury kwinkunks Saturn
07.02.1944 g.01:15: Merkury kwinkunks Jowisz
08.02.1944 g.10:04: Merkury kwinkunks Ceres
09.02.1944 g.16:56: Słońce trygon Saturn
11.02.1944 g.23:12: Słońce opozycja Jowisz
12.02.1944 g.15:17: Merkury ingres Wodnik
13.02.1944 g.08:28: Wenus kwinkunks Saturn
14.02.1944 g.08:40: Słońce trygon Ceres
14.02.1944 g.22:48: Wenus kwinkunks Jowisz
15.02.1944 g.09:07: Merkury trygon Neptun
16.02.1944 g.02:12: Merkury trygon Uran
16.02.1944 g.05:16: Merkury sekstyl Kora
17.02.1944 g.08:22: Wenus kwinkunks Ceres
17.02.1944 g.16:36: Merkury opozycja Pluton
19.02.1944 g.19:27: Słońce ingres Ryby
21.02.1944 g.17:39: Wenus ingres Wodnik
22.02.1944 g.11:40: Merkury trygon Mars
23.02.1944 g.10:13: Słońce kwinkunks Neptun
24.02.1944 g.15:56: Słońce kwadratura Uran
24.02.1944 g.16:21: Wenus trygon Neptun
25.02.1944 g.17:33: Wenus trygon Uran
25.02.1944 g.21:37: Wenus sekstyl Kora
25.02.1944 g.21:55: Merkury trygon Saturn
26.02.1944 g.05:49: Merkury opozycja Jowisz
26.02.1944 g.17:16: Słońce kwinkunks Pluton
27.02.1944 g.09:29: Wenus opozycja Pluton
29.02.1944 g.14:55: Merkury trygon Ceres

01.03.1944 g.03:20: Jowisz sekstyl Saturn
03.03.1944 g.03:45: Merkury ingres Ryby
05.03.1944 g.02:56: Merkury kwinkunks Neptun
05.03.1944 g.13:57: Mars sekstyl Jowisz
06.03.1944 g.01:51: Merkury kwadratura Uran
07.03.1944 g.01:11: Mars koniunkcja Saturn
07.03.1944 g.01:29: Merkury kwinkunks Pluton
08.03.1944 g.04:48: Wenus opozycja Jowisz
08.03.1944 g.23:52: Wenus trygon Saturn
09.03.1944 g.14:01: Słońce kwinkunks Jowisz
10.03.1944 g.00:26: Wenus trygon Mars
10.03.1944 g.18:20: Słońce kwadratura Saturn
13.03.1944 g.10:33: Merkury kwinkunks Jowisz
13.03.1944 g.14:19: Słońce kwadratura Mars
14.03.1944 g.07:48: Merkury kwadratura Saturn
15.03.1944 g.19:20: Wenus trygon Ceres
16.03.1944 g.09:25: Merkury kwadratura Mars
17.03.1944 g.03:46: Wenus ingres Ryby
17.03.1944 g.22:24: Słońce koniunkcja Merkury
18.03.1944 g.08:11: Uran sekstyl Kora
18.03.1944 g.20:38: Merkury kwadratura Ceres
19.03.1944 g.08:43: Merkury ingres Baran
19.03.1944 g.14:11: Wenus kwinkunks Neptun
20.03.1944 g.01:07: Słońce kwadratura Ceres
20.03.1944 g.18:48: Słońce ingres Baran
20.03.1944 g.20:13: Merkury opozycja Neptun
21.03.1944 g.14:08: Wenus kwadratura Uran
22.03.1944 g.01:16: Merkury koniunkcja Kora
22.03.1944 g.02:07: Merkury sekstyl Uran
22.03.1944 g.11:52: Wenus kwinkunks Pluton
22.03.1944 g.15:09: Merkury trygon Pluton
23.03.1944 g.03:39: Ceres ingres Rak
23.03.1944 g.16:28: Słońce opozycja Neptun
26.03.1944 g.06:37: Słońce koniunkcja Kora
26.03.1944 g.10:42: Słońce sekstyl Uran
27.03.1944 g.08:30: Słońce trygon Pluton
28.03.1944 g.00:44: Merkury trygon Jowisz
28.03.1944 g.10:54: Mars ingres Rak
29.03.1944 g.20:28: Merkury sekstyl Saturn
31.03.1944 g.05:10: Wenus kwinkunks Jowisz

02.04.1944 g.03:38: Ceres kwadratura Neptun
02.04.1944 g.14:40: Mars kwadratura Neptun
03.04.1944 g.06:37: Mars koniunkcja Ceres
03.04.1944 g.13:07: Wenus kwadratura Saturn
03.04.1944 g.19:28: Merkury ingres Byk
05.04.1944 g.08:30: Merkury kwinkunks Neptun
06.04.1944 g.03:14: Merkury sekstyl Ceres
06.04.1944 g.18:54: Merkury sekstyl Mars
07.04.1944 g.02:56: Słońce trygon Jowisz
07.04.1944 g.23:17: Merkury kwadratura Pluton
08.04.1944 g.10:48: Mars kwadratura Kora
10.04.1944 g.14:09: Wenus ingres Baran
12.04.1944 g.03:40: Słońce sekstyl Saturn
12.04.1944 g.08:50: Ceres kwadratura Kora
12.04.1944 g.11:59: Wenus opozycja Neptun
14.04.1944 g.14:55: Uran sekstyl Pluton
15.04.1944 g.05:01: Wenus koniunkcja Kora
15.04.1944 g.19:12: Wenus trygon Pluton
15.04.1944 g.20:23: Wenus sekstyl Uran
16.04.1944 g.04:02: Wenus kwadratura Ceres
20.04.1944 g.05:44: Wenus kwadratura Mars
20.04.1944 g.07:17: Słońce ingres Byk
22.04.1944 g.11:04: Słońce kwinkunks Neptun
24.04.1944 g.14:39: Wenus trygon Jowisz
26.04.1944 g.19:14: Merkury sekstyl Mars
26.04.1944 g.21:22: Słońce kwadratura Pluton
29.04.1944 g.21:32: Wenus sekstyl Saturn

02.05.1944 g.08:35: Merkury sekstyl Ceres
02.05.1944 g.19:09: Słońce koniunkcja Merkury
03.05.1944 g.12:34: Słońce sekstyl Ceres
05.05.1944 g.00:03: Wenus ingres Byk
06.05.1944 g.11:31: Wenus kwinkunks Neptun
08.05.1944 g.20:55: Słońce kwadratura Jowisz
10.05.1944 g.07:15: Wenus kwadratura Pluton
11.05.1944 g.04:44: Merkury koniunkcja Wenus
19.05.1944 g.05:30: Słońce sekstyl Mars
20.05.1944 g.13:20: Wenus kwadratura Jowisz
20.05.1944 g.20:32: Wenus sekstyl Ceres
21.05.1944 g.06:50: Słońce ingres Bliźnięta
22.05.1944 g.16:16: Mars ingres Lew
22.05.1944 g.22:09: Słońce trygon Neptun
25.05.1944 g.08:50: Mars sekstyl Neptun
27.05.1944 g.14:30: Słońce sekstyl Kora
28.05.1944 g.07:13: Słońce sekstyl Pluton
29.05.1944 g.10:39: Wenus ingres Bliźnięta
30.05.1944 g.13:58: Słońce koniunkcja Uran
30.05.1944 g.16:08: Wenus trygon Neptun

02.06.1944 g.05:06: Mars trygon Kora
03.06.1944 g.10:12: Wenus sekstyl Kora
03.06.1944 g.11:39: Mars koniunkcja Pluton
04.06.1944 g.00:49: Wenus sekstyl Pluton
04.06.1944 g.12:25: Wenus sekstyl Mars
05.06.1944 g.08:02: Merkury kwadratura Jowisz
06.06.1944 g.00:40: Wenus koniunkcja Uran
07.06.1944 g.20:39: Mars sekstyl Uran
10.06.1944 g.02:50: Merkury sekstyl Ceres
11.06.1944 g.13:46: Merkury ingres Bliźnięta
12.06.1944 g.11:37: Merkury trygon Neptun
13.06.1944 g.11:26: Słońce sekstyl Jowisz
15.06.1944 g.06:14: Merkury sekstyl Kora
15.06.1944 g.10:57: Ceres ingres Lew
15.06.1944 g.19:00: Merkury sekstyl Pluton
16.06.1944 g.23:54: Wenus sekstyl Jowisz
17.06.1944 g.08:49: Merkury koniunkcja Uran
18.06.1944 g.21:46: Ceres sekstyl Neptun
20.06.1944 g.09:47: Saturn ingres Rak
21.06.1944 g.04:05: Merkury sekstyl Mars
21.06.1944 g.15:02: Słońce ingres Rak
21.06.1944 g.19:39: Słońce koniunkcja Saturn
22.06.1944 g.21:11: Wenus ingres Rak
23.06.1944 g.04:13: Wenus koniunkcja Saturn
23.06.1944 g.04:38: Słońce kwadratura Neptun
24.06.1944 g.02:30: Wenus kwadratura Neptun
24.06.1944 g.10:14: Merkury sekstyl Jowisz
27.06.1944 g.05:39: Merkury ingres Rak
27.06.1944 g.05:56: Słońce koniunkcja Wenus
27.06.1944 g.16:07: Merkury koniunkcja Saturn
27.06.1944 g.22:05: Wenus kwadratura Kora
27.06.1944 g.22:35: Merkury kwadratura Neptun
28.06.1944 g.02:45: Słońce kwadratura Kora
29.06.1944 g.18:45: Ceres trygon Kora
30.06.1944 g.01:58: Merkury kwadratura Kora

01.07.1944 g.14:37: Słońce koniunkcja Merkury
02.07.1944 g.12:20: Saturn kwadratura Neptun
02.07.1944 g.19:32: Ceres koniunkcja Pluton
02.07.1944 g.21:15: Merkury koniunkcja Wenus
05.07.1944 g.14:44: Mars koniunkcja Jowisz
11.07.1944 g.05:29: Ceres sekstyl Uran
11.07.1944 g.09:41: Merkury ingres Lew
12.07.1944 g.04:54: Mars ingres Panna
12.07.1944 g.06:33: Merkury sekstyl Neptun
14.07.1944 g.14:54: Merkury trygon Kora
15.07.1944 g.12:47: Merkury koniunkcja Pluton
17.07.1944 g.06:46: Wenus ingres Lew
17.07.1944 g.13:31: Merkury sekstyl Uran
17.07.1944 g.23:27: Mars sekstyl Saturn
18.07.1944 g.18:06: Wenus sekstyl Neptun
19.07.1944 g.12:08: Merkury koniunkcja Ceres
22.07.1944 g.05:33: Mars kwinkunks Kora
22.07.1944 g.06:45: Wenus trygon Kora
23.07.1944 g.01:55: Słońce ingres Lew
23.07.1944 g.20:50: Wenus koniunkcja Pluton
25.07.1944 g.02:42: Słońce sekstyl Neptun
26.07.1944 g.03:03: Jowisz ingres Panna
26.07.1944 g.23:55: Wenus sekstyl Uran
29.07.1944 g.01:43: Merkury ingres Panna
29.07.1944 g.11:45: Słońce trygon Kora
29.07.1944 g.13:42: Merkury koniunkcja Jowisz
31.07.1944 g.19:22: Słońce koniunkcja Pluton
31.07.1944 g.21:47: Mars kwadratura Uran

01.08.1944 g.23:55: Merkury sekstyl Saturn
02.08.1944 g.14:11: Merkury kwinkunks Kora
04.08.1944 g.04:21: Wenus koniunkcja Ceres
04.08.1944 g.22:51: Słońce sekstyl Uran
07.08.1944 g.22:58: Merkury kwadratura Uran
08.08.1944 g.10:46: Saturn kwadratura Kora
10.08.1944 g.15:12: Wenus ingres Panna
13.08.1944 g.19:31: Wenus koniunkcja Jowisz
15.08.1944 g.12:24: Wenus kwinkunks Kora
16.08.1944 g.05:34: Wenus sekstyl Saturn
21.08.1944 g.00:08: Wenus kwadratura Uran
21.08.1944 g.13:16: Ceres ingres Panna
23.08.1944 g.06:33: Jowisz kwinkunks Kora
23.08.1944 g.08:46: Słońce ingres Panna
25.08.1944 g.00:21: Słońce koniunkcja Ceres
28.08.1944 g.06:34: Merkury koniunkcja Wenus
29.08.1944 g.02:23: Mars ingres Waga
29.08.1944 g.11:31: Słońce kwinkunks Kora
31.08.1944 g.08:22: Słońce koniunkcja Jowisz

01.09.1944 g.01:34: Słońce sekstyl Saturn
02.09.1944 g.21:48: Mars koniunkcja Neptun
03.09.1944 g.07:03: Ceres kwinkunks Kora
03.09.1944 g.23:16: Wenus ingres Waga
05.09.1944 g.01:59: Jowisz sekstyl Saturn
05.09.1944 g.21:06: Słońce kwadratura Uran
06.09.1944 g.14:09: Wenus koniunkcja Neptun
07.09.1944 g.00:29: Słońce koniunkcja Merkury
07.09.1944 g.02:46: Mars opozycja Kora
08.09.1944 g.03:24: Merkury kwadratura Uran
08.09.1944 g.16:23: Wenus opozycja Kora
10.09.1944 g.10:50: Ceres sekstyl Saturn
10.09.1944 g.11:06: Wenus koniunkcja Mars
11.09.1944 g.10:58: Wenus kwadratura Saturn
11.09.1944 g.16:07: Merkury koniunkcja Jowisz
11.09.1944 g.16:07: Wenus sekstyl Pluton
12.09.1944 g.01:59: Merkury koniunkcja Ceres
12.09.1944 g.10:45: Mars kwadratura Saturn
12.09.1944 g.18:50: Mars sekstyl Pluton
13.09.1944 g.02:15: Merkury sekstyl Saturn
13.09.1944 g.12:44: Ceres koniunkcja Jowisz
14.09.1944 g.15:08: Wenus trygon Uran
18.09.1944 g.07:33: Mars trygon Uran
19.09.1944 g.03:14: Ceres kwadratura Uran
20.09.1944 g.09:38: Merkury sekstyl Saturn
23.09.1944 g.06:01: Słońce ingres Waga
23.09.1944 g.19:42: Merkury koniunkcja Jowisz
24.09.1944 g.03:32: Merkury kwadratura Uran
25.09.1944 g.11:44: Jowisz kwadratura Uran
27.09.1944 g.00:04: Merkury koniunkcja Ceres
27.09.1944 g.07:36: Słońce koniunkcja Neptun
28.09.1944 g.08:11: Wenus ingres Skorpion
28.09.1944 g.22:55: Słońce opozycja Kora

02.10.1944 g.20:39: Wenus kwinkunks Kora
03.10.1944 g.08:44: Słońce sekstyl Pluton
03.10.1944 g.21:08: Słońce kwadratura Saturn
05.10.1944 g.05:17: Merkury ingres Waga
06.10.1944 g.11:12: Wenus kwadratura Pluton
06.10.1944 g.11:34: Słońce trygon Uran
06.10.1944 g.22:07: Wenus trygon Saturn
07.10.1944 g.17:04: Merkury koniunkcja Neptun
08.10.1944 g.08:20: Merkury opozycja Kora
08.10.1944 g.21:33: Wenus kwinkunks Uran
10.10.1944 g.22:16: Merkury sekstyl Pluton
11.10.1944 g.06:32: Merkury kwadratura Saturn
11.10.1944 g.17:58: Wenus sekstyl Jowisz
12.10.1944 g.13:13: Merkury trygon Uran
13.10.1944 g.14:09: Mars ingres Skorpion
20.10.1944 g.16:48: Wenus sekstyl Ceres
20.10.1944 g.23:52: Słońce koniunkcja Merkury
21.10.1944 g.11:10: Mars kwinkunks Kora
22.10.1944 g.13:32: Merkury ingres Skorpion
22.10.1944 g.19:07: Wenus ingres Strzelec
23.10.1944 g.14:56: Słońce ingres Skorpion
25.10.1944 g.19:11: Merkury kwinkunks Kora
26.10.1944 g.11:53: Ceres ingres Waga
26.10.1944 g.22:14: Wenus sekstyl Neptun
27.10.1944 g.03:10: Wenus trygon Kora
28.10.1944 g.13:14: Mars kwadratura Pluton
28.10.1944 g.20:09: Merkury kwadratura Pluton
28.10.1944 g.22:09: Słońce kwinkunks Kora
29.10.1944 g.01:19: Merkury koniunkcja Mars
29.10.1944 g.04:06: Merkury trygon Saturn
29.10.1944 g.07:41: Mars trygon Saturn
30.10.1944 g.05:23: Merkury kwinkunks Uran
31.10.1944 g.04:05: Wenus trygon Pluton
31.10.1944 g.13:37: Wenus kwinkunks Saturn
31.10.1944 g.16:29: Mars kwinkunks Uran

01.11.1944 g.21:34: Wenus opozycja Uran
01.11.1944 g.23:22: Neptun opozycja Kora
02.11.1944 g.21:15: Słońce kwadratura Pluton
03.11.1944 g.07:25: Słońce trygon Saturn
04.11.1944 g.14:55: Merkury sekstyl Jowisz
04.11.1944 g.21:05: Słońce kwinkunks Uran
07.11.1944 g.10:49: Ceres opozycja Kora
07.11.1944 g.23:52: Ceres koniunkcja Neptun
09.11.1944 g.14:32: Wenus kwadratura Jowisz
10.11.1944 g.13:09: Merkury ingres Strzelec
13.11.1944 g.23:18: Merkury trygon Kora
14.11.1944 g.06:48: Merkury sekstyl Neptun
14.11.1944 g.20:28: Słońce koniunkcja Mars
15.11.1944 g.04:57: Słońce sekstyl Jowisz
15.11.1944 g.09:39: Mars sekstyl Jowisz
16.11.1944 g.09:25: Wenus ingres Koziorożec
16.11.1944 g.15:00: Merkury sekstyl Ceres
17.11.1944 g.09:04: Merkury kwinkunks Saturn
17.11.1944 g.09:49: Merkury trygon Pluton
18.11.1944 g.09:56: Merkury opozycja Uran
19.11.1944 g.02:18: Ceres kwadratura Saturn
19.11.1944 g.09:08: Ceres sekstyl Pluton
20.11.1944 g.14:30: Wenus kwadratura Kora
21.11.1944 g.04:15: Wenus kwadratura Neptun
22.11.1944 g.12:07: Słońce ingres Strzelec
22.11.1944 g.13:28: Ceres trygon Uran
24.11.1944 g.12:30: Wenus opozycja Saturn
24.11.1944 g.19:53: Wenus kwinkunks Pluton
25.11.1944 g.18:11: Mars ingres Strzelec
25.11.1944 g.19:50: Wenus kwinkunks Uran
27.11.1944 g.07:44: Merkury kwadratura Jowisz
27.11.1944 g.12:28: Słońce trygon Kora
27.11.1944 g.15:45: Wenus kwadratura Ceres
28.11.1944 g.09:53: Słońce sekstyl Neptun

01.12.1944 g.17:31: Merkury ingres Koziorożec
01.12.1944 g.19:18: Słońce kwinkunks Saturn
02.12.1944 g.13:09: Słońce trygon Pluton
02.12.1944 g.19:30: Mars trygon Kora
03.12.1944 g.11:28: Słońce opozycja Uran
04.12.1944 g.06:28: Mars sekstyl Neptun
06.12.1944 g.08:43: Merkury kwadratura Kora
07.12.1944 g.13:20: Wenus trygon Jowisz
07.12.1944 g.15:13: Merkury kwadratura Neptun
08.12.1944 g.06:02: Mars kwinkunks Saturn
09.12.1944 g.19:08: Mars trygon Pluton
10.12.1944 g.18:47: Mars opozycja Uran
11.12.1944 g.04:32: Słońce sekstyl Ceres
11.12.1944 g.06:47: Wenus ingres Wodnik
11.12.1944 g.23:34: Merkury opozycja Saturn
15.12.1944 g.11:48: Wenus sekstyl Kora
16.12.1944 g.07:15: Merkury opozycja Saturn
16.12.1944 g.13:41: Wenus trygon Neptun
18.12.1944 g.04:31: Wenus kwinkunks Saturn
18.12.1944 g.15:56: Słońce kwadratura Jowisz
19.12.1944 g.01:13: Merkury kwadratura Neptun
19.12.1944 g.15:47: Wenus opozycja Pluton
20.12.1944 g.01:25: Wenus trygon Uran
20.12.1944 g.06:22: Merkury kwadratura Kora
22.12.1944 g.01:14: Słońce ingres Koziorożec
23.12.1944 g.04:52: Słońce koniunkcja Merkury
24.12.1944 g.01:21: Merkury ingres Strzelec
26.12.1944 g.08:21: Merkury kwadratura Jowisz
26.12.1944 g.23:11: Słońce kwadratura Kora
28.12.1944 g.05:41: Merkury sekstyl Ceres
28.12.1944 g.08:04: Słońce kwadratura Neptun
29.12.1944 g.04:24: Merkury koniunkcja Mars
29.12.1944 g.05:25: Słońce opozycja Saturn
30.12.1944 g.23:44: Merkury sekstyl Wenus
31.12.1944 g.14:35: Słońce kwinkunks Pluton
31.12.1944 g.20:19: Słońce kwinkunks Uran
31.12.1944 g.20:52: Mars sekstyl Ceres

1943 1944 1945Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.12:28:47 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec