To jest strona Bogdana Krusińskiego

 O mnie Jestem absolwentem Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, kierunek: Automatyka i Robotyka, specjalno¶ć: Sterowanie Elastycznych Systemów Wytwarzania (FMS). Napisałem pracę dyplomow± "Robot przemysłowy typu TRICEPT (trójramienny)", któr± obroniłem w maju 1999 roku. Więcej informacji o robotach i robotyce na mojej stronie "Roboty o równoległej strukturze kinematycznej".

Fotografia i fotoreportaż.
Informatyka i programowanie komputerów (C/C++, narzędzie RAD C++Builder od 1997 roku, relacyjne bazy danych).

 Zainteresowania
 astrologia Astrologi± interesuję się od 1989 roku, a zajmuję się ni± intensywnie od czerwca 1994. Od czerwca 1996 prowadzę w Warszawie nieregularnie odbywaj±ce się warsztaty, których motywem przewodnim jest anatomia i synteza interpretacji astrologicznej.
 


Teraz prowadzę studia nad następuj±cymi tematami:

  Archetypowe znaczenia aspektów planet w ¶wietle relacji ł±cz±cych władane przez nie fazy Zodiaku. Jak dotychczas skupiłem się na poł±czeniach najtrudniejszych i najmniej zrozumiałych, czyli na poł±czeniach kwinkunksowych (150°) i konfinisowych (30°).
  Archetypowe znaczenia planet w poszczególnych fazach Zodiaku.
  Teoria progresji - progresje sekundarne i różne typy progresji prymarnych.
  System sektorów (nowocze¶niejsza nazwa zjawiska w j. ang. okre¶lanego "houses"), gdzie jestem m.in. autorem całkowicie nowego sposobu przeprowadzania domifikacji kosmogramu.
  Astrologia porównawcza oraz kosmogramy kontaktowe, zwane także wektorowymi (2 osoby lub 2 osoby i wydarzenie).
  Rektyfikacja horoskopu chrztu Polski - Kosmogramu Narodu Polskiego - 16 kwietnia 966 (wtorek, pierwszy dzień po ¶więtach wielkanocnych).
  Zunifikowana teoria relokacji.
  Astrologia elekcyjna, tzn. wybór odpowiedniego momentu na rozpoczęcie dowolnego przedsięwzięcia.
  Teoria aspektów - dysharmonia i harmonia jako dwa niezbędne każdemu człowiekowi przeciwieństwa - stymulacja i jej brak.
  Interpretacje kosmogramów.
Zapraszam do dyskusji i wymiany pogl±dów wszystkich zainteresowanych t± zajmuj±c± i obszern± dziedzin± wiedzy, jak± jest astrologia, nowocze¶niej zwana kosmoekologi±. Więcej informacji o astrologii znajdziesz na mojej stronie Astrologia w Internecie po polsku.  Zapraszam

Ta strona była ostatni raz aktualizowana 2 sierpnia 2000.