Aspekty Ceres – traktowanej jako władca Panny

 

Wisła, 31.03.2007

Autorzy: Jarosław Gronert, Elżbieta Kłobus, Sławomir Kwiatkowski, Aneta Pyszczek, Magdalena Szumińska, Anna Wawrzycka, Barbara Wieczorek, Zofia Wieczorek

 

Do Słońca:

Harmonijne. Metodyczność. Organizacja. Celowość. Ergonomia. Nie ucieka od obowiązków. Widoczne efekty pracy. Zawodowe uznanie. Fachowość. Chlubna służba. Duma z pracy. Rutynowość połączona z kreatywnością. Pożyteczność. Ja zrobię najlepiej. Własne, twórcze metody pracy. Pomocność. Odpowiedzialność. Uczynność. Dążenie do perfekcji. Trzeźwa samoocena.

Nieharmonijne. Nadmierny krytycyzm. Upierdliwość. Autoanaliza kłopotliwa dla siebie samego. „Czy wszyscy widzą, jak ja się męczę?”. Perfekcjonizm co do detali. Raz porządkowanie, raz bałaganienie. Konflikt między kreacją a jej krytyką. Improwizacja kontra trzymanie się reguł. Odtwórczość. Przekonanie o własnej nieomylności. Lenistwo. Projektowanie swoich błędów na kogoś innego. Pedanteria. Przeciętniactwo. Rozpraszanie energii.

 

Do Księżyca:

Harm. Porządek wewnętrzny. Zapobiegliwość. Dieta. Zdrowa żywność. Porządek w domu. Domowy regulamin. Planowanie rodziny. Kalendarzyk małżeński. Cykl Jonasa. Genealogia. Praca z własnymi emocjami. Zawodowa opiekuńczość. Domowy majster-klepka. Emocjonalna satysfakcja warunkiem zachowania zdrowia. Higiena w domu i zagrodzie. Skromność. „Sprzątanie na strychu”. Analizowanie przeszłości. Specjalistyczna wiedza i umiejętności. Hierarchia rodzinna (każdy ma swoją pozycję). Przepis kucharski. Kodeks rodzinny. 

Nieharm. Nadopiekuńczość. Przewrażliwienie. Hipochondria. Alergie pokarmowe. Anoreksja. Bulimia. Przesadna dyscyplina wewnętrzna. Brak stabilności emocjonalnej. Nadmierne zaabsorbowanie drobiazgami. Zrzędliwość. Oswojona jędza domowa. Chorobliwe rozpamiętywanie przeszłości. Wieczne zatroskanie. Gromadzenie rupieci. Niepokój. Bałagan uczuciowy. Pomieszanie w hierarchii rodziny (wnuczek ważniejszy od dziadka).

 

Do Merkurego:

Harm. Analityk. Detalista. Sprawny przepływ informacji. Katalogowanie. Aktualności uporządkowane tematycznie. Wyszukiwarka. Nauczanie początkowe. Metodyka nauczania. Warsztaty naukowe. Podręcznik. SMS. Formularz. Instrukcja obsługi. Korekta. Przepisy drogowe. Sekretarka. Szablon. Marketing. Techniki sprzedaży. Metodyczna analiza. Sprawdzian widomości. Ekspert. Sprawozdawca. Stenotypistka. Wyliczanka. Tabliczka mnożenia. Matematyka. Dotrzymywanie obietnic. Spis treści. Podzielność uwagi. Praca umysłowa. Poprawne wyrażanie się w mowie i piśmie. Koncentracja umysłu na szczegółach. Rozkład jazdy. Plan lekcji. Encyklopedia. Słownik. Testy.

Nieharm. Upierdliwość. Zwracanie uwagi komuś. Wytykanie. Upominanie. Nie czyta instrukcji obsługi. Monotematyczność. Utarte ścieżki. Niechlujstwo językowe. Rozkojarzenie. Biurokracja. Mentalność urzędnika, czyli chodzący paragraf. Umysłowe przepracowanie się. Nadmierny krytycyzm w wypowiedziach. Złośliwość. Bezmyślność. Plotkowanie. Wścibstwo. Wyrachowanie. Karykatura. Rozkojarzenie. „A nie mówiłem...”. Bałagan w przepisach. Brak planu. Głupie reklamy.

 

Do Wenus:

Harm. Piękno tkwi w szczególe. Ozdobny fartuszek. Relacje pod kątem praktyczności. Praktyczne wyrażanie uczuć. Porządek w relacjach. Zabiegi pielęgnacyjne. Kosmetyka. Masaże. Parafarmaceutyki. „Dla zdrowia i urody”. Oszczędna elegancja. Projektant mody. Dekoratorstwo. Miss schludności. Urokliwa skromność. Regularne przyjemności. Kontrola wyglądu. Pielęgniarka na wydaniu. Sekretarka w mini. Szczegóły depilacji. Zawodowa estetyka. Higiena dla urody. Profesjonalny negocjator. Zawodowe układy. Dążenie do perfekcji w wyglądzie. Przestrzeganie reguł dyplomatycznych. Dostosowanie ubioru do okazji. Katalog zbiorów sztuki. Plan rozmieszczenia gości przy stole. Podręcznik savoir-vivre. Aromaterapia.

Nieharm. Krytykowanie drugiej osoby. Wytykanie. Niezadowolenie ze swojego wyglądu. Nadmierna kontrola wyglądu. Presja doskonałości. Ascetyzm. Niepraktyczność. Maruda towarzyska. Regulamin uwodzenia. Szpitalny romans. Urocza pacjentka. Malowanie paznokci w biurze. Kosmetyczny masochizm. Miss anoreksji. Służalczość. Niechęć do pracy. Przeładowanie ubioru detalami. Przesadna skromność. Bałagan dyplomatyczny. Nieumiejętność dostosowania zasad savoir-vivru do sytuacji. Bezsensowne analizowanie dzieł sztuki. Ile jest spółgłosek i samogłosek w wierszu?

 

Do Marsa:

Harm. Sztuki walki. Precyzyjny cios. Dokładne cięcie. Zorganizowane działania. Dyscyplina fizyczna. Regularne treningi. Harmonogram treningowy. Praktyczne działania. Celowe działania. Doskonalenie techniki ruchu. Ruch dla zdrowia. Regularność i powtarzalność działań gwarantem ich doskonałości. Rozgrzewka. Dieta + odżywki dla sportowca. Podział zadań. Pomoc doraźna. Ratownictwo medyczne. Pogotowie ratunkowe. Pracownik z inicjatywą. Szybko i starannie. Zmysł techniczny. Zaradność. Regulamin wojskowy. Straż pożarna. Hierarchia wojskowa niższego szczebla. Praca sztabowa. Detale taktyki. Klub fitness. Ćwiczenia na poligonie. Zawody sportowe.

Nieharm. Bałaganiarstwo. Brak reguł (silniejszy Mars) lub ich nadmiar (silniejsza Ceres). Kontuzje. Wypadki. Nieekonomiczne wykorzystywanie energii. Działania niepraktyczne. Nerwowe rozedrganie. Awanturniczy krytycyzm. Chaotyczność. Nieostrożność. Kręcenie się w kółko. Tępy sierżant. Koszarowy dryl. Bałagan w wojsku. Brak higieny fizycznej.

 

Do Jowisza:

Harm. Kontrolowana spontaniczność. Ukierunkowany rozwój. Pragmatyzm religijny. Katechizm. Przewodnik turystyczny. Mapa. Uporządkowany własny światopogląd. Praktyczny światopogląd. Rytuały. Symboliczne obchody. Świadomy wybór religii. Wierzący i praktykujący. Zorganizowany wysiłek prowadzący do rozwoju. Drobne datki – składka na tacę. Entuzjasta pracy. Praktyczny optymizm. Notarialne podpunkty. Prawne drobiazgi. Uporządkowane prawodawstwo. Reguły etyczno-moralne. Kontrola graniczna. Detale paszportu. Plan zajęć na studiach.

Nieharm. Rutyna religijna. Świeckie święta. Zrzędliwy kapłan. Taśmowa produkcja dewocjonaliów i relikwii. Religijne klasyfikacje. Krytyczne moralizatorstwo. Wyolbrzymianie błahostek. Zatracenie proporcji. „I tak się nie uda”. Gęstwina przepisów prawnych. Rozdrobnienie reguł etycznych. Regulamin sekty. Zwiedzanie na zasadzie „zaliczania” zabytków.

 

Do Saturna:

 Harm. Zaplanowana kariera. Organizacja pracy. Celowe działania. Kontrola jakości. Cenzura. Kontrola zasad. Korekta. Kopista. Urząd podatkowy. Rozliczenia. Księgowość. Geodezja. Przyrządy pomiarowe. Wzorzec. Kanon. Kalibracja. Miejsce w hierarchii. Służba dla systemu. Prymus. Dyplom kwalifikacyjny. System egzaminacyjny. Testy. Atest. BHP. Precyzyjny mechanizm. Szczegółowy plan długoterminowy. Staranność. Punktualność. Efektywność. Pracowitość. Decentralizacja władzy. Klepsydra (do odmierzania czasu). Karty pracy. Legitymacja służbowa. Portiernia. Przepustki. Regulamin pracy. Droga służbowa.

Nieharm. Maszyna urzędnicza. Nieludzki biurokrata. Pracoholik. Muł roboczy. Praca w kieracie. Sztywna kastowość. Zmuszanie siebie lub kogoś do zbyt ciężkiej pracy. Zawodowy poganiacz-nadzorca. Chroniczna depresja. Ciężar trosk. Przepracowanie się. Małostkowość. Poczucie bycia pod kontrolą. Nie respektowanie przepisów. Rutyna. Strajk. Dyplom ważniejszy od umiejętności. Sztywna cenzura. Niehumanitarne traktowanie człowieka. Precyzyjne, zimne eliminowanie konkurentów. Sztywne trzymanie się wzorców. 

 

Do Urana:

Harm. Laboratorium. Kontrolowane eksperymenty. Obserwatoria astronomiczne. Racjonalizator. Elektrownie ekologiczne. Alternatywne źródła energii. Programy badań. Portal internetowy. Futurologia. Zorganizowana wynalazczość. Program postępu. Elektroakupunktura. „Złota rączka”. Praktyczne wynalazki. „Pomysłowy Dobromir”. Nowatorskie kuracje. Oryginalne terapie. Techniczno-technologiczny postęp. Humanitarne usługi. Zawodowe ryzyko. profesjonalny wynalazca. Mikroskop elektronowy. Badania genetyczne. Plan lotów kosmicznych. Zastrzyki, punkcje. Operacje laserowe. Menzurka.

Nieharm. Wyłom w regułach. Eksperymenty wymykające się spod kontroli. Awaria instalacji. Brak BHP. Zaburzenia regularności. Niespodziewane przełamanie sprawdzonych, bezpiecznych reguł. Genetyczne modyfikowanie żywności. Zaniedbania szczegółów w eksperymentach. Zaśmiecanie Internetu. Brak higieny w laboratorium.

 

Do Neptuna:

Harm. Lek na receptę. Muzykoterapia. Zapis nutowy. Praktyczny idealizm. Odłam religijny. Politeizm. Różaniec. Pielęgniarka. Higiena psychiczna. Sennik. Księga zaklęć i przesądów. Zabieg pod narkozą. Znieczulenie miejscowe. Repertuar kinowy. Reguła zakonna. Artysta-praktyk. Szczypta euforii. Program wizualizacji. Medytacyjne BHP. Duchowe receptory. Selektywna modlitwa. Medytacyjna metodyka. Mantry. Chorągiewki modlitewne. Miłość platoniczna. Czystość uczuć. Encyklopedia poezji. Psychiatria. Terapia tańcem. Terapia snem. Choreografia. Esperal. 

Nieharm. Bałaganiarstwo. Działka narkotyków. Przedawkowanie. Choroby psychiczne. Fanatyzm w życiu codziennym. Toksyczne drobiazgi. Chorobliwa nadwrażliwość. Choroby zawodowe. Ofiara bezrobocia. Nieśmiałość. Wątpliwości aptekarza. Matematyczny wzór na Boga. Atomy duszy. Analiza naukowa mistycznych natchnień. Zderzenie Ducha z Materią. Brak wyobraźni. Bezduszność. Uzależnienie od przesądów. Niewłaściwa narkoza. Uzależnienie od terapii psychologicznych. Roztargniona pielęgniarka. Brak reguł zakonnych. Przerzucanie się z religii do religii.

 

Do Plutona:

Harm. Sekcja zwłok. Konto numeryczne. Akcje giełdowe. Eutanazja. Cmentarz. Testament. Podział majątku. Sztuczne zapłodnienie. Kamasutra. Dom publiczny. Bezpieczny seks. Antykoncepcja. Kontrolowana reakcja łańcuchowa. Badanie tajemnic. Dociekliwość. Archeolog. Nadzwyczajna wydajność i skuteczność poczynań. Dietetyczno-higieniczne transformacje. Wstrzemięźliwość. Reguły agenturalne. Agent wywiadu. Akcje wywiadowcze. Skrytki bankowe. Służby specjalne. Ochroniarz. Tajne księgi. Reguły magiczne.

Nieharm. Snajper. Obozy zagłady. Reguły mafijne. Zawodowe okrucieństwo. Przymus pracy. „Pańszczyzna”. Poczucie bycia wyzyskiwanym. Wyjawianie tajemnic wywiadowczych. Nieprzestrzeganie reguł agenturalnych. Choroby weneryczne. Aborcja. Awaria termojądrowa. Zabijanie pod płaszczykiem eutanazji. Tirówki. Szczegóły przestępstwa.   Plan kradzieży.

 

Do Asc:

Harm. Mundurek. Schludny wygląd. Skromność. Drobna sylwetka. Oszczędny ubiór w stonowanych kolorach. Nie wyróżnianie się z tłumu. Wygląd dostosowany do pełnionej funkcji.

Nieharm. Niechlujstwo. Niedbałość. Roboczy garnitur. Służbowa piżama. Wywieranie złego wrażenia na otoczeniu.

 

Do MC:

Harm. Sumienny pracownik. Szczegółowe planowanie. Droga kariery. Pracownik administracji. Precyzyjne zarządzanie. „Zegarmistrz”. Kontroler jakości. Zawodowy krytyk. Perfekcyjny szef. Kierownik średniego szczebla.

Nieharm. Służbista. Nie usatysfakcjonowanie. Zawodowy pracoholizm.

 

Biuletyn Astrologiczny
astrologia.pl