Wprowadzenie
Astrologia ma zapewnione uznanie
ze strony psychologii, ponieważ reprezentuje
ona sumę wiedzy psychologicznej starożytności. 
C. G. Jung
 
Czym jest astrologia? Co to jest horoskop? Na te podstawowe pytania można podawać wiele odpowiedzi. Wybierzmy najbardziej zwięzłe:

Astrologia to matematyczna psychologia oparta na astronomii.
Horoskop = mandala energii psychicznej. 

Zasadniczym celem astrologii jest bowiem poznawanie siebie, swoich ukrytych możliwości i optymalnego czasu ich realizowania, natomiast rzeczą wtórną - przepowiadanie przyszłości. Podobne podejście znajdujemy w jodze, gdzie samorealizacja w kierunku wyzwolenia jest celem nadrzędnym, natomiast zdolności parapsychiczne mogą przejawić się jak gdyby przy okazji.

Na stronach "Biuletynu astrologicznego" pragniemy właśnie podejmować zasadnicze zagadnienia z teorii i praktyki astrologii oraz dostarczać pomocy warsztatowej dla jej uprawiania. Będziemy kontynuować zapoczątkowane działy (bibliografia, horoskopy osobistości, prezentacje komputerowych programów astrologicznych, recenzje, konkursy) jak i rozwijać nowe (wywiady, przedstawianie ośrodków astrologicznych). Planujemy wydawanie numerów monotematycznych. W dalszej perspektywie mamy prezentację wybitnych astrologów i ich systemów astrologicznych (L. Szuman, A. Leo, D. Rudhyar i in.), omawianie poszczególnych działów i technik astrologii (np. astrologia natalna, porównawcza, elekcyjna, polityczna, horoskopy kontaktowe, progresje, magia horalna a astrologia), powiązania astrologii z nauką, kulturą, religią (astrologia medyczna, astrologia i filozofia, św. Tomasz i astrologia), astrologia a sztuki mantyczne (np. Księga Przemian, Kabała, Tarot), czy też wprowadzenia do astrologii chińskiej i indyjskiej. 

Zapraszamy praktyków i teoretyków astrologii do aktywnego kształtowania profilu naszego pisma, do dzielenia się z Czytelnikami swoją wiedzą i refleksją nad astrologią, która - w powszechnej opinii - sytuuje się na granicy nauki i sztuki. Życzymy wszystkim Czytelnikom miłych i twórczych spotkań z astrologią.
 

Krzysztof Śliwiński 


Biuletyn astrologiczny

Copyright © 1997-1999 by Bogdan Krusiński and  Studio Mandala Studio "Mandala"