Sylwetki astrologów i popularyzatorów astrologii


Izabela Balińska, menadżer, absolwentka Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego w Moskwie o specjalizacji astrolog-psycholog. Współzałożycielka firmy Centrum Astrologii i Odnowy Biologicznej "Jupiter", pod patronatem której powstała 2-letnia Akademia Astrobiologii w Łodzi. Wydawca wielu pozycji astrologicznych, współpracuje z placówkami szkoleniowymi i czasopismami w WNP.

Anita Barwicka, filozof, pracę magisterską napisała z etyki na KUL-u. Od 1985 r. prowadzi działalność psychoterapeutyczną na bazie astrologii urodzeniowej. Od 1991 r. współpracuje z Regionalną Rozgłośnią Polskiego Radia w Lublinie oraz TV Lubelską prezentując wiedzę filozoficzną i astrologiczną.

Zenon Waldemar Dudek, redaktor naczelny i wydawca kwartalnika "Albo-albo. Inspiracje jungowskie", poświęconego problemom psychologii i kultury, prezes Klubu Jungowskiego w Polsce. Publikacje z zakresu psychologii jungowskiej, psychologii oraz psychologii sztuki. Prowadzi zajęcia w Akademii Astrobiologii w Łodzi (psychologia jungowska oraz seminarium z psychologii astrologicznej). Kieruje Oddziałem Dziennym w Instytucie Psychologii i Neurologii w Warszawie (terapia schizofrenii). Wydał tomik poezji. Przygotowuje opracowanie "Psychologia integralna Junga".

Wojciech Jóźwiak, biofizyk, tłumacz, wydawca. W swoim wydawnictwie "Warsztat Specjalny" wydał m.in. książkę M. Gauquelina "Planety a osobowość człowieka", "Tarot. Pochodzenie, symbolika, medytacja, wyrocznia" A. Douglasa oraz polską wersje kart D. Sheridana. Przetłumaczył, z niemieckiej wersji R. Wilhelma, "Księgę Przemian" (wyd. "Latawiec"). W książce "Cykle zodiaku", napisanej razem ze Światosławem Nowickim, rozwija własne hipotezy związane z punktami zodiaku oraz cyklami Jowisza i Saturna. Jako astrolog nawiązuje do krytycznego i ścisłego podejścia reprezentowanego przez J. Addeya i M. Gauquelina. Specjalizuje się w "podglądaniu" przyszłości (cykle planetarne, I Ching, tarot, symbole sabiańskie) od kilkunastu lat udzielając porad i prognoz dla osób i firm.

 
Waldemar Mojsiuszko, filozof, pracę magisterską napisał z  historii filozofii i astrolo- gii (omawiając poglądy na astrologię św. Tomasza z Akwinu i Rogera Bacona). Asystent dr G. Schwarza w Międzynarodowym Centrum Bioinformatyki "BIOCONT", gdzie prowadzi własną praktykę w zakresie medycyny holistycznej. Kierownik Klubu Popularyzacji Astrologii, działającego przy Centrum "BIOCONT", członek redakcji "Biuletynu Astrologicznego". Swoje zainteresowania koncentruje na filozofii ezoteryki, astrologii medycznej i medycynie chińskiej.

Janusz Nawrocki, wydawca dzieł astrologicznych, założyciel "Studia Astropsychologii", twórca oprogramowania astrologicznego. Od lat prowadzi prace nad stworzeniem "inteligentnego" oprogramowania astrologicznego, umożliwiającego werbalną interpretację zagadnień astrologicznych. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Opracował i wydał pierwsze w Polsce Efemerydy planet 19200-2020 i Astrologiczne tablice domów. W ramach "Studia Astropsychologii" współpracuje z wieloma instytucjami astrologicznymi w Szwajcarii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, próbując przeszczepić najlepsze wzorce współczesnej astrologii na grunt Polski.

Rafał T. Prinke, anglista, prezes Towarzystwa Genealogiczno- Heraldycznego. Autor kilkudziesięciu artykułów publikowanych w Polsce, Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Danii, a poświęconych alchemii, magii, astrologii, kartom tarota, genealogii i heraldyce. Publikacje książkowe: Mandala życia. Astrologia - mity i rzeczywistość (z Leszkiem Weresem), Vademecum polskiego astrologa, Tarot. Dzieje niezwykłej talii kart, Podręcznik genealoga-amatora. Opracował kilka programów komputerowych związanych z magią i genealogią oraz dwa projekty talii tarota wydane w Danii.

Jan Sar Skąpski, astrolog, urodzony w Krakowie, zamieszkały w Vancouver (Kanada). W latach 1977-1985 bierze czynny udział w związku astrologów kanadyjskich "British Columbia Astrological Society" pełniąc funkcję prezydenta, a następnie redaktora pisma "The Ecliptic". W tym czasie powołuje badawczą grupę "Axiomatic Study Group", a pięć lat później własne astrologiczne studium "Celestica", czynne do chwili bieżącej. Twórca teorii o układach harmonicznych (w strukturach midpunktowych) i założyciel własnej szkoły. Autor książki "The Art of Mastering Astrology" - zbioru definicji i przykładów interpretacji układów harmonicznych. Opublikował wiele artykułów w "The Ecliptic", "Astrological Perspectives", "RAMC", "Astro-Psychological Problems. The Sneider-Gauquelin Research Journal" (m.in. przekłady prac Roberta Waltera, astrologiczne programy komputerowe, zmiany czasów w Polsce i w British Columbia - pierwsze tego rodzaju). Członek honorowy Stowarzyszenia Astrologów w Poznaniu.

Krzysztof Śliwiński, archiwista, popularyzator idei duchowego zbliżenia Wschodu z Zachodem. W 1977 r. założył Studenckie Koło Orientalistyczne w Lublinie, organizując m.in. działalność klubową, kursy języków orientalnych, seminaria nt: "Współczesna recepcja myśli Wschodu". W latach 80. pełnił funkcję przewodniczącego Studenckiego Ruchu Esperanckiego przy SZSP; w 1987 r. za działalność na rzecz środowiska akademickiego otrzymał Honorową Odznakę ZSP.Inicjator i sekretarz Oddziału Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego w Lublinie; kierownik programowy Studium Wiedzy i Praktyki Jogi im. dr. Leona Cyborana (1985-88).  W latach 1991-92 członek redakcji kwartalnika "Albo - albo. Inspiracje jungowskie". W 1994 r. inauguruje działalność Klubu Popularyzacji Astrologii w Warszawie, zakłada własną firmę: Studio "Mandala" i rozpoczyna wydawanie "Biuletynu Astrologicznego".
 
Wspomnienia o tych co od nas odeszli Elżbiety Kłobus


 

Biuletyn astrologiczny - strona główna