Mandala elektryczności
Krzysztof Porzeżyński
 

Astrologia i elektryczność
Mandala elektryczności
Odkrycia doby elektryczności w świetle astrologii
Śpiew przyszłości
Uwagi ogólne
Literatura
 


Astrologia i elektryczność

          Urana odkryto w 1781 roku. Było to dość nieoczekiwane i burzyło dotychczasowy, skostniały już porządek. I taki jest też charakter tej planety. Wyłamuje się ona spod wszelkich reguł, toruje niezależne szlaki, odkrywa nie znane wcześniej obszary. Odkrycie Urana było zsynchronizowane z rewolucją Francuską, której naczelne hasła to: wolność, równość, braterstwo jakżesz bliskie tej planecie. W innym wymiarze rozpoczął się na świecie gwałtowny rozwój techniki opartej na zastosowaniu elektryczności. Bez tego trudno byłoby dzisiaj wyobrazić sobie świat. Ujarzmienie świata elektryczności spowodowało wkroczenie cywilizacji w zupełnie nowy wymiar. Jednak niekontrolowany prąd elektryczny potrafi być niebezpieczny. Zresztą jak wiemy, gdy "kopnie" kogoś prąd to wykona on niekontrolowane, nieprzewidywalne ruchy (co odpowiada działaniu energii Urana). Ponadto zauważmy, że każdy piorun jest inny (inność to również Uran).
          Tak więc istnieje związek między elektrycznością a Uranem. Również astrologia stanowi dziedzinę powiązaną z charakterystyką tej planety. W związku z tym nasuwa się pytanie: czy można stworzyć alternatywną dla "ludzkiej" astrologii, astrologię świata elektryczności ?


Mandala elektryczności

          Znak zodiaku odpowiadający najbardziej charakterystyce Urana to Wodnik. Elektryczność jawi nam się na pierwszy rzut oka jako Wodnik. Stanowi fundament nowoczesności, pozwala np. dzięki środkom masowego przekazu zmniejszyć dystans między ludźmi, zacierać granice, rozwijać kosmopolityzm. A jakie elementy elektryczne dostrzegamy w naszym życiu na pierwszy rzut oka ?  Niewątpliwie są to różnego typu wyłączniki, kontakty umożliwiające nam sterowanie i komunikację z urządzeniami. "Pstryk" i już pali się światło, uruchamia się urządzenie. Wodnikowy wyłącznik czy regulator czeka by przekazać dalej zmianę dokonaną nagle przez użytkownika i spowodować odpowiednią, natychmiastową reakcję. I tak jeśli ascendentem tej mandali będzie Wodnik, to drugi dom związany z systemem wartości przypadnie na Ryby.
          Można postawić pytanie co stanowi szczególną wartość elektryczności; co powoduje, że ma ona takie znaczenie. Wydaje się, że w porównaniu z innymi dziedzinami oferuje ona doskonałe czujniki, dzięki którym można rejestrować najróżniejsze sygnały. Takim szczególnym czujnikiem jest przecież antena, odbierająca fale radiowe (elektromagnetyczne), których nie sposób by było niczym zastąpić. Również rejestratory optyczne, wiele wynalazków związanych z foto (ksero, wideo itp.) są zakorzenione w elektryczności. (Aparaty fotograficzne nie dają natychmiastowego wyniku). Ryby są właśnie takim czułym na bodźce z otoczenia znakiem, związanym przecież również z fotooptyką i jak najbardziej zdają się odpowiadać archetypowi czujnika, zdolnego odbierać nawet "niewidzialne".
          Trzeci dom znajduje się tu w Baranie. Istota tego domu polega zwykle na przekazie informacji; tutaj będzie to przekaz między poszczególnymi segmentami i elementami obwodu elektrycznego. Czynnikiem tu przekazywanym jest energia (Baran), najczęściej w postaci ruchu ładunków elektrycznych - elektronów czyli prądu. Elementem wytwarzającym nieprzerwany prąd elektryczny jest źródło prądowe, które z Baranią werwą stara się wymusić przepływ prądu, nie patrząc na skutki.
          Czwarty dom powiązany znaczeniowo z Rakiem przypada na fazę Byka. Przydałby się zatem element, który mógłby zabezpieczyć energię, zatrzymać ją w sposób charakterystyczny dla Byka tzn. cierpliwy, trwały. Takim elementem jest kondensator. Daje on możliwość magazynowania energii i jej późniejszego wykorzystania w zależności od potrzeb. Posiada on również właściwość stabilizacji napięcia elektrycznego. W próbie "sztywnego" trzymania jego określonej wartości (w zależności od naładowania) ujawnia się niejako jego Bycza konsekwencja.
          Piąta sfera tej mandali związana jest z Bliźniętami. Sugeruje to element, który pozwoliłby na kreatywne (typowe dla 5-tego domu) wykorzystanie elektryczności, co realizowane by było dzięki możliwości sterowania i modyfikacji sygnałów elektrycznych (Bliźnięta). Powyższe warunki spełniałby np. tranzystor, który jest swego rodzaju regulatorem. Dostosowuje on swoje wyjście w zależności od sygnału wejściowego, umożliwia to wzmacnianie prądu (czyli informacji elektrycznej; a cechą tej fazy jest m.in. wzmacnianie informacji).
          Szósty dom jest tutaj w Raku. Podobnie jak ludzie, układy elektryczne też potrzebują sprawnie funkcjonować, a w doskonałej realizacji tej potrzeby mogą przeszkadzać różne zakłócenia z innych urządzeń. Powstają niepożądane skutki. Ograniczenie tych skutków może być realizowane przez zastosowanie filtrów, mających ograniczać sygnały z nieustalonych źródeł. Takim archetypowym elementem może być tu cewka. "Oswaja" i przywiązuje się ona (Rak) do płynącej wartości prądu i nie pozwala zbyt szybko na zmiany.
          A co może spełniać rolę partnerstwa domu siódmego?  Z jakim aspektem elektryczności zdajemy się współpracować ?  Każde urządzenie elektryczne potrzebuje do funkcjonowania odpowiedniego napięcia. Takim partnerem okazują się być źródła napięciowe. W codziennym życiu rolę tę spełniają gniazdka sieciowe i baterie. Każdy aparat potrzebuje włożenia wtyczki do kontaktu czy baterii. Napięcie zwane też różnicą potencjałów umożliwia urządzeniu zamanifestowanie się w świecie (faza Lwa). Źródło tego potencjału zdaje się w sposób "wielkoduszny" użyczać swej energii. (Z innej strony mówi się przecież o potencjale twórczym, kojarzącym się z fazą Lwa).
          Ósma strefa oznaczać tu może transformację energii elektrycznej w inną. Czyniona jest ona na sposób Panny czyli policzalnie, dokładnie, w praktyczny sposób. I takie jest też w tym względzie zastosowanie elektryczności. Żarówki, silniki, głośniki czy bardziej złożone konstrukcje służą przecież do przekształcenia prądu na inny rodzaj energii, która jest pomocna w pracy. Generalnie nie ma tu miejsca na przypadkowość, powyższe urządzenia działają mechanistycznie i niestrudzenie (na sposób Panny).
          Dziewiąty dom poprzez analogię do ognistego, rozprzestrzeniającego się i podróżującego Strzelca może być tu kojarzony z przesyłem energii na dalsze odległości. Elementem to wykonującym jest po prostu przewód elektryczny. Można zauważyć, że posiada on cechy Wagi (która jest na wierzchołku tego domu). Kiedy między węzłami, które łączy pojawi się jakaś różnica potencjałów (napięcie elektryczne) dąży on do ich wyrównania, powodując przy tym przepływ prądu.
          Medium Coeli czyli dziesiąta sfera związana jest z publicznym znaczeniem elektryczności. Jaki element powoduje, że zajmuje ona takie miejsce w społeczeństwie, posiada taki status ?  Transformator. Tak naprawdę tylko dzięki niemu możemy przesyłać energię na dalsze odległości, bez wielkich strat i kosztów. Już sama nazwa tego elementu kojarzy się ze Skorpionem. Zasada działania transformatora polega na zamianie zmiany prądu na energię magnetyczną i na odwrót. Istnieje jednak przy tym możliwość modyfikacji parametrów energii elektrycznej. I co jest charakterystyczne transformować można tylko napięcie zmienne (można odnieść to do działania Plutona, który domaga się zdolności do zmian i porzucenia, uśmiercenia niektórych postaw).
          Jedenasty sektor związany z naszymi życzeniami i nadziejami jakie wiążemy z elektrycznością. Jednym z pragnień człowieka może być chęć by małym wysiłkiem uzyskać dużo. To życzenie odpowiada generalnie charakterystyce Jowisza i Strzelca, który zajmuje to pole. W naszej dziedzinie można go realizować dzięki istnieniu wzmacniaczy. Archetypowo wzmacniacz można by sprowadzić do źródła sterowanego, w którym sygnał wyjściowy jest powiązany ściśle z sygnałem wejściowym. Szczególnym przypadkiem takich źródeł mogłyby być ogniwa słoneczne i inne niekonwencjonalne źródła energii. Zdaje się, że ludzkość ciągle ma nadzieję w odkrycie jeszcze jakiś nowych form energii.
          Dwunasty dom kojarzący się symbolicznie np. ze stratami znajduje się w Koziorożcu, który może z kolei kojarzyć się z ograniczaniem, utrudnianiem. Elementem spełniającym wymagania tej symboliki jest rezystor zwany inaczej opornikiem. Opór ma za zadanie ograniczanie prądu elektrycznego w obwodzie. Energia jest tu zamieniana na ciepło i w ten sposób przeważnie bezpowrotnie tracona z obwodu (choć odrodzona w postaci ciepła może być wykorzystywana w celach ogrzewczych). Szczególnym rodzajem rezystora jest izolator, chroniący przed niepożądanymi ładunkami elektrycznymi.

Przyjrzyjmy się teraz samym żywiołom:
- żywioł ognia składa się ze źródeł, których zadania polegają na wytwarzaniu energii; spełniają one rolę ognisk,  które pobudzają inne elementy do życia (dawcy życia);
- żywioł ziemi stanowią elementy mogące spełniać rolę praktyczną: Byk - kondensator - magazynier energii,  Panna,  której podlegają urządzenia powszechnego użytku, Koziorożec - opornik - grzejnik;
- żywioł powietrza służy do regulacji i przesyłu energii (w tym do komunikowania się z urządzeniami elektrycznymi);
- żywioł wody jest zdolny reagować na to co subtelne; zasadą działania jego elementów jest często nadawanie i  odbiór niewidzialnych fal elektromagnetycznych; ta sensytywność umożliwia wzajemne odziaływanie,  przekaz na odległość, czułość na zakłócenia (co jest zgodne z charakterystyką żywiołu);

Spójrzmy teraz na wzajemne relacje poszczególnych faz. Zacznijmy od opozycji, która  znaczeniowo oprócz konfrontacji może oznaczać kooperację.
          Cechą źródła prądowego (Baran) jest oczywiście wytwarzanie prądu. Archetypowe ogniwo nie może jednak być pozostawione samemu sobie (nastąpiło by wtedy niekontrolowane iskrzenie). Prąd przez nie wytworzony musi mieć gdzie popłynąć. Najprostszym elementem zapewniającym jego swobodny przepływ jest zwykły przewód elektryczny (czyli Waga). Cechą przewodu jest właśnie przesyłanie prądu, tak więc dzięki ogniwu prądowemu może się on zrealizować. Mamy tu kooperację symbolizowaną przez opozycję.
          Przeznaczeniem kondensatora (Byk) jest możliwość gromadzenia i oddawania energii co znajduje swoje odbicie w zmianach napięcia na jego "nóżkach". Elementem, który do swojego działania wymaga zmiennego napięcia jest transformator (Skorpion). I w tym przypadku następuje współdziałanie po opozycji.
          Tranzystor (Bliźnięta) pełni ogólnie rolę regulatora w obwodzie; ma za zadanie szybko dostosowywać się do zmian. Podobną funkcję pełni też źródło regulowane (Strzelec). Przy wzajemnej pracy, regulacja jednego elementu może powodować zmianę prądów w obwodzie i wpływać na zachowanie drugiego elementu.
          Cewka (Rak) nie może spełniać swojej roli samodzielnie. Energia, którą potrafi zatrzymać wymaga natychmiastowego rozładowania. To może jej zapewnić opornik (Koziorożec), przeznaczony właśnie do absorbcji energii.
          Źródło napięcia elektrycznego (Lew) jakim w szczególności jest gniazdko sieciowe, może istnieć samodzielnie, ale by mogło poruszyć obwód elektryczny wymaga doń przyłączenia. Umożliwia to rzecz jasna wyłącznik (Wodnik), na którego styki (by mógł spełnić swoje zadanie) przykładamy różnicę potencjałów (napięcie).
          Urządzenie powszechnego użytku takie jak radio (Panna) wymaga współdziałania z anteną (Ryby). Można wyobrazić sobie wiele praktycznych zastosowań elektryczności związanych z istnieniem czujników (latarnie zapalające się o zmierzchu i gasnące o świcie).

Po analizie opozycji, można przejść do kwadratur. Powinny ujawnić się tu pewne napięcia.
          Baran - Rak. Nieustraszony wytwórca prądu kontra element, który działa na zasadzie bezwładności prądowej. To tak jakby kręcący się z określoną prędkością silnik przyłączyć nagle do wielkiego koła zamachowego, kręcącego się z inną szybkością. Teoretycznie jest to niemożliwe (w przypadku idealnych elementów). Powstaje stan nieustalony.
          Byk - Lew. Część bezwładna napięciowo kontra źródło napięciowe. Jest to bardzo podobna sytuacja do poprzedniej. W przypadku złączenia ze sobą idealnych elementów, w pierwszej chwili popłynął by teoretycznie prąd o nieskończonej wartości. W praktyce nieskończoności nie istnieją, któryś z elementów (lub obydwa) musiałby "popuścić". Wytworzyłaby się silnie niestabilna sytuacja.
          Bliźnięta - Panna. Regulator i maszyna. To połączenie może kojarzyć się np. ze stabilizacją obrotów silnika w magnetofonie. Zmiana obciążenia a tym samym szybkości obracania się powoduje natychmiast reakcję regulatora modyfikującego prąd tak powrócić do stanu założonego.
          Rak - Waga. Pełniąca rolę stabilizatora prądu cewka i przewodnik. Połączenie tych elementów równolegle powoduje chwilowe zwarcie objawiające się gwałtownym rozładowaniem energii cewki. Skutkiem tego jest popłynięcie przez przewód prądu elektrycznego i blokowanie w ten sposób cewki. Szeregowe łączenie eliminuje rolę przewodu w obwodzie.
          Lew - Skorpion. Ta sytuacja przypomina trochę połączenie Byk - Lew. Transformator składa się w istocie z dwóch cewek oddziaływujących na siebie. Wymaga on zmienności prądu do swego działania. Prąd w drugiej cewce indukuje się wskutek działania zmiennego strumienia. Występuje tu nieustanna dynamika. Ponadto z zasady fizycznej prąd różni się tu wektorowo od napięcia o kąt prosty.
          Panna - Strzelec. Regulowane źródło elektryczne i urządzenie zamieniające energię dawaną przez to źródło na inny jej rodzaj. I tutaj występuje pewnego rodzaju dynamika. W zależności od wartości napięcia na ogniwie mamy odpowiednie (dynamicznie dostosowujące się) działanie naszej maszyny.
          Waga - Koziorożec. Przewodnik i element utrudniający przewodzenie. Połączenie ich równolegle powoduje utratę znaczenia opornika, taki układ jest po prostu przewodnikiem; szeregowo - przewód traci tu swoje własności, układ staje się rezystorem. Powyższe części będą się nawzajem przykrywać.
          Skorpion - Wodnik. Transformator zasilany napięciem zmiennym i łącznik, umożliwiający nam jego załączenie i wyłączenie. Ponieważ transformator składa się z indukcyjności wystepują tu pewne trudności związane ze spełnieniem roli wyłącznika. Prawa komutacji powodują tendencje do iskrzenia i powstawania łuku elektrycznego. Także sprawa nie jest taka prosta. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tym problemem jest szybkie załączanie i rozłączanie obwodu (dynamika kwadratury).
          Strzelec - Ryby. Regulowane źródło i czujnik. I tu analogicznie jak w poprzednik kwadraturach krzyża zmiennego występuje dynamika związana z koniecznością reakcji na określone bodźce. Elementem reagującym jest oczywiście źródło dostosowujące oddawanie swojej energii w zależności od elementu sterującego czyli czujnika.
          Koziorożec - Baran. Ogranicznik prądu i źródło prądu. Ogniwo prądowe wymusza w obwodzie przepływ określonego prądu. Rezystor stara się mu jakby w tym przeszkodzić. Przy idealnych elementach skończy się to na nieustannej zamianie energii elektrycznej na cieplną. Występuje tu swego rodzaju tarcie.
          Wodnik - Byk. Wyłącznik i kondensator. Połączenie równoległe i załączenie wyłącznika powoduje gwałtowne rozładowanie się kondensatora i popłynięcie w pierwszej chwili prądu zwarciowego o dużej wartości. Przy jednoczesnym działaniu połączonych elementów (szeregowo czy równolegle) "wchodzą one sobie w paradę" w zależności od tego zmienności prądu i od tego czy łącznik jest otwarty czy zamknięty.
          Ryby - Bliźnięta. Czujnik i regulator. I również tutaj sytuacja przypomina inne połączenia krzyża zmiennego. Zmienne bodźce czyjnika wpływają na zachowanie się regulatora.

          Przedstawiony tu system jest tylko pewną propozycją. Można by rozważyć go z innych perspektyw, można próbować odnieść do psychiki człowieka. Nie próbowano tu przedstawiać analizy sekstyli, trygonów i kwinkunksów, a tylko w odniesieniu do całości zodiaku można mówić o spójności.

Specjalne podziękowania dla Janusza Pawelczyka z Gdańska za Uranowe naprowadzenia i inspirację.


Odkrycia doby elektryczności w świetle astrologii

          Niesłychanie trudną rzeczą jest stawianie prognoz astrologicznych tak jak i pełna analiza przeszłości. Nigdy nie znamy wszystkich uwarunkowań (horoskopów), które należałoby wziąć pod uwagę. Również nasza wiedza merytoryczna nie jest doskonała.
          Człowiek od zarania dziejów pragnął ujarzmić prawa natury, sprawić by pomagały mu one w codzienności. Elektryczność była znana mu od niepamiętnych czasów; kojarzyła się ona głównie z piorunami i różnymi ładunkami elektrycznymi, których efektem było iskrzenie czy zdolność przyciągania pewnych materiałów. Umiał on wytworzyć krótkotrwały prąd w maszynach elektrostatycznych, poznał pewne prawa, ale gwałtowna rewolucja i postęp zaczął się od czasu wynalezienia przez Alessandro Volta ogniwa galwanicznego. Była to pierwsza bateria, pierwsze stałe źródło energii elektrycznej. Volta zaprezentował swoje ogniwo 21 XI 1800 r. w Paryżu. (Z braku dokładnej godziny horoskop robiony na 12:00 GMT.) Zwraca uwagę izolowana opozycja Marsa (Byk) i Neptuna (Skorpion). Wymieniony aspekt w połączeniu z pozycją Plutona (stacjonarnego, w kwadracie do Słońca na końcu Skorpiona) w pewnym stopniu opisuje tu zasadę działania - uzyskanie stałej energii wskutek nieodrwracalnych przemian chemicznych. Planeta wynalazków - Uran weszła właśnie do Wagi, polaryzując niejako dwa bieguny ogniwa, które były dwoma kawałkami różnych metali. Dla uproszczenia horoskop ten będę w uproszczeniu nazywał horoskopem ogniwa.
          Powyższe odkrycie zapoczątkowało dynamiczny rozwój elektryczności i serię różnych odkryć (elektroliza, światło w postaci łuku elektrycznego, związek elektryczności z magnetyzmem). Szczególnie ważne było powiązanie przepływu prądu z odziaływaniem magnetycznym w roku 1820 (doświadczenie Oersteda, które wykazywało, że przewodnik z prądem wytwarza wokół siebie pole magnetyczne). Rok później nastąpiła koniunkcja Urana z Neptunem (symboliczne powiązanie elektryczności z magnetyzmem) na początku Koziorożca. W 1825 powstał elektromagnes - urządzenie służące do transformacji energii elektrycznej w magnetyczną celem uzyskania siły mogącej przyciągać metalowe elementy (w 1824 - Pluton przeszedł z "magnetycznej" fazy Ryb do "żelaznej" fazy Barana). Nie umiano jednak zrobić jednego - zamienić magnetyzmu w elektryczność. W 1821 r. Michael Faraday zapisał w swym notatniku: "Należy sprawdzić, czy możliwe jest przekształcenie magnetyzmu w elektryczność". Na sukces przyjdzie czekać 10 lat ...
          Ogniwa Volty mimo swojej pożyteczności miały za małą moc by mogły zyskać wielkie społeczne znaczenie (ta słabość symbolizowana jest w jakimś stopniu przez kwadrat Słońca z Saturnem). W 1831 r. progresywne Słońce ogniwa weszło w fazę Koziorożca. Można by się spodziewać, że w nadchodzącym czasie zostanie zwrócona uwaga na społeczny status i znaczenie źródeł energii elektrycznej. 29 VIII 1831 r. Faraday dokonuje epokowego odkrycia, otwierającego nową erę w dziejach ludzkości. Odkrywa indukcję elektromagnetyczną, co wiąże się z możliwością wytwarzania energii o większych mocach (magnetyzm można zamienić na elektryczność). W dużym skrócie: Uran w koniunkcji z Jowiszem w Wodniku, Merkury w Wadze w koniunkcji do Urana ogniwa; obsadzenie znaku Panny ze ścisłą koniunkcją Słońca z Saturnem w tym znaku wskazuje na praktyczne znaczenie odkrycia w skali społecznej, sugerując znaczące zastosowania mechaniczne. W tym czasie zaczął się też 2-gi cykl Saturna horoskopu ogniwa, co znamionuje nowy status społeczny elektryczności i zwraca uwagę na jej szersze, praktyczne wykorzystanie.
          Następuje czas rozwoju telegrafu elektrycznego. W 1837 r. W. Cooke i C. Wheatstone opatentowują telegraf igiełkowy. W 1839 r. powstaje pierwsza linia telegraficzna o praktycznym znaczeniu. W 1837 r. Morse'a otrzymuje patent na swoją konstrukcję telegrafu. Przez długi czas nie może on jednak otrzymać funduszy na rozwój swojego wynalazku. Dopiero gdy retrogradujące wcześniej progresywne planety horoskopu ogniwa: Merkury i Mars (związane z komunikacją i inwestycjami) osiągnęły swoje pozycje natalne (1843-1844), udaje mu się przekonać władze Stanów Zjednoczonych. Otrzymuje pieniądze i może zacząć budowę próbnej linii telegraficznej Waszyngton - Baltimore, którą otwarto 24 V 1844 r. W niedługim czasie nastąpił żywiołowy rozwój jego telegrafu na całym świecie (w latach 1843-1850 Uran był w Baranie).
          Rok 1839 przyniósł realizację ogniwa paliwowego (przetwarzającego energię chemiczną na elektryczną). W tym samym roku zaobserwowano zjawisko fotowoltaiczne, które jest podstawą działania ogniwa słonecznego. W tym czasie Uran przebywał w Neptunowych Rybach, a Neptun w Uranowym Wodniku. Zwraca również uwagę przejście Neptuna przez Urana indukcji w tymże roku. Odkryto, że energia świetlna i chemiczna mogą zamieniać się w energię elektryczną.
          W roku 1846 odkryto Neptuna, będącego w tym czasie na granicy znaków Wodnika i Ryb (podobnie jak Saturn). W tym samym roku wprowadzone zostały pojęcia pola elektrycznego i magnetycznego. Ponadto - progresywny Uran ogniwa przeszedł do retrogradacji znamionując pewne zwrócenie się w głąb poprzednich odkryć. W 1847 r. Kirchoff sformułował prawa rządzące przepływem prądu stałego.
          W 1860 r. progresywne Słońce ogniwa znalazło się w Wodniku (do 1890 r.). Nastąpiło szereg wynalazków i usprawnień, nowych wykorzystań energii elektrycznej. Należą do nich: telefon (1876), żarówka (jej praktyczna konstrukcja T. Edisona powstała w 1879 r.). W 1877 r. Edison rozpoczął pracę nad urządzeniem rejestrującym dźwięk. W 1888 r. otrzymał patent na takie urządzenie nazwane fonografem. Społeczność otrzymała nową jakość w dziedzinach sztucznego oświetlenia (związanego z postrzeganiem), komunikacji, co kojarzy się z 3-cią fazą zodiaku. Saturn ogniwa odpowiedzialny za społeczną jakość energii znajdował się właśnie w 3-cim cyklu. W 1859 r. zbudowano użyteczny akumulator ołowiowy (kwasowy). (Pierwsza konstrukcja akumulatora z roku 1839 nie była udana.) W 1877 r. zanotowano pewien postęp w rozwoju ogniwa galwanicznego. (W okresie kiedy wynaleziono telefon i żarówkę nastąpiło przejście Plutona przez Księżyc ogniwa, symbolizujący gruntowną zmianę stosunku zwykłych ludzi do elektryczności. Także Uran był w tym czasie w koniunkcji do Saturna ogniwa.).
          W 1873 r. odkryto zjawisko fotoprzewodnictwa, które jest podstawą działania fotoopornika (zmieniającego rezystancję pod wpływem światła). W tymże roku Saturn był w koniunkcji do Neptuna indukcji (Saturn "opiekuje się" opornikiem, a Neptun symbolizuje przedrostek foto).
          Żeby odkryta indukcja elektromagnetyczna mogła uzyskać większe znaczenie konieczna była możliwość podwyższania i obniżania napięcia w celu przesyłania energii na dalsze odległości (bez ogromnych strat). Potrzebny był transformator, jako jedno z praktycznych zastosowań prawa indukcji. Powstawały różne jego prototypy, ale znaczący postęp uzyskano w latach 1884-85. Progresywne Słońce indukcji w 1887 r. weszło w transformującego Skorpiona (do roku 1917). W tym samym czasie progresywny Uran indukcji zaczął poruszać się ruchem prostym (1884). Sprawy zasilania energetycznego poszły do przodu. Teraz tak naprawdę mogła zacząć się elektryfikacja. Zaznaczyć tu trzeba, że w 1884 r. Uran ogniwa skończył swój 1-wszy cykl.  Rozpoczął się cykl praktycznego wykorzystania energii elektrycznej. Pluton witający w tym okresie Bliźnięta utworzył opozycję do Słońca ogniwa i kwadraturę do swojej pozycji.
          Wracając do zmiany ruchu progresywnego Urana indukcji na prosty, należy stwierdzić doświadczalną weryfikację istnienia fal elektromagnetycznych (dokonaną w 1886 r. przez H. Hertza), przewidzianych na podstawie równań matematycznych otrzymanych przez Maxwella w roku 1864 (stanowiących podstawę elektrodynamiki).
          W 1880 r. gdy Pluton był na przedpolu fazy Bliźniąt, a Uran w koniunkcji do Słońca i Saturna indukcji, Edison dokonał odkrywczego stwierdzenia dającego początek lampie elektronowej. Będzie ona stanowić niebagatelne znaczenie w rozwoju przekazu informacji.
          W 1890 r. progresywne Słońce ogniwa weszło w fazę Ryb (do roku 1920). W nadchodzących latach została zwrócona uwaga na aspekt magnetyczny ("duchowy") elektryczności, w tym fale elektromagnetyczne. Właśnie dzięki tym falom funkcjonuje radio, telewizja ...  Wynalazek radia datuje się na rok 1896. W 1898 r. opatentowano magnetofon (wykorzystanie magnetyzmu). Trwał 4-ty cykl Saturna ogniwa. Ludzkość otrzymała narzędzie zdolne do wpływania na emocje, działające na wyobraźnię (radio) i uzyskała zdolność zapisu (zapamiętania) dźwięku (magnetofon, gramofon). (Gramofon był modyfikacją fonografu, którą dokonał w 1889 r. B. Berliner.) Elektryczność trafiła pod strzechy. Trzeba jeszcze pamiętać o obecności Plutona w Bliźniętach (1882-1914), który transformował sposoby komunikowania się. Ponadto Saturn indukcji (symbolizujący w dużej mierze osiągnięcia techniki elektrycznej) był w swoim 3-cim cyklu (wykorzystanie indukcji do przesyłu informacji). W tym okresie zostaje udoskonalona lampa elektronowa: w 1904 powstaje dioda próżniowa, w 1907 - trioda dająca możliwość wzmacniania sygnałów elektrycznych.
          W latach 1917-1946 progresywne Słońce indukcji przebywało w Strzelcu. Fale elektromagnetyczne zaczynają rozprzestrzeniać się na cały świat. Nastaje czas rozwoju stacji radiowych i telewizyjnych. Wiąże się to również z pozycją progresywnego Słońca ogniwa w Baranie (1920-1950). Elektryczność staje się przedmiotem inicjatywy i inwestycji. W latach 1920-1927 Uran przebywał w Rybach związanych z tym co niewidzialne. Tutaj może to symbolizować fale elektromagnetyczne, przenikające przestrzeń niosąc informacje na dalekie odległości. W 1920 r. powstaje pierwsza publiczna rozgłośnia radiowa. W latach 1925-26 dokonuje się wynalazek telewizji (27 I 1926 - pierwszy publiczny pokaz). W 1929 powstaje pierwsza telewizyjna stacja nadawcza. Zwraca tu uwagę koniunkcja tranzytującego Neptuna do Słońca i Saturna indukcji w latach 1930-32. Elektromagnetyzm stał się narzędziem iluzorycznej imitacji rzeczywistości. W 1936 r. w Londynie zostaje uruchomiona pierwsza stacja telewizji programowej.
          Na lata 1919-1948 przypada 5-ty cykl Saturna ogniwa, co można interpretować jako możliwość kreatywności, tworzenia rozrywki mającej zasięg społeczny - poprzez programy radiowo-telewizyjne (początek działania elektrycznych środków masowego przekazu). Do tego potrzebne były odpowiednie wzmacniacze, umożliwiające nadanie sygnału o wystarczająco dużej mocy. Rok 1913 przyniósł konstrukcję nadawczej lampy elektronowej. Trzeba tu zaznaczyć, że w roku 1914 rozpoczął się 2-gi cykl Urana indukcji. Zaczęła ona zdobywać nową jakość w swoim zastosowaniu.
          W 1934 r. progresywny Uran indukcji osiągnął pozycję natalną (inkarnacja). Może to sugerować, że pewne właściwości fal elektromagnetycznych mogą wyjść z cienia. W roku 1935 zostaje wynaleziony radar. Analizując pozycję Plutona w Raku (1914-1939) trzeba zwrócić uwagę na lokalny charakter pierwszych stacji nadawczych. Z kolei radar jest ze swojej natury urządzeniem sensytywnym, mającym wykrywać zakłócenia (na co Rak jest czuły).
          Saturn ogniwa znajduje się w swoim 6-tym cyklu w latach 1948-1977. Panniasty cykl usprawnień i porządkowania. 17 VI 1948 r. zostaje opatentowany tranzystor. Uran gościł wówczas w Bliźniętach (temu znakowi przypisałem wcześniej funkcję tranzystora). Wynalazek ten zastąpił w wielu przypadkach lampy elektronowe. Otworzyło to możliwość miniaturyzacji i doskonalenia dotychczasowych urządzeń, a także pracy nad nowymi technologiami. Ludzie otrzymali wiele urządzeń pomocnych im w pracy. Pokryło się to w części z transformowaniem fazy Panny przez Plutona w latach 1956-1972.
          Na lata 1946-1976 przypada pobyt progresywnego Słońca indukcji w Koziorożcu. Rozprzestrzeniające się fale radiowe trzeba było uporządkować, ustanowić pewne standarty, kanały (zorganizować). Wydaje się, że w tym właśnie czasie podejmowano pewne kroki ustanawiające pewną strukturę i porządek w tej sferze.
          W latach 1951-1981 progresywne Słońce ogniwa przebywało w Byku. Wysunąłbym tezę, że w tym okresie generalnie zwrócona była uwaga na praktyczne wykorzystanie dobrodziejstw prądu elektrycznego. Myślę, że znacząco wzmógł się handel asortymentem związanym z elektrycznością. Elektryfikacja świata stała się generalnie faktem, istniało już wiele stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych; dlatego tworzył się coraz szerszy rynek zbytu na towary zasilane z sieci lub baterii, na odbiorniki radiowe i telewizyjne. Od 1950 r. praktyczne zastosowanie uzyskał kserograf, opatentowany w 1948 r. W roku 1954 powstał pierwszy odbiornik tranzystorowy, 1956 - magnetowid.
          W latach 1953-54 Pluton znalazł się w koniunkcji do Saturna ogniwa (w znaku Lwa). W 1954 r. powstała pierwsza elektrownia atomowa. (Spotkałem się kiedyś z określeniem połączenia Plutona z Saturnem - stos atomowy.)  Saturn przebywał wtedy w Skorpionie. Plutoniczna energia jądrowa została wzięta w ryzy, ustanawiając jednak pewne niebezpieczeństwo społeczne. (Prawdopodobnie dodatkowo w 1952 r. progresywny Pluton indukcji przeszedł do ruch prostego.)
          W 1959-60 r. Pluton był w koniunkcji do Słońca i Saturna indukcji. W 1960 r. zbudowano pierwszy laser (maser optyczny rubinowy). W istocie jest to wzmacniacz promieniowania elektromagnetycznego działający na zasadzie wymuszonej emisji promieniowania (niejako kanalizując je). Koniunkcja miała miejsce w Pannie - co odpowiada precyzji lasera, jego zastosowaniu m.in. jako narzędzie chirurgiczne, przy obróbce trudnotopliwych materiałów.
          W roku 1960 odbyła się również pierwsza rozmowa telefoniczna za pośrednictwem satelitów.
 Rok 1965 przyniósł zamknięcie 1-go cyklu Neptuna ogniwa. W tymże roku ogniwo paliwowe (działające na zasadzie reakcji chemicznych) znalazło zastosowanie w locie sztucznego satelity Gemini 5. Również w tym roku pojawiły się magnetowidy na użytek domowy. Jedno ze źródeł sugeruje rok 1966 za początek kabli światłowodowych.
          20 VII 1969 r. człowiek wylądował na Księżycu. Nie mogło się to obejść bez zastosowania elektryczności. Tranzytujący Uran (dokładnie wraz z Jowiszem) był z dokładnością do kilku minut w koniunkcji do Urana ogniwa ! Definitywnie zaczął się 3-ci cykl Urana, zwiastujący postęp i odkrycia w sferze informacji, rejestrowania, "podglądania" świata. Ponadto w tym roku Uran był w koniunkcji do Merkurego indukcji.
 W latach 1972-73 Pluton przechodził przez Merkurego indukcji, co może sugerować dokonanie gruntownych przeobrażeń w "myśli technicznej", może nowej technologii. Rok 1973 dał początek mikroprocesorowi (inne źródło podaje 1969 r.). Zaczęto budować układy o wielkiej skali integracji. Umożliwiło to miniaturyzację sprzętu. Teraz mogły się rozpowszechnić elektroniczne maszyny liczące (kalkulatory), powstał potencjał do rozwoju komputerów. Również w tym czasie przypada przejście Plutona przez Uran ogniwa (1971-1972).
          Na lata 1976-2005 przypada obecność progresywnego Słońca indukcji w Wodniku. Sprzyja to postępowemu i nietypowemu zastosowaniu zdobyczy ery elektryczności. Nastąpił rozwój komputerów, które znajdują zastosowanie we wszystkich dziedzinach życia. Temu faktowi może sprzyjać pobyt progresywnego Słońca ogniwa w Bliźniętach (1982-2013), który zwraca uwagę na wykorzystanie energii elektrycznej do przesyłu informacji, wspomożenia myślenia człowieka. Rozwój elektroniki pokrywa się w wielkim stopniu z rozwojem informatyki, sprzętu komputerowego i myślę, że nie można rozpatrywać tego osobno. Zaczyna się rozpowszechniać płyta kompaktowa (za jej początek różne źródła podają lata: 1978 i 1982). Rozwój takich urządzeń jak np. faks, telefon bezprzewodowy, również wiąże się z ułatwieniem przepływu informacji.
          Na lata 1977-2007 przypada 7-my cykl Saturna ogniwa. Symbolizuje to pewne partnerstwo i bardziej osobisty kontakt z urządzeniami elektrycznymi. Komputery czy nawet kalkulatory są tego przykładem. Mają za zadanie ułatwiać pracę, co odnosić się może do 6-tego cyklu Saturna indukcji.
          W 1990 r. Pluton (w horoskopie ogniwa przebywający w Rybach) przeszedł przez Neptuna ogniwa. W 1989 r. powstają transoptory (procesory optyczne). W 1994 r. Uran i Neptun znalazły się w koniunkcji do Neptuna indukcji (tym samym został rozpoczęty 2-gi cykl Neptuna indukcji). Myślę, że był to czas wzmożonego rozwoju grafiki, symulacji komputerowej. Owocem tego jest np. film "Park Jurajski", w którym połączono Neptunowy obraz z Uranową techniką, który wszedł na ekrany w 1993 r. Popularność zdobyła również przestrzeń wirtualna (trójwymiarowe iluzje tworzone przy pomocy techniki komputerowej).


Śpiew przyszłości
 

          Astrologia nie jest równoznaczna z jasnowidzeniem i w moim pojęciu, nie jest jej rolą dokładnie przewidywać przyszłość. Można jednak, opierając się na fantazji, spróbować określić pewne trendy, ewentualnie znaczące, przełomowe okresy. Za podstawę takiej przepowiedni przyjmuje się dotychczasowe dane i bieżące konfiguracje planet. Punktami wyjścia są nadal: horoskop pokazu ogniwa, które było wyrazem pewnego opanowania znanych wcześniej ładunków elektrycznych oraz horoskop odkrycia indukcji elektromagnetycznej, zwiastującej powstanie złożonych urządzeń elektrycznych, m.in. potrafiących się poruszać i "porozumiewać" na odległość.

Elektryczność
          Na lata 1994-95 przypada przejście Plutona przez Słońce ogniwa. Można by się tu spodziewać pewnych przeobrażeń w technice elektrycznej, a może szczególnie w źródłach energii. Może mieć to związek z oszczędnością energii, zwróceniem uwagi na zasilanie energetyczne. Nowy cykl Neptuna indukcji może zwiastować nowy etap w dziedzinie oświetlenia, obrazu. Dotyczyć to może np. kineskopów, monitorów. W 1996 r. progresywny Uran ogniwa zaczął poruszać się ruchem prostym. Pewne nierozwiązane aspekty mogły ruszyć do przodu. Może mieć to związek z odkryciem nowych źródeł (czy możliwości) zasilania, ogniwami elektrycznymi, fotoelektrycznymi, ujawnieniem się nowych zastosowań i możliwości techniki. Czy coś szczególnego się wydarzyło ?  Ostatnio pojawiają się doniesienia o badaniach nad półprzewodnikowym laserem emitującym niebieskie światło (do tej pory znane są czerwone i zielone półprzewodnikowe źródła światła), co w konsekwencji może zwiastować nowe, o wiele bardziej oszczędne źródła światła białego czy też płaskie monitory w zupełnie nowej technologii. Może to dotyczyć np. cyfrowych aparatów fotograficznych czy też GPS (lokalizacja wykorzystująca satelity). Żeby to ocenić potrzebna będzie perspektywa czasu.
          Przez prawie cały 1997 r. i kilka tygodni 1998 Jowisz przebywał będzie w Wodniku. W tym czasie znajdzie się on w koniunkcji do Urana. Można spodziewać się pewnego przyspieszenia rozwoju branży elektrycznej i elektronicznej. Wiele spraw na tym polu może zostać nagłośnionych.
          W 1998 r. wypełni się 2-gi cykl Urana indukcji, a rozpocznie 3-ci. Rok wcześniej Neptun wkracza do Wodnika. Jest to następny krok na drodze rozwoju informacji. Możliwe jest uzyskanie nowego wymiaru zastosowania fal elektromagnetycznych (może odnosić się to do rozpowszechniania się telefonów komórkowych), czy może światłowodów.
          Trzeba pamiętać również o pobycie Plutona w Strzelcu (1995-2008), transformującego naszą wiedzę i naukę. Strzelec zwykł działać na szeroką skalę więc można przypuszczać, że wiele spraw będzie miało ogólnoświatowy oddźwięk. Pasuje to do rozwoju łączności na większych odległościach. Możliwe prowadzenie prac nad szerszym zastosowaniem napędu elektrycznego w środkach transportu.
          W 2004 r. Pluton znajdzie się na Merkurym ogniwa. Poglądy na temat elektryczności, a może w szczególności zasilania mogą się przeobrazić. Równolegle Uran będzie w koniunkcji do Plutona ogniwa (w Rybach). Może powstaną nowe źródła energii (związane ze światłem czy magnetyzmem) ?  Ogólnie Uran w Rybach (2003-2010) i Neptun w Wodniku w tym czasie możne być związany ze wzrostem zainteresowania techniką świetlną. W 2003 r. przypada koniunkcja Neptuna do Urana indukcji. Może kojarzyć się to np. z filmem wielowymiarowym, niezwykłymi symulacjami. Dodatkowo w 2006 r. Pluton przechodzić będzie przez Wenus ogniwa. Także ok. roku 2004  jest możliwy, moim zdaniem, pewien przełom.
          Na lata 2011-2041 przypada pobyt progresywnego Słońca indukcji w Rybach. Można to interpretować jako zwrócenie uwagi na "subtelne" aspekty zastosowań układów elektrycznych (choć raczej trzeba powiedzieć elektronicznych), wymienionych powyżej. Już teraz teoretycznie można wykonać urządzenie reagujące odpowiednio na nasze słowa. Chodzi jednak o popularność i masowość takiego "cuda", co wiąże się z kosztami i wielkością. W okresie 2013-2043 progresywne Słońce ogniwa znajdzie się w Raku. Elektronika może stać się jeszcze bardziej osobista. Może dotyczyć to nie tylko noszenia ze sobą przeróżnych kart i układów elektronicznych. Przenośne komputerki, z których można połączyć się z całym światem mogą stać się powszechnym faktem (coś w rodzaju radiokomputerów). Czy ponadto może oznaczać to powstanie lokalnych, prywatnych źródeł energii ?
          Na lata 2011-2018 przypada pobyt Urana w Baranie, co może się wiązać np. z pionierskimi przedsięwzięciami związanymi z mechaniką, napędem.

Komputery
          Wydaje się, że obecnie środek ciężkości ustawiony jest w rozwoju komputerowym, co wiąże się z przekazem informacji, zdolnością do wykonywania skomplikowanych obliczeń matematycznych, ułatwieniem pracy. Papier zdaje się być zastępowany przez nośniki magnetyczne. Powyższe łączy jedna idea - wspomożenie aparatu myślowego człowieka. Astrologicznym wyznacznikiem takiego stanu może być trwający 3-ci cykl Urana ogniwa. Ponadto progresywne Słońce ogniwa (od roku 1982) przebywa w Bliźniętach, a progresywne Słońce indukcji (od 1976) w "komputerowym" Wodniku.
          W 1981 r. Uran wszedł w Strzelca. Nastąpił wzmożony rozwój komputerów. Popularność zaczęły zyskiwać komputery osobiste, nastąpiła ich globalna ekspansja (co jest cechą Strzelca). Nastąpił rozwój narzędzi i programów komputerowych. W 1988 r. Uran znalazł się w Koziorożcu. Komputery zaczęto łączyć ze sobą w struktury (sieci komputerowe).
          Od 1995-1996 do 2003 Uran gości w Wodniku. Występuje tendencja by komputery stały się środkiem do zbliżenia ludzi do siebie, nawiązywania przyjaźni, braterstwa, łączenia się w grupy o podobnych zainteresowaniach. Te idee są realizowane przez globalną sieć komputerową (Internet), która tworzy ze świata, globalną wioskę. Grupy dyskusyjne, do których każdy podłączony do takiej sieci może się włączyć, są przecież nieformalnymi związkami symbolizowanymi przez Urana. (Cechą tej sieci jest to, że nie należy ona do nikogo, współtworzą ją wszyscy - wyraża to wolność i indywidualizm Wodnika). Wodnik sprzyja generalnie odkryciom i usprawnieniom, dlatego można spodziewać się dalszego rozwoju sprzętu komputerowego, tworzenia coraz dziwaczniejszych programów. Podczas pobytu Urana w Koziorożcu ustalone zostały pewne standarty: edytory tekstów, bazy danych, arkusze kalkulacyjne, które odpowiadają strukturalnemu charakterowi tego znaku. Teraz będzie powstawać więcej programów nastawionych na potrzeby indywidualnego odbiorcy. Także można się spodziewać wielu usprawnień standartów, które będą bardziej szokujące i niesamowite niż praktyczne.
          W latach 2003-2010 Uran przebywał będzie w Rybach. Można spodziewać się, że wiedza komputerowa (i techniczna) będzie w jakiś sposób nastawiona na intuicję i "duchowe", trudne do określenia wymiary rzeczywistości. Odpowiadało by to np. szerszemu zastosowaniu sieci neuronowych. Wiązać się to może z możliwością rozpoznawania pisma, mowy ludzkiej, analizy i oceny tego, czego nie da się prosto zaszufladkować. Występuje tu również aspekt samouczenia się programu komputerowego. Np.: wypowiadamy słowo, którego nasz komputer (program) nie rozumie, ale po wskazaniu mu co to za słowo następnym razem powinien je rozpoznać. Mogą pojawić się konstrukcje tłumaczy elektronicznych. Biorąc pod uwagę pobyt Neptuna w Wodniku w tym czasie (1998-2012) można przypuszczać, że technika fotograficzna, filmowa (i dźwiękowa) w jakiś sposób będzie podlegać komputeryzacji. Prawdopodobny jest rozwój wszelkiej elektronicznej iluzji (np. symulatory). Do tego potrzebna jest kolosalna moc obliczeniowa, oraz ogromne pamięci zewnętrzne, w których można by przechowywać odpowiednią do tego ilość danych (co ma szansę rozwinąć się podczas pobytu Urana w Wodniku).  Określenie: "sztuczna inteligencja", również zdaje się tu pasować. (Można mieć tu na uwadze omawiane wcześniej przejście Neptuna przez Urana indukcji w 2003 r.)
          W okresie od 2007-2036 wypełniać się będzie 8-my cykl Saturna ogniwa. Pluton wejdzie zaś w 2008 do Koziorożca. Może to sugerować powiązanie dóbr ludzkości (książki, informacje kulturalne itp.) i prywatnych elektronicznych stron w jeden system, z którego każdy człowiek będzie mógł korzystać (coś w rodzaju bibliotek, encyklopedii), choć o istnieniu takiego systemu można mówić już teraz.
          Lata 2011-2018 - Uran w Baranie. To może być czas wzmożonych inwestycji w elektronikę. Dokonane wynalazki (?) będą potrzebowały się realizować. Potrzebne będą inwestycje, które w przyszłości mogą być konsumowane. (Uran w Byku).


Uwagi ogólne

          Dokładną analizę przeszłości utrudnia fakt nieznajomości dokładnych dat minionych faktów, a także otoczki i niuansów zaistniałych wydarzeń. W dobie powszechnej telewizji, prasy można dokładniej śledzić procesy dziejowe. Problem stanowi jednak wielowymiarowość ówczesnego życia. Zbyt wiele się dzieje by móc to precyzyjnie badać i szufladkować.


Literatura:
1. "Encyklopedia odkryć i wynalazków", Wiedza Powszechna 1979
2. Juliusz J. Herlinger "Zaklęty dźwięk", KAW 1980
3. Cyril Leslie Beeching "Słownik dat", Real Press Kraków Warszawa 1995
4. Adam Witek "Niebieski laser" - artykuł w "Wiedza i Życie" nr8/1997


Copyright © 1995, 1997 by Krzysiek Porzeżyński. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie tekstu bez zgody autora zabronione.

Biuletyn Astrologiczny
astrologia.pl