Program astrologiczny Urania

Program astrologiczny Urania

Specyfikacja wersji 1.80

(W opracowaniu, specyfikacja jest troche z tyłu za programem) Ostatnia modyfikacja: 2007-07-14

Uwaga - ten dokument przechodzi teraz poważne modyfikacje, i sporo ważnych funkcji w programie dodanych od wersji 1.20 nie jest w nim jeszcze opisanych... Odwiedź tę stronę wkrótce, żeby przekonac się, co jeszcze jest nowego.:-)


Funkcje obecne tylko w wersji pełnej zaznaczone są kolorem żółtym, a ich opisy zielonym.

Funkcje obecne także w wersji Lite zaznaczone są kolorem białym.

Funkcje w implementacji zaznaczone są szarą kursywą.

  Lite   EDU PRO

Kosmogramy (horoskopy):

       

Natalny

Każdy pojedynczy kosmogram można wyświetlić w konwencji tradycyjnej lub w formie porównania z płaszczyzną sektorów (domami). Jest to metoda przedstawienia pozycji w domach opracowana w nawiązaniu do historycznych metod Campanusa i Regiomontanusa, specjalnie do użytkowania z systemem domów autorstwa Bogdana Krusińskiego.

X   X X

Progresywny

 • prymarny,
 • sekundarny,
 • lunarny,
 • miesiąc/rok,
 • użytkownika (dowolne spowolnienie lub przyspieszenie upływu czasu w progresjach)
Można wykonać kosmogram progresywny z innego kosmogramu progresywnego. Dane kosmogramu urodzeniowego ze starego kosmogramu progresywnego są automatycznie przyjmowane do obliczeń jako punkt rozpoczęcia progresji nowego kosmogramu.
X   X X
Kosmogram progresywny/tranzytujący wyświetla jako:        
- kosmogram pojedynczy X   X X
- kosmogram porównawczy z urodzeniowym lub tranzytowym. -   X X

Funkcję wyświetlania kosmogramu progresywnego można także zastosować do kosmogramu kontaktowego. W tym wypadku kosmogram progresywny każdego ze źródłowych kosmogramów urodzeniowych/progresywnych - z których został wykonany kosmogram kontaktowy - zostanie wykonany automatycznie. Potem obliczany jest kosmogram kontaktowy z nowych kosmogramów progresywnych.

-   X X

Progresje prymarne - oblicza kosmogram tak jak kosmogram progresji sekundarnych, a następnie wyświetla w wybranym systemie współrzędnych związanych z ruchem obrotowym Ziemi.

X   X X

Dyrekcje

 • dyrekcje łuku solarnego,
 • dyrekcje 1 stopnia,
 • dyrekcje "średnia dzienna droga Słońca = 1 rok",
 • dyrekcje użytkownika - można wpisać własny współczynnik przesunięcia dyrekcyjnego
X   X X

Kosmogramy porównawcze

 • synastria - kosmogramy porównawcze dwóch, trzech, czterech lub pięciu osób.
 • dowolne kombinacje porównawcze progresji, dyrekcji, tranzytów i kosmogramów kontaktowych, do trzech różnych kół w jednym zestawieniu.
-   X X

Kontaktowe normalne i zorientowane na miejsce

 • kosmogram kontaktowy - planety jako midpunkty, osie i domy obliczane są z kontaktowego RAMC (lokalnego czasu gwiazdowego) - pierwotna koncepcja wg R. Hand'a, z powodu błędu rachunkowego w jego pierwszym podręczniku zamieniona na metodę przybliżoną;
 • kosmogram kontaktowy (przybliżenie R. Hand'a z jego pierwszego podręcznika) - planety jako midpunkty, natomiast osie i domy z kontaktowego MC; koncepcję tę jako błędną autor porzucił już wiele lat temu najpierw na rzecz osi i domów obliczanych z kontaktowego RAMC, a następnie (za Townleyem) na sortowane midpunkty domów;
 • kosmogram relacyjny - wg. R. Davidsona - midpunkt z dat i godzin kosmogramów składowych;
 • suma pozycji obiektów z rekordów źródłowych - wg. M. Jordana.

Kosmogram relacyjny ze swej natury oddziaływania jest rodzajem progresji, dlatego obliczyć go można także jako progresje wg klucza 2-krotnego spowolnienia upływu czasu (progresje użytkownika - wstawiamy wsp. 2) - podczas gdy progresje sekundarne wg klucza 365.242. Dla celów porządkowych można go obliczyć jako horoskop typu kontaktowego. Oczywiście jest to przypadek szczególny, gdzie obydwa algorytmy dają dokładnie identyczne rezultaty.

Wstawiając w dialogu progresji przy progresjach użytkownika wartość dnia "0.5" otrzymujemy kosmogram na datę dnia, z którego otrzymaliśmy kosmogram "relacyjny" dla kosmogramu urodzeniowego (czyli odpowiedź na pytanie - "Kiedy będzie dzień, z którego działa na nas obecny kosmogram relacyjny").

X   X X
         

Zegar astrologiczny (horoskop aktualne, dynamicznie sie zmieniające położenia osi i planet na niebie):

       
jako dynamicznie się zmieniający kosmogram, przedstawiający aktualny obraz nieba (dowolny zakres częstotliwości od 1 sekundy w górę) X   X X
jw., tylko kontakt z bieżącą osobą - obraz nieba w midpunktowej relacji z wybraną osobą, X   X X
zegar porównawczy - kosmogram wybranej osoby wyświetlony wraz z zegarem w zewnętrznym kole, -   X X

zegar dwóch Zodiaków - czyli dwa układy odniesienia (ekliptyka i sektory) wyświetlone równocześnie na kole porównawczym.

-   X X

Przekształcenia kosmogramu

 • analityczne kosmogramy harmoniczne - do tej konwencji można przeksztacić dowolną płaszczyznę
 • prezentacja dwadasams eklitpyki w postaci koła
 • prezentacja dowolnego układu wsp. jako dwasams tego układu
 -   X X

Planetariusze statyczne (wg dra L. Weresa)

Na jednym ekranie wyświetlane są:

 1. wszystkie planetariusze znaków Zodiaku, czyli pocz. kosmogramu w 0 Barana, 0 Byka, itd.
 2. wszystkie planetariusze krawędzi domów (w aktywnym systemie domów),
 3. wszystkie planetariusze statyczne aktywnych obiektów;
 4. przekształcenie wybranego kosmogramu (obiekt, pocz. znaku, pocz. domu, wskazany przez użytkownika stopień).

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy nad wybranym kółkiem na liście planetraiuszy wyświetla sie ono w nowym oknie jako pełen kosmogram.

-   X X
         
Rektyfikacja
       
1. Przesuń wybrany wierzchołek domu na wskazany stopień. X   X X
2. Przesuń wskazany wierzcholek domu do koniunkcji z planetą. X   X X
  -      

Solariusz, Lunariusz oraz inne aspekty planet

Zostało to zaprogramowane jako planetariusze dynamiczne - część ogólnej funkcji do szukania dowolnego aspektu pomiędzy planetami tranzytującymi lub planetami tranzytującą i urodzeniową (w opcji "Znajdź najbliższy tranzyt").

Szukanie w czasie może odbywać się zarówno przodu, jak i do tyłu, od dowolnej, wybranej przez użytkownika daty i godziny.

Dodatkowo skróty z menu:

- solariusz na datę

- następny solariusz

- poprzedni solariusz

-   X X
         
Urania zawiera procedury obliczające i wyświetlające pozycje następujących ciał niebieskich:
       
 • Słońce i Księżyc oraz planety Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton, Prozerpina (2003 UB313) przy użyciu zewnętrznych plików w okresie 5400 BC - 5400 AD.
X   X X
 • Ascendent (Asc) i Descendent (Desc), Medium Coeli (MC) i Imum Coeli (IC),
X   X X
 • Osiem największych planetoid (1 Ceres, 2 Pallas, 4 Vesta, 10 Hygiea, 704 Interamnia, 511 Davida, 65 Cybele, 52 Europa) oraz 3 Juno.
X   X X
 • Centaury i obiekty z pasa Kuipera: Chiron (2060), Pholus (5145), Nessus (7066), Asbolus (8405) i Chariklo (10199).
X   X X
 • Węzły Księżycowe średnie i prawdziwe na ekliptyce - mogą być wyświetlane razem lub osobno w dowolnej kombinacji,
X   X X
 • Vertex (punkt przy Desc - inni ludzie zamieszani w nasze życie) i Kovertex (punkt przy Asc - sprawy osobiste), East Point i West Point,
X   X X
 • Nibiru - propozycja orbity tego ciała znanego starożytnym, ale jak dotychczas nie odnalezionego przez nowożytnych astronomów (propozycja ta jest w ogólnych zarysach w zgodzie z opisem wg Z. Sitchina, ale w szczegółach jest wynikiem dociekań własnych autora - może także być to fikcja, szczególnie że u Sitchina jest przyjęte że jest to jeden rok o długośąci 3600 lat, ale u sumerów były także inne lata astronomiczne, aż do 36 mln lat),
X   X X
 • Lilith - średnie apogeum orbity Księżyca ("mean apogee"),
 • Selene
X   X X
 • hipotetyczne "ciała" szkoły Hamburskiej: Cupido, Hades, Zeus, Kronos, Apollon, Admetos, Vulkanus, Poseidon,
X   X X
 • początki znaków
X   X X
 • początki domów
X   X X

Natomiast dla tych, którzy potrzebują pozycji jeszcze innych ciał, włączonych bezpośrednio na kole kosmogramu, istnieje możliwość zdefiniowania 24 dodatkowych obiektów, przy pomocy zewnętrznego pliku konfiguracyjnego (*.odf, z programem jest dostarczany przykładowy plik "VirtObjs.odf" z przykładowym zestawem asteroid i gwiazd stałych, "KBOs.odf" - zestaw największych ciał pasa Kuipera i dalszych, "ZaneStein.odf" - zestaw nazwanych centaurów. Edycja plików *.odf w dowolnym edytorze tekstowym).
Obecnie wewnętrzny format obsługuje:

 • asteroidy, centaury i obiekty z pasa Kuipera; trzeba jednak posiadać dla każdego z tych ciał odpowiedni plik z efemerydami dla biblioteki Swiss Ephemeris. Wybrane pliki efemeryd drobnych ciał niebieskich są dołączone do dystrybucji pełnej wersji Uranii. Osobno są one do pobrania bezpośrednio w firmie Astrodienst - http://www.astro.com/swisseph/.
 • gwiazdy stałe (zdefiniowane w zewnętrznym pliku "ephe/fixstars.cat").
 • ciała hipotetyczne, zdefiniowane w pliku "ephe/seorbel.txt"
X   X X

Systemy domów

       

W tradycyjnej formie - jako położenia krawędzi domów na ekliptyce - program oblicza położenia 23-ech systemów domów:

 • Krusiński (1995)
 • Placidus (1602 Maginus)
 • Koch (1962 Specht, Zanziger, Koch)
 • Regiomontanus (1467 Regiomontanus, Bylica)
 • Porfiriusz (II w. Vettius Valens)
 • Naturalna gradacja (1953 Colin Evans)
 • Neo-Porfiriusz (1994 Walter Pullen)
 • APC - Ascendant Parallel Circle (1928 L. Knegt, wzory 1936 P.F. van Solt)
 • Alcabitius (ok. 600 r. Rhetorios)
 • Campanus (978-1046 Al Biruni)
 • Srebrzyńska (2005)
 • Meridian (wczesne lata 1900 David Cope, pseud. 'Zariel')
 • Morinus (1583-1656 ?)
 • Horyzontalne
 • Topocentryczne (1961 Polich, Page)
 • Domy Równe od Asc (II w. ne Vettius Valens)
 • Domy Równe od MC (1952 Astrological Lodge)
 • Domy Równe od 0 znaku Asc (1999 Robert Hand)
 • Wedyjskie Równe od Asc
 • Wedyjskie Porfiriusz (Śripati/Shripati/Sripati)
 • Wedyjskie Placidus
 • Wedyjskie Krusiński
 • Brak domów (alternatywny sposób wyświetlania kosmogramu uniwersalnego - samej ekliptyki).
 • systemy identyczne jak te powyżej, które jednak czasami w literaturze noszą także inne nazwy:
 • Vehlow = Wedyjskie Równe od Asc
 • Gauquelin = Placidus
X   X X

Aspekty

       

Obliczane aspekty to:

 • koniunkcja (0°)
 • opozycja (180°)
 • kwadratura (90°)
 • trygon (120°)
 • sekstyl (60°)
 • kwinkunks (150°)
 • konfinis (30°)
 • półkwadratura (45°)
 • półtorakwadratura (135°)
 • kwintyl (72°)
 • bikwintyl (144°)
 • decyl (36°)
 • tridecyl (108°, domyślnie wyłączony, jego orb pokrywa sią z biseptylem)
 • septyl (51°25'48")
 • biseptyl (102°51'36")
 • triseptyl (154°17'24")
 • nonagon (40°)
 • binonagon (80°)
 • quatrononagon (160°)

Każdy typ aspektu ma osobno ustawialny orb, różny dla kosmogramów tranzytowych, porównawczych i natalnych. W każdej chwili można ustawić jakiego typu orby mają być stosowane do oglądanego kosmogramu.

Rozbieżność od wzorcowego aspektu podana może być w tabeli aspektów w stopniach (zaokrąglona matematycznie - od 0 do 0.5 w dół do 0°, powyżej 0.5 w górę do 1°) lub opcjonalnie - wg. wyboru użytkownika - w procentach maksymalnego dopuszczalnego orbu.

Aspekty są rozróżnione na aplikacyjne i separacyjne. Aplikacje i separacje są obliczane metodą prognozy z pozycji i prędkości planet w momencie, w którym został obliczony kosmogram.

X   X X

Figury aspektów

 1. Zestaw podstawowych figur aspektów

  Figury z koniunkcjami są rozbijane na figury bez koniunkcji (podejście analityczne), w zestawie zdefiniowanych figur znajdują się:

  1. Wielki Trygon (3) [120-120-120]
  2. Latawiec (4) [60-60-120-120]
  3. Prostokąt mistyczny (4) [60-120-60-120]
  4. Kołyska (4) [60-60-60-180]
  5. Kołysanka (5) [60-60-60-60-120]
  6. Heksagram (6) [60-60-60-60-60-60]
  7. Półkrzyż (3) [90-90-1808)
  8. Krzyż (4) [90-90-90-90]
  9. Trójkąt dynamiczny (4) [90-120-150]
  10. Żagiel (3) [30-150-180]
  11. Palec boży (3) [60-150-150]
  12. Latawiec boży (5) [60-60-90-60-90]

   - w skład tej figury wchodzi między innymi układ TRZECH PALCÓW BOŻYCH (wzajemnie się zasilających); np. taka figura wystąpiła na niebie dokładnie w połowie października 1973 pomiędzy SZEŚCIOMA planetami (a 13.10.1973 także Księżyc + niezwiązana koniunkcja Slońca z Uranem).

  13. Pentagram (5) [72-72-72-72-72]
  14. Stellum aspektów 3 planet (3) [0-0-0]
  15. Stellum aspektów 4 planet (4) [0-0-0-0]
  16. Stellum aspektów 5 planet (5) [0-0-0-0-0]
  17. Stellum aspektów 6 planet (6) [0-0-0-0-0-0]

   Stella koniunkcji standardowo nie są liczone jako figura, tzn. pierwsza planeta w łańcuszku nie musi być w koniunkcji do ostatniej oraz wzajemnie nie muszą być w aspekcie - wystarczy łańcuszek koniunkcji. Można włączyć jednak poszukiwanie 'figury' w sensie figury - tzn. pierwsza musi być w koniunkcji z ostatnią (to jest taki punkt szczególny techniki figur aspektów, która nakłada się częściowo na uklady planet - 'stellium'/'satelicjum').

 2. Skaner wszystkich możliwych figur przy aktywnych aktualnie aspektach.

  Wyszukuje także te układy, które są figurami wklęsłymi: figury 3, 4, 5 i 6-cio boczne. Figury wklęsłe pojawiły się jako rezultat doświadczeń w czasie pracy. Została więc dodana funkcjonalność (+ opcja do sterowania), czy je włączać.

-   X X
         

Listy tranzytów, progresji i dyrekcji

-   X X

Lista tranzytów

 • aspekty
 • ingresy w znaki Zodiaku
 • ingresy w dwadasamsy
 • ingresy w domy
 • momenty zmiany kierunku ruchu planet tranzytujących
X   X X

Lista tranzytów na midpunkty horoskopu

 • aspekty
 • momenty zmiany kierunku ruchu planet tranzytujących
-   X X

Lista progresji sekundarnych

 • aspekty
 • ingresy w znaki Zodiaku
 • ingresy w dwadasamsy
 • ingresy w domy
 • momenty zmiany kierunku ruchu planet tranzytujących
-   X X

Lista dyrekcji łuku solarnego

 • aspekty
 • ingresy w znaki Zodiaku
 • ingresy w dwadasamsy
 • ingresy w domy
 • momenty zmiany kierunku ruchu planet tranzytujących

Zakres dat dla dwóch powyższych dialogów progresji i dyrekcji jest automatycznie przy starcie ustawiany na:

- data poczatkowa: od dnia następnego po dniu narodzin (dokładność jest w Uranii na tyle duża, że nie powtarza już aspektów urodzeniowych),

- data końcowa: domyślnie to 31.12.2020 (program liczy tranzyty zawsze do końca dnia daty końcowej), ale można ją ustawić w pliku konfiguracyjnym.

-   X X

Daty cyklu dr-a Jonasa

- lista kobiecych dni płodności

X   X X

Zaawansowane listy tranzytów, progresji i dyrekcji

Dzięki unikalnemu modułowi przeszukującemu - który znajduje daty tranzytów - można w czasie jednego wyszukiwania wykonać proste przeszukiwanie (np. tranzyty do pozycji urodzeniowych), albo równocześnie zadać wiele różnych wyszukiwań.

Na przykład można równocześnie wyszukiwać tranzyty do pozycji urodzeniowych oraz do ich dynamicznie obliczanych progresji. Równocześnie można otworzyć do 5 niezależnych okien wyszukiwania.

Pozwala to na wygodne dokonanie nowego wyszukiwania w innym oknie z innymi parametrami i/lub dla innej osoby, natychmiast po znalezieniu lub nawet w czasie trwania dotychczasowego poszukiwania interesujących zdarzeń dla poprzedniej osoby!

Listy aspektów pomiędzy planetami urodzeniowymi, progresywnymi i tranzytującymi:

 • Progresje sek. do pozycji w kosmogramie (ekliptyka)
 • Progresje sek. do pozycji w kosmogramie (sektory)
 • Progresje sek. do progresji sek.
 • Progresywne sek. ingresy w fazy (znaki) Zodiaku
 • Progresywne sek. ingresy w dwady Zodiaku
 • Tranzyty do pozycji w kosmogramie (ekliptyka)
 • Tranzyty do pozycji w kosmogramie (sektory)
 • Tranzyty przez domy do pozycji w kosmogramie (ekliptyka)
 • Tranzyty przez domy do pozycji w kosmogramie (sektory)
 • Tranzyty do progresji sek. (ekliptyka)
 • Tranzyty do progresji prym. (ekliptyka)
 • Tranzyty do tranzytów
 • Tranzytowe ingresy w fazy (znaki) Zodiaku
 • Tranzytowe ingresy w dwady Zodiaku
 • Tranzyty do tranzytów (w pł. sektorów kosmogramu)
 • Progresje prymarne do natalnych (Ekliptyka)
 • Progresje prymarne do natalnych (Sektory)
 • Progresje prymarne do natalnych (Koło godzinne)
 • Dyrekcje '1 stopień = 1 rok' do pozycji w kosmogramie (ekliptyka)
 • Dyrekcje 'śr. dzienny ruch Słońca = 1 rok' do pozycji w kosmogramie (ekliptyka)
 • Dyrekcje łuku słonecznego do pozycji w kosmogramie (ekliptyka) .

Ingresy do domów są obecnie częścią ogólniejszego rozwiązania jako obliczanie daty dowolnego aspektu planety do krawędzi domów na ekliptyce.

 • wybór - które planety i do których obiektów (natalnych i progresywnych), jakie aspekty;
 • dodatkowo ingresy planet do faz Zodiaku i sektorów,
 • zmiany kierunku ruchu.

Sortowanie znalezionych zdarzeń można ustawić wg. planet lub daty, z opcjonalnym wyświetlaniem daty i godziny. Można również wygodnie wyświetlić kosmogram znalezionego zdarzenia jako kosmogram pojedynczy lub porównawczy tego momentu z kosmogramem urodzeniowym.

 

-   X X

Listy porównawcze 1

Na bazie modułu do znajdowania list tranzytów utworzona została funkcja przeszukiwania dat progresji w kosmogramach porównawczych.

 • progresje sek. osoby "A" do pozycji urodzeniowych osoby "B",
 • progresje sek. osoby "B" do pozycji urodzeniowych osoby "A",
 • progresje sek. "A" do progresji sekundarnych "B",
 • progresje sek. osoby "A" do pozycji kontaktowych "A+B",
 • progresje sek. osoby "B" do pozycji kontaktowych "A+B".

Jak dotąd nie widzieliśmy tej oryginalnej i niezmiernie potrzebnej w synastrii funkcji w żadnym innym programie!

Odtąd bez żmudnego procesu liczenia efemeryd pozycji progresywnych możecie sprawdzić, kiedy spotkają się w Waszych horoskopach Mars i Wenus albo Słońce i Saturn (np. kiedy progresywny Mars w horoskopie pani wejdzie na urodzeniową pozycje Wenus w horoskopie pana, albo kiedy progresywne Słońce w horoskopie "A" wejdzie w opozycję do urodzeniowego Saturna osoby "B").

-   - X

Listy porównawcze 2

Na bazie modułu do znajdowania list tranzytów utworzona została funkcja przeszukiwania dat dyrekcji łuku solarnego w kosmogramach porównawczych.

 • Dyrekcje łuku solarnego osoby "A" do pozycji urodzeniowych osoby "B",
 • Dyrekcje łuku solarnego osoby "B" do pozycji urodzeniowych osoby "A",
 • Dyrekcje łuku solarnego "A" do dyrekcje łuku solarnego"B" (ze wgzlędu na zmienną prędkość Słońca na ekliptyce, jeśli dwie planety tworzą bardzo scisły aspekt porównawczy, czasami pojawiają się jednak tego typu aspekty),
 • Dyrekcje łuku solarnego osoby "A" do pozycji kontaktowych "A+B",
 • Dyrekcje łuku solarnego "B" do pozycji kontaktowych "A+B".
-   - X

Listy progresji prymarnych

 • Progresje prymarne do natalnych (Ekliptyka - Ekliptyka) - progresje prymarne osi
 • Progresje prymarne do natalnych (Krusiński - Krusiński)
 • Progresje prymarne do natalnych (Koło godzinne - Koło godzinne) - metoda progresji prymarnych stosowana przez Greków
 • Progresje prymarne do natalnych (Pierwszy Wertykał - Pierwszy Wertykał) - metoda Campanusa
 • Progresje prymarne do natalnych (Regiomontanus - Regiomontanus)
 • Progresje prymarne do natalnych (Placidus - Placidus)
 • Progresje prymarne do natalnych (Koch - Koch)
 • Progresje prymarne do natalnych (horyzont ENWS - horyzont ENWS)

 

       

 

Listy tranzytów ekliptycznych na pozycje planet
w różnych płaszczyznach odniesienia

 • Tranzyty do pozycji w kosmogramie (ekliptyka)
 • Tranzyty do pozycji w kosmogramie (Sektory)
 • Tranzyty do pozycji w kosmogramie (Pierwszy równikowy)
 • Tranzyty do pozycji w kosmogramie (Pierwszy wertykał (Campanus))
 • Tranzyty do pozycji w kosmogramie (Regiomontanus)
 • Tranzyty do pozycji w kosmogramie (Placidus)
 • Tranzyty do pozycji w kosmogramie (Koch)
 • Tranzyty do pozycji w kosmogramie ('Równe od Asc')
 • Tranzyty do pozycji w kosmogramie ('Równe od MC')
 • Tranzyty do pozycji w kosmogramie ('Równe - Vehlow')
 • Tranzyty do pozycji w kosmogramie (Horyzont - ENWS)
 • Tranzyty do pozycji w kosmogramie (Pł. orbity Księżyca)
 • Tranzyty do pozycji w kosmogramie (Równik)

      X
         
Opcje bazy danych
       

Daty można wprowadzić w kalendarzu juliańskim lub gregoriańskim albo skorzystać z domyślnej opcji, która automatycznie ustawia kalendarz juliański przed 15.X.1582, a po tej dacie gregoriański.

X   X X
W bazie można przechowywać komentarze do każdego rekordu. X   X X
Import horoskpów urodzeniowych z programu Mandala 3.1 (DOS) autorstwa Dariusza Walickiego. X   X X
Import z programu Astrolog (DOS) autorstwa panów Chwiszczuka i Arańskiego. X   X X
Import bazy danych z programu Astrolog (Chwiszczuk i Arański) w wersji dla Windows (z roku 2000). X   X X
Import bazy danych z programu ZET        
Opcja wymiany danych pomiędzy komputerami poprzez własny format plików (w postaci XML-a). Export/import wybranego podzbioru bazy danych. X   X X

Zaawansowana baza danych

       
wyświetlanie rekordów pogrupowanych w podzbiory lub wyświetlenie całej zawartości bazy, X   X X
wyświetlanie mini-horoskopu dla aktywnego pola podczas przeszukiwania bazy, X   X X
możliwość otwarcia do 6-miu niezależnych od siebie widoków bazy, z których każdy może zawierać dowolny podzbiór (lub całość bazy), uporządkowany wg wybranego przez użytkownika klucza X   X X
zapis i edycja kosmogramów urodzeniowych, progresywnych, dyrekcyjnych, wektorowych (kontaktowych) i relacyjnych X   X X
dla progresji i dyrekcji: opcja ich zapisu niezależnie od kosmogramu urodzeniowego lub automatyczne śledzenie zmian kosmogramu urodzeniowego, X   X X
kosmogramy wektorowe/relacyjne opcjonalnie automatycznie się zmieniają po zmianie kosmogramów źródłowych (cząstkowych).     X X
         

Dynamiczne zmiany kosmogramu

Kosmogramy natalny, progresywny oraz dyrekcyjny mogą być dynamicznie zmieniane przy pomocy klawiatury - czas, lub długość/szerokość geograficzna - można zatem dokonywać relokacji "na żywo", oglądając kosmogram.

Uzyskuje się to po użyciu klawiatury - klawiszy ze strzałkami. Strzałki prawo/lewo przesuwają horoskop do przodu/do tyłu, góra/dół - zwiększają/zmniejszają krok. "Shift + strzałka w górę/dół" zmienia tryb opcję zmiany kosmogramu z czasu na opcję zmiany długości lub szerokości geograficznej. Litera 'o' przywołuje dane z którymi został otwarty aktualny horoskop.

Relokację kosmogramu można zapisać do bazy. Ręczna zmiana położenia geograficznego jest traktowana tak jak wybranie polecenia "Relokacja" z menu podręcznego okna "Kosmogram", które wyświetla bazę miejscowości (oraz małe koło z podświetleniem relokacji na wybrane miejsce).

X   X X
Szeroki zestaw skrótów umożliwia szybki dostęp do niemal każdej użytecznej kombinacji - wliczając w to kosmogramy nakierowane na obecną chwilę.     X X
Możliwość dowolnego przeprojektowania głównego menu programu przez użytkownika     X X
         

 

Obliczanie pozycji planet i innych obiektów

Program do obliczania pozycji planet korzysta z biblioteki Swiss Ephemeris (http://www.astro.com/swisseph/). Wykorzystuje ona 3 efemerydy:

 1. skompresowane pliki zewnętrzne, które z dokładnością 0.001" kątowej odwzorowują pozycje planet wg efemeryd DE405/406, opracowanych przez JPL, Pasadena (rozszerzone do zakresu lat 5400 BC-5400 AD),
 2. oryginalne efemerydy DE406 dla planet i Księżyca (potrzebne dodatkowe 200 MB miejsca na dysku),
 3. rozwiązanie półanalityczne w zakresie lat 3000 BC-3000 AD (z mniejszą dokładnością niż w pierwszych dwóch rozwiązaniach).

Pozycje planet mogą być obliczane przy pomocy powyższych trzech wersji efemeryd. Pozycje asteroid i centaurów są obliczane tylko przy pomocy zewnętrznych plików z efemerydami.

Uwaga: Asteroidy i centaury są obliczane w okresie 3000 BC - 3000 AD (lub dłuższym - zależy od wersji plików), chyba że pozycje któregoś z tych ciał można ustalić tylko dla krótszego okresu (np. Chiron tylko ok. 650 AD do 4650 AD, ze względu na bliskie spotkania z Saturnem).

Układy współrzędnych i położenia obiektów
w płaszczyźnie domów

Współrzędne

Urania umożliwia wyświetlanie pozycji planet w różnych systemach współrzędnych astronomicznych oraz w systemach domów w przestrzeni. Pozwala to określić rzeczywiste położenia planet względem krawędzi domów w przestrzeni, a nie na ekliptyce.

Odbywa się to zgodnie z definicjami systemów domów, w odróżnieniu od powszechnie stosowanego uproszczonego, przybliżonego sposobu, który służy tylko do określenia miejsc przecięć tych krawędzi z ekliptyką. Obecnie obliczenia te są wykonywane dla następujących systemów domów: Krusiński, Koch, Placidus, Campanus, Regiomontanus, "Domy równe".

Tradycyjny, przybliżony sposób wyświetlania domów jako ich rzutu na płaszczyznę ekliptyki jest ustawieniem domyślnym kosmogramu.

Aktualnie obliczane układy współrzędnych:

 1. ekliptyczne - długość, szerokość, w dwóch odmianach:
 2. współrzędne równikowe z początkiem w punkcie wschodnim i o zwrocie zgodnym z innymi układami współrzędnych astrologicznych, tj. o zwrocie przeciwnym do układu godzinnego, i innym punkcie początkowym (układ wykorzystywany jedynie w progresjach prymarnych)
 3. planety w płaszczyźnie pierwszego wertykału (położenia planet w płaszczyźnie domów Campanusa)
 4. planety w płaszczyźnie domów Krusińskiego
 5. planety w płaszczyźnie domów Regiomontanusa
 6. horyzont w postaci koła (opcjonalnie z aspektami), w konwencji E-N-W-S (wschód - północ - zachód - południe)
 7. równikowe - rektascencja, deklinacja (wraz z pozycjami krawędzi domów Krusińskiego w płaszczyźnie równika - wykorzystywane jako sposób przedstawienia położenia planet w domach Krusińskiego)
 8. stały Zodiak równikowy - płaszczyzna eksperymentalna, będąca wynikiem poszukiwań koła wielkiego i punktu początkowego zodiaku zwanego ‘syderycznym’

Tranzyt na datę - tranzyt dynamiczny

Po wybraniu daty i godziny wyświetla kosmogram tranzytowy do wyboru jako koło pojedyncze lub jako kosmogram porównawczy do kosmogramu urodzeniowego. W takim kosmogramie użytkownik może się poruszać w czasie do tyłu lub do przodu o dowolnie wybrany krok, na wszystkich kołach kosmogramu.

W przypadku wybrania porównania kosmogramu progresywnego i tranzytowego lub dwóch kosmogramów progresywnych, obydwa kosmogramy są zmieniane wg własnego współczynnika progresji (innymi słowy data kosmogramu progresywnego odpowiada dacie kosmogramu tranzytowego).

Wyświetlanie efemeryd w formie tabelarycznej lub graficznej

Inne opcje parametryzowane:

Wyświetlanie dnia juliańskiego w stopce (do 6 miejsc po przecinku, gdzie 1s = 0,00001157d).

Różne zestawy symboli astrologicznych

W pełnej wersji Uranii kosmogramy mogą być wyświetlane i drukowane z użyciem różnych zestawów symboli. Do wyboru są dwa zestawy - prosty, dostosowany do prezentacji w małych rozmiarach oraz wizualny, ożywiający surowość symboliki astrologicznej.

Copyright © 2000-2008 Astrosfera, ® Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved. Astrosfera