Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
S這wnik
System dom闚
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia

S這wnik wyra瞠 astrologicznych


Ascendent - punkt przeci璚ia ekliptyki i horyzontu we wschodniej czci nieba; punkt przeciwny, w zachodniej czci nieba nazywa si descendentem.

Aspekt - r騜nica odleg這ci k靖owych planet na wybranej p豉szczynie odniesienia w d逝goci lub szerokoci mi璠zy dwiema planetami lub innymi punktami horoskopu, przy czym powszechnie stosuje si jedynie aspekty w d逝goci ekliptycznej; znaczenie astrologiczne posiadaj tylko niekt鏎e z tych k靖闚 o konkretnych wartociach; tradycyjne aspekty astrologiczne w d逝goci ekliptycznej to: koniunkcja 0°, konfinis 30°, sekstyl 60°, kwadratura 90°, trygon 120 °, kwinkunks 150° i opozycja 180°; inne odlegloci k靖owe ekliptyczne s stosowane bardzo rzadko. Aspekty w deklinacji - patrz: paralela i kontrparalela.

Astrologia - dziedzina wiedzy zajmuj鉍a si ca這kszta速em oddzia造wa kosmosu na wszelkie procesy na Ziemi.

Astrologia elekcyjna (wyborcza) - dzia astrologii zajmuj鉍y si okrelaniem najlepszego czasu i miejsca na rozpocz璚ie jakiego przedsi瞝zi璚ia.

Astrologia horalna (godzinowa) - dzia magii, kt鏎y przy pomocy element闚 astrologii, wykorzystanych jako element dywinacyjny, stara si znale odpowied na konkretne pytanie, na podstawie horoskopu postawionego na czas i miejsce zadania pytania.font>

Astrologia mundalna (polityczna) - dzia astrologii badaj鉍y zale積o cech i los闚 wi瘯szych grup ludzi od uk豉d闚 planet i horoskop闚 wa積ych dla tej zbiorowoci.

Astrologia natalna (urodzeniowa) - dzia astrologii zajmuj鉍y si opisem osobowoci i prognozowaniem przysz貫go rozwoju cz這wieka na podstawie jego horoskopu.

Astrologia synastryczna (por闚nawcza) - dzia astrologii zajmuj鉍y si stosunkami mi璠zyludzkimi w wietle zale積oci 章cz鉍ych kosmogramy dwojga i wi璚ej ludzi.

Astrologia medyczna - dzia astrologii zajmuj鉍y si prognozowaniem stan闚 chorobowych cz這wieka na podstawie kosmogramu i dynamicznie go zmieniaj鉍ych progresji i tranzyt闚; w staro篡tnoci znajomo astrologii dla lekarza by obowi頊kowa ("Lekarz, kt鏎y nie zna astrologii, nie mo瞠 nazywa si lekarzem" - Hipokrates); obecnie z powodu braku bada podstawowych i ignorowania jej przez lekarzy prze篡wa ci篹kie chwile.

Astrometeorologia - dzia astrologii zajmuj鉍y si okrelaniem zmian pogody na podstawie konfiguracji planetarnych; ze wzgl璠u na olbrzymi z這穎no globalnych proces闚 pogodowych i klimatotw鏎czych prognozy tego dzia逝 do cz瘰to mijaj si jeszcze ze stanem faktycznym.

Biegunowo - odwieczny, dualistyczny podzia wiata na elementy pozytywne i negatywne; w astrologii podzia ten przejawia si w klasyfikacji znak闚 Zodiaku (Baran jest pozytywny, Byk negatywny, itd.), podzia ten generuje podzia na 篡wio造: znaki Ognia i Powietrza sa pozytywne (dodatnie w potencjale, m瘰kie), a znaki Wody i Ziemi s negatywne (ujemne w potencjale, 瞠雟kie).

Ceres - najwi瘯sza z asteroid, najmniejsza z planet, odkryta 1 stycznia 1801 roku przez Giuseppe Piazziego w Palermo na Sycylii. Pocz靖kowo by豉 klasyfikowana jako planeta, ale po 40 latach, w wyniku b喚dnego oszacowania rozmiaru dokonanego przez astronom闚 brytyjskich, kt鏎zy a 4-krotnie zani篡li jej rednic, zosta豉 przeklasyfikowana na asteroid. Dopiero zdj璚ia wykonane teleskopem Hubble w 1995 roku pozwoli造 ustali, 瞠 jest ona na tyle du瘸, 瞠 pod wp造wem grawitacji przyjmuje kszta sferyczny. Wg pierwszych dok豉dnych szacunk闚 masy, dokonanych w pierwszych latach XXI wieku, ustalono 瞠 jej masa stanowi a 1/3 masy ca貫go pasa asteroid. Te charakterystyki sprawiaj, 瞠 pod wzgl璠em parametr闚 fizycznych bli瞠j jej do Marsa i Merkurego, ni do najbli窺zych jej asteroid Pallas i Westa. W zwi頊ku z tym w 2006 roku w astronomii zosta豉 ponownie przeklasyfikowana, tym razem do kategorii "planeta kar這wata".
Astrologowie uznaj j za pe軟oprawn planet, kt鏎a w豉da znakiem Panny i 6-tym domem.


Czas Greenwich (Greenwich Mean Time, GMT) - czas miejscowy po逝dnika 0°, na kt鏎ym le篡 obserwatorium Greenwich; tym czasem operuj wszystkie efemerydy astronomiczne i astrologiczne (lub czasem efemeryd r騜nym od niego o kilka sekund).

Czas gwiazdowy - czas mierzony wed逝g pozornego ruchu sfery niebieskiej; doba gwiazdowa to okres mi璠zy dwoma g鏎owaniami tego samego punktu na sferze niebieskiej i jest kr鏒sza o 3 minuty i 57 sekund od doby s這necznej.

Czas letni - ustawowo wprowadzany czas r騜ni鉍y si o 1 godzin od czasu strefowego w danym pa雟twie; niekiedy stosuje si te podw鎩ny czas letni, przy kt鏎ym r騜nica ta wynosi 2 godziny.

Czas s這neczny - czas mierzony wed逝g pozornego ruchu S這鎍a, zegar s這neczny pokazuje prawdziwy czas s這neczny, kt鏎ego d逝go zmienia si nieznacznie w r騜nych porach roku; czas u篡wany na co dzie jest rednim czasem s這necznym.

Czas strefowy - czas miejscowy dla po逝dnik闚 0° (zerowa), 15° (pierwsza), 30° (druga) itd. od Greenwich, r騜ni鉍y si o godzin od poprzedniej i nast瘼nej strefy czasowej; Polska i wi瘯sza cz Europy u篡wa czasu rodkowoeuropejskiego, kt鏎y jest czasem miejscowym po逝dnika 15° na wsch鏚 od Greenwich, czyli r騜ni si o 1 godzin od czasu Greenwich; strefy czasowe sa mierzone w kierunku na wsch鏚 od Greenwich.

Czas urz璠owy - oficjalny czas u篡wany w danym pa雟twie.

Deklinacja - odleg這 k靖owa danego punktu na niebie mierzona od r闚nika niebieskiego w p豉szczynie prostopad貫j do niego.

Detryment - pozycja planety w znaku przeciwnym do w豉snego.

D逝go ekliptyczna - odleg這 k靖owa danego punktu na niebie mierzona od punktu Barana wzd逝 ekliptyki; podstawowa wsp馧rz璠na w obliczeniach astrologicznych, gdzie wykorzystuje si prawdziwy punkt Barana (policzony na epok daty).

D逝go geograficzna - odleg這 k靖owa danego punktu na Ziemi mierzona od Greenwich wzd逝 r闚nika lub r闚nole積ika.

Domy kosmogramu; patrz: sektory kosmogramu.

Dyrekcja - technika astrologiczna, w kt鏎ej planety s przemieszczane o pewne arbitralnie wybrane odleg這ci k靖owe, nie maj鉍e najczciej zwi頊ku z ich faktycznym ruchem. W przeszloci okrelenia dyrekcja i progresja byly cz瘰to stosowane wymiennie, obecnie jednak przyj窸o si cis貫 rozr騜nienie - dyrekcje to ruchy fikcyjne, progresje odpowiadaj przemieszczeniom rzeczywistym.

Egzaltacja - pozycja planety w znaku (tradycyjnie w konkretnym stopniu tego znaku), w kt鏎ym jej pozytywne oddzia造wanie jest wzmo穎ne.

Ekliptyka - ko這 wielkie wyznaczone przez roczn drog S這鎍a widzian z Ziemi.

Fazy Zodiaku - podzia kosmogramu zwi頊any z rocznym ruchem Ziemi dooko豉 S這鎍a; droga ta jest dzielona na 12 r闚nych odcink闚, z kt鏎ych ka盥y jest nazywany znakiem Zodiaku.

Gwiazdy sta貫 - tradycyjna nazwa obejmuj鉍a wszystkie widoczne gwiazdy; w astrologii, poza wr騜biartswem astrologicznym, gwiazd sta造ch nie stosuje si.

Horoskop - patrz: kosmogram

Horyzont - ko這 wielkie w p豉szczynie prostopad貫j do obserwatora, czyli do linii zenit-nadir.

Ingres - wejcie planety w znak Zodiaku.

Jakoci - podzia znak闚 zodiaku na trzy elementy: kardynalne, sta貫, zmienne, b璠鉍e fazami rozwoju ka盥ej z czterech p鏎 roku.

Ko這 wielkie - ko這 na sferze niebieskiej, kt鏎ego rodek stanowi umowny rodek Ziemi.

Kosmoekologia (ew. kosmobiologia) - patrz: astrologia.

Kosmogram (horoskop) - mapa opisuj鉍a po這瞠nie cia niebieskich wzgl璠em Ziemi i konkretnego miejsca urodzenia w danym momencie; obecnie stosowana konwencja dwuwymiarowa jest uproszczonym przedstawieniem tego stanu. Wnioski wysnuwane na tej podstawie dotycz鉍e charakteru danego wydarzenia (np. urodzonego w tym czasie i miejscu cz這wieka) lub jego dalszego rozwoju okrela si mianem interpretacji horoskopu; b喚dem jest nazywanie horoskopem og鏊nej charakterystyki os鏏 urodzonych ze S這鎍em w danym znaku zodiaku czy przepowiedni zamieszczanych w k鉍ikach astrologicznych czasopism; postawi horoskop to obliczy i wykreli wspomnian wy瞠j map (lub jej uproszczone przedstawienie).

Interpretacja kosmogramu (interpretacja horoskopu) - wnioski wysnuwane z horoskopu i innych pomocniczych wykres闚 dotycz鉍e charakteru cz這wieka i jego dalszego rozwoju.

Kraw璠 sektora - linia (lub p豉szczyzna) pomi璠zy sektorami (domami) jest lini terminatora oddzielaj鉍 dwa obszary o r騜nych stanach (potencja豉ch) energetycznych, fizycznie jednak nie istniej鉍. Jest tym samym typem obiektu jak linia pomi璠zy dniem a noc lub granic pomi璠zy pa雟twami na mapie.
Mandala - w astrologii termin ten u篡wany jest czasami jako synonim ko豉 horoskopu z naniesionymi pozycjami planet, znakami i domami. Oryginalnie termin zosta zapo篡czony z sanskrytu, gdzie oznacza centrum i to co, jest wok馧 niego. W religiach hiduskich tym terminem okrela si geometryczny diagram, harmonijnie 豉cz鉍y symbole ko豉 (na zewn靖rz) i kwadratu (w rodku).

Mandala (program) - polski program astrologiczny autorstwa Dariusza Walickiego. Jego wersje 1, 2, 3, 3.1 dzia豉j pod systemem DOS, 4.0 pod systemem Windows. Jego najpopularniejsza i najbardziej dopracowana wersja 3.1 dzia豉j鉍a pod systemem DOS zosta豉 wydana w 1994 roku.

Medium Coeli (MC) - punkt ekliptyki wynikaj鉍y z bie蕨cej odleg這ci po逝dnika miejscowego, w p豉szczynie r闚nika, od 0° Barana (dok豉dniej, punkt wsp鏊ny ekliptyki i po逝dnika miejscowego). Dla p馧kuli p馧nocnej le篡 on zawsze na po逝dniu, natomiast dla p馧kuli po逝dniowej na p馧nocy. Punkt przeciwny do niego to Imum Coeli; punkty te nie s identyczne z zenitem i nadirem, jak si niekiedy b喚dnie podaje.

Midpunkt (midpoint) - punkt na ekliptyce b璠鉍y po這w odleg這ci mi璠zy dwoma innymi punktami (np. pomi璠zy dwiema planetami).

Nadir - punkt nieba znajduj鉍y si dok豉dnie pod danym miejscem na Ziemi (niewidoczny).

Orb - maksymalne dopuszczalne odchylenie od wzorcowego k靖a aspektu, inaczej zasi璕 aspektu. Innymi s這wy jest to zakres, w jakim dany aspekt dzia豉, mimo braku ca趾owitej dok豉dnoci; zale篡 od rodzaju aspektu i od tworz鉍ych go planet; z regu造 w wi瘯szoci szk馧 astrologicznych nie przekracza 10°.

Paralela i kontrparalela - s aspektami mierzonymi w deklinacji (0° r騜nicy po tej samej lub przeciwnych stronach r闚nika niebieskiego); przypisuje si mu znaczenie s豉bej koniunkcji. Nie stosuje si aspektu w szerokoci ekliptycznej, poniewa planety przebywaj鉍 w pobli簑 ekliptyki prawie zawsze tworz jeden lub drugi aspekt.

Planeta - w sensie astrologicznym poj璚ie to obejmuje r闚nie Ksi篹yc i S這鎍e, a w astrologii hinduskiej tak瞠 w瞛造 ksi篹ycowe.

Placidus (1603 - 1668) - na zam闚ienie papie瘸 Urbana VIII opublikowa tablice dom闚 wg systemu Maginusa. Rzecz dzia豉 si po wydarzeniach roku 1631, kiedy to ambitny astrolog sporz鉅zi r闚nie chybion, co szeroko rozkolportowan przepowiedni o mierci papie瘸. Spowodowa豉 ona zebranie si konklawe w celu obioru nowego papie瘸, mimo 瞠 dotychczasowy cieszy si jak najlepszym zdrowiem. W odpowiedzi rozwcieczony papie Urban VIII wyda pierwsz bull pot瘼iaj鉍 astrologi, co zapocz靖kowa這 trwaj鉍 nieprzerwanie do dzisiaj bezpardonow wojn Kocio豉 Katolickiego przeciwko astrologii (a efektem ubocznym by這 m.in. relegowanie astrologii z uniwersytet闚).
    System ten zosta stworzony w celu dostarczenia Kocio這wi argumentu przeciwko kopernika雟kiej teorii heliocentrycznej, szybko jednak zosta u篡ty bezporednio przeciwko astrologom i astrologii jako takiej. W tym celu Koci馧 sfinansowa sporz鉅zenie, wydrukowanie w masowym nak豉dzie i rozpowszechnienie tablic tego systemu dom闚. System ten jest oparty na teorii fizycznej, 瞠 Ziemia spoczywa nieruchomo w rodku wszechwiata, podtrzymywana przez czterech Tytan闚 stoj鉍ych na grzbiecie olbrzymiego 鄴逕ia, kt鏎y p造wa po bezkresnym oceanie. W por闚naniu do teorii, 瞠 ziemia kr璚i si dooko豉 w豉snej osi i okr嘀a S這鎍e, r騜nica w po這瞠niach kraw璠zi dom闚 na szerokosciach geograficznych Polski wynosi od jednego stopnia, do, w skrajnych przypadkach, nawet dwu znak闚.


Progresja - technika astrologiczna, w kt鏎ej planety poruszaj si po urodzeniu ze sw w豉sn pr璠koci, ale czas w kt鏎ym si to odbywa, p造nie z inn pr璠koci (zwykle wolniej) ni w rzeczywistoci, co powoduje 瞠 odnosi si je do pniejszego okresu 篡cia ni mia造 w rzeczywistoci miejsce na niebie; progresje zawsze s odwzorowaniem rzeczywistych ruch闚 planet.

Prozerpina (Persefona, Kora) - 10 planeta Uk豉du S這necznego. W astrologii jest w豉dc Byka i 2 domu.
Astronomicznie: 9 pod wzgl璠em rozmiaru planeta Uk豉du S這necznego. Zosta豉 odkryta 5 stycznia 2005 r. o 11:20 (GMT+8:00) przez Michaela Browna, na fotografii wykonanej i zarchiwizowanej automatycznie przez zrobotyzowane obserwatorium 21 padziernika 2003 r. Wiadomo o jej odkryciu zosta豉 publicznie og這szona 29 lipca 2005 r. Okres orbitalny wynosi oko這 557 lat. Prozerpina posiada silnie ekscentryczn orbit - w peryhelium cia這 zbli瘸 si do S這鎍a na 38 j.a., w aphelium oddala si na 98 j.a. Nachylenie orbity wzgl璠em p豉szczyzny ekliptyki przekracza 44, rednica to 2400 km (+-100 km), oraz jedno z najwi瘯szych albedo w uk豉dzie s這necznym o wartoci 86%+-7, masa jest o ok. 27% wi瘯sza od masy Plutona. Powierzchnia Prozerpiny ma bia貫 zabarwienie, w przeciwie雟twie do czerwonawego Plutona. Posiada 1 ksi篹yc.
We wrzeniu 2006 IAU kupi豉 豉p闚k poparcie odkrywcy dla zaklasyfikowania tej planety jako "planety kar這watej", oficjalnie popieraj鉍 jego propozycj nadania tej planecie nazwy "Eris" (nazwa ta nie spe軟ia豉 kryteri闚 IAU dla tej grupy cia niebieskich).


Punkty arabskie - punkty ekliptyki powsta貫 przez dodanie do d逝goci ekliptycznej pewnego punktu (np.ascendentu) r騜nicy d逝goci ekliptycznych dw鏂h innych punkt闚 (np. planet); poza nie nale蕨cymi do astrologii technikami wr騜ebnymi punkt闚 arabskich nie stosuje si.

Punkty r闚nonocy - punkty przeci璚ia ekliptyki i r闚nika niebieskiego; punkt, gdzie S這鎍e wkracza do p馧nocnej hemisfery nazywa si punktem Barana, stanowi鉍 zarazem pocz靖ek fazy Barana; przeciwny do niego to punkt Wagi.

Rektascencja (RA) - odleg這 k靖owa danego punktu na niebie mierzona od punktu Barana wzd逝 r闚nika niebieskiego.

Ruch prosty - przesuwanie si planety po Zodiaku zgodnie z rosn鉍 wartoci d逝goci ekliptycznej.

Ruch wsteczny (retrogradacja) - przesuwanie si planety po Zodiaku w kierunku przeciwnym ni wzrost d逝goci ekliptycznej.

Sektory (pola lub domy) kosmogramu - podzia kosmogramu powstaj鉍y w wyniku ruchu obrotowego (dobowego) Ziemi. Otrzymujemy go dziel鉍 ko這 wielkie, kt鏎ego punktami kardynalnymi s Asc oraz MC, na r闚ne, 30 stopniowe 逝ki (metoda B. Krusi雟kiego), a nast瘼nie te punkty rzutuj鉍 standardow metod na ekliptyk. Drugi (po ekliptyce) zodiak w horoskopie. Patrz: kraw璠 sektora.

Uwaga!: nie myli tego systemu z systemem "Pi razy oko" Porfiriusza (ang.: 'rough and ready' method by Porphyry), gdzie dzielimy 逝k pomi璠zy Asc a rzutem Medium Coeli na ekliptyk (zMC).


Stacja - miejsce na Zodiaku, w kt鏎ym planeta zmienia ruch z prostego na wsteczny lub odwrotnie; planeta taka nazywa si stacjonarn.

Symbole astrologiczne - zestaw graficznych znak闚 kt鏎e s逝蕨 do oznaczania planet, asteroid, znak闚 zodiaku, i innych obiekt闚.

Szeroko ekliptyczna - odleg這 k靖owa danego punktu na niebie mierzona od ekliptyki wzd逝 ko豉 wielkiego 章cz鉍ego bieguny ekliptyki.

Szeroko geograficzna - odleg這 k靖owa danego punktu na Ziemi od r闚nika ziemskiego mierzona wzd逝 po逝dnika.

redni czas gwiazdowy o 0h w Greenwich - warto okrelaj鉍a odleg這 po逝dnika miejscowego od 0° Barana o godzinie 0:00 w Greenwich (GMT). Wz鏎 opisuj鉍y t warto wzi皻y samodzielnie opisuje r闚nie relacj Ziemi na jej orbicie wzgl璠em punktu r闚nonocy wiosennej; t w豉nie sk豉dow czasu gwiazdowego podaj efemerydy.

Tranzyt (przejcie) - moment, w kt鏎ym planeta znajdzie si w punkcie Zodiaku, w kt鏎ym by豉 ona lub inna planeta w chwili urodzenia, lub te kt鏎y jest znacz鉍y w horoskopie z innych wzgl璠闚. Obecnie w astrologii tranzytem nazywa si te moment, kiedy planeta przechodzi dok豉dnie w znacz鉍ej odleg這ci k靖owej od jednego z wa積ych punkt闚 horoskopu (np. od planety).

W瞛e - punkt przeci璚ia p豉szczyzny orbity cia豉 z umown p豉szczyzn podstawow.
Ze wzgl璠闚 praktycznych dla planet w astronomii za t p豉szczyzn przyjmuje si p豉szczyzn ekliptyki, a dla sztucznych satelit闚 Ziemi p豉szczyzn r闚nika.
W astrologii stosuje si obecnie jedynie w瞛造 Ksi篹yca, definiowane jako punkty przeci璚ia p豉szczyzny orbity Ksi篹yca z p豉szczyzn ekliptyki. Ale Ksi篹yc kr嘀y dooko豉 Ziemi, wi璚 pozostaje niejasne, dlaczego stosuje si je zamiast punkt闚 przeci璚ia p豉szczyzny orbity Ksi篹yca z p豉szczyzn r闚nika.


Wierzcho貫k domu - czasami u篡wana, ale nieprawid這wa nazwa kraw璠zi sektora (domu).

W豉dca znaku - planeta tradycyjnie przypisana do danego znaku; je瞠li planeta znajduje si w znaku, kt鏎ego jest w豉dc, jej oddzia造wanie jest najczystsze i najbardziej archetypowe, b璠鉍 zarazem najbardziej niezale積ym.
Niezale積ie od swojego po這瞠nia jest ona dyspozytorem wszystkich cia, kt鏎e znajduj si w znaku przez ni w豉danym.
Powy窺za definicja w postaci niezmienionej stosuje si do w豉dcy domu (sektora) (wystarczy s這wo znak zast雷i s這wem sektor).


Wzajemna recepcja - uk豉d, gdy dwie planety znajduj si we wzajemnie przez siebie rz鉅zonych znakach, wzmacniaj鉍 nawzajem swoje dzia豉nie.

Zasi璕 aspektu - patrz orb.

Zenit - punkt nieba znajduj鉍y si dok豉dnie nad danym miejscem na Ziemi.

Znaki Zodiaku - patrz fazy Zodiaku.

Zodiak - obszar przestrzeni po obu stronach p豉szczyzny ekliptyki, podzielony na 12 r闚nych obszar闚 zwanych znakami (fazami). W zale積oci od autora obejmuje od 5°, przez 12°, 30°, 45° do ca貫j sfery niebieskiej. Wg obecnej wiedzy obejmuje co najmniej orbity wszystkich planet (czyli do 45° po obu stronach ekliptyki).

Zodiak tropikalny (lub zwrotnikowy) - ekliptyka, podzielona na 12 r闚nych odcink闚 po 30°, rozpoczynaj鉍a si od punktu r闚nonocy wiosennej (0° Barana). Jego znaki nie pokrywaj si z gwiazdozbiorami o tych samych nazwach. Zodiak syderyczny (lub gwiazdowy) tak瞠 jest dzielony na 30° odcinki, st鉅 pokrywa si w bardzo du篡m przybli瞠niu z gwiazdozbiorami. Zodiak konstelacyjny pokrywa si z gwiazdozbiorami, i ma nier闚ne znaki (nie u篡wany w astrologii).

砰wio造 - cztery sk豉dniki wszechwiata i cz這wieka wywodz鉍e si z filozofii greckiej: Ogie, Ziemia, Powietrze, Woda, odpowiadaj czterem stanom skupienia materii: plazma/ogie, cia這 sta貫, gaz, ciecz. 砰wio造 przejawiaj si w astrologii mi璠zy innymi w klasyfikacji znak闚 zodiaku i dom闚. Natomiast w 瘸dnym wypadku nie nale篡 ich uto窺amia ze zwyk造mi 篡wio豉mi w potocznym rozumieniu tego s這wa.


Copyright © 1997-2000 by Astrosfera, ® Wszelkie prawa zastrze穎ne / All rights reserved.